کد خبر 1389833
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۰
مالیات

مدیرکل حسابرسی و وصول مالیات سازمان امور مالیاتی گفت: براساس سود واقعی مالیات می‌گیریم.

به گزارش مشرق، شاهین مستوفی مدیر کل حسابرسی و وصول مالیات سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سوالی در مورد شناسایی مودیان جدید با توجه به اقدامات سازمان امور مالیاتی از جمله ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان‌ها و بحث فرار مالیاتی سال‌های گذشته این افراد گفت: اطلاعاتی که در حال حاضر دریافت شده و ملاک عمل ما برای تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۰ است، مربوط به تراکنش‌های بانکی و تراکنش‌های ابزار پرداخت مانند دستگاه‌های کارتخوان می‌شود.

وی افزود: مودیان تا پایان خرداد ماه فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۰ خود را به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند، در نتیجه اگر مودی وجود داشته باشد که براساس اطلاعات تراکنش‌های بانکی که در سال ۱۴۰۰ داشته، تا پایان مهلت قانونی اظهارنامه مالیاتی یا فرم تبصره ماده ۱۰۰ را به سازمان تسلیم کند، قطعا مودی خوش‌حساب محسوب خواهد شد و به عنوان مودی که فرار مالیاتی دارد با او برخورد نمی‌شود.

بیشتر بخوانید:

تمدید مهلت اظهارنامه مالیاتی مشاغل ابلاغ شد

مستوفی تاکید کرد: اگر افراد فعالیتی مربوط به عملکردهای پیش از سال ۱۴۰۰ داشته و بابت آنها اظهارنامه ارائه نکرده باشند، قطعا بابت عملکرد سال ۱۳۹۹ یا سنوات قبل از آن، با توجه به مهلتی که در قانون برای سازمان امور مالیاتی در نظر گرفته شده و پنج سال را به عنوان مرور زمان در نظر گرفته است، سازمان امور مالیاتی با توجه به اسناد و مدارک به مودیان مراجعه می‌کند و در صورتی که اسناد درآمدی داشته باشند، نسبت به درآمد مالیات اقدام می‌کند.

وی ادامه داد: به موجب ماده ۲۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم شرایط خاصی در نظر گرفته شده است که براساس آن هر جا که تضییع حقوق دولت انجام شود، حتما با رای مراجع قضایی سازمان امور مالیاتی می‌تواند خارج از مهلت پنج ساله نسبت به مطالبه مالیات و حقوقی که از دولت تضییع شده، اقدام کند.

تعیین نسبت ۷۰ درصدی تجاری برای ورودی به حساب‌های عملکرد سال ۱۳۹۹ مودیان

مدیر کل حسابرسی و وصول مالیات سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سوالی در خصوص در نظر گرفتن نسبت تجاری ۷۰ درصد برای ورود به دستگاه کارتخوان که برای بررسی عملکرد سال ۱۳۹۹ مودیان، گفت: مودیان ما در جریان نحوه بهره‌برداری از دستگاه‌های کارتخوان بانکی خود نبودند و ممکن است اقداماتی که مربوط به حساب‌های شخصی آنها بوده نیز از طریق این دستگاه‌ها انجام داده باشند. به همین دلیل سازمان امور مالیاتی برای حمایت از اصناف و جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی آنها ۷۰ درصد این مبالغ را به عنوان حساب تجاری در نظر گرفت،

اما این مسئله بدین معنا نیست که الزاما این عدد درست باشد و ممکن است برخی اصناف با ارائه اسناد متقن ثابت کنند که اعداد بیشتری مربوط به حساب‌های غیر تجاری آنها است که این موضوع مطمئنا در حسابرسی و کاهش میزان مالیات مورد توجه سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت. این مسئله تنها محدود به عملکرد سال ۱۳۹۹ خواهد بود.

پذیرش اسناد ورودی‌های غیرتجاری از سوی سازمان امور مالیاتی/براساس سود واقعی مالیات می‌گیریم

وی گفت: در خصوص سال ۱۴۰۰ و به استناد بند م تبصره ۱۲ قانون بودجه کلیه وجوهی که از طریق حساب شاپرک به حساب مودی واریز شود به عنوان فروش در نظر گرفته خواهد شد، در نتیجه سازمان امور مالیاتی به استناد قانون مکلف است تا این مبالغ را به عنوان فروش در نظر بگیرد.

مستوفی اظهار کرد: با این وجود و به واسطه اینکه اصناف با تکالیف خود آشنا نبودند این اجازه به اصناف داده شده تا اگر مستندات خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کند که اثبات کند این افراد بخشی از ورودی به حساب آنها مرتبط به حساب تجاری نبوده حتما در حسابرسی مورد نظر خواهد گرفت. سازمان امور مالیاتی قرار است بر اساس سود واقعی مودیان مالیات دریافت کنیم و قطعا این موارد به استناد قانون رعایت خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص عملکرد سنتی برخی اصناف و عدم امکان ارائه اظهارنامه از سوی آنها گفت: به استناد ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم همه صاحبان مشاغل تکلیف به ارائه اظهارنامه مالیاتی دارند. در نتیجه اصل موضوع این است که همه باید اظهارنامه ارائه کنند،

اما به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده که بخشی از اصناف که سطح درآمدی آنها براساس قانون تعیین می‌شود(برای عملکرد سال ۱۴۰۰، چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان) را از ارائه اسناد، مدارک و اظهارنامه مالیاتی معاف کند. میزان مالیات مربوط به مشمولان تبصره ماده ۱۰۰ را نیز سازمان امور مالیاتی به صورت مقطوع تعیین خواهد کرد.

مدیر کل حسابرسی و وصول مالیات سازمان امور مالیاتی ادامه داد: اگر این مالیات مقطوع مورد اعتراض باشد، اصناف می‌توانند اظهارنامه مبتنی بر اسناد و مدارک خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند. ممکن است بگوییم که برخی اصناف اسناد و مدارک نگهداری نمی‌کنند اما اینگونه نیست که هیچگونه مدرک در خصوص سودشان نداشته باشند.

وی با بیان اینکه گردش مالی حساب‌های افراد مشخص است، گفت: چیزی که ملاک عمل محاسبه مالیات قرار می‌گیرد نیز مشخص است در نتیجه مودیان می‌توانند با توجه به مواردی که خودشان با آن آشنا هستند اسناد و مدارک خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند.

امکان کاهش مالیات مقطوع با ارائه اسناد مربوط به ورودی‌های غیرتجاری حساب

مستوفی در خصوص مبنای رسیدگی به اعتراض صاحبان مشاغل گفت: به استناد ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم که وضعیت رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی صاحبان مشاغل را تعیین می‌کند، به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده است که اظهارنامه‌های دریافتی از مودیان را با پایگاه‌های اطلاعاتی خود مطابقت دهد و در صورتی که مغایرتی وجود نداشته باشد، اظهارنامه مورد پذیرش قرار می‌گیرد و سازمان امور مالیاتی نسبت به دریافت مالیات اقدام خواهد کرد،

اگر مغایرتی مشاهده شود قطعا حسابرسی انجام خواهد شد و نسبت به مطالبه مالیات بر اساس مغایرتی که وجود دارد اقدام خواهیم کرد.

وی افزود: در تبصره ماده ۱۰۰ سازمان امور مالیاتی مالیات مقطوع را اعلام می‌کند، در نتیجه اگر اسناد و مدارک مودیان با مالیات تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی مغایرت داشته باشد، اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم می‌کند. سپس سازمان امور مالیاتی اطلاعات را راستی‌آزمایی خواهد کرد.

در حال حاضر با ادارات کل امور مالیاتی هماهنگی‌هایی انجام شده که اگر مودیان به ادارات مراجعه کنند و مدارکی ارائه کنند، دال بر اینکه بخشی از ورودی به دستگاه‌های کارتخوان درآمدی نبوده، در همان چارچوب تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحات لازم انجام خواهد شد.

سابقه مالیاتی، فروش ابزاری مودی یا اطلاعات سازمان امور مالیاتی؛ کدام یک ملاک محاسبه مالیات مقطوع است؟

مدیر کل حسابرسی و وصول مالیات سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سوالی در مورد نحوه تعیین مالیات مقطوع از سوی سازمان امور مالیاتی گفت: مشمولان ماده ۱۰۰ وقتی برای تکمیل فرم مربوط وارد سایت سازمان امور مالیاتی می‌شوند باید فروش خود را نیز ثبت کنند چرا که نحوه محاسبه مالیات به سه بخش تقسیم می‌شود.

وی ادامه داد: یک بخش بر اساس فروش ابراز شده توسط مودی، یک بخش براساس اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی که اطلاعات دستگاه‌های کارتخوان هم بخشی از این اطلاعات است و سومین مورد نیز میزان مالیات سال قبل مودیان که با یک درصد مشخصی افزایش مورد محاسبه قرار می‌گیرد. هر کدام از ارقام مالیات مربوط به روش‌های محاسبه که بیشتر باشد به عنوان مالیات مقطوع مودی در نظر گرفته خواهد شد.

مستوفی گفت: بخشی از مودیان از دستگاه‌های کارتخوان استفاده نمی‌کنند و اساسا نوع شغل آنها به شکلی است که از دستگاه کارتخوان استفاده نمی‌کنند. مالیات این افراد براساس سابقه مالیاتی آنها مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. در مواردی نیز مودی خود می‌داند که مبالغی را خارج کارتخوان دریافت کرده است که ممکن است بعدا این مبالغ در اختیار سازمان قرار بگیرد و براساس آن نسبت به مطالبه اقدام کند در نتیجه این دسته از مودیان، در فرم مربوط به تبصره ماده ۱۰۰ این موارد را نیز ابراز می‌کنند که در نتیجه مالیات مربوط نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

وی در پایان گفت: از صاحبان مشاغل درخواست می‌کنیم که تا پایان مهلت قانونی تعیین شده حتما نسبت به انجام تعهدات قانونی خود اقدام کنند تا مشمول جرایم غیر قابل بخشودگی ۳۰ درصدی که نسبت به مالیات متعلقه آنها محاسبه و مطالبه خواهد شد، مشمول این شرایط نباشند.

منبع: تسنیم

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 9
 • در انتظار بررسی: 0
 • غیر قابل انتشار: 2
 • IR ۱۰:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
  1 9
  مالیاتی که از اصناف میگیرن در مقایسه با اقشار دیگر بسیبار ناچیز است
 • IR ۱۱:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
  2 5
  اصناف و بازاری ها همیشه طلبکار هستن، دست به گیر دارن ، یعنی از همه میگیرن ولی موقع پرداخت عوارض یا مالیات ناچیز،، زورشون میاد ک وظیفه شون پرداخت کنن،،، تا موقعی که موقعیت خودشون عالی میباشد، میشن آدمهای مثبت و کاری به هیچ چیز و هیچ کس ندارن تا موقعی که منافع خودشون ، ضربه نخوره،،، از بس که دولت هوای بازاری ها رو داشته حالا یکم مالیات زیاد کرده چ غوغایی کردن، آدم قدر نشناس همینه،،، این همه گرانفروشی، احتکار ،انبار کردن،،، کسی چیزی نگفت، عشق کردن، حتی توی پیاده روی مقابل معازشون هم ادعای مالکیت میکنن باز شهرداری سکوت کرد،،،، یا علی مدد
  • رنجبر IR ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
   7 1
   اصلا حرف جنابعالی صحت نداره. من موبایل فروشم . دولت مالیات رو روی صنف موبایل ۱۶ درصد بسته یعنی ۱۶ درصد فروش رو سود حساب کرده . در حالیکه موبایل حداکثر با سود ۲ تا ۳ درصد فروخته میشه . اتفاقا به نظر من اگه میبینی تو اقتصاد هرج و مرج هست باید بدی سراغ کسی که مسئول مدیریت اقتصاد بوده و کم کاری کرده یعنی دولت معظم و کارمندانش. اگه کارمندان به وظایفشان عمل میکردند الان وضع اینجوری نبود .
  • IR ۲۰:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
   0 1
   خب دیگه وقتی اتاق اصناف تعیین کنه که صنف چند درصد از کالا سود میگیره نتیجه این میشه که فروش موبایل ۲-۳ درصد، نهایت ۴ درصد سود داره! خوب با اینهمه هزینه و دردسر، پولتونو تو بانک بذارید بهتر از موبایل فروشی سود دارید که!
 • IR ۱۴:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
  0 3
  اولا اینکه ضریب سود رو اتاق اصناف با همکاری سازمان امور مالیاتی مشخص میکنن. دوما ضریب سود موبایل اخیرا اصلاح شد و به ۴ درصد رسید . سوما از قشر کارمند بیچاره تر کسی نیست مالیات رو بروز ازش میگیرن . چهارما مغازه داران کوچک به علت تراکنش پایین همشون معاف شدن یا مالیات جز پرداخت میکنن و الان بیشتر کسانی که شاکی هستن قشر پولدار و معازه داران پرفروش هستن که باید مالیات رو هم پرداخت کنن
 • IR ۱۵:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
  0 0
  متاسفانه خرده پاها اصلا از نحوه مطالبه مالیات ووظایفشان هیچگونه اطلاعی ندارند سقف ۴۸۰۰ هم که ملاک تبصره ۱۰۰ قرار گرفته بعضی تصور میکنند تا این سقف معافند اما نمیدانند گردش حساب فروش آنها درصورتیکه اظهارنامه واسناد ومدارک مختصر به مغازه خود را بدهند تا چند برابر سقف معافیت سالیانه ازمعافیت برخوردار میشود ولی کارتخوانها سبب شده که یک حجمی از فروش با چند برابری میزان معافیت درخصوص فروش سالیانه انطباق نداشته واختلافی فاحش را نشان میدهد این چند برابری باید تجدید نظر شود
  • رنجبر IR ۱۵:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
   1 0
   دقیقا درسته. معافیت کجا بود . تا ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون میشه مالیات توافقی ماده ۱۰۰ . مالیات امسال چند برابر پارسال اومده با توجه به افت درآمد نسبت به پارسال . خیلی از اصناف تعطیل کردن خودشون از اجاره و مالیات و کوفت و زهرمار راحت کردن
 • IR ۱۵:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
  0 0
  اگرمعافیت پایه ۱۴۰۰ را ۳۶۰۰۰۰۰۰تومان درنظر بگیرید وتقریبا ۱۳۶ برابر آن را محاسبه کنید چیزی تقریبا ۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰میلیون تومن برای تبصره ۱۰۰ ملاک قرار میگیرد یعنی تااین سقف نیاز به نگهداری اسناد ومدارک ندارد وکاملا اختیاری است .من سوالی دارم ۳۶۰۰۰۰۰۰تومن پایه معافیت مشاغل هست که از ۱۵۰ برابری حداقل حقوق ماده ۸۴ بدست میاید که حقوق بگیر با مشاغل یک کمی تفاوت دارد .حال دوسوال ۱-چرا با حجم فروش از تراکنشها وتورم موجود که هرخانواده ایی نیاز به حداقلهای زندگی دارد پایه معافیت مشاغل پایین است اگر مثلا اینتا کد برای خواربار فروش ۱۵ درصد فروش منظور کرده که ۵۰ درصد آن را ملاک درامدمشمول مالیات قرار میدهند چرا حجم تورم موجود بر معافیت پایه سالیانه مشاغل تاثیر نگذاشته ثانیا بنا نبوده طبق قانون مالیاتها ما درصدی از فروش را سود محاسبه کنیم بلکه از اسناد ومدارک موجود که یا مودی تسلیم میکند ویا برحسب اطلاعات سازمان درامدها وهزینه ها شناسایی میشوند چرا هنوز از درصد بنام اینتا کد استفاده میکنید ازنظر من هم معافیت پایه اشکال دارد وهم سقف رقم تبصره ۱۰۰ که باید اصلاح شود .
 • IR ۱۸:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
  1 0
  اینجا نوشته بر اساس سطح درآمدی برای سال 1400 مبلغ 4میلیارد و 800 میلیون تومان از ارائه اظهار نامه مالیاتی و امثالهم معافه ، بعد از ما اظهار نامه گرفتن و گفتن کارکرد سالانه دستگاه های کارتخوان شما حدود 550 میلیون بوده یعنی در مرز مشمول مالیات شدن در حالیکه بخشی از این مبلغ حدود 116 میلیون تومان اصلا کارکرد مغازه ما به عنوان فروش جنس نبوده مثلا یه بخشی پول فروش شالی پدر خانم برادرم و بخشی هم طلبی بوده که فرد بدهکار به برادرم اومده از کارتخوان ما کشیده

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس