صلواتی

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده فروش آزاد گوشت‌های برزیلی وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

به گزارش مشرق، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده فروش آزاد گوشت‌های برزیلی وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی به ریاست قاضی صلواتی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی در حال برگزاری است.

قاضی صلواتی در اولین جلسه رسیدگی به این پرونده ضمن قرائت ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: پرونده متهمان حمیدرضا خلیلی جانشین رئیس جهاد کشاورزی استان تهران، علیرضا جهیزی کارمند و رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی، مرتضی عسگری مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان تهران، علی سعیدی مباشر توزیع تنظیم بازار شرکت مهام تدبیر آسیا، حسین خلیلی کارگزار و مدیر توزیع اینترنتی یاس شمیران و علی رنجبر کرمانی کارمند حراست و بازرس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران به اتهام اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی به میزان ۱۱۴ هزار کیلو گوشت تنظیم بازار در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران و مفسدان اقتصادی تشکیل شده است.

بیشتر بخوانید:

جزئیات پرونده ۱۷ متهم جاسوسی/ صدور رای برخی از متهمان از سوی دادگاه انقلاب

در ادامه قاضی صلواتی از حسینی نماینده دادستان خواست که به بیان کیفرخواست بپردازد.

حسینی نماینده دادستان با کسب اجازه از محضر دادگاه در جایگاه قرار گرفت و گفت: کیفرخواست صادره در چهار بخش تنظیم شده است. سه نفر از متهمان کارمندان سازمان جهاد کشاورزی تهران هستند.

وی ادامه داد: متهمان با حواله‌های صوری و سندسازی و تخفیف غیرقانونی سهمیه، اقدام به فروش گوشت در بازار آزاد نمودند و در سال ۹۷، ۱۱۴ هزار کیلو گوشت خارج از چرخه توزیع به نرخ آزاد به فروش رساندند و موجب تضییع بیت‌المال به مبلغ ۷۵ میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال شدند.

نماینده دادستان در ارتباط با حمیدرضا خلیلی جانشین رئیس جهاد کشاورزی استان تهران گفت: حمیدرضا خلیلی متهم است به مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق تخصیص سهمیه بر خلاف مقررات با حواله صوری به منظور فروش گوشت با نرخ دولتی در بازار آزاد.

حسینی در ارتباط با متهم علیرضا جهیزی کارمند و رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: علیرضا جهیزی متهم است به مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق تخصیص سهمیه بر خلاف مقررات با حواله صوری به منظور فروش گوشت با نرخ دولتی در بازار آزاد.

نماینده دادستان در ارتباط با متهم مرتضی عسگری مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان تهران تصریح کرد: مرتضی عسگری متهم است به به مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق تخصیص سهمیه بر خلاف مقررات با حواله صوری به منظور فروش گوشت با نرخ دولتی در بازار آزاد و سندسازی فروش گوشت تنظیم بازار.

وی در ارتباط با شرکت مهان تدبیر آسیا به عنوان شخص حقوقی با نمایندگی حسین حسن‌پور گفت: این شرکت متهم است به اخلال در توزیع به مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق تخصیص سهمیه بر خلاف مقررات با حواله صوری به منظور فروش گوشت با نرخ دولتی در بازار آزاد.

نماینده دادستان اتهامات علی سعیدی مباشر توزیع تنظیم بازار شرکت مهان تدبیر آسیا و حسین خلیلی مدیرعامل شرکت توزیع اینترنتی یاس شمیران را مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق تخصیص سهمیه بر خلاف مقررات با حواله‌های صوری به منظور فروش گوشت با نرخ دولتی در بازار آزاد عنوان کرد.

حسینی در ارتباط با اتهام علی رنجبر کرمانی حراست و بازرسی اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی گفت: علی رنجبر کرمانی متهم است به معاونت در اخلال در نظام مایحتاج عمومی از طریق تخصیص غیرقانونی سهمیه با حواله صوری به منظور فروش گوشت با نرخ دولتی در بازار.

وی در تشریح اقدامات مجرمانه متهمان گفت: مرتضی عسگری طی ارتباط با حمیدرضا خلیلی و علیرضا جهیزی در راستای اخذ حواله برای کالاهای اساسی دو نامه با مقادیر ۱۵ و ۳۵ تن گوشت منجد تنظیم نموده است، حمیدرضا خلیلی برای دریافت ۳۵ تن گوشت منجمد به مرتضی عسگری راهکار داده است و در این ارتباط آقای عسگری با سردخانه‌ای در شهریار قرارداد منعقد می‌کند.

نماینده دادستان افزود: علی سعیدی مباشر توزیع تنظیم بازار شرکت مهام تدبیر آسیا اقدام به خرید حواله ۴۵ تنی نموده است و گوشت وارداتی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را در بازار آزاد به فروش رساندند.

حسینی اضافه کرد: حمیدرضا خلیلی کارمند دولت می‌باشد و بر اساس قوانین نمی‌تواند در حوزه کاری خود در بخش خصوصی فعالیت داشته باشد لذا به وسیله برادر خود حسین خلیلی با فعالیت در شرکت مهام تدبیر آسیا منجر به ایجاد رانت گردیده است.

در ادامه نماینده دادستان بیان کرد: طی بررسی‌های انجام شده در مورد یک فقره فقط سه هزار کیلو گوشت در میادین پخش و مابقی در بازار آزاد توزیع شده است که حسین خلیلی نقش مهمی در این باره داشت.

وی افزود: علیرضا جهیزی در ارتباط با چند نفر و با اخذ رشوه اقدام به صدور نامه برای تخصیص حواله کرده که پرونده مرتبط با ارتشا همچنان مفتوح است.

نماینده دادستان ادامه داد: متهمین مذکور با فراهم کردن درخواست توزیع گوشت با نام تعاونی‌ها اقدام به خروج ۱۱۴ هزار کیلو گوشت از چرخه عرضه کرده و در بازار آزاد با مبالغ بیشتر به فروش رسانده‌اند این افراد بستر را به نحوی فراهم کرده‌اند که خسارت وارده به بیت المال ۷۵ میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال است.

حسینی اظهار کرد: در سال ۹۷، قیمت گوشت تنظیم بازار هر کیلوحدود ۲۶۵ هزار ریال بود که متهمان ازطریق غیر قانونی اقدام به فروش به قیمت حدودا ۴۰۰ هزار ریال می‌کردند.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه حسین خلیلی برادر حمیدرضا خلیلی در فروش ۲۴ تن گوشت دربازار آزاد نقش مستقیم داشته میزان عواید حاصله برای مجرمان به شرحی است که در کیفرخواست ذکر شده است.

نماینده دادستان به ادله انتسابی جرم به متهمان پرداخت و گزارش اداره اطلاعات، صدور نامه‌های صوری از ارگان‌های مختلف، اظهارات و اقاریر متهمین، تاسیس شرکت سهام تدبیر آسیا با عضویت برادر متهم خلیلی و علی سعیدی برای واردات گوشت و مستندات مربوط به شرکت سهام تدبیر آسیا، ثبت فروشگاه یاس شمیران توسط حسین خلیلی برادر متهم ردیف اول برای مالکیت شرکت سهام تدبیر آسیا، می‌توان اشاره کرد.

حسینی گفت: متهم حمید رضا خلیلی مدعی است که از نوع فعالیت فروشگاه یاس شمیران مطلع نبوده در حالی که مستندات خلاف این ادعا را ثابت می‌کند و همه موارد دالّ بر اطلاع حمید رضا خلیلی از اعمال برادرش حسین خلیلی دارد.

وی در ادامه ادله انتسابی جرم به متهمان تصریح کرد: نامه صادره از جهاد کشاورزی به تعزیرات مبنی بر تخلف فروشگاه یاس تهران، فروشگاه یاس تهران که با مدیریت حسین خلیلی بود پس از تحویل گوشت با درج یک سوم از این مقدار اعداد مرقومه را پاک، بخشی را به تعاونی و مابقی را در بازار آزاد فروخته است.

نماینده دادستان عنوان کرد: همچنین اظهارات علیرضا جهیزی، اقاریر مرتضی عسگری که مقدار ده یا یازده تن گوشت برزیلی را به دلالان دربازار آزاد فروخته است.

حسینی ادامه داد: همچنین حمید رضا خلیلی در جهت ایجاد مدارک صوری برای ۳۵ تن گوشت به مرتضی عسگری راهکار داده که عسگری اقدام به عقد قرارداد صوری در شهریار کرده است و اقاریر آن موجود است.

وی تصریح کرد: ریاست دادگاه، با عنایت به مراتب فوق و اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی به منظور ایجاد انحصار و کمبود در عرضه آن‌ها و فروش گوشت در بازار به نرخی فراتر از نرخ مصوب عملیات متهمین با جرم مذکور انطباق دارد.

نماینده دادستان گفت: رعایت مقررات در بخش توزیع مستلزم دقت بیشتری است و توزیع کالا یکی از شاخص‌های نظام بازرگانی تلقی می‌شود. متهمان با علم به موارد فوق بدون توجه به مقررات قانونی اقدام به فروش مایحتاج عمومی از طریق ایجاد نامه‌های صوری و فروش در بازار آزاد کرده‌اند که باعث کمبود گوشت و التهاب در بازار و بی نظمی در توزیع گوشت منجمد و در نتیجه اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است.

حسینی اضافه کرد: در حالی که ما در جنگ اقتصادی هستیم هر عملی خلاف مقررات موجب اخلال در عرضه مایحتاج عمومی می‌شود که این از مصادیق اخلال تلقی می‌شود و با استناد به استجازه از مقام معظم رهبری در خواست تعقیب کیفری متهمان و صدور حکم لازم را دارم.

در این لحظه از دادگاه قاضی صلواتی از متهم ردیف اول حمید رضا خلیلی خواست در جایگاه حاضر شود و ضمن تفهیم اتهام گفت: ابتدا خود را معرفی کنید.

متهم حمیدرضا خلیلی اینگونه خود را معرفی کرد.

حمید رضا خلیلی هستم، فرزند محمد، متولد ۱۳۵۴، دارای مدرک دکتری، سابقه کیفری ندارم و متأهل هستم. سمت من مدیر توسعه بازرگانی و جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی تهران و ۲۲ سال سابقه کار دارم.

قاضی صلواتی پس از تفهیم اتهام گفت: آیا اتهامات انتسابی را قبول دارید؟

متهم خلیلی گفت: آقای قاضی ما هنوز متهم هستیم و جرم ما ثابت نشده و عکس گرفتن از ما به نظرم درست نیست.

قاضی صلواتی گفت: عکس گرفتن درست است چرا که جلسه دادگاه بر اساس استجازه از مقام معظم رهبری تشکیل شده بهتر بود قبل از دادگاه با وکلا مشورت می‌کردید.

متهم خلیلی در دفاع از خود بیان کرد: من در پست جدید بالغ بر ۲۰۰ هزار تن نهاده‌های دامی را بین کشاورزان و دامداران توزیع کردم این پرونده بزرگ نمایی شده است. من فرد دانشگاهی هستم بعد از شش ماه مطالعه بازار یک طرحی را نوشتم و به همه اعلام کردم این طرح می‌تواند از تخلفات جلوگیری کند.

این متهم گفت: بعد از اینکه مدیران اختیار نظارت را به من دادند من متوجه تخلفات در حد ۵ هزار تن شدم. تولیدات و واردات ما بیش از نیاز داخلی است پس نباید اخلال صورت گرفته باشد عدد اعلامی در کیفرخواست بزرگ نمایی شده است.

وی افزود: مجموعه مرا تهدید می‌کردند حتی من زیر چرخ لودر هم قرار گرفتم و تهدید شدم تا مرا از چرخه حذف کنند.

متهم خلیلی گفت: آقای قاضی این پرونده در حد تعزیرات است نه در حد دادگاه البته باید با متخلف برخورد شود در کیفرخواست موارد ضد و نقیض وجود دارد.

قاضی صلواتی خطاب به متهم حمیدرضا خلیلی گفت: شما به کشور آذربایجان رفتید تا ۸۰ تن گوشت گرم گوسفندی برای شرکت مهام تدبیر بیاورید، ۱۰ هزار دلار در گرجستان هزینه کردید و در آنجا کبابی راه انداختید، بنابراین در روستا زندگی کردنت را به رخ دادگاه نکش.

وی افزود: سازمان اطلاعات تهران، با شما تماس می‌گیرد و به شما هشدار می‌دهد و نقاط ضعف توزیع را گوشزد می‌کند، آنوقت شما ملاقات‌های آنچنانی در کافی شاپ یوسف آباد و فرحزاد راه می‌اندازید.

رئیس دادگاه ادامه داد: شما جانشین رئیس جهاد کشاورزی استان تهران بودید، آیا ندیدید مردم ساعت‌ها زیر آفتاب و بارندگی با در دست داشتن کارت ملی منتظر دو کیلو گوشت یخی بودند، مردم مستضعف را سر صف ندیدید، صد و چهارده هزار کیلو گوشت برای شما عددی نیست.

قاضی صلواتی ادامه داد: شما ۲۷ تن گوشت را طی ترفندی به اسم میادین میوه و تره‌بار گرفتید و سه تن تحویل دادید.

متهم حمیدرضا خلیلی در پاسخ گفت: این حرف دروغ است کسی که این گزارش را نوشته کذب گفته است و نامه را مغرضانه نوشتند، آدم اگر با ماشین یخچال‌دار ۱۰۰ کیلو گوشت در میدان تره‌بار توزیع کنند سرش را می‌برند شما می‌گویید من ۲۷ تن گوشت را آزاد فروختم من نیز در دفاع از خود می‌گویم برای آن مستندات دارم این کالا در راستای تنظیم بازار در شبکه و در شهرستان‌های تابعه و در میدان تره بار فروخته شده است که ۸ و نیم تن در میدان توزیع شده و قابل بررسی است.

وی گفت: بنده خودم در مناطق محروم بوده‌ام و با وجود اینکه همسرم یک کارمند عالی‌رتبه است و خودم ۲۲ سال سابقه دارم هنوز نتوانستم در تهران خانه بخرم.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: پس چگونه پول داشتی که ملکی از آقای سعیدی به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان به نام همسرت بخری.

متهم پاسخ داد: از آقای سعیدی نخریدم و مادر وی بودند.

قاضی صلواتی گفت: پس شما هم نبودی خانمت بود؟!

رئیس دادگاه ادامه داد: شما با آقای سعیدی ارتباط دیرینه دارید. می‌گویید در روستا زندگی می‌کنید و پولی ندارید، اما زمینی به ارزش ۵۰۰ میلیون می‌خرید، در مواجهه با دادگاه صداقت داشته باشید تمام موارد بررسی شده است.

متهم حمیدرضا خلیلی گفت: اگر بررسی شده است پس دفاعیات من ارزشی ندارد.

قاضی در پاسخ گفت: دفاعیات خود را مطرح کنید موارد را بررسی می‌کنیم و دادگاه و نماینده دادستان از شما سوال می‌پرسند.

متهم در بیان دفاعیات خود گفت: عملیات تحویل کالا هیچ ارتباطی به شرکت سهام تدبیر ندارد و به جای اینکه اسم شرکت پویا ستاره باشد به شرکت مهام تدبیر اشاره شده است.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: شما کارمند دولت بودید آیا به حراست اداره اطلاع دادید که به سفر خارجی می‌روید شما چهار بار به کشور آذربایجان و دو باره به گرجستان رفته‌اید چرا به حراست اداره اطلاع نداده‌اید؟

متهم پاسخ داد: بنده دانشجوی دکتری رشته ژنتیک می‌خواندم با هزینه شخصی و با مرخصی‌هایم در دو مزرعه در کشور آذربایجان (باکو) و گرجستان (تفلیس) روی تز پایان‌نامه‌ام کار می‌کردم، درس خواندن من را قبول نداشتند و نمی‌گذاشتند که ادامه تحصیل بدهم.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: شما به کشور آذربایجان رفتید تا ۸۰ تن گوشت گرم گوسفند برای شرکت مهام تدبیر بیاورید و در گرجستان ۱۰ هزار دلار هزینه کردید و کبابی در آنجا راه انداختید بنابراین در روستا زندگی کردنت را به رخ دادگاه نکش.

متهم در پاسخ گفت: آیا مستندات این موارد موجود است؟

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: آقای اویسی چه مقدار و در کدام شعبه سرمایه‌گذاری کرده بود؟

متهم پاسخ داد: یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون در بانک ملت شعبه یوسف‌آباد در حساب شرکت مهام تدبیر سرمایه‌گذاری کردند بنده در تشکیل شرکت هیچ دخالتی نداشتم.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: سازمان اطلاعات تهران با شما تماس می‌گیرد و به شما هشدار می‌دهد و نقاط ضعف توزیع گوشت را گوشزد می‌کند، شما ملاقات‌های آنچنانی در کافی‌شاپ یوسف‌آباد و فرحزاد راه می‌انداختید و به همکارانتان می‌گفتید گوشی‌هایتان را خاموش کنید سازمان اطلاعات وارد ماجرا شده است، ما سند نیز برای این موضوع داریم.

متهم در پاسخ گفت: من دسترسی همکاران را به سیستم اتوماسیون قطع کردم آن‌ها گفته بودند کسی متوجه نشود من سوءنیتی در این قضیه نداشتم اداره شلوغ بود و به کافی‌شاپ رفتیم.

قاضی صلواتی گفت: همکاران‌تان را در کافی‌شاپ یوسف‌آباد توجیه می‌کردید به نماز خانه اداره می‌رفتید، چرا به فرحزاد رفتید.

متهم خلیلی گفت: حواله‌ها را من صادر نکردم.

قاضی گفت: شما روال صدور حواله را توضیح بدهید.

متهم خلیلی بیان کرد: درخواست صدور حواله یا در سیستم ثبت می‌شود یا یک واریز کننده اعلام آمادگی می‌کند.

قاضی صلواتی اظهار کرد: شما حواله غیر مجاز صادر کردید حال می‌خواهید روند صدور حواله را هم تغییر بدهید. اشتباه کردید بگویید اشتباه کردم و از مردم عذرخواهی کنید.

متهم خلیلی گفت: نه اینگونه نیست تعاونی بنیاد که برادر من نیست.

قاضی صلواتی بیان کرد: برادر شما نباشد عوامل شما که هستند، البته به آن هم می‌رسیم شما اجازه صدور حواله یک طرفه را نداشتید.

متهم خلیلی اظهار کرد: من مستند ارائه می‌کنم که برای صدور حواله حکم داشتم.

قاضی صلواتی گفت: چرا بقیه موارد را مستقیم صادر نکردید؟

متهم خلیلی گفت: پشتیبانی امور انبارهای خود را اعلام می‌کند در این حالت مستقیما به ما اجازه داده است که مدیر پشتیبانی امور دام تهران را رئیس سازمان انتخاب کند. من مستنداتی ارائه می‌کنم که پشتیبانی امور دام نوشته ما با هماهنگی آقای خلیلی این کالا را توزیع کرده‌ایم.

قاضی صلواتی اظهار کرد: درباره فروشگاه یاس شمیران توضیح بدهید؟

متهم خلیلی گفت: من هیچ حواله‌ای به فروشگاه ندادم این فروشگاه در مناقصه شرکت کرد و انتخاب شد.

قاضی گفت: چون برادر شما بوده است انتخاب شده است.

متهم خلیلی گفت: نه برادر من نبود.

قاضی گفت: فروشگاه یاس شمیران به شما نامه نوشت؟ شما به کجا ارجاع دادید؟

متهم خلیلی گفت: بله نامه نوشت ما به امور پشتیبانی دام ارجاع دادیم که نشانه حسن نیت ما است.

قاضی صلواتی بیان کرد: شما پشت صحنه را می‌دیدید، مگر شما نگفتید احتیاجی به معرفی پشتیبانی نیست چرا شرکت برادر شما یاس شمیران را معرفی کردید؟

متهم خلیلی پاسخ داد: ۵ شرکت به عنوان متقاضیان پخش معرفی کرده‌اند که یکی از آن‌ها شرکت یاس شمیران بود آن را من معرفی نکردم با امضای من نیست.

قاضی گفت: امضای جنابعالی است.

متهم خلیلی گفت: مستند ارائه می‌کنم که امضای من نیست.

در این لحظه مستندات را به دادگاه ارائه کرد.

قاضی صلواتی گفت: پای این برگه‌ها که ارائه کردید امضای شما است صداقت داشته باشید از جایگاه خود سوءاستفاده کرده‌اید باید از مجموعه دولتی خارج می‌شدید اگر می‌خواستید کار آزاد کنید.

متهم گفت: من به هیچ عنوان کار آزاد نکرده‌ام متصل کردن این موضوعات به من توسط کسانی که اطلاعات را به ضابطین داده‌اند از روی سوءنیت بوده است.

قاضی گفت: درباره مجمع مباشرین برای اخذ گوشت برزیلی توضیح دهید اعضای تشکیل دهنده آن چه کسانی هستند ظاهرا آقای سعیدی و جهیزی هم حضور داشتند.

متهم خلیلی گفت: ۶۰ صنف است که لیست دارند این افراد آن موقع که من مجوز زدم پروانه کسب و کار نداشتند. آن موقع که من نامه مجمع را زدم شرکتی نبود مهام تدبیر هم تاسیس نشده بود.

قاضی صلواتی گفت: تعاونی مصرف کارگران، کارخانجات صنعتی کرج یا خبازی‌های شهر ری این‌ها را شما موافقت کرده‌اید؟

متهم خلیلی گفت: نه هیچ حواله‌ای به آن‌ها داده نشده پشتیبانی امور دام به آن‌ها نامه داده است.

قاضی صلواتی افزود: این کارخانه‌ها کجا هستند که شما به آن‌ها حواله صادر کردید، چرا شما دلتان برای مردم نمی‌سوخت وقتی پیرزنی به خاطر دو کیلوگوشت با کارت ملی در دست در صف‌های طولانی می‌ایستاد.

متهم خلیلی گفت: پشتیبانی امور دام حواله داده است.

قاضی گفت: شما که گفتید احتیاجی به این امر نبوده آنجا که منفعت خودتان بود گفتید حواله صادر کردید آنجا که منفعت شما نیست می‌گویید امور پشتیبانی دام صادر کرده است.

متهم پاسخ داد: نامه‌ای بود که صادر شده بود، اما من آن را لغو کردم.

قاضی صلواتی گفت: شما صادر کردید صادق باشید.

متهم مدعی شد: نه من قسم می‌خورم که هیچ مال نامشروعی کسب نکرده‌ام و یک کیلو گوشت هم بدون مقررات توزیع نکردم.

قاضی افزود: اتهام شما تحصیل مال نامشروع نیست.

در این لحظه نماینده دادستان به اذن قاضی بیان کرد: شما چند بار به تخلف ۵ هزار تنی اشاره کردید که آن را کشف کرده‌اید، ولی رسیدگی نشده و برای شما به خاطر آن پرونده پرونده سازی کرده اند. اگر در این باره مستنداتی دارید به ما بگویید تا پیگیری کنیم البته تاکنون این کشف شما در دادسرا مستنداتی نداشته است.

نماینده دادستان بیان کرد: در اظهارات خود گفتید که ازفعالیت تجاری برادرتان در زمینه توزیع گوشت اطلاعی نداشتید، در حالی که در ۱۱.۶.۹۷ طی نامه‌ای فروشگاه یاس شمیران را به عنوان مباشر جهاد کشاورزی استان تهران معرفی می‌کنید.

وی ادامه داد: شما می‌گویید ۱۱۴ هزار کیلو در مقایسه با واردات گوشت در سال ۹۷ ناچیز است شاید اینگونه باشد، اما ۱۱۴ هزار کیلودر فاصله سه ماه توزیع شد. در این فاصله دولت در تنگنا بود حال مقایسه کنید با آنچه در تنظیم بازار توزیع شده نه آنچه در طول سال وارد شده است.

حسینی گفت: درباره دو حواله که صادر شده شما به نحوه محاسبه درباره خسارت وارد شده به بیت المال گرفتید اگر دقت کنید یکی از شرایط احراز کلان بودن اخلال میزان خسارت وارده به جامعه، مبالغ سوءاستفاده و آثار فساد است. دولت در شرایطی که ارز در بازار آزاد ده الی دوازه هزار تومان بود برای اقشار کم درآمد ارز ۴۲۰۰ تومان داده است که خسارت وارده به دولت و بیت المال غیر از آن چیزی است که شما می‌گویید.

نماینده دادستان ادامه داد: چرا شرکت مهام را که برای برادر و پدر شما است به عنوان مباشر توزیع انتخاب می‌کنید. در مورد گوشت‌ها و ۱۱۴ تن توضیح بدهید.

متهم خلیلی گفت: ۱۵ تن را که آقای عسگری پذیرفته به دلال فروخته است، ۴۰ تن را ما حواله صادر نکردیم. پشتیبانی امور دام صادر کرده است. ۲۴ تن منتسب به شرکت یاس شمیران است که مستندات توزیع آن حاضر و قابل استعلام است. ۳۵ تن اصلا تحویل نشده است من لغو آن را صادر کردم.

قاضی صلواتی گفت: اقاریر موجود را بشنوید نظرتان فرق خواهد کرد. آقایی می‌گوید ۴۲ میلیون سود بردم شما می‌گویید لغو شده است.

متهم خلیلی گفت: من نامه زدم لغو کردم.

قاضی صلواتی بیان کرد: این دوستان که گوش به زنگ شما بودند همیشه در کافی شاپ با آن‌ها جلسه می‌گذاشتید.

قاضی صلواتی در این لحظه ختم جلسه امروز را اعلام کرد و اظهار کرد: جلسه بعدی فردا رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح در همین مکان برگزار خواهد شد.

منبع: میزان

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 7
 • در انتظار بررسی: 0
 • غیر قابل انتشار: 2
 • IR ۱۳:۴۸ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۷
  11 1
  حق مردم چی میشه هم پول زیاد دادند هم سفره خالی بود
 • IR ۱۳:۵۸ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۷
  25 4
  خاک تو سر دولت فخیمه اسلاخات
 • حسین IR ۱۴:۳۷ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۷
  11 1
  با این استدلالهای در پیت محاکمه می‌کنند؟ پس مفسدین اصلی فکرشان راحت باید باشد بعد هم تعقیب مالی یک فرد کاری نداره. دادگاه باید دقیقا بدونه طرف چه گردش مالی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم انجام داده
 • IR ۱۴:۴۸ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۷
  16 2
  واقعا خاکبسر این دولت که ارز 4200 تومن رو به هر الاغی میده تا صندوق رایش محفوظ بمونه
 • نادر IR ۱۰:۳۵ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
  1 0
  فقط اعدام اعدام اعدام
  • IR ۱۲:۳۶ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۹
   0 0
   به خدا سه ماه دنبال یک کیلو گوشت بودم موفق نشدم
 • حامد US ۱۲:۵۸ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۹
  0 0
  اگر حکم قاضی کمتر از اعدام این بیشرفهای مال مردم خور کثیف باشد خودش هم در این کار دست داشته

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس