کد خبر 856881
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۰۱:۵۱
عکس نمایه

با اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ عراق از سوی کمیساریای عالی، فرایند ائتلاف بندی میان گروههای پیروز برای معرفی نخست وزیر و تشکیل کابینه جدید این کشور به شکل جدی آغاز شده است.

به گزارش مشرق، کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق نتایج نهایی انتخابات عراق را اعلام کرد. بر این اساس شمار کرسی ائتلاف ها در بغداد عبارت است از؛ ائتلاف سائرون ۱۷ کرسی، فتح ۹ ، دولت قانون ۹ ، الوطنیه ۸، النصر ۸، جریان حکمت ملی ۴ ، القرار العراقی ۴، تحالف بغداد ۴ و احزاب تمدن، التحالف المدنی، حزب مدنی، جنبش اراده و ائتلاف الکفاءات به ترتیب هر کدام یک کرسی را کسب کردند.

اسامی متعلق به ائتلاف سائرون از این قرار است؛ ماجدة التمیمی، رائد فهمی، عباس علیوی کاظم، جواد عبد الکاظم محمد عباس، علاء صباح هاشم شلش، جواد حمدان کاظم، صباح حسن محمد، صباح جلوب فالح، حسن کریم مطشر، سعد مایع صالح، ستار جبار عبد الله، أمجد هاشم ثامر، رعد حسین غالی، أنعام مزید، آزاد حمید، مناهل جلیل، شیماء علی حسین.

اسامی فتح؛ هادی العامری، وجیه عباس، حسن سالم، نعیم عبد الله، أحمد جاسم صابر، أحمد علی حسین جواد، محمد سالم عبد الحسین، اکتفاء مزهر، إیمان رشید حمید.

اسامی الوطنیه؛ إیاد علاوی، زیاد طارق عبد الله، کاظم عطیة، غاندی محمد، کریم یوسف حسن، حسن خضیر عباس، عائشة المساری، زیتون الدلیمی.

دولت قانون؛ نوری المالکی، محمد شیاع، أحمد سلیم عبد الرحمن، هشام عبد الملک، عطوان حسن ثامر، علی جبار، عالیة نصیف، عمار حسین، لیلی مهدی.

جریان حکمت؛ عبد الحسین عبطان، جاسم موحان، علی جبیر لازم، انسجام الغراوی.

ائتلاف القرار؛ طلال الزوبعی، أحمد المساری، ظافر العانی، وحدة الجمیلی.

ائتلاف تمدن؛ فائق الشیخ علی.

در استان کربلا؛ فتح ۳ کرسی (حسین محمد الیساری، حامد عباس، لیلی فلیح)، سائرون ۳ (نبیل حمزة، دریاض محمد، علی المسعودی، فاطمة عباس الموسوی)، النصر۲ (منال حمید الموسوی، حازم مجید الخالدی)، دولت قانون ۲ (یاسر عبد صخیل، حسین أحمد هادی)و جریان حکمت ملی یک کرسی (حسن محمدالمسعودی) به دست آوردند.

در استان دهوک؛ حزب دموکرات کردستان ۱۰ کرسی و اتحاد اسلامی کردستان یک کرسی را کسب کردند.

در استان المثنی سائرون ۲ کرسی، فتح ۲، جریان حکمت ملی، النصر و دولت قانون هر کدام یک کرسی به دست آوردند.

در اربیل حزب دموکرات ۸، اتحادیه میهنی ۲، الجیل الجدید ۲، ائتلاف برای دموکراسی، التغییر و جماعت اسلامی به ترتیب هر کدام یک کرسی کسب کردند.

در استان ذیقار؛ سائرون ۶، فتح ۵، دولت قانون ۳، النصر ۳ و حکمت ۲ کرسی به دست آوردند.

بابل؛ فتح ۴، سائرون ۴، النصر ۳، حکمت ۳، دولت قانون ۲ و کفاءات یک کرسی کسب کردند.

در استان واسط؛ سائرون ۳، حکمت ۲، فتح ۲، النصر ۲، دولت قانون یک و کفاءات یک کرسی به دست آوردند. و مازن عبدالمنعم یک کرسی کردهای فیلی را کسب کرد.

در استان صلاح الدین؛ قلعه الجماهیر ۳، فتح ۲، الوطنیه ۲، النصر ۲، القرار ۲ و ائتلاف صلاح الدین هویت ما است۲ کرسی را کسب کردند که نمایندگان این استان عبارتند از؛ أحمد الجبوری، قتیبة الجبوری، منار عبد المطلب، مهدی تقی، محمد کریم، مثنی عبد الصمد، جاسم جبارة، عمار یوسف، آسو رشاد، مقدام محمد، خالدة إبراهیم، علی الصجری.

در سلیمانیه؛ اتحادیه میهنی ۸، التغییر ۴، حراک الجیل الجدید۲ و جماعت اسلامی، حزب دموکرات، ائتلاف برای دموکراسی  و اتحاد اسلامی کردستان به ترتیب هر کدام یک کرسی را کسب کردند.

در بصره؛ فتح ۶، سائرون ۵، النصر ۵، دولت قانون ۴، حکمت ۲، رجال العراق ، اراده  و الوطنیه به ترتیب هر کدام یک کرسی را به دست آوردند.

در استان نینوا؛ النصر ۷، حزب دموکرات کردستان ۶، الوطنیه ۴، نینوا هویت ماست ۳، فتح ۳، القرار ۳، الجماهیر الوطنیه ۲ و اتحادیه میهنی، تمدن، جنبش بابلیون و نهج دموکراسی به ترتیب هر کدام یک کرسی را کسب کردند. قصی عباس شبکی هم یک کرسی کسب کرد.

النصر؛ خالد العبیدی، منصور المرعید، عبدالرحیم، نواف الباشا، خلیل محمد سعید، بسمة بسیم، منی حسین.

حزب دموکرات کردستان؛ فارس صدیق، شیروان شیروان، طعمة حمادی، بشار حمید، إخلاص صباح خضر، خالد خلیل.

الوطنیه؛ فلاح حسن زیدان، لطیف الورشان، نایف مکیف، انتصار الجبوری.

نینوا هویت ما است؛ ثابت محمد سعید، محمد إقبال، محاسن حمدون.

فتح؛ مختار محمود، حنین القدو، لیال محمد.

القرار العراقی: أسامة النجیفی، أحمد المدلول، هدی حارالله.

الجماهیر: حسن العلو، محمد فرمان.

النهج الدیمقراطی: میزر حمادی، حسین حسن.

تمدن: أحمد عبدالله محمد.

شبکی ها:  قصی عباس.

مسیحی: أسوان الکلدانی.

ایزدی: صائب خدر.

استان دیوانیه؛ فتح ۳، سائرون ۳، نصر۲، دولت قانون، جریان حکمت و جنبش ارده هر کدام یک کرسی را کسب کردند.

استان دیالی؛ فتح ۳، القرار العراقی ۳، ائتلاف الوطنیه ۳، سائرون ۲، النصر، حکمت و اتحادیه میهنی هر کدام یک کرسی را تصاحب کردند.

استان نجف، سائرون ۴ کرسی، فتح ۳، النصر ۳، حکمت و دولت قانون هر کدام یک کرسی کسب کردند.

استان میسان؛ سائرون ۵، فتح ۲، حکمت، النصر وو دولت قانون هر کدام یک کرسی به دست آوردند.

در استان الانبار؛ انبار هویت ماست ۶ کرسی، الوطنیه ۳، القرار العراقی ۲، عابرون ۲ و النصر۲ کرسی را کسب کردند.

در استان کرکوک اتحادیه میهنی ۶، ائتلاف العربی ۳ و جبهه ترکمن ۳ کرسی را کسب کردند.

با اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی عراق ائتلاف سائرون به ریاست مقتدی صدر با کسب ۵۴ کرسی به پیروزی رسید و ائتلاف فتح به ریاست هادی عامری با ۴۸ کرسی و ائتلاف نصر به ریاست حیدر العبادی نخست وزیر کنونی عراق با ۴۲ کرسی به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. 

اما کرسی ها متعلق به اقلیت مسیحی عبارتند از اسوان سالم صادق ساوا از جنبش بابلیون از نینوا، برهان الدین اسحاق ابراهیم الیاس از جنبش بابلیون از بغداد، ریحان حنا ایوب شکرو شورای مردمی کلدانی سریانی آشوری از کرکوک، عمائوئیل خوشابه یوخنا بوداخ از ائتلاف الرافدین از دهوک، هوشیار قرداغ بیلدا پترس از ائتلاف کلدان اربیل.

کرسی ایزدی؛ صائب خدر نایف فارس از حزب پیروز ایزیدی از نینوا است.

کرسی های شبکی ها عبارتند از؛ قصی عباس محمد حسین مستقل از نینوا، لمیاء شاوی فنجان مهنا مستقل از بغداد.

کرسی فیلی؛ مازن عبدالمنعم جمعه رجب از استان واسط.

پس از اعلام نتایج انتخابات بحث تشکیل کابینه و فردی که نخست وزیر عراق در چهار سال آینده خواهد شد، در رسانه ها مطرح شده است

پس از اعلام نتایج انتخابات بحث تشکیل کابینه و فردی که نخست وزیر عراق در چهار سال آینده خواهد شد، در رسانه ها مطرح شده است. در این میان نام افرادی از جمله حیدر العبادی نخست وزیر فعلی، نوری مالکی نخست وزیر سابق، محمد شیاع السودانی وزیر صنایع کنونی، طارق نجم از حزب الدعوه و نیز عبدالحسین عبطان از جریان حکمت مطرح می شود.

در این زمینه مجله فارین پالیسی در مطلبی از ۱۰ نفر به عنوان افرادی که برای پست نخست وزیری عراق با یکدیگر رقابت خواهند کرد، پرده برداشته است.

این رسانه آمریکایی می نویسد: «حیدر العبادی در صدر نامزدهای تشکیل کابینه عراق قرار دارد هر چند که ائتلاف تحت رهبری وی در جایگاه سوم نتایج انتخاباتی که ۱۲ ماه مه برگزار شد، قرار دارد. العبادی ۶۶ ساله مهندس برق و فارغ التحصیل انگلیس و از خانواده معروفی است. وی که در سال ۲۰۱۴ نخست وزیر عراق شد سیاست حسن نیت در قبال همسایگان عراق از جمله ترکیه را برگزید.

علی داوی ۵۳ ساله استاندار استان فقیر میسان در جنوب عراق از سال ۲۰۰۹ است. گفته می شود که وی نامزد مقتدا صدر برای تصدی پست نخست وزیری است. وی مورد حمایت فهرست صدر نشین انتخابات عراق است و مقتدا وی را ترجیح می دهد. دوای شخصیتی محبوب و شفاف نزد مردم است در حالی که اکثر سیاستمداران در خودروهای رو باز جابجا می شوند وی در خیابان های شهر العماره مرکز استان میسان حرکت می کند و در کنار کارگران ساختمانی عرق می ریزد.

نفر بعدی هادی العامری ۶۳ ساله از استان دیالی است که فهرست تحت رهبری وی دوم شده است. وی از سردار جنگ به سیاست گراییده و سپس مجددا به عنوان سردار جنگ ظاهر شده و در ادامه در مسیر سیاسی گام برداشته است. کارشناسان بر این باورند که وی فرصت نخست وزیری را دارد اما ترجیح می دهد که در سایه بماند و یکی از افرادش را برای پست نخست وزیری معرفی کند.

علی عبدالامیر علاوی ۷۰ ساله  از بغداد از دیگر افرادی است که از وی به عنوان نامزد برای تصدی پست نخست وزیری عراق نام می برند. وی نامزد مورد نظر نخبگان وابسته به غرب هستند و فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد است.

نوری المالکی از رهبران حزب الدعوه از دیگر افراد است. وی از ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ نخست وزیر عراق بوده است و کشور عراق در دوره زمامداری وی از نظر معیشتی و زیر ساختی بهبود داشته است. فهرست وی در جایگاه چهارم نتایج قرار گرفت است.

صالح الحسناوی ۵۸ ساله وزیر بهداشت سابق از دیگر نامزدهای احتمالی از جریان صدر است که زاده کربلا و فردی تکنوکرات و مستقل است.

عادل عبدالمهدی ۷۶ ساله نیز از دیگر اسامی است که نامش برای تصدی نخست وزیری مطرح است و مورد حمایت ایرانی ها و آمریکایی هاست.

ایاد علاوی ۷۴ ساله از دیگر افراد است که نامش مطرح است و فهرستش ۲۲ کرسی یعنی خیلی کمتر از انتخابات قبلی را به دست آورده است.

طارق نجم ۷۲ ساله زاده استان ذیقار و از حزب الدعوه از دیگر نامزدها به شمار می رود. وی رئیس دفتر مالکی بوده و نامش به عنوان جانشین مالکی در سال ۲۰۱۴ مطرح شده بود.

ضیاء الاسدی ۴۹ ساله از استان بصره و وابسته به جریان صدر که انگلیسی را به خوبی می داند از دیگر نامزدهایی است که نامش مطرح است و نقش پلی را میان طبقه فقیر در جریان صدر و رسانه ها را ایفا کرده است».

برای تصدی پست ریاست جمهوری عراق نیز اسامی مانند خمیس خنجر، برهم صالح و فواد معصوم در رسانه ها مطرح شده است

برای تصدی پست ریاست جمهوری عراق نیز اسامی مانند خمیس خنجر، برهم صالح و فواد معصوم در رسانه ها مطرح شده است.

در پست ریاست مجلس نیز از برخی توافقات میان کردها و سنی ها درباره اینکه ریاست جمهوری به سنی ها و ریاست مجلس به کردها واگذار شود سخن به میان می آید.

اما درباره ائتلاف بندی هایی که تاکنون در رسانه ها مطرح شده و بیشتر گمانه زنی است از ائتلاف فتح و دولت قانون و احتمال پیوستن النصر سخن گفته شده است.

العربی الجدید در مطلبی اعلام کرده است:« ۶۵ درصد از نمایندگان در دوره جدید از چهره های جدید خواهند بود به ویژه سائرون تحت رهبری مقتدا صدر که رهبر جریان صدر به نمایندگان و وزیران سابق اجازه نامزدی مجدد را نداده است. از جمله شخصیت هایی که به پارلمان جدید راه یافته است رائد فهمی دبیر کل حزب کمونیست عراق است که بحث نامزدی وی برای پست عالی رتبه مطرح می شود».

هیمن هورامی مشاور رسانه ای مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات کردستان نیز از سه سناریو در این زمینه به شکل زیر خبر داده است.

شبکه اسکای نیوز در گزارشی از ۳ سناریو در زمینه ائتلاف بندی گروههای عراقی برای معرفی نخست وزیر آینده و تشکیل کابینه نام برده است« نخست ائتلاف سائرون، جریان حکمت، النصر، الوطنیه و القرار العراقی. این سناریو ناقص است زیرا این گروهها به رقم طلایی یعنی نصف به علاوه یک که مورد نیاز است نمی رسند و بنابر این سائرون باید به سوی حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی برود که ۲۵ کرسی به دست آورده است که اگر کردها شروط سخت قرار دهند شکل گیری این ائتلاف با مانع روبرو خواهد شد.

سناریو دوم؛ تشکیل ائتلاف فتح، دولت قانون و اتحادیه میهین کردستان که این فراتر از ۹۱ کرسی نمی رود و بنابراین شانس تشکیل معرفی نخست وزیر و تشکیل دولت جدید را ندارند.

سناریوی سوم؛ اینکه ائتلاف ملی فعال شود و سائرون را با فتح، جریان حکمت و النصر جمع کند و ائتلاف مالکی برای راضی کردن جریان صدر کنار گذاشته شود و این فرضیه ای است که بسیار دشوار به نظر می رسد اما محال نیست».

به هر حال هنوز ائتلاف بندی ها به شکل کامل مشخص نیست و به نظر می رسد که مذاکرات برای تشکیل کابینه جدید اینبار پیچیده تر از قبل باشد. به اعتقاد ناظران امور عراق، مذاکرات ممکن است چند هفته و شاید چند ماه به طول بیانجامد.

منبع: مهر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس