محمد‌رضا سرشار گفت: رزمندگان با انگيزه‌هاي ديني براي حفظ يک نظام اسلامي و کشوري که چنين نظامي بر آن حکومت داشت عازم جبهه شدند، وصيت‌نامه شهدا نيز نشان مي‌دهد تمامي افراد به شکل داوطلبانه و براي اجابت دعوت ولي فقيه زمان خود رهسپار شدند.

به گزارش مشرق، محمد‌رضا سرشار (رضا رهگذر) در گفت‌وگو با فارس، درباره ادبيات دفاع مقدس گفت: از آنجا که کار ادبيات پرداختن به مسايل بشري، خصوصا مسايل مهم و عام‌ و فراگير است جنگ هم يکي از موضوعات اصلي و مهم ادبيات بشمار مي‌رود؛ از قديم تا به امروز بزرگترين شاهکارهاي ادبي حول محور جنگ شکل گرفته است.
سرشار به مقدس بودن جنگ هشت ساله اشاره کرد و گفت: علت مقدس بودن جنگ هم آن است که اين يک جنگ دفاعي بود و در آن عامل شروع کننده جنگ ايران نبود و افرادي که نقش‌آفرين اصلي آن بودند، کساني هستند که با انگيزه‌هاي ديني براي حفظ يک نظام اسلامي و کشوري که چنين نظامي بر آن حکومت داشت به جبهه‌ها رفتند.
وي تصريح کرد: وصيت‌نامه شهدا نيز نشان مي‌دهد تمامي افرادي که به شکل داوطلبانه به جنگ رفتند براي اجابت دعوت ولي فقيه زمان خود رهسپار شدند.
اين نويسنده با تاکيد بر اين امر که جنگ ما يک جنگ دفاعي و کاملا ديني و عقيدتي بود، به همين دليل از آن با عنوان مقدس ياد مي‌شود خاطرنشان کرد: بنابراين افرادي که در اين جنگ شرکت کردند طبعاً برخلاف جنگنده‌هاي حرفه‌اي جنگ‌هاي ديگر اصول و موازيني را در جنگ رعايت مي‌کردند؛ اين اصول چه در ارتباط با دشمن و اسرايي که مي‌گرفتند و چه در ارتباط با خودشان بود.
وي در ادامه با اشاره به آثار توليد شده در اين راستا خاطر نشان کرد: بزرگترين آثار ادبي جهان متشکل از آثاري است که به جنگ‌ها مي‌پردازد، منهاي اينکه اين جنگ‌ها مقدس بوده يا نه و يا با چه نيتي بر پا شده است؛ جنگ يکي از مشغله‌هاي بزرگ و مهم و هميشگي بشر در طول زندگي بوده است؛ از جنگ‌هاي فردي که تا پيش از تشکيل دولت‌ها براي حفظ منافع شخصي با به دست آوردن برخي منافع مادي به آن مبادرت مي‌کردند گرفته تا جنگ‌هايي که بعدها در قالب ارتش هاي منظم دولت‌ها و کشورها انجام شد.

* برخي از نويسنده‌ها در طول ساليان اخير دچار استحاله شده‌اند
وي ادامه داد: امروزه با وجود اين همه ادعاهاي وجود تمدن و فرهنگ و شعارهاي پرطمطراق تساهل و تسامح و مدارا و همزيستي، جنگ‌ها نه تنها کمتر نشده‌ بلکه بيشتر هم شده‌اند.
سرشار تأکيد کرد: برخلاف نظر نويسندگان و منتقدان و ديگر اهالي ادبيات که به طور مطلق مسئله سفارشي‌نويسي را نفي مي‌کنند، بنده چنين اعتقادي ندارم و معتقدم اين امر کار خوبي است و بايد ادامه يابد ولي بايد در کيفيت و روش کار تجديد‌نظر شود تا آثاري مطلوب‌تر پديد آيند. وي افزود: طبيعي است نويسندگان اروپا و آمريکا و افرادي که داستان‌هاي مربوط به اين جنگ‌ها را نوشته‌اند از اساس هرگونه جنگي را اعم از دفاعي و تهاجمي نفي کنند، بنابراين اين آثار نمي‌توانند مدل قابل قبولي براي نويسندگان ما قرار گيرند.
سرشار با اشاره مسئله استحاله برخي نويسنده‌ها در طول ساليان اخير، تاکيد کرد: مسئله ديگر استحاله نويسندگان است که شايد ريشه اصلي آن در گرايش آنها به موارد قبلي باشد؛ از آنجا که برخي از اين نويسندگان شجاعت و صداقت آن را ندارند تا به اين استحاله دروني خود اقرار کنند و آن را تحت پوشش به ظاهر شيک و روشنفکرنمايانه نارضايتي از اوضاع، يا مثلا ستمي که بر ارزش‌ها و رزمندگان شده در آثارشان بازتاب مي‌دهند، برخي از اين عده هم در اين راستا دچار کج‌فهمي هستند، يعني قدرت تجزبه و تحليل مسايل بعد از جنگ را ندارند و نمي‌توانند ريشه مسايل را پيدا کنند.
سرشار در خاتمه گفت: افرادي که در حال حاضر به قلم‌زني و ثبت خاطرات رزمندگان در اين راستا اقدام مي‌کنند، به مرور بعضا به قلمي پخته رسيده و با توجه به جزئيات ريز به ثبت خاطرات مي‌پردازند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha