در گزارشی به بررسی و تحلیل شرایط داوطلبان انتخابات مجلس در ۶۰ کشور دنیا پرداخته ایم.

به گزارش مشرق، در همه کشورهای دنیا شرایطی از سوی نهادهای نظارتی و قانون‌گذاری برای داوطلبان و نامزدهای انتخابات مجلس تعیین می‌شود، به‌ طوری که در برخی از کشورها لازم است داوطلبان مبلغی را برای مخارج تبلیغات انتخاباتی‌شان سپرده‌گذاری کنند.

جدول زیر به بررسی شرایط داوطلبان انتخابات مجلس در 60 کشور دنیا پرداخته است:

نام کشورحداقل سناقامتتابعیتموارد دیگرشرایط سلبی
موانع کاندیداتوری

(منوط به استعفا)

لوازم کاندیداتوری
آلمان 18 یکسال اقامت در کشور داشته باشد ندارد 1- فاقدین صلاحیت به موجب حکم دادگاه

2- دیوانگان

3-محرومین از حقوق انتخاباتی
عضویت در پارلمان با عضویت در دولت فدرال مغایرت دارد حمایت 200 نفر رأی‌دهنده برای کاندیدای مستقل و 2000 نفر رأی‌دهنده برای لیست احزاب
آمریکا 25 اقامت دریکی از ایالات و 7 سال سابقه اقامت 1-تابعین اصلی

2- 7سال از تابعیت اکتسابی گذشته باشد

ندارد 1-دیوانگان

2-محرومین از حقوق انتخاباتی توسط حکم دادگاه

3- مجرمین انتخاباتی

4- زندانیان

متصدیان مشاغل دولتی حمایت عده ایی از
رأی‌دهندگان
آفریقای جنوبی 18 اقامت در حوزه انتخابیه داشته باشد ندارد 1-نداشتن شغل خیلی سودآور

2- افراد فاقد صلاحیت

3- دیوانگان

4- متهمین به خیانت

5- متهمین به جرائم امنیتی

6- زندانیان بیش از یکسال

7-ورشکستگان به تقصیر
1-مستخدمین دولتی

2- اعضای هیئت دولت

1-ارائه تعهدات مقرر از طرف کمیسیون انتخابات

2- پرداخت ودیعه به مبلغ 25000 (R)

آلبانی 25 اقامت حداقل 2 سال قبل از انتخابات داشته باشد ندارد 1-دیوانگان

2- محرومین از حقوق انتخاباتی به موجب حکم دادگاه

3- فاقدین صلاحیت به موجب حکم دادگاه
کاندیدای نهادهای حکومت محلی ارائه لیست حمایتکنندگان به تناسب جمعیت حوزه انتخابیه از 50 رأی‌دهنده تا 3000 نفر
اردن 30 اقامت روزانه در حوزه انتخابیه داشته باشد ندارد 1-محکومین به حبس بیش از یک سال

2-دیوانگان

3-ورشکستگان به تفصیر

4- مرتبطین نسبی با پادشاه

5-مجرمین انتخاباتی
1-مستخدمین و مقامات عمومی

2-وزراء

3- پیمانکاران
پرداخت ودیعه مقرر (700 USS)
اندونزی 21 اقامت در کشور داشته باشد 1- به ایدئولوژی کشور وفادار باشد ( اصول پنجگانه پانجاسیلا)

2-تسلط به زبان اندونزی

3- تکمیل دوره دبیرستان یا معادل آن

4- معتقد به خداوند

1-دیوانگان

2- محبوسین به بیش از 5 سال

3- محرومین از حقوق انتخاباتی

4-عضو احزاب غیرقانونی و سازمان‌های غیرقانونی و ممنوع شده

5-کسانی که به قانون اساسی 1945 و اصل دولت و آرمان‌های پیمان 1945 اعتقاد دارند

6- کسانی که در کودتای کمونیستی 1965 شرکت داشته‌اند

7- اعضای حزب سابق کمونیست
اعضای نیروهای مسلح ارائه مدارک لازم و معتبر مبنی براعلام برائت از شرایط سلبی و موافع کاندیداتوری
ایرلند 18 مشخص نیست داشته باشد ندارد 1-مجرمین انتخاباتی

2- محکومین به خدمت اجباری

3-ورشکستگان به تقصیر

4- دیوانگان

اعضای نیروهای مسلح سپردن ودیعه برای بدست آوردن 30% آراء (100 پوند ایرلندی)
ایتالیا 25 مشخص نیست داشته باشد تأییدیه احزاب 1-محکومین کیفری

2- فاقدین صلاحیت از نظر روحی و روانی

3- متهمین به جنایت

4- فاقدین ارزش‌های اخلاقی

5-ورشکستگان به تقصیر
1-قضات دادگاه قانون اساسی

2- اعضای مجلس سنا

3- اعضای شورای ملی اقتصاد و کار

4- مجریان و رؤسای شرکت همیار دولت

5- متصدیان پست‌های عمومی
حمایت 500 نفر رأی‌دهنده برای کاندیداتوری در حوزه تک عضوی

2- حمایت 1500 تا 4000 رأی‌دهنده برای یک لیست حزبی ملی

ایسلند 18 اقامت به مدت 5 سال قبل از انتخابات داشته باشد ندارد متهمین به جنایت قضات مشخص نیست
استرالیا 18 اقامت در کشور داشته باشد ندارد 1-ورشکستگان به تقصیر

2-محکومین به خیانت

3- تابعین خارجی

4-محکومیت به حبس بیش از یک سال ناشی از ارتکاب جرم

حقوق بگیران دولتی 1- 350 دلار برای بدست آوردن 40% آراء

2- نامزدی توسط 6 نفر رأی‌دهنده یا یک حزب

اکوادور 30 مشخص نیست داشته باشد برخورداری کامل از حقوق سیاسی و مدنی 1- متهمین به کلاهبرداری

2- زندانیان

3- مجرمین انتخاباتی

4- افراد میخوار و ولگرد

عضویت در نیروهای مسلح مشخص نیست
الجزایر 21 اقامت در کشور داشته باشد 1-برخورداری کامل از حقوق سیاسی و مدنی 1-مجرمین انتخاباتی

2- فاقدین صلاحیت به موجب حکم دادگاه

1-اعضای عالیرتبه دولتی و قضائی و نظامی

2- مشاغل و مقامات خاص دولتی

تأییدیه حزب حاکم
اسپانیا 18 اقامت در کشور داشته باشد برخورداری از حقوق سیاسی محرومین از حقوق انتخاباتی 1-مستخدمین دولتی

2- عضویت در نیروهای مسلح

3- متصدیان مشاغل عمومی که قانون معین می‌کند

4- قضات و دادستان‌ها

مشخص نیست
اروگوئه 25 اقامت در کشور 1- تابعین اصلی

2-گذشت 5 سال از اکتساب تابعیت

1- تولد در کشور

2- انجام خدمت سربازی

1-دیوانگان

2- متهمین به جنایت

1- اعضای عالیرتبه دولتی

2- اعضای نیروهای مسلح

3- قضات و دادستان‌ها

4- مدیران شرکت‌های ملی

5- اساتید دانشگاه‌ها
مشخص نیست
اتریش 21 اقامت در حوزه انتخابیه داشته باشد ندارد محرومین از حقوق انتخاباتی 1- اعضای هیئت‌های قانونگذاری ایالات

2- ماموران کمیسیون انتخاباتی

3- دارا بودن قراردادمالی با دولت

4- داشتن مشاغل عالی رتبه اداری

5- اعضای اداره ممیزی
1-پرداخت ودیعه مقرر

2- تأییدیه حزبی

اکراین 25 5 سال اقامت قبل از انتخابات داشته باشد 1- برخوردای از حقوق سیاسی و مدنی

2- احزاب مجاز و قانونی

1- مرتکبین جرم دریک مأموریت بین‌المللی

2- فاقدین صلاحیت براساس حکم دادگاه

3- زندانیان
1-مستخدمین و مأموران نظامی، پلیس، امنیتی و سربازان پدافند غیرنظامی

2- صاحب منصبان عالیرتبه دولتی

3- قضات و دادستان‌ها
1-ارائه لیست حمایت‌کنندگان به میزان 200 رأی‌دهنده

2- ارائه صورت حساب درآمد سال قبل

انگلستان 21 مشخص نیست 1- تابعین بریتانیا

2-تابعین ایرلندی یا کشورهای مشترک‌المنافع

ندارد 1-بیماران روحی و روانی

2- اعضای مجلس لردان به استثنای لردان ایرلندی

3- روحانیون کلیسا که توسط اسقف تعیین شده‌اند

4- کشیشان و روحانیون کاتولیک رومن

5-ورشکستگان به تقصیر تا 5 سال بعد از تقصیر

6- مرتکبین جرائم انتخاباتی

7- حبس به بیش از یک سال
1- اعضای دائمی نیروهای مسلح و پلیس

2- مستخدمین دولت

3- قضات

4- ماموران اجرایی دادگاه

5- مقاطعه کار و کارپردازان دولتی
- ودیعه به مبلغ 500 پوند

2- حمایت حداقل 10 نفر رأی‌دهنده

استونی 21 اقامت در کشور داشته باشد ندارد 1- فاقدین صلاحیت روحی و روانی به موجب حکم دادگاه

2- محکومین به مجازات حبس

مستخدمین و مقامات عمومی سپرده برای به دست آوردن میزانی از آراء
بنگلادش 25 اقامت در کشور داشته باشد ندارد 1-ورشکستگان به تقصیر

2- دیوانگان

3- افراد معسر

4- محکومیت به ارتکاب جرم جزایی شامل فساد اخلاقی

5- محبوسین به بیش از 2 سال

6- مشاغل سودآور

7- متهمین به خیانت
پیمانکاران دولتی پرداخت ودیعه به مبلغ 2000 تاکاس
بلغارستان 21 اقامت در کشور داشته باشد ندارد 1-دیوانگان

2- زندانیان

3- محکومین به حبس

4- محرومین از حقوق انتخاباتی

متصدیان مشاغل عمومی حمایت 2000 نفر رأی‌دهنده
برزیل 21 اقامت در کشور و ایالت مربوطه داشته باشد تولد در کشور 1- دیوانگان

2- زندانیان

1-دارندگان مشاغل عالی رتبه اداری و قضایی

2-مستخدمین نظامی

مشخص نیست
بلژیک 25 اقامت در کشور داشته باشد ندارد 1- زندانیان

2- دیوانگان

3- متهمین به جنایت
مشخص نیست حمایت 500 نفر رأی‌دهنده
پرو 25 اقامت در کشور داشته باشد ندارد 1- مجرمین مالی معین

2- مجرمین کیفری

3- دیوانگان
1- متصدیان پست‌های عمومی

2- ریاست دادگاه عالی

3- مشاغل خاص مرتبط با سرمایه‌گذاری دولتی
مشخص نیست
پاکستان 25 اقامت در حوزه انتخابیه داشته باشد به حسن اخلاق شهرت داشته باشد 1- اخلال‌گران امنیت کشور

2-ورشکستگان به تقصیر

3- زندانیان به بیش از 5 سال
متصدیان خدمات عمومی ودیعه برای بدست آوردن 12% آراء
(1000 روپیه )
پاراگوئه 25 اقامت در کشور داشته باشد ندارد 1- اشخاصی که به حکم دادگاه فاقد صلاحیت شناخته شده‌اند

2- محکومین به حکم دادگاه

3- محبوسین به بیش از یک سال

4- دیوانگان

مشخص نیست 1- پرداخت سپرده مقرر

2- ارائه سوگندنامه وفاداری

پرتغال 25 اقامت در کشور داشته باشد ندارد 1- اشخاصی که فاقد صلاحیت در اداره امور خود هستند

2- زندانیان ( به علت جرم )

3-ورشکستگان به تقصیر

4- اعضای حکومتی رژیم گذشته

1-اعضای نیروهای نظامی و پلیس

2- قضات

3- کشیشان

4- دیپلمات‌ها

5- عضویت در هیئت دولت

6- نمایندگی سیاسی

7- مشاغل خاص دولتی
مشخص نیست
تایلند 25 اقامت در کشور داشته باشد متولد تایلند 1-ورشکستگان به تقصیر

2- معتادین به داروهای مضر

3- اشخاص بازداشت شده براساس حکم دادگاه

4- اشخاص کرولال

5- محبوسین به بیش از 2 سال

6- احزاب مذهب بودا

7- راهبین و روحانیون
1-مقامات حکومتی که پست ثابت دارند

2- کسانی که با دولت سرمایه‌گذاری نموده‌ا‌ند

3-پیمانکاران دولتی

4-کسانی که از دولت امتیاز دریافت نموده‌اند

ترکیه 30 مشخص نیست داشته باشد 1- آموزش دوره ابتدایی

2- انجام خدمت دوره ضرورت

1-معتادین

2- کسانی که در فعالیت‌های مخرب شرکت داشته‌اند

3- حبس به بیش از یک سال

4- محرومین از حقوق انتخاباتی

5- عدم محکومیت به جرائمی که در قانون اساسی ذکر شده است

6- دیوانگان

1-مستخدمین دولتی

2- نمایندگان خاص دولتی

3- قضات و دادستا‌ن‌ها

4- اعضای شورای آموزش عالی

5-استادان دانشگاه

6-مستخدمین نیروهای مسلح

پرداخت ودیعه مقرر
دانمارک 18 1-اقامت دائمی در کشور

2-مستخدمین دولتی در خارج در حکم اقامت در کشور هستند

داشته باشد ندارد 1-محکومین به ارتکاب عملی که از دیدگاه عرف و عموم نالایق محسوب می‌شوند.

2- اشخاصی که از لحاظ قانونی فاقد صلاحیت شناخته شده‌اند

مشخص نیست حمایت 150 تا 200 نفر رأی‌دهنده حوزه انتخابیه
رومانی مشخص نیست اقامت در کشور ندارد 1-اشخاصی که از اختیارات خود در کارهایی سیاسی، قضایی یا
اداری سوء‌استفاده نموده‌اند
2- ناقضین حقوق اساسی بشر

3- دیوانگان

4- بازداشت‌شدگان

5- تابعین خارجی

1- اشخاصی که از اختیارات خود در کارهایی سیاسی، قضایی یا اداری سوء‌استفاده نموده‌اند

2- ناقضین حقوق اساسی بشر

3- دیوانگان

4- بازداشت شدگان

5- تابعین خارجی
- اعضای نیروهای مسلح

2- رؤسای خدمات عمومی و حکومتی

حمایت 5% از تعداد کل رأی‌دهندگان حوزه انتخابیه
روسیه 21 مشخص نیست داشته باشد ندارد 1-محرومین از حقوق انتخاباتی

2- فاقدین صلاحیت به موجب حکم دادگاه

3- زندانیان
مشخص نیست 1- لیست حمایت رأی‌دهندگان

2- مدارک پرداخت مالیات

3- اطلاعات مربوط به منابع درآمدی
ژاپن 25 اقامت در کشور داشته باشد 1-کلیه شرایط رأی‌دهنده

2- برخورداری کامل از حقوق سیاسی و مدنی

1-محرومین از حقوق انتخاباتی به موجب حکم دادگاه

2- دیوانگان

3- زندانیان

4-متصدیان قدرت عمومی که محکوم به گرفتن رشوه شده‌اند

1-دارندگان پست و مقام رسمی در حکومت

2- وزراء

3- دبیر کابینه

4- معاون نخست‌وزیر

5- معادل وزیر

6- مأموران دولتی
شرکت‌های عمومی

سپرده به مبلغ 2000 ین برای بدست آ‎وردن حداقل 20% آراء
سوئیس 18 اقامت در کشور داشته باشد تأییدیه حزب 1- افرادی که مشکلات روحی و روانی دارند

2-ورشکستگان به تقصیر

3- روحانیون

4- محرومین از حقوق انتخاباتی

1- مأموران مرتبط با انتخابات

2- پیمانکاران دولتی

3- قاضی فدرال

4- اعضای نیروهای مسلح

5- متصدیان پست‌های عمومی دولتی
به تناسب جمعیت کانتون‌ها، حمایت 100، 200 ، 400 نفر رأی‌دهنده
سودان 21 اقامت در کشور داشته باشد 1-داشتن سواد

2- کلیه شرایط رأی‌دهنده

3- بیان التزام به قانون اساسی

4- گواهی استعفا

1-مجرمین کیفری به حبس بیش از یک سال

2-محکومین به جرائم سیاسی

3-ورشکستگان به تقصیر

4- دیوانگان

مستخدمین دولتی 1- سپردن وثیقه

2- حمایت حداقل 20 نفر رأی‌دهنده

سنگاپور 18 حداقل 10 سال اقامت در زمان کاندیداتوری و قبل از‌ آن 1- خواندن و نوشتن به یکی از دو زبان انگلیسی و مالایی

2- انجام خدمت دوره ضرورت

1-محکومین به زندان

2- ورشکستگان به تقصیر

3- دیوانگان

4- مجرمین انتخاباتی

1-محکومین به زندان

2-ورشکستگان به تقصیر

3- دیوانگان

4- مجرمین انتخاباتی

مشخص نیست سپردن ودیعه برای بدست آوردن 8/1% آراء
سنگال 25 مشخص نیست 1-تابهین اصلی

2- گذشت 10 سال از تابعیت اکتسابی

ندارد 1-محکومین به ارتکاب جرم

2- محبوسین به دروه معین

3-کسانی که به دادگاه اهانت می‌کنند

4-ورشکستگان به تقصیر

5- فاقدین صلاحیت به موجب حکم دادگاه
1-متصدیان خدمات عمومی

2- اعضای شورای اقتصادی

3-مستخدمین کشورهای خارجی و سازمان‌های بین‌المللی

4- پیمانکاران و متعهدین دولتی

5- وزرای دولت

6-اعضای نیروهای مسلح و پلیس

7- قضات
سپردن ودیعه به مبلغ 000/300 فرانک برای بدست آوردن یک کرسی ملی یا حداقل 15% آراء
سوئد 25 مشخص نیست داشته باشد ندارد 1-ورشکستگان به تقصیر

2- مجرمین انتخاباتی

1- وزراء

2- سخنگوی دولت

3- اعضای حکومتی

4- اعضای کمیسیون اتحادیه

5- قضات و وکلای عمومی
حمایت 1500 نفر رأی‌دهنده برای یک لیست حزبی
شیلی 21 2 سال اقامت قبل از تاریخ انتخابات در حوزه انتخابیه داشته باشد 1-حداقل مدرک دیپلم

2- انجام خدمت دوره ضرورت

1- کسانی که تحت قیومت قرار دارند

2- محرومین از حقوق انتخاباتی

3- دیوانگان

4- محکومین به مرگ

5- بازداشت‌شدگان

6- مرتکبین به جنایات سنگین

1- قضات

2- مقامات ارشد پست‌های ملی و نهادهای عمومی

3- مشاغل خاص دولتی یا ایالتی

4- پیمانکاران دولتی

مشخص نیست
عراق 25 مشخص نیست داشته باشد 1- تولد در کشور

2-تولد پدر و مادر کاندیدا در کشور

3- داشتن سواد

4- حمایت از اهداف و معیارهای انقلاب سوسیالیستی 1968

5- انجام خدمت دوره ضرورت
1- کسانی که از آنها سلب مالکیت اراضی شده است

2- سابقه محکومیت به جرم قتل

3- متهمین به نقض اصول اخلاقی

4- متهمین به آسیب رساندن به اقتصاد ملی و افشای اسرار مالی

5- دیوانگان

6- ورشکستگان به تقصیر

7- متهمین به جرائم امنیت داخلی
1- متصدیان اداره انتخابات

2-مستخدمین کشوری

3- اعضای نیروهای مسلح و نظامی

4- رؤسای کلی حکومتی

مشخص نیست
فرانسه 21 10 سال اقامت در زمان انتخابات و قبل از آن داشته باشد انجام دوره ضرورت 1- فاقدین صلاحیت به موجب حکم دادگاه

2- محرومین از حقوق سیاسی به موجب حکم دادگاه

1-اعضای شورای قانون اساسی

2- اعضای نیروهای مسلح

3- اعضای شورای اقتصاد و اجتماعی و کمیسیون اداری

4- قضات

5- مقامات سازمان‌های بین‌المللی

6- مدیران اجرایی شرکت‌های دولتی و سازمان‌های اعتباری

7-پیمانکاران دولتی

8- تصدی مشاغل تحت نظارت کشورهای خارج

هزار فرانک برای بدست آوردن حداقل 10% آراء
فنلاند 18 مشخص نیست داشته باشد ندارد 1- افراد بی کفایت

2- اشخاصی که به موجب حکم قانونی یا دادگاه فاقد صلاحیت شناخته شده‌اند

1-اعضای نیروهای مسلح

2- مقامات عالی ارشد همچون قضات دیوان عالی و رئیس دادگستری

حمایت 100 نفر رأی‌دهنده برای یک نامزد
کانادا 30 اقامت در حوزه انتخابیه به مدت 6 ماه قبل از انتخابات داشته باشد ندارد 1- افراد متهم به اعمال فساد که به مدت 7 سال زندانی شده‌اند.

2- محرومین از حقوق انتخاباتی

3- محرومین انتخاباتی ( تا 5 سال )

4- دیوانگان

5- زندانیان
1-متصدیان پست‌های عمومی

2- متصدیان و مأموران انتخاباتی

1- حمایت 100 نفر رأی‌دهنده

2- ودیعه به مبلغ هزار دلار برای بدست آوردن 15% آراء

کلمبیا 25 اقامت دائمی در کشور داشته باشد تولد در کشور 1-محرومین از حقوق سیاسی

2- محبوسین به استثنای مجرمین سیاسی

1- مقامات عمومی

2-مستخدمین عمومی ثابت

3- پیمانکاران دولتی
مشخص نیست
کامبوج 25 اقامت دائمی در کشور داشته باشد برخورداری کامل از حقوق سیاسی و مدنی 1- متهمین به جنایت و خیانت و تبهکاری به موجب حکم دادگاه

2- محرومین از حقوق انتخاباتی

3- اشخاص دیوانه و تحت قیومت

4- زندانیان

1-مستخدمین دولتی

2-اعضای نیروهای نظامی و پلیس

3-کشیشان

4- اعضای شورای عالی دادگاه

5-اعضای دادگاه قانون اساسی

6- اعضای
کمیته‌های انتخابات

ارائه لیست امضای حمایت‌کنندگان
کره جنوبی 25 اقامت ثابت در کشور داشته باشد ندارد 1-محکومین به جرائم عمومی

2- محکومین به جرایم انتخاباتی

3- دیوانگان

4- ورشکستگان به تقصیر

1- مأموران حکومتی و دولتی

2- اعضای هیئت‌های قانونگذاری محلی

3- اعضای نیروهای مسلح

4- متصدیان اداره انتخابات

5- مأموران شرکت‌های عمومی و دولتی و شرکت‌های تعاونی زارعین و دریایی

1- حمایت 300 تا 500 رأی‌دهنده

2- پرداخت سپرده مقرر برای بدست آوردن 50% آراء حوزه انتخاباتی یا یک کرسی ملی

کویت 30 اقامت در کشور داشته باشد تسلط بر زبان عربی از حیث خواندن و نوشتن - فاقدین صلاحیت

2- متهمین به خیانت

- قضات و دادستانها

2- مستخدمین دولتی و مقامات حکومتی

50 دینار برای بدست آوردن 10% آراء
کنیا 21 اقامت در کشور داشته باشد توانایی صحبت کردن به زبان انکلیسی و کنیایی - تابعین کشورهای خارجی

2- محکومین به مرگ

3- محبوسین به بیش از 6 ماه (به استثنای تخلفات به جریمه نقدی )

4- دیوانگان

5- ورشکستگان به تقصیر

6- بازداشت شدگان

7- خیانت در امانت

8- مجرمین انتخاباتی

- پیمانکاران دولت

2- مستخدمین خدمات عمومی

3- اعضای نیروهای مسلح

4- مقامات حکومت محلی

5- متصدیان اداره انتخابات
- ودیعه به مبلغ 5000 (KSH)

2- حمایت 7 تا 18 نفر رأی دهنده در حوزه انتخابیه

کامرون 23 اقامت درکشور داشته باشد تسلط به خواندن و نوشتن به یکی از دو زبان فرانسه و انگلیسی - تابعین کشورهای خارجی

2- محرومین از حقوق انتخاباتی

3- ورشکستگان به تقصیر

4- دیوانگان

5- مجرمین امنیتی
- اعضای حکومتی

2-اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی

3- مقامات ارشد نهادهای دولتی و نیمه دولتی

4- اعضای نیروهای مسلح و پلیس

پرداخت 000/150 (FRANC CFA) برای 5% آراء ملی
لهستان 21 مشخص نیست داشته باشد ندارد - دیوانگان

2-محرومین از حقوق انتخاباتی به موجب حکم دادگاه

قضات دیوان محاکمات قانون اساسی

2- مقامات ارشد حکومتی

مشخص نیست
لبنان 25 اقامت درکشور داشته باشد توانایی خواندن و نوشتن - دیوانگان

2- محبوسین

3- ورشکستگان به تقصیر

4- محکومین به رسوایی و امور زشت اخلاقی

5- محرومین از حقوق مدنی و سیاسی
اعضا ومستخدمین نیروهای نظامی و پلیس

2- مستخدمین دولتی

3- مقامات عمومی
سپرده به مبلغ 10 هزار لیر لبنانی برای بدست آوردن 10% آراء
لوکزامبورگ 21 اقامت درکشور داشته باشد ندارد -محرومین از حقوق انتخاباتی به موجب حکم دادگاه

2- زندانیان

اعضای عالی رتبه قضایی و نظامی مشخص نیست
لیتوانی 25 اقامت در کشور داشته باشد ندارد 1- محرومین از حقوق انتخاباتی

2- مجرمین انتخاباتی

1-اعضای نیروهای مسلح

2- متصدیان خدمات عمومی

3- سردفتران اسناد رسمی

4- مستخدمان و رؤسای سازمانهای نیمه دولتی

- حمایت 1000 نفر رأی دهنده در حوزه انتخابیه

2- ارائه تعهدنامه مبنی براستعفا

3- گزارش فعالیت مالی
مجارستان 18 اقامت در کشور داشته باشد ندارد -دیوانگان

2-زندانیان

3-محرومین از حقوق انتخاباتی به موجب حکم دادگاه

4- محکومین به حبس

عضویت در دادگاه قانون اساسی

2- قضات

3- عضویت در نیروهای مسلح و پلیس و امنیتی
مشخص نیست
مصر 30 اقامت در کشور تابعین اصلی

2-گذشت 5 سال از تابعیت اکتسابی

نسبت اصلی از پدر مصری

2- مهارت در خواندن و نوشتن

3- انجام خدمت دوره ضرورت
1- مجانین

2- ورشکستگان به تقصیر

3- مستخدمین خدمتکاران دولتی که به دلایل بی‌آبرویی و بی شرفانه به انفضال محکوم شده اند

4- حبس برای جرایم خاص

5- محکومین به جنایت
- مقامات و مستخدمین عمومی و حکومتی

2- پست هایی در شرکت های خارجی

2- اعضای مجالس و شورای دیگر

4- شهردار

سپرده به مبلغ
200 (FE)
مکزیک 21 حداقل 6 ماه اقامت در حوزه انتخابیه داشته باشد برخورداری کامل از حقوق سیاسی و مدنی زندانیان

2- دیوانگان

3- معتادین به مواد مخدر

4- افراد فاقد صلاحیت به موجب حکم دادگاه

- قضات دادگاه عالی

2- اعضای ارتش فدرال و افسران پلیس در رده‌های فرماندهی

3- وزرای کشور و معارف و معاونین آنها
مشخص نیست
نیجریه 25 اقامت در کشور -تابعین اصلی

2- گذشت 10 سال از تابعیت اکتسابی

ندارد - دیوانگان

2- زندانیان
3- محرومین از حقوق انتخاباتی

- عضویت در نیروهای پلیس و امنیتی و نظامی

2- عضویت در شورای توسعه ملی

3- عضویت در دولت

4-داشتن مشاغل دولتی

نروژ 18 اقامت در کشور داشته باشد ندارد - کسانی که بدون رضایت دولت به استخدام دولت خارجی در آمده اند

2- متخلفین انتخاباتی

3- مجرمین عمومی

4- فاقدین صلاحیت امور خود به حکم دادگاه

1- مشاغل عالی رتبه دولتی

2- اعضای دادگاه سلطنتی

ونزوئلا 21 اقامت برای 4 سال متوالی در حوزه انتخابیه -تابعین اصلی

2-گذشت 5 سال از تابعیت اکتسابی

ندارد محرومین از حقوق سیاسی 1- اعضای نیروهای مسلح 2- رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور

3- وزراء

4- دبیر خصوصی دولت
5- متصدیان عمومی و دولتی که پست ثابت دارند
هند 25 اقامت در یکی از ایالات داشته باشد ندارد 1- تابعین کشورهای خارجی

2- دیوانگان

3- ورشکستگان به تقصیر

4- فاقدین صلاحیت براساس قانون

اعضای نیروهای مسلح

2- مقامات معین که با حکومت منفعتی دارند

3- پیمانکاران دولت

4-اداره کنندگان پست‌های خاص و سودآور

1- سپرده به مبلغ 5 هزار روپیه برای بدست آوردن 6/1% آراء این مبلغ برا کاندیداهای فرقه های مذهبی و قبایل نصف می باشد

2- ارائه لیست حمایت کنندگان

هلند 25 اقامت دائم در کشور داشته باشد ندارد - دیوانگان

2- زندانیان

3- محرومین از حقوق سیاسی
- مشاغل عالی رتبه حکومتی

2- قضات دادگاه عالی

3- اعضای نیروهای مسلح

4- مستخدمین دولتی

5- نماینده عالی ملکه
- ودیعه به مبلغ 100 گیلور

2- حمایت 300 نفر رأی دهنده برای لیست حزبیمنبع: تسنیم

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس