کد خبر 546622
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۸:۵۶

وی مدتی بعد به لبنان اعزام شد که بعد از بازگشت در لشکر ۱۷ علی بن ابیطالب (علیه السلام) مشغول به خدمت شد و در ادامه به تیپ امام حسن (علیه السلام) بازگشت و در عملیات بدر، بصورت گمنام و بدون مسئولیت شرکت و در سخت ترین نقطه عملیات برای نابودی کمین های دشمن از ناحیه سر مورد اصابت تیر خصم قرار گرفت و جاودانه شد...

گروه جهاد و مقاومت مشرق - سردار حسن درویش متولد سال ۱۳۴۱ در شهرستان شوش دانیال(علیه السلام) بود.

وی در دوران دفاع مقدس، مسئولیت هایی همچون فرماندهی تیپ ۱۵امام حسن مجتبی (علیه السلام) ، جـانشین فـرماندهی محور عملیاتی شوش و فرماندهی تیپ ۱۷ علی ابن ابی طالب (علیه السلام) را بر عهده داشت.

شهید حسن درویش در اوایل جنگ مسئولیت جبهه شوش را بر عهده داشت که چند روز پس از عملیات فتح المبین، بنا به دستور فرمانده وقت کل سپاه مأمور تشکیل شده و فرماندهی تیپ ۱۷ قم به ایشان واگذار گردید که ظرف مدت ۲۰ روز آن را تشکیل داد و یکی از بهترین یگان های عمل کننده در عملیات رمضان بود.