با به مدیریت رسیدن رامین عسگرد در بخش فارسی صدای آمریکا و قدرت یافتن ستاره درخشش، شبکه صدای آمریکا با پاره ای از اختلافات شدید داخلی روبرو شد. در این گزارش به پاره ای از مهم ترین اختلافات در این رسانه دشمن می پردازیم و راهبردهای کلی آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

گروه گزارش ویژه مشرق؛ با به مدیریت رسیدن رامین عسگرد در بخش فارسی صدای آمریکا و قدرت یافتن ستاره درخشش، شبکه صدای آمریکا با پاره ای از اختلافات شدید داخلی روبرو شد،که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1.    چالش با جمشید چالنگی

چالنگی که در سال 2011 میلادی از صدای آمریکا اخراج شد، به این موضوع طی بیانیه ای در سال 2012 میلادی این گونه واکنش نشان می دهد: «از من پرسیده اید، کارگزاران جمهوری اسلامی به ویژه در واشنگتن چه نقشی در تعلیق (و اکنون برکناری) من از صدای آمریکا داشته اند؟ از من پرسیده اید آیا می توانم نام این افراد را فاش کنم؟ پرسیده اید نقش ویژه ی «هومن مجد» مترجم رسمی و مشاور محمود احمدی نژاد در این ماجرا چه بوده است؟»
 چالنگی پس از مدتی نیز نحوه مدیریت صدای آمریکا را دیکتاتور گونه و مشابه ادارات دولتی شوروی سابق می داند،از سوی دیگر رفتن چالنگی موجب رفتن نوری زاده و سازگار از برنامه تفسیر خبر شبکه صدای آمریکا می شود.

اعتراضات شدید چالنگی با واکنش خشن گروه درخشش روبرو می شود به طوری که حتی او و گروه اش در پاره ای از نوشته های به اشتراک گذاشت در شبکه مجازی دلیل اخراج چالنگی را مزاحمت و روابط نامشروع با کارکنان صدای آمریکا اعلام می نمایند.
 


2.    چالش با بیژن فرهودی
فرهودی نیز از دیگر چهره های است که در سالیان اخیر اختلافات شدید با گروه عسگرد داشته است به طوری که می شود نشانه آن را در نوعی تبعید فرهودی از سمت سردبیری ارشد در واشنگتن به مقصد لندن با عنوان گزارشگری دید.
 


3.    چالش با لونا شاد
شاد نیز دیگر چهره های است که در سالیان گذشته صدای آمریکا را به دلیل آنچه که "تبعیض بین کارکنان" می داند، ترک کرده است.
 


راهبردهای بخش فارسی صدای آمریکا (VOA):

مسلم آن است که دولت آمریکا از هدایت و به راه انداختن این چنین ابزار جنگی در برابر ایران اسلامی، مجموعه ای از اهداف و راهبرد¬ها را مدنظر قرار داده است، که آن جمله می توان به اختصار به موارد زیر اشاره نمود:

1.    آمریکاییزه کردن فرهنگ ایران

آمریکا مدت زمانی است که در قالب پروژه دهکده جهانی به دنبال آن است که با صدور فرهنگ خود به جهان، خود را از قالب یک الگوی خارجی به یک قبله و مادر فرهنگی تبدیل نماید؛ از این روبر هر ابزاری متوسل گردیده و بخش فارسی صدای آمریکا سعی می کند در این راستا مبتنی بر قالب موارد زیر اقدام نماید:
 


 •  اسلام ستیزی
اصل آن است که برای حذف و نابودی یک نظان ایدئولوژیک می بایست ریشه های عقیدتی آن را خشک و قطع نمود.

بر این اساس جهت براندازی نظام اسلامی ایران نیز بایستی که موجی از اسلام ستیزی را به جریان درآورد که در این راستا شاهدیم که صدای آمریکا با گزینش تحلیل گرانی سکولار و عموما بی اعتقاد به اسلام سعی در پیوند هر چند بی  منطق ریشه مشکلات فعلی جامعه ایران به مسائل و ارمان های اسلامی داشته تا به این سبب موجی از اسلام ستیزی را در ایران خلق و مدیریت نماید.
 


 •  فمینیسم
یکی از مهتمرین تفکرات مورد تبلیغ صدای آمریکا، تفکرات خانمان برانداز فمینیستی است؛ هم اکنون بخش فارسی صدای آمریکا با به راه انداختن برنامه های همچون زن روز و ... تحلیل گران فمینیست تندروی خارج نشین را به روی آنتن می آورد و سعی می کند که با به تصویر درآوردن چهره ای ظالم و محدود کننده از مرد، به تفکرات فمینیستی در داخل ایران دامن زند.
     


 •  اخلاق ستیزی
یکی دیگر از محوریات ضد فرهنگی مدنظر بخش فارسی صدای آمریکا، اخلاق ستیزی است که در قالب موارد زیر آن را به پیش می برد:
 
   همجنس گرایی

بخش فارسی صدای آمریکا در قالب برنامه های مختلف به مسئله همجنس گرایی در داخل ایران می پردازد و به عبارتی این قشر را افرادی مظلوم معرفی می کند؛ همچنین در نوع پوشش اخبار  همجنس گرایی سعی در شکاندن قبح این عمل شنیع در جامعه جوان ایران را دارد.
         هم خانگی
تا کنون در بخش بزرگی از برنامه های صدای آمریکا که به زندگی غربی پرداخته می شود و یا در چهارچوب برنامه زن روز و یا برنامه شباهنگ که به ارائه توضیحاتی در مورد سینما گران پرداخته می شود، شبکه صدای آمریکا مسئله ی شوم هم خانگی را کاملا عادی و معمول و حتی نوعی محکم کاری توصیف نموده و به ترویج ان می پردازد.
     رابطه نامشروع
از دیگر مسائلی که شبکه صدای آمریکا مشغول آن است، توجیه رابطه جنسی نامشروع در چهارچوب دغدغه های زنان و یا مسائل بهداشتی است.
     فرزند نامشروع
شبکه صدای آمریکا با این توجیه که فرزندان نامشروع خود مرتکب عملی در پیدایش خود نشده اند به طوری سفسطه وار به توجیه و حتی تطهیر مسئله فرزندان نامشروع می پردازد.

 •  تغییر نظام فرهنگی
بخش فارسی صدای آمریکا همانطور که در بخش ها فوق ذکر شد سعی می کند با آوردن تعاریف جدید فرهنگی و ارزش نشان دادن ضد ارزش ها، نظام فرهنگی جامعه ایران مطابق نظام فرهنگی غرب پیش ببرد.
  •  تغییر جایگاه خانواده
از دیگر راهبردهای شبکه خبری صدای آمریکا این است که توجیه هم خانگی،بحث مهاجر و زندگی مجردی دختران، فمینیسم، رابطه نامشروع و ... به طور کلی جایگاه نظام خانواده را در ایران سست و واژگون نماید و حتی سعی در معرفی رفتارهای زوج-زوج (لواط) زوجه-زوجه (مساحقه) و هم خانگی به عنوان خانواده های نوظهور نماید.

 •  القای رسوم غربی
در اغلب برنامه های غیر خبری و حتی خبری شبکه صدای آمریکا شاهد هستیم که به طور عجیبی به بزرگنمایی مراسم کریسمس، ولنتاین، هالوین و... در کشورهای غربی و حتی استقبال از آنان در ایران پرداخته می شود که این مسئله حاکی از تلاش این شبکه برای القای رسوم فرهنگی غرب به جامعه ایران است.
  •  شبیخون فرهنگی
غرب در کنار ناتوی نظامی،ناتویی فرهنگی را نیز تشکیل داده است که مهمترین ارکان آن همین شبکه های خبری می باشند که سعی می کنند با القای رسوم و توجیه ضد ارزش ها شبیخون فرهنگی خود در ایران را به پیش ببرند.
 


 •  دو قطبی کردن جامعه فرهنگی
نوع پوشش صدای آمریکا از مسائل سینمایی و فرهنگی ایران نشان دهنده این است که شبکه می کوشد با تغییر جایگاه ارزش با ضد ارزش جامعه ایران را به پرتگاه سنتی در مقابل مدرن سوق دهد تا شکاف اجتماعی داخل ایران را بسط و تعمیق بخشد.
 2.    ایجاد اختلافات قومی
رسانه صدای آمریکا در مصاحبه گرفتن و به روی آنتن فرستادن چهره های قومیت گرا در صدر جدول شبکه های فارسی زبان قرار دارد؛ این شبکه می کوشد در چهارچوب احقاق حقوق اقوام، زبان مادری، مسائل حواشی ورزشی (مانند تیم تراکتور سازی)، تلطیف جریان های مسلحانه (همچون مصاحبه گرفتن از تروریستی مانند ریگی با عنوان رهبر جنبش مقاومت ایرانیان) به ایجاد اختلافات قومی در داخل ایران بپردازد.
 3.    کنترل جریان اخبار در ایران

از دیگر اهداف شبکه صدای آمریکا،کنترل جریان اخبار در داخل ایران است. این بدان معنی است که این شبکه می کوشد تا در مواقعی که یک خبر حاشیه ای ظرفیت چالش سازی برای نظام را دارد، به طور گسترده به پوشش و  حتی آوردن ناظران برای تفسیر آن بپردازد.
 


از سوی دیگر شاهدیم که شبکه صدای آمریکا اخباری که مثبت جایگاه نظام است را در آن تشکیک ورزیده (همچون ادعای دستگیری ریگی با کمک آمریکا) و یا سانسور می نماید (همچون خبری دستگیری جاسوس سیا) تا مانع از تقویت چهره نظام در بین اذهان عمومی شود.
 


4.    تحت الشعاع قراردادن جریان های داخلی

شبکه صدای آمریکا در مواقع مختلف با انتخاب گزینش شده اصلاح طلبان خارج از کشور این جریان را به سمت و سوی خاص هدایت کند همچون انتخابات 1392 که این شبکه با پوشش صحبت های افرادی همچون "مجتبی واحدی" سعی در هدایت اصلاح طلبان به گرفتن موضع تحریم داشت.
 


5.    پیش برد دیپلماسی عمومی آمریکا در ایران

شبکه صدای آمریکا در قالب برنامه "دیدگاه واشنگتن" و یا آوردن چهرهای همچون "الن ایر" نوع ارتباط مستقیم خود را با مردم ایران تعمیق بخشد و به عبارتی دیپلماسی عمومی خود را در داخل جامعه ایران بپردازد.
 


6.    اظهار جریان ها و چهره سیاسی جدید

صدای آمریکا با فرصت قائل شدن و پوشش چهرهای فراموش شده همچون خاندان پهلوی و یا گمنام سعی می کند که جریان ها و اشخاص نوظهوری را وارد معادلات سیاسی ایران کند.
 


7.    هدایت جریانات سیاسی به براندازی

نوع پوشش صدای آمریکا از مسائل داخلی ایران که همواره تصویری سیاه و تار است، موجب فضا دادن به افرادی ویژه حاکی از این است که شبکه تلاش می کند که در بین اصلاح طلبان تفکر اصلاح طلبی را تضعیف و آنان را به سمت گرفتن گارد براندازانه هدایت نماید.
 


8.    سیاه نمایی داخلی

صدای آمریکا همواره در برنامه های خبری خود فضای ایران را غیر قابل بهبود به تصویر می کشد؛ فی المثل در باب پیشبرد دیپلماسی با بزرگنمایی برخی اقدامات در استقبال از دکتر روحانی و یا سخنان مقام معظم رهبری در باب مسائل سفر نیویورک و صحبت های افرادی همچون شریعتمداری، سعی می نماید این طور تصویری از آینده به مردم ایران ارائه دهد که هیچ امکانی برای بهبود وضعیت کشور وجود ندارد.
 


در نهایت باید متذکر شد که با توجه به وابستگی سازمانی صدای آمریکا و به روی کارآمدن چهره های همچون عسگرد که سابقه فعالیت و اشتغال در دولت و نهادهای سیاسی –امنیتی ایالات متحده را دارند، هر گونه تغییرات راهبردی این شبکه مسئله مستقل و اتفاقی و دفعی نمی باشد، بلکه حکایت از تغییر تاکتیک های جدید دولت آمریکا در قبال ایران دارد.
 
 نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 27
 • در انتظار بررسی: 0
 • غیر قابل انتشار: 10
 • حسین ۰۳:۳۴ - ۱۳۹۲/۱۰/۰۹
  0 0
  یه وقت خدایی ناکرده کسی‌ فکر نکنه که بازوی داخلی‌ اونها اصلاح طلبان هستن !!!یه وقت فکر و گمان بد نکنید نسبت به معصومین اصلاح طلب که هدفی‌ جز خدمت ندران و اینکه انقدر شدید پایبند به آرمانهای انقلاب هستند!!! حقیقت جوو،واحدی،سلامتیان،کدیور،نوریزاد و دیگر اصلاح طلبان..... اینا که با صدای آمریکا همکاری نمی‌کنن همش الکی‌ و تهمته و تصاویر جعلیه!!!! CIA و دیگر نهادهای اطلاعاتی‌ هم اصلا تا حالا اصلا اسم اینها را نشنیدند!!!! خدایا جنس روی اصلاح طلبان از چیه که سنگ پای قزوین مثل دستمال حریر هست در مقابلش؟
 • naser ۰۴:۰۳ - ۱۳۹۲/۱۰/۰۹
  0 0
  کی میگه دوغ من ترشه! همه سر تا پا یه کرباسن?...!.
 • امیر ۰۵:۴۱ - ۱۳۹۲/۱۰/۰۹
  1 0
  این شبکه رو در حال حاضر فکر نکنم بیش از 1 یا دو درصد فارسی زبانان تماشا کنن... اصلاً ارزش حساب شدن نداره!
 • ۰۸:۱۱ - ۱۳۹۲/۱۰/۰۹
  0 0
  20
 • ۰۸:۱۵ - ۱۳۹۲/۱۰/۰۹
  1 0
  طرف خیلی خودفروخته باشه شبکه که اسمش صدای آمریکاست رو ببینه.
 • جعفر ۰۸:۲۳ - ۱۳۹۲/۱۰/۰۹
  6 1
  بسمه رب الشهداء آيا كسي هست كه مرا ياري كند، با سلام واحترام به تمامي كساني كه نامه مرا ميخوانند 34 سال سن دارم دو فرزند دارم كه بزرگترينش 10 سالشه نمي دانم از كجا شروع كنم ؟از كنايه هاي مردم؟ از دروغهاي مسولين؟ از قانونها ومصوبه هاي الكي در مورد خانواده شهداء ؟ سال 66 بود كه پدرم در جنگ 8 ساله ايران وعراق شهيد شده مادرمان ماند و5 تا بچه كوچك وبزرگ من پسر بزرگ خانواده هستم ودو خواهر بزرگتر از خود دارم فقط كساني مثل خودم مشكل مرا ميفهمند وميداند بدون پدر با چه مشكلاتي مواجه هستند من هنوز هم با اين سن وسال چه شبهاي دور از چشم زن وبچه ام زير لحاف گريه ميكنم از نامرديها از دروغها خسته ام هيچ آرزوي ندارم نه مال دنيا را ميخواهم نه بهشت آخرت را، هميشه از خدا خواسته ام فقط يك بار پدرم به خوابم بيايد ازش خواهم پرسيد چرا زن وبچه اش و تنها گذاشت به چه دليلي. نمي دانم شايد خدا هم امثال ماها را دوست ندارد كه آرزوم به حقيقت نميپيوند . اي كساني كه نامه مرا ميخوانند باور كنيد شايد 90 در صد فرزندان شهيد بدليل نبود پدر كمبود محبت دارند واكثرا به خاطر كنايه هاي مردم ودروغهاي مسولين مشكل روحي رواني پيدا كردند.مگر ما خانواده شهداء از مسولين چه ميخواهيم ؟ قسم به خون ريخته شده عزيزانمان هيچ ، فقط دست از سرما بردارند نه مصوبه دروغين اشتغال و وام ميخواهيم، نه بودجه براي درست كردن سنگ قبر عزيزانمان نه از مسولي انتظار داريم كه در زمستان سر قبر شهداي ما برود ، و نه از مسولي ميخواهيم كه به خانه امثال ماها بيايد وشبش در تلويزيون نشانش دهند .اجازه دهيد ما زندگي كنيم.من سال 80 با هزار بدبختي براي كار وارد يك مجتمع بزرگ دولتي شدم بعد از سه سال كار مشكلاتي در مجتمع ديدم كه دل هر مسلماني را به درد مي آورد بر خود وظيفه شرعي وقانوني دانستم كه دزدي – رانت خواري و فساد مالي مديران اين شركترا به گوش مسولين ارشد نظام برسانم تا جلوي خيانت اين افراد را بگيرند.. آي مسلمانان آي كساني به انسانيت اعتقاد دارند آيا من كار بدي كردم كه جلوي غارت بيت المال را گرفتم ؟ مگر رهبر اين كشور نگفته مبارزه با رانت خواري وظيفه همه ملت است ؟ منكه مبارزه كردم وجلوي كثافت كاريهاي بعضي از مسولين را گرفتم منكه انتظار تشويق نداشتم بايد بگويم بعدا از گزارش به دفتررهبري وارجاع پرونده به بازرسي كل كشور رانت خواري، دزدي وحيف وميل بيت المال مسولين شركت ثابت شد ومنجر به رد صلاحيت نماينده مجلس آن شهرستان وكنار گذاشتن تمامي مسولين آن شركت عظيم گرديد. با روي كار آمدن مدير عامل جديد وتهديد جاني بنده از طرف مسولين بركنار گذاشته شده به اجبار مرا به عنوان مامور به خدمت به بنياد شهيد فرستادند و بعد از سه سال به تهران واز تهران به يك استان ديگر تبعيد كردند.با توجه به عوض شدن چندين مدير عامل از آن زمان، گذشته ازآنكه مسولين آن شركت با برگشت بنده به شهر خودم مخالفت ميكنند بلكه مسولين استان به خصوص سه نفر از نمايندگان مجلس اين استان كه در مجلس هم به نوعي حكم رئيس كمسيون را دارند مخالفت ميكنند نميدانم آيا من كاري كه در گذشته كردم اشتباه بودن وچرا كسي در اين كشور پيدا نميشود جلوي اين نمايندگان مجلس را كه فقط به فكر پر كردن جيبشان هستند بگيرند و آيا مسلماني نيست كه بگوييد مدير مجتمع اين شركت در عرض 3 سال اين ثروت را ازكجا آورده وچرا بايد نيروهاي امنيتي اين استان با برگشت من دركنار خانواده ام مخالفت ميكنند . متاسفانه بايد بگوييم برادر بنده با 31 سال متاهل وداراي يك فرزند به خاطر كار من در گذشته بيكار است ومسولين استان وقتي ميفهمند ايشان برادر من است استخدامش نميكنند . اي مسلمان به دادم برسيد وبگوييد آيا كارمن اشتباه بود و من بايد به خاطر انجام يك كار خدا پسندانه بايد تبعيد شوم والان كه مادرم پيرم به من نياز دارد نبايد در كنارش باشم . اي كساني كه دم از اسلام وقران ميزنيد كمكم كنيد....
 • ۰۸:۳۶ - ۱۳۹۲/۱۰/۰۹
  0 0
  ...شو
 • علی ۰۸:۳۷ - ۱۳۹۲/۱۰/۰۹
  0 0
  سلام واقیعت اینه که ماهواره ها جوانان ما رو از اسلام دور کردن باید ریشه ای با فحشا مقابله بشه و خداوند در قرآن کریم فرمود "الا ان حزب الله هم الغالبون" ...
 • سرباز کوچک ۰۸:۴۱ - ۱۳۹۲/۱۰/۰۹
  0 0
  رفیق جون مشکل اینجاست که این جماعت اصلاح طلب (عملا امریکا طلب)، اساسا چون آمریکا رو یک کشور دوستدار بشریت میدونن و نظام ایران رو یک دیکتاتوری ضد بشری (هم رده با کره شمالی و آلمان نازی و ...) میدونن، اتفاقا به همکاری نماینده هاشون با صدای آمریکا افتخار هم میکنن. به تعبیر حضرت علی، اینها فقط با لگد دشمن (سربازهای آمریکایی) از این خواب غفلت بیدار میشن. این کوفی مسلک ها تا حجاج بن یوسف قتل عامشون نکنه نمی فهمن که موقع قیام حسین نباید میرفتن تو جبهه یزید. اونها فکر میکنن آمریکا مشکلش فقط با ولایته ایرانه. نمیدونن مشکلش با شرف و عزت و آزادی خواهی ایرانه و هنوز نمیدونن آمریکا اگه از سپر ولایت بگذره به اونها هم رحم نمیکنه. همونطوری که بنی امیه به کوفی های سپاه ابن زیاد رحم نکردن. خدایا چهره واقعی این مزدوران وطن فروش رو به مردم ما نشون بده و اونها رو بیدار کن
 • ۰۹:۳۴ - ۱۳۹۲/۱۰/۰۹
  0 0
  بسیار بسیار عالی بود
 • ۰۹:۵۱ - ۱۳۹۲/۱۰/۰۹
  0 0
  در جمهوري اسلامي همه آزادند به جز حزب اللهي ها
 • حقگو ۱۰:۲۸ - ۱۳۹۲/۱۰/۰۹
  0 0
  همه دنیا می دانند که محل تامین اعتبار صدای آمریکا از سازمان سیا است. اگر خوب نگاه کنیم کسانی که حقوق خود را از این سازمان کثیف می گیرند چه ارزشی بین مردم دارند؟ بچه های آنها چه بد بخت هستند که با این نان حرام پرورش می یابند و عاقبت چه خواهند شد؟ جاسوس و جاسوسه - قاتل -جنایتکار - تروریست- منافق و...
 • irandoost ۱۰:۳۲ - ۱۳۹۲/۱۰/۰۹
  0 0
  نه بابا دلت خوش این به اصطلاح اصلاح طلبان که از دشمنان خارجی‌ هم بیشتر گند کاری کردند
 • ۱۰:۳۲ - ۱۳۹۲/۱۰/۰۹
  0 0
  برادر جعفر همه بد فقط شما خوب هستي؟! به نظر من بجاي گريه كردن يواشكي سري به رفتارهاي گذشته خودت بزن
 • علی ۱۱:۰۹ - ۱۳۹۲/۱۰/۰۹
  0 0
  ناشناس محترم شما چقدر در این مورد اطلاعات داری که این چنین قاطع قضاوت می کنی ؟ چقدر راحتی شما
 • هادی ۱۱:۳۰ - ۱۳۹۲/۱۰/۰۹
  1 0
  من به شخصه قبلا این شبکه رویک سالی نگاه میکردم و به دلایلی که نویسنده ذکر کرده که درمورد کل جریان شبکه های جنگ فرهنگی صدق میکنه فقط شبکه های داخلی رونگاه میکنم.
 • امیر ۱۱:۳۳ - ۱۳۹۲/۱۰/۰۹
  1 0
  دوست ناشناس من با این حرفتون موافق نیستم دنیا دنیای اطلاعات آزاده هرکسی از هر منبعی دوست داره میتونه خبرشو بگیره فاشیستی برخورد نکنید
 • ۱۳:۲۳ - ۱۳۹۲/۱۰/۰۹
  0 0
  توخودت خوب باش اگه راست میگی
 • حمید ۱۴:۰۳ - ۱۳۹۲/۱۰/۰۹
  0 0
  ناشناس، واقعا جای تأسف داره.
 • ۱۵:۱۱ - ۱۳۹۲/۱۰/۰۹
  0 0
  مشرق چرا پاسخ من به این نظر رو منتشر نکردی؟؟؟ من کلی کار داشتم ولی وقت گذاشتم. اون وقت نظر زشت و پر از توهین بقیه رو منتشر میکنی!
 • ۱۸:۲۰ - ۱۳۹۲/۱۰/۰۹
  0 0
  ماهواره دور نکرده افراطی گری بعضیها دور کرده
 • رضا ۱۱:۰۶ - ۱۳۹۳/۰۱/۳۰
  1 1
  نابود باد فرزند يا پدر نامشروع آمريكا وانگليس (اسرائيل)
 • احمد ۱۶:۳۶ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۰
  1 0
  لطفا اصلاح طلب دست ازخيانت به مملكت برداريد.
 • دوست ۱۸:۳۰ - ۱۳۹۵/۰۱/۲۰
  0 0
  جا لب ا ست
 • اسی ۱۸:۴۹ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۵
  0 0
  همه اش تبلیغه اگر هر کس به فکر کشور خودش باشه میفهمه که شبکه امریکا جز دروغ و بزرگ کردن چیزهایی که باعث اختلاف بشه دیگه کاری نداره از یک عده کشور فروش چگونه حمایت میکنه
 • ۰۰:۰۵ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۹
  0 0
  باسلام
 • ۰۱:۲۶ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۰
  0 0
  شما اشغالا خیلی حقیر تر از این هستید که در مورد موضوعات کشورمون نظر بدین سرتون به کثافت کاری خودتون گرم باشه

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس