لحظه گفتگوی قالیباف و روحانی

روحانی گفت: من هیچ‌وقت قول 4 میلیون شغل ندادم و این دروغ محض است.

به گزارش مشرق، حسن روحانی چهارمین فردی بود که در جایگاه قرار گرفت.

** انتخاب سوال به قید قرعه: مشکل ازدواج جوانان را ناشی از چه عللی می دانید و برنامه شما برای فائق آمدن بر این مشکل و افزایش چشمگیر ازدواج های موفق و پایدار چیست؟

** حسن روحانی:

مسئله ی ازدواج یکی از نیازهای طبیعی همه‌ی انسان‌ها و بویژه جوانان عزیز ما هست که امروز خب مشکلاتی در این زمینه وجود دارد برای ازدواج. اولین مشکلی که هست اشتغال است و فضایی که در جامعه باید به وجود بیاید برای امید به آینده. اولین اقدامی که باید در جامعه انجام دهیم برای مسائل اجتماعی‌مان، چه ازدواج و چه سایر مسائل مسئله ی ایجاد امید نسبت به آینده است.

زمانی که جامعه نسبت به آینده خود در تردید باشد هر روز یک تهدیدی جامعه اش را بتواند تحت فشار قرار دهد  آینده برایش روشن نباشد هر روز یک تهدید  جدید و حصر جدیدی برای کشور خودش شاهد باشد، نشاطی را برای جامعه باقی نگذاریم هر روز یک محدودیتی به غیر از آن‌چه در قانون آمده و سلیقه ای برای جوانان به وجود بیاوریم مسلما در زندگی و نشاط و ازدواج و آینده زندگی مردم را دچار مشکل می کنیم. جامعه را باید نسبت به آینده امیدوار کنیم.

باید شغل لازم را برای جوانان به وجود آوریم. در طول 10 سال سال 83 تا 93 یک جمعیت 6 میلیون و 600 هزار نفر آماده ورود به بازار کار بودند و از این رقم، 600 هزار نفر شغل پیدا کردند. در این شرایطی که وضع درآمد ارزی بسیار خوب بود و می‌توانستیم همه افراد متولد دهه 60 را؛ ولی آنها رها شدند و دیدیم چه مشکلاتی جامعه مواجه شد. امروز امید به آینده در جامعه ما افزایش یافته و مردم و جوانان ما به آینده خود کاملا امیدوار هستند.

اشتغال شرایطش یعنی شرایط کسب و کار در جامعه ما بهبود یافته. اساس اشتغال شرایط کسب و کار است که از ربطه 152 رسیده به 120. بنابراین شرایط کسب و کار در جامعه بهتر شده است. این محیط کسب و کار مهمترین مسئله است. اعتماد به سرمایه گذاری افزایش یافته که اگر نباشد شغل و ازدواج و زندگی نیست.

مردم به فضای مجازی دست یافتند؛ اگر دولت یازدهم نبود همه این راهها مسدود شده بود و دوستان ما هم نمیتوانستند از این فضا برای تبلیغات خود استفاده  کنند.

** محمد باقر قالیباف در نقد سخنان روحانی:

تشکر می‌کنم؛ همانطور که شما اشاره کردید مشکل جدی امروز ما در بحث ازدواج اشتغال است. جنابعالی در آغاز دوره به مردم عزیزمان قول دادید 4 میلیون شغل ایجاد کنید. در همان ابتدای مذاکرات.

** روحانی با قطع سخنانی قالیباف: ببخشید آقای قالیباف یک سایت گمنامی حرفی می‌زند بعد یک سایت معروفی نقل و روزنامه نقل؛ شما می‌خواهی از آن روزنامه نقل کنی؟ من هیچ‌وقت قول 4 میلیون شغل ندادم و این دروغ محض است.

** محمد باقر قالیباف: شما که از آزادی گفتید حداقل اجازه بدهید نظرم را بدهم. در این دو دقیقه اتفاقی نمی افتد، حتما امید مهم است؛ حتما نشاط مهم است. حتما حقوق شهروندی مهم است. شبکه های اینترنتی مهم است. ولی واقعا امروز در واقع افسردگی چقدر شده؟ بنابر آمار خود دولت. امروز شرایط غیرقابل قبول شده در این موضوع. این از کجا می آید؟ نشاط از کجا می آید. زندگی خوش. شما می گویید این زندگی خوش هست. واقعا مردم عزیز شما امروز حستان این است که کسب و کار رونق پیدا کرده؟

واقعا در ذهن‌تان این است که آمار بیکاری بیشتر شده یا کمتر شده است؟ ظاهرا آقای روحانی اجازه صحبت به من  نمی‌دهند و در صحبت می آیند.

اگر اینها را حل کردیم امید داریم و نشاط داریم. اشکال اساسی ما سرمایه هم نیست می شود آورد، همین نگاه مدیریتی و عدم تحمل است که اجازه حرف زدن به دیگران هم نمی دهد

** مجری: نمایشگر حساس به صدا داریم در حد میکروثانیه وقت نامزدها را تجمیع می‌کند لذا از نظر زمان بندی جای مشکل نیست.

** اسحاق جهانگیری در نقد سخنان روحانی:

فکر می‌کنم که یکی از مهمترین نیازهای جوانان ما مسئله مسکن است و ازدواج و اشتغال و تحصیل است. دولت باید بستر همه ای نها را فراهم  کند. از اینها مهمتر اینکه جوانان باید پذیرفته شوند و احترامشان حفظ شود و به بهانه های واهی به  آنها اهانت نشود. جوان باید مورد احترام جامعه باشد. هم دختر جوان و هم پسر جوان. اشتغال حتما یکی از مهمترین کارهاست.

فکر می‌کنم روحانی رئیس ما هستند ولی الان رقیب هستیم. یکی از کارهایی که الان انجام گرفت وام 3 میلیونی تبدیل به 10 میلیونی شد. 296 میلیارد تومان کل وام ازدواج در 92 بود که به 9800 میلیارد یعنی سی برابر تبدیل شد. در اشتغال حتما روحانی اشاره می کند راجع به گردشگری ایشان فرموده بودند با افزایش آن شغل ایجاد می‌شود.

چه کسانی به سفارت عربستان جمله کردند؟ چه کسانی باعث شدند 700 هزار شیعه که می آمدند و زندگی مردم مشهد می چرخید به هم خورد. بله ما نمی‌توانیم به سفارت حمله کنیم. دولت حمله کرد آقای قالیباف؟ چه کسانی حمله کردند؟ آنها الان در ستادهای کدام کاندیدا حضور دارند؟ کدام کاندیداها از آنها دفاع می‌کردند پول می دادند؟

** سید ابراهیم رئیسی در نقد سخنان روحانی:

نکته ای که جناب دکتر روحانی اشاره کردند که جوانان باید نشاط و شادمانی داشته باشند را کاملا قبول دارم ولی آقای دکتر وقتی جوانی دختر مورد نظر خود را می پسندد برای ازدواج، باید کاری کنیم سریع تسهیلات بگیرد و مسکن داشته باشد. داریم درباره واقعیات حرف می زنیم. بحث سیاسی نیست. وقتی می گوییم ازدواج،‌حتما 700 هزار تا می تواند به 1 میلیون ارتقا یابد.

وقتی 500 هزار نفر پشت وام باشند این اتفاق نمی افته. برخی بدون وثیقه و یا با وثیقه به راحتی تسهیلات میلیاردی می گیرند. خب این جوان همین 10 میلیون را بگیرد. دوم مسکن؛ سه چیز با هم ارتباط دارد. یک ازدواج دو مسکن سه شغل. اگر شاهد یک میلیون شغل باشیم که برنامه توسعه این را تکلیف کرده.

هشت درصد؛ یک میلیون ازدواج و یک میلیون مسکن و یک میلیون شغل انشاالله جزو برنامه باشد جوانان با نشاط می شوند. تمام هم و غم باید این باشد که آن شادمانی اتفاق بیفتد.

** سید مصطفی میرسلیم در نقد سخنان روحانی:

آقای روحانی شما موکول کردید موضوع ازدواج را به اشتغال؛ البته این می تواند کمک کند ولی موکول کردن آن به این کامل نیست. ما باید توجه کنیم که دیر شدن اشتغال مشکلات متعدد اجتماعی و انحراف عاطفی و اخلاقی و جنسی را ایجاد می کند. شما باید به این نکته توجه کنید که تشکیل خانواده سست شده گرایشش و این منجر شده به اینکه خانواده ها با استحکام روبرو نباشند و گرایش به طلاق زیاد باشد.

چگونه شما فکر می‌کنید می توانیم بهبود ببخشیم به ازدواج جوانان با منظور کردن موضوع خانواده در طرح های کشور. خانواده برای ما اصالت دارد و سنگ بنای اصلی جامعه ماست. چه تدبیری اندیشیدید برای مقابله با جنگ نرمی که هدف اصلی اش تضعیف خانواده است و ما متاسفانه ضربه های زیادی خوردیم. چگونه می شود از امنای محله استفاده کرد برای تشکیل صندوق حمایت از ازدواج و تامین جهیزیه. یکی از نکات مهم توجه به مراکز مشاوره است.

** سید مصطفی هاشمی طبا در نقد سخنان روحانی:

با تشکر از تذکراتی که همه عزیزان فرمودند، باز هم در اینجا به نظرم همینطور نقش دولت را می خواهیم پررنگ کنیم و همه کار را فلشش را به سمت دولت ببریم. واقعا ادعای اینکه دولت می تواند اینکار را بکند در امر ازدواج جوانان هم دخالت کند و اصل ازدواج را مطرح کند بازهم مقداری خوش بینی است حداقل.

به نظرم می آید سبک زندگی ما و مسائل فرهنگی که در کشور ماست آنچه که امروز برای یک زندگی لازم دیده می شود آنچه که دست و پای جوانان را بسته به جای زندگی می‌خواهند با هم معامله کنند و شرایط سختی برای هم قرار می‌دهند باید مورد توجه قرار گیرد. مسائل فرهنگی یعنی باید مورد توجه قرار بگیرد. جای جامعه شناسانی که در این باره تحقیق کرده اند خالی است.

البته باید حتما کار و شغل داشته باشند افرادی که تشویق به ازدواج شوند و به قول امام بروند با هم بسازند. این سازش در جامعه ما متاسفانه کم رنگ شده بخاطر مسائل فرهنگی.

** حسن روحانی در سخنان پایانی:

ما اینجا نیامدیم برای رای جمع  کردن؛ هدف مناظره این است که برنامه های آینده مان را برای مردم توضیح دهیم. مردم می‌خواهند بین نامزدها یک نفر را انتخاب کنند می‌خواهیم کمک کنیم تا راحت‌تر انتخاب کنند. اینکه از هر جایی و هر سایتی و هر حرفی و کلامی درست و نادرست و دروغ و راست برای اینکه ما لطمه بزنیم به رقیب استفاده کنیم کار صحیحی نیست.

اونها که در این راه می‌آیند قاعدتا برای خدمت به مردم می‌آیند تا به جامعه و کشور خدمت. اگر نقل قولی میخواهیم بکنیم یا نسبتی بدهیم این ها باید صحیح و درست باشد و نادرست نباشد. علت اینکه خواستم آقای قالیباف روی کلامش ادامه ندهد خواستم گناهش اضافه نشود؛ چون دروغ بود والا حاضرم بقیه وقت را هم به ایشان بدهم.

مسئله ازدواج خب بله ما نیاز داریم به تسهیلات و اشتغال برای آنها و اینکه آنها به آینده خودشان امیدوار باشند و فضای جامعه را درست کنیم. برای اینکار نمی شود اینجا عدد و رقم بدهیم و بگوییم یک میلیون نفر را مسکن و یک میلیون شغل و. ..؛ مگر اینکه کسی واقعا برنامه داشته باشد و بگوید.

مردم ما باید بدانند که دولت وقتی می ‌گوییم، درآمد دولت عمدتا نفت است و مالیات. بقیه خیلی کم است. مالیات می‌شود وسعت داد و پیدا کرد افرادی که قبلا  مالیات نمی دادند و این را دولت الان کرده الکترونیکی کرده؛ امروز جنسی که وارد می شود از دم مرز معلوم است و همه در سایت روشن است که از کجا آمده؛ در امر مالیات روز به روز هدف اصلی دولت شفاف سازی بود تا همه عادلانه مالیات دهند.

می خواهیم روز به روز اتکای به نفت  کم شود. در این دولت به جای 45 درصد رسیده به 30 درصد اتکای به نفت و حتی زیر آن. و باز هم باید کاهش دهیم  ولی در همین سالها کم کردیم. دولت یازدهم 40 میلیارد دلار ریخته به صندوق دولت دوازدهم هم 60 میلیارد دلار می ریزد. مالیات هم حدی دارد. حساب کنیم، وقتی میگوییم به 1 میلیون نفر شغل می دهیم خب به 10 میلیون نفر بدهیم ولی باید حساب کنیم از کجا می آوریم.  آقای قالیباف 200 میلیارد دلار طرح داریم در نفت و گاز ‌سرمایه  گذرای کنیم الان  چند سرمایه  گذار آمده اند و این خیلی کم است نسبت به نیاز ما. ما رشد 8 درصد می‌خواهیم.

حالا اگر رشد بالاتری کسی  می‌دهد چون یکی ادعای رشد خیلی بالا کرده اگر اوست باید صدها میلیارد دلار سرمایه بیاید تا بشود. اشکال ندارد. اگر شدنی باشد می توان انجام داد. باید امکانات دولت را مد نظر قرار دهیم. مهمترین کار ایجاد فضای نشاط و امید به آینده است که الحمدلله الان نسبت به سال‌های پیش به مراتب بهتر شده و بهتر هم خواهد شد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 41
 • در انتظار بررسی: 0
 • غیر قابل انتشار: 30
 • Hm IR ۱۹:۳۲ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۸
  100 9
  کاش فرهنگ تجمل گرایی از این کشور حذف می شد مثل مردم چین همه با هم ساده زندگی می کردیم فخر فروشی نمی کردیم حسود و مغرور نبودیم . هدف رضای خدا ،شاد زندگی کردن و لذت بردن از زندگی است
  • ناشناس US ۲۲:۵۸ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۸
   2 5
   تو چي ميگي بچه
  • IR ۲۳:۴۰ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۸
   3 0
   زنده باد. کاش کاش کاش.
  • خواب IR ۱۰:۱۸ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
   4 1
   واقعا دلتون خوشه اینا واستون نماینده میشن ! چهار ساله دیگه باز همین وضعه ..
 • IR ۱۹:۳۷ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۸
  میگن فیلمشو دارن اگه راسته فیلمو بدن بیرون من قطعا به روحانی رای نمیدم
  • ارمين IR ۲۰:۱۲ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۸
   4 22
   دوست عزيز متاسفانه با بي اخلاقي و مغالطه و تحريف سعي بر جمع اوري ارا ميكنند...دكتر روحاني گفته در صورت ورود ١٠ ميليون توريست.وقتي سفارت فتح ميكنن انتظار ورود توريست نبايد داشت
  • مسعود DK ۲۰:۳۴ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۸
   8 0
   برو تو سایت ستاد انتخابات قالیباف فیلمش هست
  • محمد 313 IR ۲۱:۰۹ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۸
   8 0
   برو تو اینترنت سرچ کن وعده 100 روزه روحانی همه مات دیدند شما ندیدید
  • ناشناس IR ۲۱:۳۸ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۸
   9 0
   سرچ کن پیدا میکنی . تازه گفته اگر توریست بیاد !!! یعنی حتی عرضه این کار هم نداشت .
  • MH.MZ IR ۲۲:۱۴ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۸
   9 0
   سلام جناب لطفا در اینترنت یا در اینستاگرام در پیج آقای قالیباف مشاهده کنید وجود داره که آقای روحانی در مناظره سال ۹۲ به مردم قول ایجاد ۴ میلیون شغل رو میدن
  • IR ۲۲:۵۲ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۸
   20 27
   پسر خوب تمام سخنرانی های روحانی موجوده و روحانی تمام حرفهای خودش رو انکار کرده تا همین الان کسی مانند روحانی وقتی در حرفهاش هیچ وقت صداقت نداشته در عمل هم صداقت نداشته
  • ایرانی IT ۰۰:۱۹ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
   10 0
   هم متن صحبت هاش در سایت خود رئیس جمهور هست هم ویدیواش تو کانال های تلگرام و آپارات هست، لینک بذارم مشرق نظر رو تایید نمیکنه به گمانم خود مشرق هم فیلم صحبت های آقای روحانی درباره اون موضوع رو گذاشته، این دومین بار بود که مستقیم روبروی مردم آقای روحانی صحبت های قبلی خودش رو انکار کرد واقعا جای تاسف داره
  • IR ۰۰:۴۳ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
   9 1
   توکانال تلگرامی قالیباف فیلمش هست.
  • مجید IR ۰۱:۱۵ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
   6 0
   در همین سایت جستجو کن و فیلمش رو ببین شما نیاز به فیلم نداری که... با این اوضاع مزخرف مملکت باز هم طرفدار روحانی هستید!
  • IR ۰۲:۰۲ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
   16 0
   فیلمش در آپارات موجود است یک سرچ بکن .
 • طرفدار عدالت و عدم پارتی بازی IR ۱۹:۴۲ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۸
  71 15
  به نظرم همه این سخنان را ریاست جمهوری های قبلی قبل از نشستن در مسند قدرت بر زبان آوردند ولی وقتی به قدرت رسیدند زبان به عمل نیامد و هیچ کدام محقق نشد آقایان در حد قدرت و اختیاراتی که در هنگام قدرت به شما خواهند داد حرف بزنید
 • IR ۱۹:۵۴ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۸
  درود بر روحانی
  • حسین IR ۲۲:۰۸ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۸
   9 0
   آدم خواب رو میشه بیدار کرد ولی کسی که خودش رو به خواب زده هرگز نمیشه بیدار کرد.
  • عباس IR ۰۱:۳۳ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
   6 3
   اگه انصراف بده منم بهش درود میفرستم دمار از روزگارمون در اورد با تدابیر نا امید کننده دولت تدبیر و امید
  • IR ۰۲:۰۲ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
   9 2
   بدرود روحانی .
 • حمید IR ۲۰:۰۹ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۸
  9 1
  قالیباف از احمدی نژاد در مناظره تقلید میکند.زده خط آخر.
 • حمیدرضا IR ۲۰:۱۱ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۸
  2 0
  فیلمش هست من دیدم
 • محمود IR ۲۰:۱۷ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۸
  2 0
  فیلم اظهارات روحانی داخل سایت اپارات وسایت خود روحانی هست مربوط به فیلم انتخاباتی خودش درسال۹۲
 • محمد IR ۲۰:۲۸ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۸
  3 0
  متاسفانه این مناظره فقط جای توهین بود.با این مناظره افرد دروغ گو مشخص شدند درود بر رئیسی که فقط از اهداف سخن گفت و هیچ توهینی نکرد
 • NL ۲۰:۴۵ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۸
  3 13
  خدا رو باید در نظر گرفت. من به روحانی رأی ندادم و منتقد جدیش هستم ولی نگفت من قول میدم 4 میلیون شغل ایجاد کنم. گفت اگر 10 میلیون گردشگر جذب کنیم میتونیم سالی یک میلیون شغل ایجاد کنیم. ( 4 میلیون در 4 سال) البته گفت ما می توانیم با جذب گردشگر 4 میلیون شغل ایجاد کنیم ولی معنیش این بود که میشه اینجوری شغل ایجاد کرد نه اینکه بگیم تو قول دادی و دروغ گفتی.
 • M.sh IR ۲۰:۴۶ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۸
  4 0
  مشرق نیوز عزیز لطفا در مورد این ادعای روحانی وجهانگیری که به قالیباف نسبت دادند در مورد برج سازی در تهران ، تحقیق کنید وحتما درج کنید که اگر برجی بالای ۱۲ طبقه باشه حتما باید از کمیسیون ماده پنج مجوز بگیره نه شخص شهردار! ومهمتر اینه که اعضای این کمیسیون کیا هستن!! لطفا گزارششو درج کنید. تو سایتهای دیگه کلیپش هست. دوم اینکه ب-ز رو چسبوندن به قالیباف! لطفا عکس تقدیر روحانی از ب-ز رو هم منتشر کنید وهمچنین عکس جهانگیری در کنار نجومی بگیر ۵۴ میلیونی.
 • حجت IR ۲۲:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۸
  9 3
  درود بر قالیباف
 • IR ۲۲:۱۶ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۸
  0 0
  معمولا قدیما اینگونه بود اول شغل دوم ازدواج بعد از مدتی زندگی مشترک صاحب مسکن هم میشدند
 • ناشناس IR ۲۲:۳۷ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۸
  8 0
  یه ذره که فکرمیکنی میبینی روحانی این چهار سال اصلا رئیس جمهوری نکرده . واقعیت رو باید پذیرفت
 • IR ۲۲:۴۷ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۸
  10 4
  راي فقط يك كلام دكتر رئيسي تمام
 • محمد IR ۲۳:۰۸ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۸
  8 3
  قالیباف برنده امروز
 • IR ۲۳:۲۰ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۸
  9 2
  به نظر من برنده اين مناظره دكتر قاليباف بود و مشخص بود اقاي جهانگيري جهت كمك كردن به اقاي روحاني امدند.
 • رضا IR ۰۰:۲۱ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
  4 9
  سلام: من فیلم رو دیدم، روحانی گفته اگر 10 ملیون توریست جذب بشه 4 ملیون شغل ایجاد میشه، کسانی که با منطق سر و کار دارن از این جمله هیچ قولی برداشت نمیکنن
 • مسعود IR ۰۲:۰۳ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
  3 1
  دولت راستگویان !!!!!
 • IR ۰۲:۰۴ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
  2 2
  این رییسی که میگه من برای همه شغل و خونه درست میکنم، واقعا این کارو میکنه؟
 • مقداد IR ۰۲:۰۹ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
  6 2
  در حالی روحانی عدم ورود ۱۰ میلیون گردشگر را دلیل محقق نشدن ایجاد ۴ میلیون شغل دانست که چند روز گذشته معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی از ورود ۱۹ میلیون و ۹۰۰ هزار گردشگر خارجی طی سال های ۹۲ تا ۹۵ خبر داد.
 • رضا IR ۰۶:۳۲ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
  4 0
  اره فيلمش رو من ديدم و دارم اقاي روحاني نتوانستند قفل مشكلات مردم را باز كند بلكه كليدش را هم در قفل شكستن تا ديگري هم نتواند قفل را باز كند
 • IR ۰۷:۱۴ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
  2 4
  مشرق خجالت بکش
 • بیکار IR ۰۸:۲۸ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
  4 1
  آقایی که به قول خودش حقوقدان هستش یادشه رفته که خودش وعده ایجاد شغل و بهبود اقتصاد کشور رو داده بود اونم تو صد روز. پس چی شد اون همه وعده و وعید. . .
 • IR ۰۹:۲۶ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
  5 4
  سایت مشرق ! 4 میلیون سند رسوای خودتان شده است . با دروغ گفتن به جایی نمی رسید
 • صادق IR ۰۹:۲۷ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
  4 2
  کدام نشاط کدام امید کدام تدبیر مردم ایران را ذلیل کرد دولت نا امیدی وبی تدبیری

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس