• بورس چطور سقوط می کند؟

    بورس چطور سقوط می کند؟

    عرضه ۶۰ درصد سهام عدالت، شائبه افزایش نرخ سود بانکی، عدم حمایت حقوقیها، سرنوشت نامعلوم سرمایه گذاری یک درصد از منابع صندوق توسعه از از جمله علل ریزش اخیر بورس است که باید چاره کرد.