می‌توان با مطالعه پیوند گذشته شبکه فتنه با خاتمی به بسترسازی های ده ساله برای فتنه اشراف پیدا کرد. سابقه ارتباط فکری ـ‌ سازمانی این افراد با خاتمی به حلقه های «کیان»، «آئین» و نهادهای ریاست جمهوری در دوره 8 ساله خاتمی بر می‌گردد.


گروه سیاسی مشرق- افزایش "تبِ خاتمی گرایی" در جبهه اصلاحات باعث شده، این روزها جملات زیر از طرف عناصر سیاسی این طیف به کرّات شنیده شود: خاتمی می آید، خاتمی باید بیاید، خاتمی خواهد آمد، اگر خاتمی بیاید دوم خرداد دیگری رقم خواهد خورد! و قص علی هذا.

قبل از پرداختن به اینکه آیا خاتمی خواهد آمد یا خیر؟ که البتّه شواهد نشان می دهد او نخواهد آمد. باید ابتدائاً این اقدام را امکان سنجی نمود، به عبارت بهتر باید دید اصالتاً آیا او قادر خواهد بود به انتخابات ورود پیدا کند؟ آیا سازوکار منطقی و هوشمند «شورای نگهبان» می تواند با توجّه به پیشینه سیاسی خاتمی، به او اجازه رقابت در انتخابات مهمّی چون ریاست جمهوری را بدهد؟

از آنجا که «شورای نگهبان» فقط طبق اصول مصرّح قانونی به احراز صلاحیّت ها می پردازد، در اینجا سعی می کنیم با بازخوانی نقش «محمّد خاتمی» در مقطع «فتنه 88» به این شهود برسیم که آیا او قانوناً اجازه حضور در انتخابات را خواهد یافت یا خیر؟ در اینجا به بخشی از رفتارهای سیاسی خاتمی در «فتنه 88» اشاره می‌کنیم:


· خاتمی و بسترسازی فتنه

بخش گسترده ای از مدیران و اعضای ارشد «سازمان فتنه» جزو نزدیکان و همکاران گذشته خاتمی به شمار می آیند. افرادی که سابقه همکاری و همفکری آنان با خاتمی تنها محصور به سال های ریاست جمهوری وی نمی شود.

کسانی چون: «بهزاد نبوی»، «سعید حجّاریان»، «مصطفی تاج زاده»، «کیان تاجبخش»، «محمّد عطریانفر»، «محسن امین زاده»، «محسن میردامادی»، «محمّدعلی ابطحی»، «عبدا... رمضان زاده»، «محسن صفایی فراهانی» و ... عموماً از چند طریق با خاتمی در شبکه های مختلف سیاسی در ارتباط بوده اند. اینان بعنوان مجریان میانی فتنه که مسئول سر خط نگاه داشتن «صف فتنه» برای دستورات سران و رهبران فتنه بودند همگی در اثنای اوّلین روزهای فتنه توسّط نهادهای امنیّتی دستگیر شدند و بعدها در دادگاه اعترافات خود را در همین زمینه مطرح کردند.

بی تردید می توان با مطالعه پیوند گذشته این شبکه با خاتمی به بسترسازی های ده ساله برای فتنه اشراف پیدا کرد، مسئله ای که توسّط رهبری حکیم انقلاب اسلامی عنوان شد. سابقه ارتباط فکری - سازمانی این افراد با خاتمی به حلقه های «کیان»، «آئین» و نهادهای ریاست جمهوری در دوره 8 ساله خاتمی بر می گردد.

1- «حلقه کیان»

«حلقه کیان» در آغاز به توصیّه شهید «حسن شاهچراغی» برای ایجاد کانونی فکری و دینی در دوره طاغوت تشکیل شد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، افراد حاضر در این حلقه به دعوت شهید «شاهچراغی» در «مؤسّسه کیهان» دور هم جمع شدند و به انتشار کیهان فرهنگی تا سال 1369 پرداختند («مجلّه کیان»، شماره 1، آبان 1370، ص 2).

حلقه رفته رفته بدست نیروهای چپگرا مانند «حجّاریان»، «علوی تبار»، «گنجی» و «باقی» افتاد که عمدتاً جزء تسخیرکنندگان «لانه جاسوسی» بشمار می آمدند.

آنها هر چهارشنبه در منزل یکی از اعضاء جمع می شدند و به بحث های معرفت شناختی و فلسفی می پرداختند («ایسنا»، «مصاحبه با حجّاریان»، 20/4/1384).

این افراد با بازاندیشی افکار خود، غرب پژوهی را استراتژی مطالعاتی خود قرار داده و به تلفیق سه شکاف ملّی، اسلامی و غربی تأکید می ورزیدند («مهرداد مشایخی»، «دگردیسی مبانی سیاست و روشنفکری سیاسی»، «مجلّه آفتاب»، مرداد و شهریور 1382، ص8.).

برخی آغاز دگرگونی پایه های اندیشه کسانی چون «حجّاریان» را از این حلقه می دانند («حسین سلیمی»، «کالبدشکافی ذهنیّت اصلاح گرایان»، ص17).

«عبدالکریم سروش» نیز بعنوان استاد و پدرخوانده حلقه، سعی داشت به تلفیق افکار مدرن غربی و اسلامی بپردازد. در اواسط دهه 70 ه.ش حلقه گسترده تر شد و افرادی از شهرهای مختلف، اعضای سابق «جنبش دانشجویی»، نیروهای «وزارت ارشاد» و «وزارت اطّلاعات» و «ملّی‌ـ مذهبی» به آن پیوستند تا جاییکه تعدادشان به بیش از هزار نفر رسید.

«محمّد قوچانی»، افراد «کیان» را کسانی می داند که در 27/4/1374 در اعتراض به تهدید «سروش» نامه هایی به «‌هاشمی رفسنجانی» نوشته بودند («محمّد قوچانی»، «مطبوعات سیاسی از 1357 تا 1380»، «روزنامه ایران»، 6/3/1381).

حلقه عقاید خود را در «کیهان فرهنگی» به چاپ می رساند که در نهایت به اختلافات در کیهان و استعفای دسته جمعی «محمّد خاتمی» و تحریریّه «کیهان فرهنگی» از «مؤسّسه» منجر گردید (1369 ه.ش).

برای مثال مقالات جنجالی «سروش» با عنوان «قبض و بسط شریعت» زمینه انتقادات فراوانی را برانگیخته بود زیرا وی می کوشید براساس مبانی نسبی گرا و پلورالیستی، فهم دینی را فهمی تاریخی معرّفی کرده و با ایجاد تردید در قداست دین و فقه، دین را به عنوان بخشی از «علوم انسانی» بازتعریف نماید.

با تعطیلی «کیهان فرهنگی» حلقه به تأسیس «مجلّه کیان» با مدیر مسئولی «رضا تهرانی» و سردبیری «ماشاءا... شمس الواعظین» در اواخر 1369 ه.ش مبادرت ورزید و به نشر افکار خویش همّت گمارد.


2- «حلقه آئین»

خاتمی بعد از تحویل نامه استعفایش از «وزارت ارشاد» (مورّخ 3/3/1371) درخواست مجوّز نشریه ای به نام «آئین» کرد تا از آن به عنوان تریبونی برای بیان افکار خود و همفکرانش استفاده کند (1375 ه.ش). آن زمان برخی از افراد «کیان» همراه با خاتمی گروه کوچک تر «آئین» را شکل دادند.

جالب اینکه «آئین» هیچ مجلّه ای تا شش سال بعد از «دوم خرداد» یعنی 1382 ه.ش منتشر نکرد علیرغم اینکه جلسات دائمی و هفتگی «حلقه آئین» در این سال ها مرتّباً برگزار می شده است. در «آئین» چهره هایی چون‌ «هادی خانیکی»، «سعید حجّاریان»، «مصطفی تاج‌زاده»، «محسن امین‌زاده»، «عبّاس عبدی»، «محسن کدیور» و «محمّدرضا خاتمی» حضور داشتند و حلقه را به جایگاهی برای بحث و برّرسی آراء، اندیشه ها و مفاهیمی تازه مانند "جامعه مدنی"، "مردم سالاری"، "حقوق بشر" و ...؛ بدل نمودند.

شخصیّت محوری حلقه «محمّد خاتمی» بود؛ ولی «کدیور» و بویژه «حجّاریان» در نظریه پردازی های سیاسی نقش داشتند. آنچه در «آئین» رُخ می داد تبدیل شدن ماحصلات فکری «حلقه کیان» به پروژه های سر و ته دار سیاسی و عملیّاتی تر بود. «هادی خانیکی» (عضو شاخص «جبهه منحلّه مشارکت»)، درباره «آئین» می گوید: «در آن جلسات راجع به مباحثی چون دین و دموکراسی بحث می شد. خود مفهوم "جامعه مدنی" به عنوان یکی از نیازهای جامعه از دل همان نشست ها بیرون آمد ... کار بیشتر را آقای «حجّاریان» انجام می داد.» («حسین سلیمی»، پیشین، ص 74).


3- «مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری»

شاخص ترین بخش «مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری» در دولت هاشمی، «معاونت سیاسی» بود، که «حجّاریان»، «علوی تبار»، «عبدی» و «مجید محمّدی» در آن رسماً پروژه هایی برای "توسعه سیاسی" را دنبال می کردند. البتّه کسانی مانند «مصطفی تاجزاده»، «بهزاد نبوی»، «محسن سازگارا»، «محسن امین زاده»، «محسن آرمین» و «هاشم آغاجری» با این «معاونت» همکاری هایی داشته اند (همان، ص 101). اینان اکثراً با «محمّد موسوی خوئینی ها» (رئیس مرکز) از پیش همکاری هایی داشتند.

برای مثال «عبدی» پیشتر در دادستانی از طرف «خوئینی ها»، واحد «مطالعات و تحقیقات دادستانی» را راه اندازی و اداره کرده بود. برخی مطالعات انجام گرفته در «معاونت سیاسی مرکز» توسّط خود «حجّاریان» در هفته نامه «عصر ما» (ارگان رسمی «سازمان منحلّه مجاهدین انقلاب اسلامی ایران») و روزنامه «سلام» (به مدیرمسئولی «خوئینی ها» و سردبیری «عبّاس عبدی») منتشر می شد. وی درباره فعّالیت های «معاونت» می گوید: «معاونت سیاسی مرکز تحقیقات استراتژیک» یک پروژه بیشتر نداشت و آن هم پروژه "توسعه سیاسی" بود. این پروژه چندین زیر پروژه داشت: "فرهنگ سیاسی و رفتار سیاسی اقشار مختلف ایران"، "تحلیل چرایی انقلاب اسلامی" (با هدف تئوریزه کردن انقلاب)، "ماهیّت دولت در ایران" و "نوسازی ایران".» («روزنامه وقایع الاتّفاقیّه»، مصاحبه با «حجاریانّ»، 27/4/1384).

این تئوریسین ها به این نتیجه رسیده بودند که "توسعه سیاسی" در ایران، در گام ابتدایی نیازمند بروز تغییراتی در ساختار سیاسی کشور است و در مرحله بعد باید "فرهنگ سیاسی ایران" متناسب با ایده آل های غرب تغییر یابد (خبرگزاری «ایلنا»، مصاحبه با «حجّاریان»، 28/11/1383).

«حجّاریان» همچنین می گوید: «پروژه "توسعه سیاسی"، حدّاقل اتودش کاملاً مشخص بود که چه می خواهیم. پروژه در چهار سال اوّل ریاست جمهوری آقای «هاشمی» در «مرکز تحقیقات استراتژیک» معلوم شده بود ... در راه نوسازی بومی معلوم بود که چه می خواهیم. همه چیز تعریف شده بود؛ مشارکت یعنی چه؟ رقابت یعنی چه؟ "جامعه مدنی" یعنی چه؟ چرا ضعیف است و ... حتّی برای مسائل راه حل داشتیم. در پروژه "توسعه سیاسی"،Policy Paper داشتیم» («حسین سلیمی»، پیشین، ص 61).

بنابر این پیوند سازمانی «حلقه کیان» و «حلقه مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری» با «حلقه آئین»؛ باعث شد جریانی فکری- سیاسی از آراء «سروش»، «حسین بشیریّه» (استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران که بسیاری از اعضای برجسته حلقه، مِن جمله «حجّاریان» زیر نظر او مدرک علوم سیاسی خویش را دریافت کردند)، «حجّاریان» و «محمّد خاتمی» بوجود بیاید که با مطالعه مُدل های توسعه ای در «مرکز مطالعات استراتژیک» به یک برنامه سیاسی مدوّن دست یافت. لذا بسیاری نطفه «دوّم خرداد» را از پیوند این حلقه ها می دانند («حسین سلیمی»، پیشین، ص17).

پروژه اصلی اصلاحات (توسعه سیاسی) با روی کار آمدن خاتمی طیّ 8 سال کلید خورد و یاران وی که پیشتر در «کیان»، «آئین» و «مرکز مطالعات استراتژیک» به هم پیوند خورده بودند؛ برنامه های ساختارشکن خویش را دنبال نمودند. زیرپروژه هایی چون مطبوعات زنجیره ای و مبارزه با «قانون مطبوعات»، قتل های زنجیره ای، کوی دانشگاه و 15 تیر، تئوری سازی "اسلام خشونت- اسلام تسامح"، پلورالیسم دینی و رنسانس اسلامی، لوایح دوقلو، فتح سنگر به سنگر، فشار از پایین چانه زنی از بالا، مشروعیت زدایی از نظام (انتخابات مجلس هفتم، استعفای دسته جمعی کارگزاران دولت و تحصّن مجلس ششم)، نظر سازی های زنجیره ای و ... همه عمل نمودن به اتود پروژه "توسعه سیاسی" بود که قبل تر در کنار هم آن را گِرد آورده بودند.

با این وجود انتخابات «سوم تیر 84» مانع بزرگی بر سر پروژه اصلاحات گذاشت و در واقع «فتنه 88» طرّاحیِ اقتضایی بود برای بازگشت دوباره به ریل "توسعه سیاسی". با تطبیق چهره های برجسته «فتنه 88» و حلقه یاران "توسعه سیاسی" در حلقه های رفّرمیستی تا حدودی مشخّص می شود که بسترسازی فتنه از چه دوره ای آغاز شده بود.

4- «بنیاد باران»

با سپری شدن واپسین روزهای عُمر دولت اصلاحات، خاتمی سعی کرد در آخرین روز دولتش مجوّز تأسیس «بنیاد باران» (بنیاد آزادی، رشد و آبادانی ایران) را بگیرد و آنجا را به جایی برای تبادل فکر و برنامه ریزی برای نقد دولت جدید و تصاحب قدرت؛ تبدیل کند. «هیئت دولت» نیز در اقدامی عجیب طیّ مصوّبه ای نام «بنیاد» را به لیست "مؤسّسات قانون استخدام کشوری" اضافه کرد؛ یعنی مؤسّساتی که در بودجه عمومی کشور برای آنها ردیف بودجه تعیین شده است. با توجّه به برنامه ای که سکولارها برای انتخابات دهم تدارک دیده بودند، یکی از کارویژه های «بنیاد»، سازماندهی انتقاد پیوسته از شرایط کشور در دوران مسئولیت دولت اصولگرا بود. از سیاست خارجی گرفته تا اقتصاد و فرهنگ مورد حمله قرار می گرفت تا اوضاع بحرانی نشان داده شده و یک نوستالژی متوهّم از بازگشت به دوران اصلاحات در میان نخبگان و افکار عمومی ایجاد شود («سیّدیاسر جبرائیلی»، «سودای سکولاریسم»، «فصل پنجم»).

ادامه دارد...

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 176
 • در انتظار بررسی: 3
 • غیر قابل انتشار: 1
 • بی نام ۰۰:۴۶ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  5 7
  درود بر خاتمی.. اگرسند فسادی از 8سال ایشون وجود داشت تاحالا هزاران بار گوش حافظ رو هم پرکرده بود!
 • ۰۰:۴۷ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  4 1
  با سید اولاد پیغمبر سید اولاد پیغمبر کردن تا تونستن ریشه اسلام رو زدن....
 • reza ۰۱:۰۴ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 3
  به افرادی که احتمالا کاندیدا میشوند نظری بیاندازیم : حداد ، ولایتی ، مشایی ، عارف ، قالیباف ، رضائی ، پور محمدی به نظر شما کدامیک به محبوبیت خاتمی هست ؟
 • ۰۱:۱۹ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  2 5
  مشرق مرد اگرهست فقط خاتمی.این قدردنبال تخریب سید نباشیدوخودتون هم می دونیدیکی ازبهترین روسای جمهورایران تاکنون بوده است واگرهم حضورپیداکندقطعا منتخب اصلی مردم خواهندبود.شک نکنید
 • حامد ۰۱:۲۴ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 4
  باز هم داستان سرایی های مشرق
 • ۰۱:۲۵ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 5
  خندیدیم. گذشت زمان ثابت کرد که ولایتمدارتر از خاتمی وجود نداشته و الان هم این مردی از جنس مردمتان ولایتمداری اش را دیدیم. در زمان خاتمی حتی یک مورد عدم تبعیت از فرامین رهبری ندیدیم.
 • ۰۱:۳۰ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 2
  عاقبت بخیری چیز خوبیست
 • ۰۱:۴۷ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 1
  شما گفتی بهترین شد چشم....
 • امیرخان ۰۱:۵۲ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  2 1
  بجای این نظرات که مینویسید برید آرشیو اون روزهای روزنامه کیهان رو بخونید و ببینبد که اینها چطور با اصل اسلام مشکل داشتن و فقط فکر ملحدان غربی رو نشخوار میکردن جل الخالق جالبه به برچسب ولایتمداری به این آدما زده میشه!
 • ةةة ۰۲:۱۶ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  کل این افرادی که نام بردی اضافه کن با رفسنجانی و احمدی نژاد و موسوی و کروبی و روحانی سر جمع نــــــــــــصــــــــــف محبوبیت "جـــلـــیـــلـــی" رو هم ندارند خودتونم میدونید اگه دکتر جلیلی در مذاکرات موفق باشند و بتونیم به یک مدالیته و توافق پایداری دست پیدا کنیم . ایشون قطعا" و یقینا" بعنوان رییس دولت یازدهم از طرف مردم انتخاب میشوند
  • قلندر IR ۰۲:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
   0 0
   اولا واقعا حماسه آفرینی کرد ملت با رای به خاتمی.دوم رهبرمعظم خطاب به خاتمی بزرگ اشاره کردن به برادر دانشمند.سوم اصل ملت بود وهست که ایشان را دوست داشتن و دارن.فتنه گران فتنه درست کردن و زدن به نام محبوبان ملت .حالا آنجاتون بسوزه به قول احمدی نژاد
 • ۰۲:۱۹ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  1 0
  خاتمی دوستان یادشون باشه شهرام جزایری ها در دوران ایشون شکل گرفتند . سر آغاز دوران رانت خواران از همین دوران اصلاحات شروع شد
 • ۰۲:۳۴ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  خب که چی؟ گلشیفته هم خیلی محبوبه الان نیست؟
 • ۰۲:۳۵ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  هر کسی از ظن خود شد یار او...
 • ۰۲:۳۵ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  چه نگاه عمیقی! تحت تاثیر قرار گرفتم!!
 • ۰۲:۵۹ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  خاتمی دوستت داریم. مرد بودی دروغ نمی گفتی با ادب بودی به نظرات کارشناسی اهمیت میدادی. گذشت زمان ارزش تو را بیشتر به ما نمایاند.
 • ۰۳:۱۰ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  1 0
  ما انتظار نداریم تو مشرق از خاتمی خمایت بشه. مشرقیها کسانی هستند که با وجود همه ی خرابکاری های دو دولت اخیر هنوز هم از دکتر حمایت می کنند . ما بیشتر خبرهای شما را برعکس می خوانیم تا درست از آب درآید.
 • ۰۳:۱۱ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  میفرستم داستانتون رو تو فستیوال داستانهای تخیلی مطمئنم رتبه میاره. ولی قل بده جایزش 50-50 باشه . خوب؟
 • ooooooo ۰۳:۱۳ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  اوه اوه راست میگی؟چه جالب!
 • علیرضا ۰۳:۱۴ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  1 0
  قابل توجه طرفداران خاتمی.من خودم از طرفداران اصولگرایان نیستم ولی یک سوال اساسی از آقای خاتمی دارم.چرا یک سال بعد از پروژه ی گفت و گوی تمدن ها که با هدف تنش زدایی برگزار شد ایران محور شرارت نام گذاری شد. به نظرم در این راستا می تونید به سخنرانی های دکترعباسی طی سال های دولت اصلاحات مراجعه کنید...
 • ۰۳:۱۶ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  باشه خاتمی عزیز مال ما دکتر با ادب و راستگو! مال شما.
 • 666666666666 ۰۳:۲۹ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  بسم اللله الرحمن الرحیم. تقوا تقوا تقوا-صبر- راه ندادن به امیال سرکش. همین توصیه را به نویسنده ی مطلب دارم.
 • محمد ۰۳:۳۶ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  لطفاً وقتی می خواین داستان تخیلی بذارین رو تیترش یه اشاره ای بکنید تا ما وقتمون رو تلف نکنیم. ممنون.
 • ۰۳:۳۷ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  ببخشید این حلقه ی کیان که گفتید یه چیزی تو مایه های هاله ی نوره؟
 • ۰۳:۴۰ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  با دهن زدن سگ آب دریا نجس نمیشه. والسلام.
 • دودوتا پنج تا ۰۳:۴۲ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  بهتر بود تیترتون رو می زدید : هذیان گوییهای یک روان پریش
 • حمید ۰۴:۲۰ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  لابد اسلام تو و مشرق منافق هستید
 • امید ۰۵:۳۵ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  مقام معظم رهبری در سال 84: لازم است از شخص جناب آقاى خاتمى هم صمیمانه تشکر کنم. این را به شما دوستان بگویم، به خود ایشان هم شاید بارها گفته ام؛ در طول هشت سالى که ما با ایشان به طور مستمر و مداوم در ارتباط بودیم، رفاقت و صمیمیت ما با ایشان روزافزون بوده؛ خدا را شکر. الان پیوند عاطفى و محبت آمیزى که بین بنده و آقاى خاتمى هست، از آنچه در هشت سال پیش بوده، بمراتب مستحکم تر است؛ و این ناشى از خصوصیاتى است که من در این مدت در ایشان حس کردم. تدین و پایبندى و نجابت و روحیه ى نجیب ذاتىِ ایشان واقعاً جزو امتیازات و خصال برجسته در ایشان است. ایشان در این مدت تلاش متراکمى انجام دادند؛ ما شاهد بودیم و مى دیدیم. در مقاطع زمانى مختلف، کشور و دولت و مسؤولان با حوادثى مواجه شدند، و ایشان در یکى از حساس ترین مراکز این مواجهه قرار داشتند و صبر و تحمل کردند؛ ان شاءاللَّه خداى متعال اجر این صبر و تحمل را خواهد داد. "اگه یه ذره انصاف داری منتشر کن"
 • امید ۰۵:۴۰ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  امام علی(ع): تهمت زدن به آدم بی گناه ، گناهش بزرگتر از آسمان است! "بحارالانوار ، ج 78 ، ص 31 "
 • ۰۵:۴۱ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  كی از فتنه گرا حمايت كرد ؛ كی با جرج سورس چند دفعه ديدار داشت ؛ كی حرمت شنكی به امام و روز عاشورا رو محكوم نكرد ؛ كی حرف خيالی محافظت از آرا رو اولين دفعه گفت ؛ كسی غير از خاتمی بود ؟
 • امید ۰۵:۴۲ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  بهتره بگیم دروغ پراکنی!
 • امید ۰۵:۴۲ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  دقیقا همینطوره یکبار بی اخلاقی و بی ادبی هم از ایشون ندیدیم!
 • امید ۰۵:۴۳ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  مشرق با این مقاله های توهین آمیزت ارزش خودتو از دست میدی!
 • آذربایجان مسلمان ایرانی ۰۵:۵۳ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  دست خاتمی و دوستانش به خون کسايی كه كشته شدن آلودست .
 • شروين ۰۵:۵۴ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  الان كه دست خاتمی و اون دوستای مثلأ مغز متفكرشون رو شده ؛ ماشالا يكی يكی هم كه دارن در ميرن ؛ مگه آقای مغز متفكر ( حجاريان) اعتراف نكرد كه تقلب اسم رمز آشوب بود‏ . خاتمی و دوستاش دستشون به خون کسايی كه كشته شدن آلودست .
 • عباس ۰۷:۲۷ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  باتهمت وکینه بجایی نمی رسیم،اگرصادق هستیدمناظره برگزارکنیدچرایکطرفه قضاوت می کنید؟
 • ۰۷:۲۷ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  خاتمیسم در خدمت هاشمیزاسیون ، هاشمیزاسیون در خدمت کاپیتالیسم . هر سه در زباله دان تاریخ. این بهار هم خیال "سبز" شدن دارد ، غافل از آنکه عاقبت سبزه زباله دان ، تباهی است!!! بازگشت به عقب وجود نداره. انقلاب با تمام ظرفیت به پیش می ره.وارد عصر جدیدی شدیم . مدیران صادق و انقلابی در راهند که به هیچ طیفی وابسته نیستن . اونها کمتر شناخته شده اند و به جز رهبر و مردم وامدار کسی دیگر نیستن. اونها واقعا انقلابی اند.
 • ۰۷:۳۱ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  خاتمی هیچوقت روبروی رهبری قد علم نکرد ! قابل توجه سه تیری ها !!
 • ۰۷:۵۳ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  من شکم میاد...
 • ناشناس ۰۸:۰۳ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  خیلی عالی و کامل بود چون من اصلا کلا از دوره اصلاحات خوشم نمی اومد البته اقدام احمدی نژاد هم در این استخدام آخری که برای نهاد ریاست جمهوری در نظر گرفتند با مخالفت مجلس روبرو شد اما مؤسسه باران الان وجود داره و کارکنانش حقوق دولت میگیرند؟
 • ۰۸:۰۴ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  البته که پر کرد.
 • ۰۸:۰۴ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  خاتمی باید بیاید منتها با لباس راه راه وسریعا روانه زندان شود با آنهمه جنایتی که در فتنه88مرتکب شد!!!!!
 • ناشناس ۰۸:۲۲ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  مشرق اصلا من اسیر این خیالپردازیاتم بابا جریان شناس شرقی
 • حمید ۰۸:۳۰ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  این سایت مشرق را یک عده خودخواه تمتمیت خواه و تفرقه انداز و..... اداره میکنند از انگلیسیها بد ترید شماها مزدوران انگلیس
 • ۰۸:۴۴ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  خیانت های او در ابعاد مختلف بر کسی پوشیده نیست سوء استفادهای او واطرافیانش از قدرت وبیت المال ،وضعیت اسفبار فرهنگی ورواج پدیده بی حجابی ولاابالی گری در جامعه که امروز نیز وبال گردن ماست سینمای ابتذال و میان تهی که در برابر از وبر همگان مشهود است بروید مطالعه کنید در بحث هسته ای واگذاری اطلاعات به بیگانگان وتسلیم شدن در برابر آمریکا وغرب خلاصه این آقا گندی زد که جهت برطرف کردن آثار آن سالها انرژی مملکت را صرف خود می کند
 • حسینی ۰۹:۰۵ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  و قص علی هذا. و قس علی هذا
 • عرشيا ۰۹:۰۵ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  به نظر مي رسد از نظر شخصي خاتمي هيچ گونه نقطه تاريكي ندارد اما از نظر افكار كه زمينه ساز انحرافات فراوان شده (چنانكه مطرح شد) صحبت ها و تحليل هاي همراه با شواهد زياد مي توان ارائه داد.
 • سما ۰۹:۱۱ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  آقای خاتمی هیچ کاری نکرد فقط عزت انقلاب اسلامی را در جهان به کمترین میزان کاهش داد لاابالی گری سیاسی و فرهنگی را دامن زد که تا الان هم ما اثرات اباحه گری ایشان را می بینیم در دوران ایشان در مطبوعات نوشتند اینکه امام حسین در کربلا شهید شد انتقام روز بدر بود در دوران این حضرت آقا اعلام کردند اندیشه امام را باید به موزه ها سپرد و.... درست است که فساد اقتصادی بسیار بد است و رهبر عزیز انقلاب بارها بر مبارزه با فساد اقتصادی تاکید کردند اما باید دید این روند اباحه گری از کجا شروع شده است
 • ۰۹:۲۴ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  مرد؟ بایتسی یک تعریف از واژه مرد بکنید تا ببینسم منظروتون مرد یا نامرد؟
 • عبداله ۰۹:۳۱ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  شکی نیست ادب را هر انسانی باید داشته باشد ولی ایشان شجاعت لازم را در سمت رییس دولت نداشته است وزرای فراری وحلقه اطرافیانش هرکاری بر علیه نظام می کردند ایشان جرات برخورد نداشت شجاعت دفاع و برخورد در برابر غرب را نداشت نمونه اش تسلیم در برابر غرب در مساله هسته ای --با اخلاق بودن ،خوشرو بودن درست !ولی شاخصه های دیگری نیز باید می داشت که نداشت البته نیتش چه بد خدا می داند !
 • مسعود آرمان ۰۹:۳۱ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  خیانتی که این سید نما به ایران و اسلام کرد، در طول دوران انقلاب اسلامیمون بی سابقه بود... نه تنها خودش بلکه تمام کسانی که اطرافش جمع کرده بود همه مشکل دار و امروز در بیرون مرزها مشغول طراحی هزاران هزار طرح و نقشه علیه انقلاب و مملکت و ... هستند. خداوکیلی اگه باز هم از این انسان دفاع کنیم حماقت محض خواهد بود. من در دوره اول حکومتش از اعضاء فعال ستاد انتخاباتی و ... بودم. بارها و بارها تو جلسلت مختلف نزدیکات و انصارش شرکت کردم و میدونم درون سیستم فکریشون چی بود... خدا همه ی ماهارو هدایت کنه و بقول حضرت آقا، امام خامنه ای بصیرت رو به ما ارزانی داره...
 • مسعود آرمان ۰۹:۳۳ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  آقا حمید، خدا هدایتت کنه...
 • مسعود آرمان ۰۹:۴۷ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  خیانتی که این سید نما به ایران و اسلام کرد، در طول دوران انقلاب اسلامیمون بی سابقه بود... نه تنها خودش بلکه تمام کسانی که اطرافش جمع کرده بود همه مشکل دار و امروز در بیرون مرزها مشغول طراحی هزاران هزار طرح و نقشه علیه انقلاب و مملکت و ... هستند. خداوکیلی اگه باز هم از این انسان دفاع کنیم حماقت محض خواهد بود. من در دوره اول حکومتش از اعضاء فعال ستاد انتخاباتی و ... بودم. بارها و بارها تو جلسلت مختلف نزدیکات و انصارش شرکت کردم و میدونم درون سیستم فکریشون چی بود... خدا همه ی ماهارو هدایت کنه و بقول حضرت آقا، امام خامنه ای بصیرت رو به ما ارزانی داره...
 • قزوینی ۱۰:۱۹ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  آزموده را آزمودن خطاست ایشان (خاتمی)امتحانش را داد ومردود شد چرا الان هم که چند سال از واقعه تلخ فتنه و وقایع تلخ عاشورای آن سال 88می گذرد جرات برائت از فتنه واهل فتنه را ندارد !
 • تکدل ۱۰:۲۳ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  درود بر خاتمی و خاندان سلاله او و افکار پاک عادلانه او و بر اعمال خیرخواهانه او و کارنامه درخشان و پر فروغ او/ کاش همه مثل او یکرنگ بودند.
 • ۱۰:۵۸ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  خاتمی انسان شریفیه.باصداقت نجیب و اگر کاندید شه40میلیون رای دارند.من خانواده وفامیل و همسایه ها و جد آبادم همه به خاتمی رای میدهیم.
 • ۱۱:۰۶ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  کار از ماله کشی گذشته!!!!!
 • سجاد ۱۱:۰۹ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  مقایسه شما از پایه اشتباهه
 • ۱۱:۲۲ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  اصلاحات که مست رای 20میلیونی بود با تحلیل غلط از انتخابات به این نتیجه رسیده بود که مردم آنها را در مقابل نظام انتخاب کرده ­اند و سودای براندازی از درون را در سر می­پروراندند تا جایی که ابطحی مسئول دفتر خاتمی در نهاد ریاست جمهوری به روح­الله حسینیان گفت: «...آقای خاتمی 20 میلیون نفر پشت سر دارد،...و اگر درگیری به وجود بیاید، شما مطمئن باشید كه ...!»
 • ۱۱:۳۰ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  چه همه موثرگذار!!!!!!
 • ۱۱:۳۵ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  بعد توهم نزنین شما کل عالمین بریزین تو خیابونا...باشه!!!
 • ۱۱:۳۵ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  درود بر خاتمی کبیر یه سری به سایت های نظرسنجی بزنین میبینین که چقدر خاتمی محبوبه
 • ۱۱:۴۴ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  مشرقیان,این مقاله را خودتان نوشتید,یا قرض کردید؟
 • ۱۱:۴۷ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  چون داره دست وطن فروشا رو رو میکنه
 • ۱۱:۵۱ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  مثل اینکه شما تو خیالاتتون زندگی میکنید چون همش عین واقعیت بود
 • سیدامیر ۱۱:۵۲ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  آره. عین همن.
 • ۱۱:۵۵ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  از چنگال مخملی خاتمی و دارودسته اش خون جوانان وطن می چکد.
 • ۱۲:۰۰ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  خوبه والا ! امان از وقتي كه آدم جو گير ميشه !!!!! همفكران مشرق؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 • ۱۲:۰۴ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  کبیر؟؟؟ عجببب
 • مسعود ۱۲:۰۹ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  لایک
 • ۱۲:۱۰ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  مطمئنی ؟ یکم بیشتر فکر کن .........
 • بهزاد ۱۲:۳۵ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  خاتمی دوستت داریم خاتمی الگوی ادب ومتانت
 • ۱۳:۲۵ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  مشرق گفتم به نویسنده ی کوچولوی این مقاله بگو خاتمی برای دهن تو خیلی بزرگه.
 • ۱۴:۵۹ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  خاتمی چرا بیاد همین آقای دکتر هشت سال دیگر هم باشد چه اشکالی دارد
 • ۱۵:۳۱ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  حمید جون آمریکا چه خبر ؟ خوش میگذره ؟ خوب حقوق میدن بهت ؟
 • ۱۵:۳۶ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  خیلی بی ادبی تو یکی برای طرفداری از همون خاتمی کافی هستی
 • ۱۵:۴۳ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  نميدونم چرا مشرق هر از چند گاهي دست به تخريب يكي از بزرگان سياست كشور ميزنه يه روز رفسنجاني يه روز خاتمي يه روز .... بيخيال بابا مردم خودشون خوب رو از بد تشخيص ميدن نياز به مقاله تخريبي نيست.
 • ۱۵:۴۵ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  آره راست میگی مرد خوبی بود با زنا دست میداد . با سوروس ها دیدار میکرد . اسلام را زیر پا میگذاشت . روزنامه ها و افراد مخالفش را بایکوت میکرد . آخر سر هم دانشجویان رو مشتی اراذل خواند . خدا خیرش بده واقعا !!!!!!
 • ۱۵:۵۰ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  شما یه عمره ارزشتون از دست دادین
 • ۱۵:۵۳ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  عزیزم مثکه زود همه چی یادت میره . هنوز قیافه هاج و واج و ننه غریبم بازی های کروبی و چیز چیز کردن میرحسین تو ذهنمونه
 • ۱۵:۵۵ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  آرخ خب تو قضایای فتنه دیدیم کی میگفت رفراندوم !
 • ۱۶:۰۹ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  پاشو پاشو بیدار شو کم کم داریم میریم تو سال 92 بعضی هنوز تو خرداد 76 گیر کردن
 • ۱۶:۱۱ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  مرد اونه که صاف صاف تو چشم خبرنگار مهر نگاه کنه بگه با اجازت 6 میلیون شغل ایجاد کردیم اینم یه تعریف از مرد
 • ۱۶:۱۱ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  خاتمی الگوی تمام رانت خواران و بر اندازان و ضد اسلامیان
 • ۱۶:۱۲ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  اتفاقا" هضم این مسایل و اتفاقات انبوه برای ذهن کند امثال شما ثقیله !
 • رسول ۱۶:۱۵ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  برات متاسفم مشرق جان... گرچه انتشار نمیدی
 • رسول ۱۶:۱۷ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  مسعود آرمان اینقدر چرت و پرت نگو خواهشا
 • امید8 ۱۷:۴۶ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  اونایی که با احساسات از خاتمی حمایت میکنن توجه کنن یکی از مزخرف ترین طرحهای عالم لاهوت و ناسوت برگزاری امتحان ادواری استخدامی بود حتی برای پزشکها که میخواستن استخدام بشن با دوره اعتبار خیالی 5 ساله!!!! همش پوچ و وقت تلف کردن بود و تو اون دوران به وفور از اطرافیان خودشون رو استخدام کردن و بقیه رو مسخره نمودن !!! برین بپرسین اگه یادتون رفته.
 • ۱۸:۱۲ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  تنها راه نجات کشور ریاست جمهوری مجدد خاتمی است چون آنقدر عقلانیت دارد که تمام گذشته ها را زیر سوال نبرد و از کارشناسان در دو جناح حاکم استفاده کند.
 • ۱۸:۲۱ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  تنها راه سقوط اسلام و فروپاشی نظام اسلامی اینه که یکبار دیگر بر گرگان ترحم کنیم و اداره امور کشور رو به صورت مستقیم در اختیار آمریکا ، انگلیس و اسراییل قرار بدیم . تا همین یک کشوری که در کل جهان صدای عدالت خواهی و حق گویی دارد را هم از پای در بیاوریم
 • رضا ۱۸:۳۴ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  خاتمی زمان فتنه چه کار می کرد ؟؟؟؟؟؟؟ آیاخاتمی از فتنه گرا حمايت نكرد ؟؟؟؟؟؟ آیاخاتمی با جرج سورس چند دفعه ديدار نداشت ؟؟؟؟؟؟؟؟ آیاخاتمی از حرمت شنكی به امام و روز عاشورا را محكوم نرد ؟؟؟؟؟؟؟؟ آیاخاتمی حرف خيالی محافظت از آرا رو اولين دفعه نگفت؟؟؟؟؟؟؟؟ آیاخاتمی به نظام مقدس جمهوری اسلامی خیانت نکرد ؟ ؟؟؟؟؟؟؟ و......... ؟؟؟؟؟؟؟
 • ۱۹:۰۶ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  مرد همونه که خودشو به پیامبر و سید ها بچسبونه بعده اطمینان مردم بیاد بخواد ریشه دین و ایمان رو بزنه...این مرده!!!!!
 • ۱۹:۰۸ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  بله در فتنه 88 دیدیم چه شاهکاری کردن
 • ۱۹:۰۹ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  این بدحجابی و وضعیت افتضاح فرهنگی همش محصول 8 سال اصلاحات آقای خاتمیه!! آقای خاتمی فردای قیامت چه جوابی داری؟
 • ۱۹:۱۰ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  خواهش می کنم شماها دیگه از ادب حرف نزنید که دکترتون دست همه رو از پشت بسته.
 • ۱۹:۱۰ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  حالا کی گفته احمدی نژاد خوبه ؟ گیرم احمی نژاد بد ، این باعث نمیشه که کارای خاتمی رو نبینیم
 • ۱۹:۱۱ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  صر کن تا ببینی
 • ۱۹:۱۲ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  چه ربطی داره ؟ اگه احمدی نژاد گند زده دلیل میشه که خاتمی خرابکاری نکرده باشه و خیانت نکرده باشه ؟
 • ۱۹:۱۴ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  ههههههههههه داری شوخی میکنی؟ ای ول خیلی شوخ طبعی
 • ۱۹:۱۴ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  داداش ببخشیدا توهم نداری؟
 • ۱۹:۱۵ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  بهتره بگیم هیچوقت مستقیم روبروی رهبری قد علم نکرد، چون عقلش از... بیشتر بود ، میدونست که نمیتونه جلوی رهبر قد علم کنه ، از چشم همه مردم می افته اما کارهایی کرد که مصداق بارز قد علم کردن بود
 • ۱۹:۱۵ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  شاید یه سایت دیگه بوده مطمئنی مشرق بوده؟
 • ۱۹:۱۷ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  این توصیه رو به اقای خاتمی بکن پسرم
 • ۱۹:۱۹ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  محمدجون از افعال معکوس استفاده کرده بیدی؟ لهجتم که برره ایه میدونم افعال معکوس استفاده میکنی
 • ۱۹:۱۹ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  تو و جد و آبادت 40 میلیون میشین ؟ باز اینا توهم "ما بیشماریم" زدند به قول وحید جلیلی از "ما بیشماریم" شین رو حذف کنین درست میشه
 • ۱۹:۲۰ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  نه عزیزم حاله نور تخیل بود اما حلقه کیان یه واقعیته متوجه ای که؟
 • ۱۹:۲۰ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  توو اینترنت بله ! توی همین اینترنت علی کریمی محبوب ترین بازیکن جهان میشه ، مسی به گرد پاش هم نمیرسه متاسفانه این نظرسنجی های غیر علمی باعث توهم بسیاری از دوستان سبز میشه
 • ۱۹:۲۲ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  شایدم باید میگفت داستانی از یک فتنه گر!!
 • ۱۹:۲۴ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  نه بابا لابد اونایی که جلوی نظام اسلامی ایستادن مسلونن و ما منافق؟ روتو برم
 • ۱۹:۳۴ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  تهمت؟ بی خیال حاجی عملکد ایشون تو فتنه 88 تهمته؟ حالت خوبه تو؟
 • ۱۹:۳۵ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  این بزرگترین دروغ تاریخ بود که شنیدم خوبه شما مورخ نیستی
 • عماد ۱۹:۴۷ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  خدا رحمت کنه شهید آیت رو که از همون اول هم با این فتنه گران مخالف بود گرچه شهیدش کردن و هیچ وقت معلوم نشد کی شهیدش کرد اما ایکاش بود و میدید مخالفینش به چه روزگاری افتاد و چقدر خوب شناخته بودشون
 • ۱۹:۵۰ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  حالا خوب شد انتشار داد اینهمه هم منفی خوردی؟
 • ۱۹:۵۲ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  زورآزمائى خيابانى بعد از انتخابات كار درستى نيست، بلكه به چالش كشيدن اصل انتخابات و اصل مردم‌سالارى است. خطبه نمازجمعه 88/3/29 همین کافیه!!!!
 • ۲۰:۱۸ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  رسول جان ادب مرد خیلی بهتر از دولت اوست!!
 • ۲۰:۵۴ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  ...... مزدور اجانب
 • mohammadreza ۲۰:۵۹ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  خیلی نامردین خدایی همتون فقط میخواین خاتمیو بکوبید معلومه کینه دارین معلومه دارین از دولت میخورین معلومه که نمیخواین احمدی نژادو دورو بریاش برن اینا برن مشرق از کجا نون بخوره اگه راست میگین بزارین خاتمی بیاد تلویزیون حرفاشو بزنه معلومه که میترسید اینکارو کنید معلومه که چه آدمایی هستید آقای خاتمی با این همه هجمه ای که روش هست هنوز به هیچکدوم از امثال شما توهین نکرده در موردتون بی انصافی نکرده ولی شما بی انصافید عدالت ندارید فقط میخواید تو قدرت بمونید جرأت دارید 2ساعت تو تلویزیون بهش وقت بدید حرفاشم نمیخواد گوش کنید فقط لهن صحبتشو با رییس جمهور خودتون مقایسه کنید ببینید چه فرقی دارن!
 • احسان ۲۲:۴۷ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  من از مخالفان سید خواهش می کنم ...بابا یکم به خودتون بیاید یادتونه دوره ی قبل چطور از دکتر حمایت می کردید ببینید ،چشماتونو باز کنید ،وضعمونو نگاه کنید ما الان کجای دنیاییم؟می دونم که مشرق نظرمو منتشر نمی کنه ولی تیری در تاریکی است...
 • nookar ۲۳:۵۵ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
  0 0
  خدا افراد بی بصیرت را لعنت کند. و بیشتر لعنت کند افراد ضدولایت فقیه را ان شاء الله
 • ۰۰:۴۹ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
  0 0
  به خاتمي خوب بازي را ياد دادند، زير زير فتنه راه مي اندازه بي آنكه مستقيم اسمش در ليست سياه مردم بياد متاسفم براي آنهايي كه گولش را خوردند. خاطرم هست كه در زمان همين آقاي خاتمي همه منتقدش بودند و از عملكردش ناراضي. حالا مستقيم بازي نمي كنه، عده اي هم يا مصلحتي يا واقعا بدبختي هامون در زمان ايشون را فراموش كردند. جالب تر اينكه افراد ناراضي بيشتر از همه اصلاح طلب بودند. ميتينگ هاشون در اقصا نقاط غرب بعد از انتخابات 88را يادمون نمي رود.
 • ۰۱:۰۷ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
  0 0
  همين فساد 3000ميلياردي از دوره اون شروع شد-شهرام جزايري و...تازه اين همه كارخونه رو بهاسم خصوصي سازدي مفت داد به مفصدين اقتصادي-حتي زيبا كلام هم ميگه خاتمي اصلا به فكراقتصاد نيود
 • یک شهروند ۰۷:۰۹ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
  0 0
  تنهادورانی که مردم یه نفس راحتی کشیدند دوران ایشون بود و من متاسفم که فتنه 92 را مشرق از الان داره دامن میزنه ....!
 • Arash ۰۷:۴۶ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
  0 0
  توی این ده دوره ریاست جمهوری در ایران، یه رئیس جمهور نشون بدین که برای ملت کار کرده باشه، خاتمی در طول 8 سال چه قدم مفیدی برای ملت و کشور برداشت ؟به نظر من اینا همش بازیه، یه بازی سیاسی که مردم بیان پای رای
 • ۰۸:۴۲ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
  0 0
  شما لیاقت همین احمدی نژاد رو دارید. امیدوارم در آخرت هم با دکتر محشور بشید...
 • رضا ۰۹:۰۵ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
  0 0
  درود بر خاتمي عزيزودوست داشتني و رئيس جمهورمردمي و اقتصاددان و.... اقايون تورم رو ببينيد و با زمان ممد اقا مقايسه كنيد ...
 • احمد ۱۰:۱۵ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
  0 0
  سید هر چی که بود دزد نبود ،تهمت نمی زد، از یه عده دزد حمایت نمی کرد،تازه از کجا معلوم اینایی که می گید راست باشه ولله اگر دروغ باشه خودتونو باید برای جنگ با خدا حاظر کنید.می سپارمتون به خدا.اگر خدا رو قبول داشته باشید.
 • قرآن پناه ۱۰:۲۰ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
  0 0
  ظاهرا"نظرات مثبت ومنفی روهم بعد از فیلترکردن باسلیقه خودتون تاثیر میدین ولی حداقل خودتون که می بینین، بالاخره توی اجتماع هم خودشو نشون میده شمافقط خودتون وهمفکراتونو بی اعتبارتر میکنین "ان الباطل کان زهوقا".
 • ۱۱:۰۲ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
  0 0
  راه نجات کشور از این اوضاع فقط خاتمی و بس .
 • ۱۱:۱۴ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
  0 0
  مشرقی های دروغ گو شما کی باشین که بخواین سلاله پیغمبر و لجن مال کنین...... لا اقل خاتمی مرد بود ن مث شما نامرد........بابا برید بمیرید دیگه
 • ۱۱:۲۵ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
  0 0
  مشرق خیلی کثیفی لعنت خدا بر تهمت زنان بی دین
 • شروین ۱۱:۲۷ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
  0 0
  آقای خاتمی سنبل سازش دربرابر زور و غربگرایی و جام زهر خورده ی بنیادی. سنبل دوستدار تعریف و تمجید غرب مثل شاه خائن دقیقا نقطه ی مقابل و متضاد با فرهنگ و شیوه ی مقاومت که باعث بیداری اسلامی و پیروزیهای اسلام و ولایت برابر شیاطین بوده است یعنی بازگشت به دوران گوسفند بودن دربرابر گرگهای عالم
 • nashenas ۱۲:۰۱ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
  0 0
  سید محمد آقا
 • محمد ۱۲:۴۱ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
  0 0
  من هنوز متوجه نشدم داشتن برنامه وحلقه فکری حالا به هر اسمی چه ایرادی داره؟ چرا به جای اسم بردن از افراد ومتهم کردن بدون دلیل عقاید واقدامات مفیدی که انجام دادن رو نمیگید؟
 • ۱۲:۴۴ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
  0 0
  با فتنه فتنه کردن چیزی ثابت نمیشه. عملکرد ها رو بسنجید
 • ۱۲:۴۶ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
  0 0
  ای ول !!!!!!!!!!
 • ایرانی ۱۳:۱۳ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
  0 0
  درود خدا بر این سید پاک و بی الایش و انقلابی و با فرهنگ و اجتماعی و زنده یاد دوران او
 • ۱۳:۱۸ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
  0 0
  در جواب امید ما که نمیدونیم منبع شما کجاست به فرض اینکه مطلب شما درست باشد، میدونید که همان مقام معظم رهبری در سال 88 فتنه گران را میکرووب های سیاسی معرفی کردند ،مشرق جان خواهشا تایید کنید
 • مریم ۱۳:۲۸ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
  0 0
  مسائل اقتصادی به ماهم فشار میاره اما دین فروشی خاتمی و هم فکراش که الان ایران تشریف ندارند یادمون نمیره. افکار ایشون خیلی شبیه سکولاراس البته همفکراشون بدون نفاق این فکرو اون ور آب فریاد می زنن
 • ali ۱۳:۴۴ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
  0 0
  خاتمي همه چيزش خوب بود بجز اينكه سياست مدار نبود و.. نداشت...
 • ۱۴:۰۷ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
  0 0
  مشرق تریپ جذب حداکثری برداشتی همه ی نظرات رو منتشر میکنی این باعث میشه من بازم به سایت سر بزم و در اخر زنده باد خاتمی و اصلاحات .
 • ۱۵:۰۷ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
  0 0
  مگه فتنه گری عملکرد نیست؟ خب بسنج دیگه چرا نمیسنجی
 • ۱۵:۱۴ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
  0 0
  خوب مثل کبک سرتو کردی زیر برف
 • ۱۶:۴۵ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
  0 0
  هیچ ایرادی نداره این حلقه ها ، فقط با تفکرات التقاطی و انحرافی ریشه ها و پایه های دین و معنویت زده میشه
 • ۱۷:۱۶ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
  0 0
  سیّد پاک و انقلابی !!!!!!!!!!!!!!! با فرهنگ !!!!!!!! منظورت فرهنگ آمریکاییه ؟
 • ۱۷:۱۸ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
  0 0
  سلاله پیغمبر یعنی سید حسن نصر الله . اسم این .... با سلاله پیغمبر یه جا نیار . حالا برو بمیر
 • ۱۷:۱۹ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
  0 0
  حرف مفت زدن که دلیل و مدرک نمیخواد . بعضی ها مثبت منفی ها رو دیدن تازه با واقعیت روبرو شدن حرف از اجتماع میزنن . آخه امثال شما که تو اجتماع هیچین
 • ۱۷:۲۱ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
  0 0
  شما فشار اقتصادی و تحریم های الان ببینه وردار همینا رو با زمان "ممد تمدن" مقایسه کن . یعنی یک هزارم الانم نیست
 • ۱۷:۲۱ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
  0 0
  منم امیدوارم شما در آخرت با خاتمیتون محشور بشید
 • ۱۷:۲۲ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
  0 0
  دورانی که بی دینی و هرزگری و لا ابلی گری رو تو اجتماع گسترش داد همون دوران بود
 • ۱۷:۲۲ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
  0 0
  وای خدا نظرات میخونم از خنده غش میکنم اینقد میگین "سید سید" همین سیدتون عبا وعمامشو در اورد با کت و شلوار و کروات عکس انداخت . من نمیدونم چه مرگیه بعضی ها میخوان این فرد ضد اسلام و دین و قرآن با واژه "سید" خطاب کنن .
 • ۱۷:۲۹ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
  0 0
  هیچوقت یادم نمیره تو ماشین نشسته بودم از تو رادیو داشتم آخرین سخنرانی خاتمی رو در سال 84 بود فک کنم گوش میدادم قشنگ و صریح اومد گفت : "من اگه تو این 8 سال هیچکاری نکرده باشم ولی در بحث فرهنگی بخصوص گفتگوی تمدن ها کاری کردم که نام ایران رو بر سر زبونها انداختم" همین الانم داریم به وضوح اون وضع فرهنگی که این آقا برامون رقم زد به صورت ملموس در اجتماع میبینیم . گفتگوی تمدن ها هم شد مساوی با محور شرارت خواندن ایران بدست بوش کثیف خوبه آدم یکم زود همه چی یادش نره . همین مردمی که الان میگن آی خاتمی بهترین بود . فلان بود بیسار بود آخر سری که داش میرفت فحش و ناسزاهایی بهش میدادن که پشتم میلرزه . یا یه اس ام اسی درست کرده بودن که اگه بگم مشرق سانسور میکنه . بگذریم خلاصه میخوام بهتون بگم زود همه چیو فراموش نکنیم . متاسفانه مردم فراموش کاری شدیم . هر طرفی باد بوزه همون طرفی میشیم
 • ۱۸:۰۹ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
  0 0
  ممد تمدن!!!!
 • ۱۸:۱۰ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
  0 0
  شمام لیاقتت پادوهایه چورچ سوروسن ....
 • ۱۸:۱۱ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
  0 0
  ولله بالله نکن اگه کورم باشی میبینی سید سیدتون چه کرد....
 • بابک ۱۹:۴۰ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
  0 0
  درودوسلام خدابرخاتمی/انسان محترم ومتشخصی هستند.ایشان درمدت تصدی ریاست جمهوری سیمای خوبی ازایران دراذهان سایرملل ایجادنمود.نه همانندالان که متاسفانه مورداستهزاءعالم وآدم شده ایم.زنده بادخاتمی.بابک از(اندیمشک)
 • یونس ۲۰:۱۸ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
  0 0
  در مورد ادبشون یاد جملشون تو دانشگاه تهران افتادم: یک کاری نکنید بگم بیرونتون کنن،آدم باشید!
 • یونس ۲۰:۲۰ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
  0 0
  برای شادی روح حسین غلام کبیری یک فاتحه بخونیم
 • یونس ۲۰:۲۱ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
  0 0
  یک نفر یادمون نیست با این سید گشته باشه و عاقبت بخیر شده باشه
 • یونس ۲۰:۲۱ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
  0 0
  واقعا فکر کردی خاتمی تو مناظره شرکت می کنه؟
 • یونس ۲۰:۲۲ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
  0 0
  اگه بازهم جوک بلدی بگو یک ذره شاد بشیم
 • یونس ۲۰:۲۳ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
  0 0
  هر وقت اسم خاتمی میاد یاد اون نامه ذلت بار دولت اصلاحات به آمریکا میافتم که با واکنش تحقیر کننده آمریکا مواجه شد و ایران محور شرارت نام گرفت
 • ۲۱:۲۷ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
  0 0
  شتر در خواب بیند ....
 • ۲۲:۵۵ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
  0 0
  واقعیت تلخه نه؟معلومه خیلی با این مطلب حرصتتون در اومده موندین چی بگین.
 • ۲۳:۰۴ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
  0 0
  از کامنت گذاشتن طرفداران خاتمی خائن ادبش مشخص شد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • ۲۳:۱۱ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
  0 0
  توهم خودت میزنی
 • کوروش ۲۳:۱۲ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
  0 0
  خاتمی با فحاشی آدمهای حقیری مثل شما خراب نمیشه
 • کوروش ۱۰:۴۶ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۶
  0 0
  نه اینکه مسعود آرمان خیلی ادبی حرف زده!
 • کوروش ۱۰:۴۷ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۶
  0 0
  یادت رفته ایران و ایرانی در زمان این بزرگوار چه عزت و احترامی در جهان داشتند
 • حسین ۱۳:۵۰ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۶
  0 0
  سکولاریسم، یک جبر تاریخی مثبت است...
 • حمید313 ۱۵:۰۳ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۶
  0 0
  مقام معظم رهبری در سال 84: لازم است از شخص جناب آقاى خاتمى هم صمیمانه تشکر کنم. این را به شما دوستان بگویم، به خود ایشان هم شاید بارها گفته ام؛ در طول هشت سالى که ما با ایشان به طور مستمر و مداوم در ارتباط بودیم، رفاقت و صمیمیت ما با ایشان روزافزون بوده؛ خدا را شکر. الان پیوند عاطفى و محبت آمیزى که بین بنده و آقاى خاتمى هست، از آنچه در هشت سال پیش بوده، بمراتب مستحکم تر است؛ و این ناشى از خصوصیاتى است که من در این مدت در ایشان حس کردم. تدین و پایبندى و نجابت و روحیه ى نجیب ذاتىِ ایشان واقعاً جزو امتیازات و خصال برجسته در ایشان است. ایشان در این مدت تلاش متراکمى انجام دادند؛ ما شاهد بودیم و مى دیدیم. در مقاطع زمانى مختلف، کشور و دولت و مسؤولان با حوادثى مواجه شدند، و ایشان در یکى از حساس ترین مراکز این مواجهه قرار داشتند و صبر و تحمل کردند؛ ان شاءاللَّه خداى متعال اجر این صبر و تحمل را خواهد داد. "اگه یه ذره انصاف داری منتشر کن" این نوشته امید خان غلط واقا چنین مطالبی نداشتن
 • ۰۶:۵۰ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۷
  0 0
  اینم از اون توهم های فانتزی بود ها
 • ۰۶:۵۶ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۷
  0 0
  آره عزیزم کارنامه ایشون یکرنگ بود از یک کنار همش صفر
 • ۰۷:۰۰ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۷
  0 0
  ماشاء الله به شما میگم بیا فامیلتون به این مسئولین معرفی کن تا بفهمند با وجود شما دیگه مشکل کمبود جمعیت پیدا نمی کنند آخه یک فامیل 40میلیونی خیلی باحالا راستی توعروسی هاتون چیکار میکنین 40میلیون آدمو کجا جا میدین خرجشو چطور میدی لابد آقای خاتمی کمکتون می کنه نه؟
 • ۱۲:۴۶ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۸
  0 0
  حالا وای وای ، وای وای وای وای حالا وای وای ، وای وای وای وای .....!!!؟؟؟
 • رضا میری ۱۰:۲۸ - ۱۳۹۱/۱۲/۲۳
  0 0
  با تشکر از شما چنین مطالب مستند و مستدلی همیشه شایان توجه و سپاس است واقعا بهره بردم
 • ۱۶:۰۱ - ۱۳۹۲/۰۱/۲۱
  0 0
  مطمئن باش امروز سلام خدا به بنده های ولایتمدار است سلام الله علی الخامنه ای

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس