نام کالا  قیمت (تومان)
روکش صندلی خودرو مدل ۱۰۰۱ مناسب برای پراید ۳۱۰,۰۰۰
روکش صندلی خودرو مدل ۴۰۰۴ مناسب برای پراید ۳۷۰,۰۰۰
روکش صندلی خودرو مدل ۳۰۰۵ مناسب برای پراید ۱۳۱ ۳۷۰,۰۰۰
روکش صندلی خودرو رایکو کاور مدل f۴ مناسب برای پراید صبا ۴۴۰,۰۰۰
روکش صندلی خودرو مدل f۴ مناسب برای پژو پارس ۴۷۰,۰۰۰
روکش صندلی خودرو مدل jtm مناسب برای تیبا ۲ ۷۰۰,۰۰۰
روکش صندلی خودرو جودون مدل sar.j.m.۱۳۲ مناسب برای پراید ۷۵۰,۰۰۰
روکش صندلی خودرو جگوار مدل JAG.TIBA۲ مناسب برای تیبا۲ ۸۸۸,۰۰۰
روکش صندلی خودرو فرنیک مدل دیوا۱ مناسب برای پژو ۲۰۷ ۹۵۰,۰۰۰
روکش صندلی خودرو آذین روکش مدل AZ۲۰۱ مناسب برای پراید صبا ۹۶۲,۱۰۰
روکش صندلی خودرو جلوه مدل bg۱۳ مناسب برای پژو ۲۰۶ ۱,۵۴۳,۸۰۰
روکش صندلی خودرو آذین روکش مدل AZPU۰۰ مناسب برای پژو پارس ۱,۸۹۰,۰۰۰
روکش صندلی خودرو آذین روکش مدل AZPU۰۰ مناسب برای دنا ۲,۸۷۱,۰۰۰