کد خبر 407093
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۶:۱۳

نماز خواندن در چند جا مکروه است و از آن جمله است: حمام، زمين نمکزار، مقابل انسان، مقابل درى که باز است، در جاده و خيابان و کوچه اگر براى کسانى که عبور مى‏کنند زحمت نباشد. و چنانچه زحمت باشد حرام ولى نماز باطل نيست، مقابل آتش و چراغ، در آشپزخانه و هر کجا که کوره آتش باشد، مقابل چاه و چاله‏اى که محل بول باشد، روبروى عکس و مجسمه چيزى که روح دارد،مگر آنکه روى آن پرده بکشند، در اطاقى که جنب در آن باشد، در جايى که عکس باشد اگر چه روبروى نمازگزار نباشد، مقابل قبر، روى قبر، بين دو قبر، در قبرستان.

گروه دین مشرق- پیامبر اکرم ( صلی الله علیه و آله و سلم ) فرمود: هر کس یک مسئله شرعی از احادیث ما پیرامون حلال و حرام و مسائل دینی اش را بیاموزد خدای تعالی هزار گناه او را بیامرزد و شهری از طلا به وسعت دنیا برایش در بهشت بنا کند و به عدد هر مویی که در بدنش قرار دارد برایش حجّ مقبول می نویسد.(1)

جاهايى که نماز خواندن در آنها مکروه است

احتیاط واجب آنست که مکان نمازگزار مباح باشد، بنابراین کسى که درملک غصبى یا روى فرش یا تخت غصبى نماز مى خواند نمازش اشکال دارد،
همچنین مکان هایی هست که نماز خواندن در آن مکروه است.

نظر مراجع تقلید عظام را در ادامه می خوانید:

امام خمینی (قدس سره الشریف)
جاهايى که نماز خواندن در آنها مکروه است
مسأله 898- نماز خواندن در چند جا مکروه است و از آن جمله است: حمام، زمين نمکزار، مقابل انسان، مقابل درى که باز است، در جاده و خيابان و کوچه اگر براى کسانى که عبور مى‏کنند زحمت نباشد. و چنانچه زحمت باشد حرام ولى نماز باطل نيست، مقابل آتش و چراغ، در آشپزخانه و هر کجا که کوره آتش باشد، مقابل چاه و چاله‏اى که محل بول باشد، روبروى عکس و مجسمه چيزى که روح دارد،مگر آنکه روى آن پرده بکشند، در اطاقى که جنب در آن باشد، در جايى که عکس باشد اگر چه روبروى نمازگزار نباشد، مقابل قبر، روى قبر، بين دو قبر، در قبرستان.

مسأله 899- کسى که در محل عبور مردم نماز مى‏خواند، يا کسى روبروى اوست، مستحب است جلوى خود چيزى بگذارد، و اگر چوب يا ريسمانى هم باشد کافى است.


مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)
جاهايى که نماز خواندن در آنها مکروه است

س 386- اگر مسجدى مجاور حسينيه‏اى باشد، آيا اقامه نماز جماعت در حسينيه صحيح‏است و آيا ثواب آن در هر دو برابر است؟
ج- شکى نيست که فضيلت نماز در مسجد بيشتر از فضيلت نماز درغير مسجد است، ولى خواندن نماز جماعت در حسينيه يا در هر مکان ديگرى اشکال شرعى ندارد.

س 387- آيا نماز خواندن در مکانى که موسيقى حرام پخش مى‏شود، صحيح است يا خير؟
ج- اگر نماز خواندن در آن محل مستلزم گوش‌دادن به موسيقى حرام باشد، توقف در آنجا جايز نيست، ولى نماز محکوم به صحّت‏ است، و با فرض اين که موسيقى باعث عدم توجه و تمرکز حواس مى‏شود، نماز خواندن در آن مکان مکروه است.

آیت الله وحید خراسانی (مد ظله العالی)
جاهايى که نماز خواندن در آنها مکروه است

مسأله 907- نماز خواندن در چند جا مكروه است، و از آن جمله است:
(۱) حمام، (۲) زمین نمكزار، (۳) مقابل انسان، (۴) مقابل درى كه باز است، (۵) در جادّه و خیابان و كوچه اگر براى كسانى كه عبور مى كنند زحمت نباشد، وگرنه مزاحمت حرام است، (۶) مقابل آتش و چراغ، (۷) در آشپزخانه و هر جا كه كوره آتش باشد، (۸) مقابل چاه و چاله اى كه محلّ بول باشد، (۹) روبروى عكس و مجسّمه چیزى كه روح دارد، مگر آن كه روى آن پرده بكشند، (۱۰) در اطاقى كه جنب در آن باشد، (۱۱) در جایى كه صورت جاندار باشد اگر چه روبروى نمازگزار نباشد، (۱۲) مقابل قبر، (۱۳) روى قبر، (۱۴) بین دو قبر، (۱۵) در قبرستان.

مسأله 908- كسى كه در محلّ عبور مردم نماز مى خواند، یا كسى روبروى اوست، مستحبّ است جلوى خود چیزى بگذارد، و اگر چوب یا ریسمانى هم باشد كافیست.

 آیت الله صافی گلپایگانی (مد ظله العالی)
جاهايى که نماز خواندن در آنها مکروه است
 
 مسأله 907- نماز خواندن در چند جا مكروه است و از آن جمله است: حمام، زمين نمك‎زار، مقابل انسان، مقابل دري كه باز است، در جاده و خيابان و كوچه اگر براي كساني كه عبور مي‎كنند زحمت نباشد و چنان چه زحمت باشد حرام و نماز باطل است، مقابل آتش و چراغ و در آشپزخانه و هر جا كه كوره آتش باشد، مقابل چاه و گودالي كه محل بول باشد، روبروي عكس و مجسمه چيزي كه روح دارد مگر آن كه روي آن پرده بكشند، در اطاقي كه جنب در آن باشد، در جايي كه عكس باشد اگر چه روبروي نمازگزار نباشد، مقابل قبر، روي قبر، بين دو قبر و در قبرستان.

مسأله 908- كسي كه در محل عبور مردم نماز مي‎خواند، يا كسي روبروي او است مستحب است جلوي خود چيزي بگذارد و اگر چوب يا ريسماني هم باشد كافي است.

آیت الله سبحانی (مد ظله العالی)
جاهايى که نماز خواندن در آنها مکروه است

مسأله 753- نمازخواندن در چند جا مكروه است و از آن جمله است: حمام، زمين نمكزار، مقابل انسان، مقابل درى كه باز است، در جاده و خيابان و كوچه اگر براى كسانى كه عبور مى كنند زحمت نباشد و چنانچه زحمت باشد حرام و نماز اشكال دارد. مقابل آتش و چراغ، در آشپزخانه و هرجا كه كوره آتش باشد، مقابل چاه و چاله اى كه محل بول باشد، روبروى عكس و مجسّمه چيزى كه روح دارد، مگر آنكه روى آن پرده بكشند، در اطاقى كه جنب در آن باشد، در جايى كه عكس باشد اگر چه روبروى نمازگزار نباشد، مقابل قبر، روى قبر، بين دو قبر، در قبرستان.

مسأله 754- كسى كه در محل عبور مردم نماز مى خواند، يا كسى روبروى اوست، مستحب است جلوى خود چيزى بگذارد و اگر چوب يا ريسمانى هم باشد كافى است.

آیت الله نوری همدانی (مد ظله العالی)
جاهايى که نماز خواندن در آنها مکروه است

مساله 899- نماز خواندن در چند جا مکروه است و از جمله است: حمام، زمين شوره نمکزار، مقابل انسان، مقابل دري که باز است، در جاده و خيابان و کوچه اگر براي کساني که عبور مي کنند زحمت نباشد و چنانچه زحمت باشد حرام، ولي نماز باطل نيست، مقابل آتش و چراغ، در آشپزخانه و هر جا که کوزه آتش باشد، مقابل چاه و چاله اي که محل بول باشد، روبروي عکس و مجسمه چيزي که روح دارد، مگر آنکه روي آن پرده بکشند، در اطاقي که جنب در ان باشد، در جائي که عکس باشد اگر چه روبروي نماز گزار نباشد، مقابل قبر، روي قبر، بين دو قبر، در قبرستان.

مساله 900-
کسي که در محل عبور مردم نماز مي خواند، يا کسي روبروي اوست، مستحب است جلوي خود چيزي بگذارد و اگر چوب يا ريسماني هم باشد کافي است.

آیت الله فاضل لنکرانی (رضوان الله علیه)
جاهايى که نماز خواندن در آنها مکروه است


مسأله- نماز خواندن در موارد زير مكروه است: حمّام، زمين نمكزار، مقابل انسان، مقابل درى كه باز است، در جادّه و خيابان و كوچه اگر براى كسانى كه عبور مى كنند زحمت نباشد و چنانچه زحمت باشد حرام و نماز باطل است، مقابل آتش و چراغ، در آشپزخانه و هرجا كه كوره آتش باشد، مقابل چاه و گودالى كه محلّ بول باشد، روبروى عكس و روبروى مجسمه چيزى كه روح دارد مگر آنكه روى آن پرده بكشند، در اطاقى كه جُنُب در آن باشد، در جائى كه عكس باشد اگرچه روبروى نمازگزار نباشد، مقابل قبر، روى قبر، بين دو قبر و در قبرستان.

مسأله- كسى كه در محلّ عبور مردم نماز مى خواند، يا كسى روبروى اوست مستحبّ است جلوى خود چيزى بگذارد كه ميان او و آنها حائل گردد حتّى اگر عصا، تسبيح يا ريسمانى باشد.

آیت الله مکارم شیرازی (مد ظله العالی)
جاهايى که نماز خواندن در آنها مکروه است

مسأله 821ـ شايسته است نماز را در اين چند جا نخوانند: حمّام، زمين نمك زار، مقابل انسانى كه نشسته يا ايستاده است، مقابل درى كه باز است و در جادّه ها، و كنار خيابانها، در صورتى كه مزاحم عبور و مرور مردم نباشد، و اگر مزاحم باشد حرام است; همچنين نماز خواندن در مقابل آتش، چراغ، داخل آشپزخانه و هرجا كه كوره آتش باشد، مقابل چاه و چاله اى كه محلّ فاضلاب است و روبه روى عكس و مجسّمه چيزى كه روح دارد، مگر آن كه روى آن پرده بكشند و در جايى كه عكس باشد هرچند مقابل نمازگزار نيست و در مقابل قبر و روى قبر و در قبرستان و در اطاقى كه شخص جُنُب در آن باشد.

مسأله 822ـ هرگاه انسان در جايى نماز مى خواند كه مردم از جلو او عبور مى كنند مستحبّ است جلو خود چيزى بگذارد كه ميان او و آنها حايل گردد، حتّى اگر عصا و تسبيح و ريسمانى هم باشد كافى است.
آیت الله علوی گرگانی (مد ظله العالی)
جاهايى که نماز خواندن در آنها مکروه است

مسأله 907- نماز خواندن در چند جا مكروه است و از آن جمله است: حمّام، زمين نمكزار، مقابل دري كه باز است، در جادّه وخيابان وكوچه اگر براي كساني كه عبور مي‌كنند زحمت نباشد، و چنانچه زحمت باشد حرام ونماز باطل است، مقابل آتش وچراغ، در آشپزخانه و هر جا كه كوره آتش باشد، مقابله چاه وچاله‌اي كه محل بول باشد، روبروي عكس ومجسمه چيزي كه روح دارد، مگر آن كه روي آن پرده بكشند، در اطاقي كه جنب در آن باشد، در جايي كه عكس باشد اگرچه روبروي نمازگزار نباشد، مقابل قبر، روي قبر، بين دو قبر، در قبرستان.

مسأله 908- كسي كه در محلّ عبور مردم نماز مي‌خواند يا كسي روبروي اوست، مستحبّ است جلوي خود چيزي بگذارد و اگر چوب يا ريسماني هم باشد كافي است.

آیت الله سیستانی (مد ظله العالی)
جاهايى که نماز خواندن در آنها مکروه است

مسأله 884-  نماز خواندن در چند جا مكروه است، و از آن جمله است:
(1) حمام. (2) زمين نمكزار. (3) مقابل انسان. (4) مقابل درى كه باز است. (5) در جاده و خيابان و كوچه اگر براى كسانى كه عبور مى‏كنند زحمت نباشد، و چنانچه زحمت باشد، مزاحمت حرام است. (6) مقابل آتش و چراغ. (7) در آشپزخانه و هر جا كه كوره آتش باشد. (8) مقابل چاه و چاله‏اى كه محل بول باشد. (9) روبروى عكس و مجسّمه چيزى كه روح دارد، مگر آنكه روى آن پرده بكشند. (10) در اطاقى كه جُنب در آن باشد. (11) در جائى كه عكس باشد اگر چه روبروى نمازگزار نباشد. (12) مقابل قبر. (13) روى قبر. (14) بين دو قبر. (15) در قبرستان.

مسأله 885- كسى كه در محل عبور مردم نماز مى‏خواند، يا كسى روبروى اوست، مستحب است جلوى خود چيزى بگذارد، و اگر چوب يا ريسمانى هم باشد كافى است.

پی نوشت:
.بحار الانوار جلد 1 ص 214

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 1
  • در انتظار بررسی: 2
  • غیر قابل انتشار: 2
  • حمیده ۱۶:۳۹ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۶
    5 0
    سلام، آیا اتاقی که کف آن چاه توالت قرار دارد نماز خواندن صحیح میباشد ،و اگر چاره ای نداشته باشیم و مکان دیگری نباشد چه باید کرد

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس