رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح با انتقاد شديد از طرح موضوعاتي چون مکتب ايراني تاکيد کرد: اين قبيل اظهارات را انحراف و جرم عليه امنيت ملي و حمله به ارکان نظام مقدس جمهوري اسلامي و انقلاب اسلامي مي دانيم .

به گزارش مشرق ، سردار سرلشکر سيدحسن فيروزآبادي رئيس ستادکل نيروهاي مسلح صبح امروز در جلسه دفاع از رساله دکتراي يکي از دانشجويان دانشکده امنيت ملي دانشگاه عالي دفاع ملي با عنوان "بررسي تبيين تأثير فرهنگ و تفکر بسيجي بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران " به تشريح اهداف و راهبردهاي جريان نوظهور اَبَرسرمايه‌داري در جهان پرداخت و گفت: من در جلسات گذشته درباره اَبَرسرمايه‌داري در حال ظهور که بتدريج استکبار جهاني و امپرياليزم امريکا را به کنار زده و خود ايفاي نقش جهاني سازي را دنبال مي کند صحبت کرده ام و اين بار در فهم علل و انگيزه ها و ضرورتهاي توجه به فرهنگ بسيجي در مقابله با آن به بعضي از راهبردهاي اَبَرسرمايه‌داري که بي ارتباط با بعضي مسائل روز ما هم نيست اشاره کنم.

* بيانيه تهران کنگره امريکا را تحت فشار قرار داد
به گفته وي، اولين راهبرد اَبَرسرمايه‌داري اين است که هيچ اتحادي را در بين کشورهاي جهان برنمي تابد و تلاش مي کند امريکا و مرکزيت اَبَرسرمايه‌داري به عنوان تنها اداره کننده جهان تلقي تا بتوانند راهبردهاي خود را از اين طريق به اجرا بگذارند، بنابراين با هرنوع اتحاد واجماع در بين کشورهاي جهان و شکل گيري و وقوع آن مقابله و در آن اخلال ايجاد مي کند.
فيروزآبادي يادآور شد: امروز اگر در کشورهاي امريکاي لاتين اتحاد مشترکي در حال تحقق مي باشد امريکا شروع به تحريک در جنگ عليه کشور انقلابي هم چون ونزوئلا، که رهبري اتحاد را برعهده دارد مي کند. در نمونه ديگري ملاحظه مي کنيد که با وجود بيانيه تهران با وجودي که پيشنهاد دهنده ايران بود و شخص اوباما نامه نوشت که ترکيه و برزيل بيايند و دراين کار وارد بشوند و پيشنهاد ايران را کاربکنند، بيانيه تهران مدتي کار شد و وقتي بيانيه تهران صادر شد چون ايجاد يک اتحاد قدرتمند از آن برداشت مي شد، اصل بيانيه مورد هجمه جريان اَبَرسرمايه‌داري جهاني قرار گرفت و رفتند در شوراي امنيت قطعنامه صادر کردند که کاملاً غير منتظره، غيرعادي و نامشخص بود براي مقامات امريکا که اين پديده (راهبرد اَبَرسرمايه‌داري) مي تواند حتي کنگره امريکا را تحت فشار و نفوذ خود قرار دهد.

* هوشياري ملت‌ها مانع صلح پليد اسرائيلي فلسطيني شده است
به اعتقاد عضو شوراي عالي امنيت ملي، در خاورميانه هم همين روند توسعه به صورت مرحله بندي شده مشاهده مي شود در مرحله نخست، استکبارجهاني با کشورهاي منطقه خاورميانه روابطش را به نحوي تنظيم کرده بود که منافعش تأمين مي شد، بعد از پيروزي انقلاب اسلامي که روند و جريان وحدت اسلامي تسريع و تحقق منافع مسلمانان و تأمين آن اصل قرار گرفت، استکبار جهاني حکام کشورهاي منطقه خاورميانه را ترساند و آنها را ترغيب به تشکيل اتحاديه اي در راستاي منافع خود نموده که در پشتيباني از عراق و جنگ عليه انقلاب اسلامي که عامل اين وحدت بود عملياتي شده و تا يک جنگ 8 ساله به درازا کشيد.
سرلشکر فيروزآبادي تصريح کرد: بعد از جنگ تجربيات موفق و ورزيده ايران موجب شد که پيام واقعي انقلاب اسلامي در دوستي با کشورهاي همسايه و کشورهاي مسلمان در راستاي اتحاد اسلامي است جامه عمل به خودگرفته و در قالب رفت‌و آمدهايي در جهت اثبات اين هدف مقدس بود که باز نگراني مجدد اَبَرسرمايه‌داري روبه ظهور شکل گرفت.
"لذا آمدند مسئله جنگ هاي لبنان، تهديدات غزه و حوادث آنجا را بوجود آوردند و سعي کردند که کشورهاي عربي را بکشانند به سمت صلح ناميمون و پليد اسرائيلي - فلسطيني، که الحمدالله در اثر هوشياري ملت ها و عدم آمادگي رهبران آنان، اين کار تاکنون به نتيجه نرسيده و پيوند جمهوري اسلامي ايران با کشورهاي عربي به خوبي در سير تقويت قرار گرفته و رفتارهاي مشترک و برادرانه، صميمانه و دلسوزانه با همديگر و در جهت رفع مشکلات بين کشورهاي اسلامي واقع شده و اکنون دفاع و کمک به سرزمين هاي اسلامي مورد تهاجم در رأس تصميمات مشترک کشورهاي مسلمان است. دراين مرحله اَبَرسرمايه‌داري طرح جديدي براي خاورميانه مطرح نمود تا در پناه آن اين پيوند اسلامي و صميمانه ونزديکي که بين جمهوري اسلامي ايران و کشورهاي اسلامي برقرار شده را شکسته و ساقط نمايد. "

* دولت نهم و دهم، دقيقاً در مقابل سياست اَبَرسرمايه‌داري حرکت کرد
وي با بيان اينکه شعار اين طرح که با رويکرد عدم تحقق هرگونه اتحاد و اجماع منطقه اي مي باشد اين بود که اگر با اسرائيل هم نيستيد با ايران هم نباشيد، گفت: لذا مشخص گرديد که نقطه ضعف اَبَرسرمايه‌داري اين است که اتحاد بين کشورهاي جهان ايجادنشود.
فيروزآبادي در ادامه سخنان خود اضافه کرد: حال ببينيد دولت نهم و دهم، دقيقاً در مقابل اين سياست اَبَرسرمايه‌داري حرکت کرد و نزديکي کشورهاي عربي، نزديکي با کشورهاي اسلامي و ارتباطات و مبادلات صميمي را تا حضور کشورهاي عربي در رزمايش هاي بزرگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامي وارتش جمهوري اسلامي ايران ادامه داده تا ما را از خودشان بدانند.

* معلوم نيست شأن مشايي در قانون چيست
به گزارش فارس، عضو شورايعالي امنيت ملي کشور در ادامه تحليل راهبرد اول اَبَرسرمايه‌داري گفت: حال چگونه است که اين وسط يک آقايي پيدا مي شود از دفتر رئيس جمهور که معلوم نيست شأنش در قانون چيست و مي آيد يک بحث هايي را مطرح مي کند که در جهت سياست هاي راهبرد اَبَرسرمايه‌داري است. امام (ره) آمده است بحث مکتب اسلام ناب محمدي (ص) را مطرح و کشور جمهوري اسلامي ايران را براساس اين مکتب بنا کرده و فرموده اند جمهوري اسلامي نه يک کلمه کمتر نه يک کلمه بيشتر. ايشان شعار وحدت اسلامي و وحدت کلمه را مبناي آزادي مسلمانان قرار داد و فرمود وحدت اسلامي است که باعث عزت و قدرت مسلمانان مي شود.
وي افزود: اين آقا مي آيد مي گويد مکتب ايراني. ببينيد دقيقاً منطبق با آن راهبرد اَبَرسرمايه‌داري که اتحادي نبايد بين کشورهاي اسلامي باشد و اين همان بهانه صدام در بين کشورهاي اسلامي بود که مي گفت شما ايراني هستيد بله ما مليت ايراني داريم و به ايران نيز افتخار مي کنيم، ما يک ملتي هستيم با فرهنگ، ادب، تاريخ، پيشينه بسيار قوي که مرکز ارزش هاي جهاني بود، اما همين ايران با همين فرهنگ و تمدن، مکتب اسلام ناب را مرجح دانست و پذيرفت و متعاقب آن به دنبال وحدت اسلامي به دنبال برادري و اتحاد با کشورهاي اسلامي و کشورهاي منطقه پيش رفت.
"اما وقتي فردي مي آيد در آن جايگاه مي گويد مکتب ايراني، يعني کشورهاي اسلامي، حساب ما از شما جداست، کشورهاي عربي حساب ما از شما جداست اين در جهت تجزيه جهان اسلام است اين حرفها در جهت خنثي کردن خون هاي شهدا و زحمت هايي است که امام (ره) و رهبري عزيز انقلاب براي اتحاد جهان اسلام کشيده اند. "
رئيس ستادکل نيروهاي مسلّح با خطاب قراردادن استادان و پژوهشگران حاضر درجلسه در توجه به روند پياده سازي راهبردهاي اَبَرسرمايه‌داري در جهان ادامه داد: اين حرف هاي کوچکي نيست، نمي دانم چطوري کسي جرأت مي کند و به خود اين اختيار را دهد در حالي که هيچ حکم و حق قانوني ندارد اين حرفها را بزند، اينها جرم است.
فيروز آبادي ضمن توجه دادن قوه قضائيه به اين گونه امور بيان داشت: ورود تئوريسين‌ها و نظريه‌پردازان جنگ نرم و جاسوسان سيا به کشور را چه کسي اجازه داده است؟ وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي بايد پاسخگو باشند و قوه قضائيه بايستي رسيدگي کند. چرا قوه قضائيه به اين جرايم رسيدگي نمي کند، اينها جرايم امنيت ملي هستند، اين اظهارات ارکان نظام را مورد هدف قرار مي دهند، وقتي کسي مکتب ايراني را در نفي و کنار گذاشتن مکتب اسلام ناب محمدي (ص)، اراده مي کند و ايران را در مقابل جمهوري اسلامي ايران بيان مي کند مگر جز ادامه راه فتنه گران است؟
فيروزآبادي تصريح کرد: آنها هم مي گفتند جمهوري ايراني، جمهوري ايراني دنبال حذف اسلام بود، اين همان راهبرد اَبَرسرمايه‌داري است که بايد هم حذف اسلام و هم انزواي ايران در بين کشورهاي اسلامي صورت گيرد با جدا کردن و تجزيه کشورهاي اسلامي با تکيه بر ملي گرائي. البته بايد بين ملي گرائي و وطن دوستي و حب وطن تفاوت قائل شد. در نزد ما مليت بسيار بزرگ و مقدس است. حضرت امام (ره) روزي به شهيد فلاحي فرمودند ما آنقدر ملي هستيم که اگر اين دست من روي خاک ايران باشد در مرز و دشمن بخواهد پايش را آنجا بگذار من ترجيح مي دهم دست من قطع بشود و پاي دشمن آنجا گذاشته نشود.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه سخنان خود با اشاره به اينکه ما به مليت ايراني خود افتخار مي کنيم، اما اين قبيل اظهارات را انحراف و جرم عليه امنيت ملي و حمله به ارکان نظام مقدس جمهوري اسلامي و انقلاب اسلامي مي دانيم که دارد توسط يک شخصي به اسم مشايي زده مي شود، گفت: علما فرياد مي زنند اما مثل اينکه، ايشان افسار گسيخته است، يک بار مي گويد با علم رياضي مي شود رفت به بهشت. کدام عالم الهي در طول تاريخ چنين حرفي را زده و يا کدام يکي از آيات قرآن ‌و روايات اهل بيت معصومين (ع) دلالت براين دارد، مگر از بهشت و مسيرهاي نيل به آن به جز اولياء حق کسي مي تواند تعبيري ارائه کند و تازه آن هم الهام الهي است، يک آقايي مي آيد در جمع رياضي دانها مي گويد رياضي دان ها بهتر بهشت را مي فهمند، يعني خوب بالاخره لازمه رسيدن به بهشت فهم رياضي است، شهيد دستغيب (رحمه الله عليه) مي فرمودند: آدم باش تا شفاعتت کنند، حيوان را نمي شود شفاعت کرد. بايد آدم باشي تا به بهشت بروي، با خوي حيواني نمي تواني خود را به بهشت ببري.
رئيس هيأت امناء دانشگاه عالي دفاع ملّي در ادامه بيان راهبردها گفت: اين نکته راهبرد اول است، که به هرحال جريان فتنه و اين جريان مشکوک و مرموز ناشناخته که از دفتر رئيس جمهور محترم سردرآورده است، در جهت راهبرد اَبَرسرمايه‌داري و براي تجزيه کشورهاي اسلامي و جلوگيري از اتحاداسلامي و به انزوا کشانيدن مسلمانان هدف گيري شده است لذا بکار بردن عنوان مکتب ايراني يعني جدا کردن ايران از اسلام و وحدت اسلامي و اين خلاف جهت راهبردهاي حضرت امام (ره) و مکتب اسلام و قرآن است، البته اينها را بايد علما براي مردم تبيين کنند.
سردار فيروزآبادي در راهنمائي رساله مورد دفاع در دانشگاه عالي دفاع ملّي با اشاره به اينکه توجه متقابل به تفکر بسيجي که برخاسته از روح و جوهره مکتب اسلامي است، گفت: من به عنوان موضعي که از منظر راهبردي دارم عرض مي کنم راهبرد عام اَبَرسرمايه‌داري جهت از هم پاشيدن وحدت اسلامي است و حرکت به سمت وحدت و ايجاد هرگونه اتحاد در کشورهاي جهان تلاش در ايجاد مانع براي جريان اَبَرسرمايه‌داري جهاني در رسيدن به نقطه هدف است که اگر اصرار برآن باشدنقطه هدف اَبَرسرمايه‌داري به سمت جنگ نظامي که امروز در ناتوي فرهنگي تجلي پيدا کرده است سير مي کند.
به گفته اين استاد دانشگاه، اَبَرسرمايه‌داري با تهاجم فرهنگي سير جهاني سازي تحميلي خود را دنبال مي کند. اجازه طي روند جهاني شدن را نمي دهد زيرا جهاني شدن يک جريان مقدسي است که به اتحادملتها و ظهور حکومت عدل الهي منجر خواهد شد، ولي جهاني سازي راهبرد اَبَرسرمايه‌داري است که مي خواهد روابط تجاري و کاري جهان را براساس اهداف خودش که بردگي کل انسانها است به پيش ببرد.
پس راهبرد دوم آنها راهبرد نظامي و فشار است ملاحظه مي کنيد که وجود سلاح اتمي در عراق را بهانه مي کنند سپس ارتباط با القاعده را به پيش مي کشند سپس مي آيند حمله مي کنند به عراق و بعد مي گويند هيچ سلاحي نداشت، اما نمي گويند پس چرا اين جنگ را تحميل کرديد، چرا بيش از يک ميليون مردم بي گناه عراقي را کشتيد، چرا يک کشوري را ويران کرديد، چون اينها به صلاح اَبَرسرمايه‌داري است. بعد به بهانه تروريسم به سراغ افغانستان مي روندکشوري که حکومت پايداري آنجا نداشت و امريکا 20 سال جنگ را به آنها تحميل کرد. 30 سال گرفتاري داشتند به مردم فقير، محتاج و درمند حمله کرد، در آنجا گرفتار هم شد اما بايد از اتحاد کشورها مسلمان در رفع مشکلاتشان جلوگيري کند اکنون هم پايش را مي خواهد بگذارد در پاکستان.
وي با طرح چند سوال، ادامه داد: اين مردم پاکستان چه گناهي کرده‌اند، اينها همه‌اش براي اين است که اَبَرسرمايه‌داري مي‌خواهد از قدرت آمريکا و بقيه کشورهاي عضو ناتو براي ترسانيدن و توسعه هراس استفاده کند تا کشورهايي که ممکن است به دنبال استقلال و يا اتحاد و به دنبال دفاع از ارزش‌هاي فرهنگي‌شان هستند نگران شده و هراس نمايند، چون جهاني‌سازي اَبَرسرمايه داري نمي‌خواهد که فرهنگ‌هاي بومي ملاک عمل باشد و فرهنگ مردم الهي و چه غيرالهي باشد.
رئيس ستادکل نيروهاي مسلّح در ادامه بيان داشت: دريادار مايک مولن رئيس ستادمشترک نيروهاي مسلح (ارتش) آمريکا بعد از اينکه بعضي از مقامات آمريکا که گزينه نظامي روي ميز را پس گرفتند، مجدداً گفته است که گزينه نظامي روي ميز است.
وي خاطرنشان کرد:همزمان نماينده آمريکا در يکي از سازمان‌هاي بين‌المللي گفته است که گزينه نظامي روي ميز نيست ولي ما آماده‌ايم. بحمدالله 10 سال است که جمهوري اسلامي ايران آماده است هرچند ما نظر آقاي مايک مولن را تهديد نظامي نمي‌دانيم بخاطر اينکه مايک مولن رئيس ستاد مشترک نيروهاي مسلح آمريکا بوده و نگاه صنفي به اين قضيه دارد، اگر گزينه نظامي روي ميز دولت مردان آمريکا نباشد بودجه 1000 ميليارد دلاري که آقاي مايک مولن مي‌خواهد براي امور نظامي هزينه کند از کجا تأمين بشود، اين بهانه را گذاشته است که بتواند کنگره و مردم آمريکا را توجيه کند، در اين بحران اقتضادي کمر اقتصاد مردم آمريکا شکست در حوادثي که در آمريکا اتفاق افتاد نتوانستند سرمايه‌گذاري کرده و معيشت مردم را نجات بدهند لذا اگر بخواهند بودجه نظامي را اضافه کنند به چنين مطالبي نياز مبرم دارند.
عضو شورايعالي امنيت ملّي سپس اضافه کرد: آقاي وزير خارجه ما به آقاي مايک مولن گفتند وضع آمريکا بدتر از آن وضعي که در حمله به افغانستان و عراق دارد، خواهد شد اگر به ايران حمله کند. اما من مي‌گويم کار آمريکا تمام خواهد شد اگر به ايران حمله کند، البته وضع آمريکا خوب نيست، نه تحمل هزينه‌هاي سنگين را دارد، نه تحمل جنگ با قهرمانان بسيجي ايران را دارد، ما خلبانانمان نيز بسيجي هستند، ما افسرانمان نيز بسيجي هستند و ملت ما نيز بسيجي هستند و آماده شدند 30 سال اين ملت از دست آمريکا خون و دل خورده‌اند، ما اجازه نخواهيم داد که اَبَرسرمايه‌داري بتواند راهبردش را به سمت ايران هدايت کند.
فيروزآبادي با اشاره به ضرورت‌هاي فهم و تعامل با جنگ نرم دشمن تهاجم فرهنگي را از راهبردهاي سوم اَبَرسرمايه‌داري دانسته و بيان داشتند من براي شما بگويم اين تهاجم فرهنگي اَبَرسرمايه‌داري فقط محدود به جمهوري اسلامي ايران نيست، آنها از همان جا با هزار شبکه بر روي کانادا تهاجم فرهنگي انجام مي‌دهند، يعني بر فضاي آمريکاي لاتين، فضاي آسياي جنوب شرقي، فضاي روسيه، فضاي چين به تمامي وسعت و گستره جنگ نرم را آغاز کرده‌اند.
"اما هدف اصلي و راهبردي ابر سرمايه داري ،‌مکتب اسلام ناب محمدي (ص) است که با اعتقاد به ظهور حضرت مهدي (ع)و مهدويت، ‌وحدت بشر را با تکيه بر توجه به ارزش هاي انساني و اخلاقي دنبال مي کند و اتحاد ابناء بشر را لازمه فراهم نمودن زمينه تشکيل حکومت صالح و عدالت گستر جهاني مي داند حکومت جهان گستر و عادلي که همه علماي اديان، ‌همه رهبرهاي کشورها و مردم جهان را به صلح و برادري دعوت مي کند. اين تهديد ابرسرمايه داري است . "
وي در ادامه سخنان خود، اينگونه نتيجه گرفت که ابرسرمايه داري تمرکز جنگ نرم خود را بر روي کانون زمينه سازي اين حکومت يعني جمهوري اسلامي ايران گذاشته است ،‌من اميدوارم که افراد کم سواد و ناداني که توجه نمي کنند به اين ابعاد و مي آيند حرف هايي که به زعم آنان شيرين بوده و يا در نزد بيگانگان آنرا آموزش ديده اند،‌در کشور مطرح مي کنند ،‌دست از اين کارها بردارند. "
فيروزآبادي در پايان سخنان خود گفت: من به عنوان رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح اين ها را حمله به ارکان نظام مي دانم .اميدوارم که آقاي رئيس جمهور که مسئول اجراي قانون اساسي هستند جلوي اين کارها را بگيرند. يک کسي رئيس دفتر ايشان شده است که همان وظايفي را که ايشان (رياست جمهور )بايد در جهت تحکيم آن تلاش نمايند سست مي کند. لذا اين قضيه بايد در همان جا حل شود.
رئيس ستاد کل نيروهاي مسلّح همچنين ضمن خطاب قراردادن جمع حاضر در جلسه عنوان داشت : پس موضوع اين رساله آن است که راه ايران و راه جمهوري اسلامي ايران براي مقابله با ابرسرمايه داري براي وحدت با جهان اسلام ،‌براي دفاع ازجهان اسلام و براي دفاع از مستضعفين جهان و اتحاديه هايي که براي مقابله با ابرسرمايه داري درجهان تشکيل مي شود ،‌راه ترويج تفکر و فرهنگ بسيجي است .اين فرهنگ و اين تفکر است که مي تواند ايران را در راه توليد علم و فناوري، ‌در راه اقتصاد و در راه سازندگي به جايگاهي برساند که الگوي کشورهاي ديگر شود و بتوانند با تمسک به اين اتحادها در برابر ظلم و جور از ابناء بشر حمايت کند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس