نتایج انتخابات

نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳، میزان کل آرای اخذ شده و آرای ۲ کاندیدای ریاست‌جمهوری در دور دوم انتخابات به‌تفکیک استانی اعلام می‌شود.

به گزارش مشرق، انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران برای تعیین رئیس دولت چهاردهم که طبق روال همیشگی قرار بود در سال آینده برگزار شود پس از بروز سانحه بالگرد آیت‌الله رئیسی و همراهانش و شهادت هشتمین رئیس جمهور ایران یک‌سال پیش از موعد مقرر، روز جمعه ۸ تیر ۱۴۰۳ در ۵۸ هزار ۶۴۰ شعبه داخلی و ۳۴۴ شعبه خارج از کشور برگزار شد.

طبق نتایج به‌دست آمده از این انتخابات مسعود پزشکیان با ۱۰ میلیون و ۴۱۵ هزار و ۹۹۱ رای و سعید جلیلی با ۹ میلیون و ۴۷۳ هزار و ۲۹۸ رای در جایگاه اول و دوم قرار گرفتند، اما به موجب اصل ۱۱۷ قانون اساسی و مواد قانون انتخابات ریاست جمهوری هیچکدام از آن‌ها نامزدها نتوانستند اکثریت مطلق آرا را به‌دست بیاورند تا تکلیف رئیس جمهوری ایران در روز جمعه، ۱۵ تیر ۱۴۰۳ در دور دوم انتخابات مشخص شود.

در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۳، ۵۸ هزار و ۶۴۰ شعبه در سراسر کشور برای رای‌گیری مردم ایران تعیین شد که شامل ۳۴ هزار و ۵۲۲ شعبه شهری، ۲۴ هزار و ۱۱۸ شعبه روستایی، ۴۳ هزار و ۴۲۵ شعبه ثابت و ۱۵ هزار و ۲۱۵ صندوق شعبه سیار بود و ۶۱ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۳۲۱ نفر واجد شرایط رای دادن در داخل و خارج کشور بودند.‌

در پایان ساعت اخذ رای و شمارش آرا و نتایج رسمی و نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری؛ مسعود پزشکیان به‌عنوان نهمین رئیس‌جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد.

▪️مشارکت ۴۹.۸ شد

کل آرای شمارش‌شده: ۳۰.۵۳۰.۱۵۷ رأی

مسعود پزشکیان: ۱۶.۳۸۴.۴۰۳ رأی

سعید جلیلی: ۱۳.۵۳۸.۱۷۹ رأی

در جداول زیر میزان مشارکت مردم در انتخابات ۱۴۰۳، میزان کل آرای اخذشده و آرای ۲ کاندیدای ریاست‌جمهوری به‌تفکیک هر استان ذکر شده است:

آذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی

میزان رأی

کاندیدا

یک میلیون و ۶۷۲ هزار و ۱۹۳ رای

(۸۴.۵ درصد آرا)

مسعود پزشکیان

۲۹۱ هزار و ۵۵۹ رای

( ۱۴.۷۳ درصد آرا)

سعید جلیلی

۶۲.۲۲ درصد (یک میلیون و ۹۶۳ هزار و ۷۲۵ رای)

میزان مشارکت

آذربایجان غربی

استان آذربایجان غربی

میزان رأی

کاندیدا

یک‌میلیون و ۱۱۴هزار رأی

(۸۴.۵ درصد)

مسعود پزشکیان

۱۹۱ هزار رأی

(۱۴.۵ درصد)

سعید جلیلی

یک میلیون و ۳۱۸هزار رأی (۵۱.۳ درصد)

میزان مشارکت

اردبیل

استان اردبیل

میزان رأی

کاندیدا

۵۵۶ هزار و ۱۳۴ رای

(۸۱.۵ درصد آرا)

مسعود پزشکیان

۱۱۰ هزار و ۷۳۱ رای

(۱۶.۲ درصد آرا)

سعید جلیلی

۶۵.۵ درصد (۶۸۲ هزار و ۱۸۶ رای)

میزان مشارکت

اصفهان

استان اصفهان

میزان رأی

کاندیدا

۷۰۲ هزار و ۹۷۵ رای

(‌۳۸.۳۵ درصد آرا)

مسعود پزشکیان

یک میلیون و ۸۰۹ هزار و ۲۳ رای

(۵۸.۹۸ درصد آرا)

سعید جلیلی

۴۸.۵۶ درصد

میزان مشارکت

البرز

استان البرز

میزان رأی

کاندیدا

۴۸۰ هزار و ۲۸۲ رای

(۵۶.۱ درصد آرا)

مسعود پزشکیان

۳۵۷ هزار و ۸۳۸ رای

(۴۱.۸ درصد آرا)

سعید جلیلی

۴۸.۸ درصدی (۸۵۵ هزار و ۹۲۴ رای)

میزان مشارکت

ایلام

استان ایلام

میزان رأی

کاندیدا

۱۸۰ هزار و ۴ رأی

(۶۷.۹۵ درصد آرا)

مسعود پزشکیان

۸۴ هزار و ۸۷۵ رای

(۳۲.۰۵ درصد آرا)

سعید جلیلی

۵۶.۷۸ درصد (۲۶۴ هزار و ۸۷۹ رای)

میزان مشارکت

بوشهر

استان بوشهر

میزان رأی

کاندیدا

۲۱۹ هزار و ۸۴۳ رای

(۴۷.۷۸ درصد آرا)

مسعود پزشکیان

۲۲۸ هزار و ۰۸۱ رای

(۴۹.۵ درصد آرا)

سعید جلیلی

۵۷.۱۲ درصد (۴۶۰ هزار و ۰۴۲ رای)

میزان مشارکت

تهران

استان تهران

میزان رأی

کاندیدا

مسعود پزشکیان

سعید جلیلی

میزان مشارکت

چهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال و بختیاری

میزان رأی

کاندیدا

۱۸۸ هزار و و ۴۲۵ رای

(۴۹.۸درصد آرا)

مسعود پزشکیان

۱۸۴ هزار و ۷۹۱ رای

(۴۸.۸ درصد آرا)

سعید جلیلی

۴۷.۹ درصد

میزان مشارکت

خراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی

میزان رأی

کاندیدا

۱۶۶ هزار و ۷۳۸ رای

(۳۱.۹۶ درصد آرا)

مسعود پزشکیان

۲۸۴ هزار و ۲۶۲ رای

(۶۶.۴۵ درصد آرا)

سعید جلیلی

۷۰.۸ درصد (۴۲۷ هزار و ۷۸۰)

میزان مشارکت

خراسان رضوی

استان خراسان رضوی

میزان رأی

کاندیدا

یک میلیون و ۸۰ هزار و ۶۷۵ رای

( ۳۸.۰۹ درصد آرا)

مسعود پزشکیان

یک میلیون و ۶۹۶ هزار و ۶ رای

(‌ ۵۹.۷۸ درصد آرا )

سعید جلیلی

۵۷.۹۸ درصد (۲ میلیون و ۸۳۶ هزار و ۷۴۵ رای)‌

میزان مشارکت

خراسان شمالی

استان خراسان شمالی

میزان رأی

کاندیدا

۱۸۳ هزار و ۴۸۷ رای

( ۴۸.۱۸ درصد آرا)

مسعود پزشکیان

۱۸۹قم هزار و ۳۸۳ رای

(۴۹.۷۳ درصد آرا)

سعید جلیلی

۵۳.۴ درصد

میزان مشارکت

خوزستان

استان خوزستان

میزان رأی

کاندیدا

۷۱۴ هزار و ۵۵۰ رای

( ۴۵.۶۷ درصد آرا)

مسعود پزشکیان

۸۱۳ هزار ۲۰۱ رای

( ۵۱.۹۸ درصد آرا)

سعید جلیلی

یک میلیون و ۵۶۴ هزار و ۴۱۳ رای

میزان مشارکت

زنجان

استان زنجان

میزان رأی

کاندیدا

۲۹۶ هزار و ۸۷ رای

( درصد آرا)

مسعود پزشکیان

۱۸۴ هزار و ۷۷۷ رای

( درصدر آرا)

سعید جلیلی

۵۷.۳ درصد ()

میزان مشارکت

سمنان

استان سمنان

میزان رأی

کاندیدا

۱۱۰ هزار و ۸۶۰ رای

( ۳۷.۳ درصد آرا)

مسعود پزشکیان

۱۷۷ هزار و ۵۷۷ رای

( ۵۹.۷ درصد آرا)

سعید جلیلی

۵۵.۶۴ درصد ( ۲۹۷ هزار و ۴۵۶ رأی)

میزان مشارکت

سیستان و بلوچستان

استان سیستان و بلوچستان

میزان رأی

کاندیدا

۶۵۵ هزار و ۱۵۳ رای

( ۶۷.۶ درصد آرا)

مسعود پزشکیان

۳۰۰ هزار و ۴۴۰ رای

( ۳۱ درصد آرا)

سعید جلیلی

۵۱ درصد (۹۶۹ هزار و ۱۶۲ رای)

میزان مشارکت

فارس

استان فارس

میزان رأی

کاندیدا

۸۸۴ هزار و ۱۱۷ رأی

(۴۹.۷۹ درصد آرا)

مسعود پزشکیان

۸۵۶ هزارو ۲۶۷ رأی

(۴۸.۲۲ درصد آرا)

سعید جلیلی

یک میلیون و ۷۷۸ هزار و ۳۴۰ رأی (۴۸.۰۱ درصد)

میزان مشارکت

قزوین

استان قزوین

میزان رأی

کاندیدا

۲۵۸ هزار و ۷ رای

( ۵۲.۴۱ درصد آرا)

مسعود پزشکیان

۲۲۴ هزار و ۴۵۴ رای

( ۴۵.۵۹ درصد آرا)

سعید جلیلی

(۵۱.۳۲ درصد) ۴۹۲ هزار و ۲۷۰ رای

میزان مشارکت

قم

استان قم

میزان رأی

کاندیدا

۱۶۴ هزار و ۹۰۵ رای

( ۳۰ درصد آرا)

مسعود پزشکیان

۳۶۹ هزار و ۸۶۲ رای

( ۶۷.۳۳ درصد آرا)

سعید جلیلی

۶۴.۳۸ درصد ( ۵۴۹ هزار و ۳۱۸ رای)

میزان مشارکت

کردستان

استان کردستان

میزان رأی

کاندیدا

۲۸۴ هزار و ۹۵ رای

( درصد آرا)

مسعود پزشکیان

۷۶ هزار و ۲۱۸ رای

( درصد آرا)

سعید جلیلی

۲۹.۲۴ درصد

میزان مشارکت

کرمان

استان کرمان

میزان رأی

کاندیدا

۴۷۹ هزار و ۲۴۹ رای

( ۳۷.۵۵ درصد آرا)

مسعود پزشکیان

۷۷۳ هزار و ۵۹۱ رای

( ۶۰.۶۲ درصد آرا)

سعید جلیلی

۵۵ درصد (یک میلیون و ۲۷۶ هزار و ۹۲ رای)

میزان مشارکت

کرمانشاه

استان کرمانشاه

میزان رأی

کاندیدا

۴۷۷ هزار و ۷۶۲

(۶۹.۳۹ درصد آرا)

مسعود پزشکیان

۱۹۳ هزار و ۸۷۰

(۲۸.۱۵ درصد آرا)

سعید جلیلی

۴۲ درصد (۶۸۸ هزار و ۴۹۷ رأی)

میزان مشارکت

کهگیلویه و بویراحمد

استان کهگیلویه و بویراحمد

میزان رأی

کاندیدا

۱۷۴ هزار و ۸۸۲ رای

( ۴۶.۱۳ درصد آرا)

مسعود پزشکیان

۱۹۹ هزار و ۷۰۹ رای

( ۵۲.۶۸ درصد آرا)

سعید جلیلی

۶۴.۷ درصد (۳۷۹ هزار و ۷۱ رأی)

میزان مشارکت

گلستان

استان گلستان

میزان رأی

کاندیدا

۴۱۶ هزار و ۶۸۲ رای

(۵۷.۳۹ درصد آرا)

مسعود پزشکیان

۲۵۹ هزار و ۳۴۸ رای

(۳۵.۷۲ درصد آرا)

سعید جلیلی

۵۰.۵۵ درصد (۷۲۵ هزار و ۹۷۹)

میزان مشارکت

گیلان

استان گیلان

میزان رأی

کاندیدا

۵۵۵ هزار و ۴۹۰ رای

(۶۲.۹۱ درصد آرا)

مسعود پزشکیان

۳۱۱ هزار و ۵۵۱ رای

(۳۵.۲۹ درصد آرا)

سعید جلیلی

۴۳.۹ درصد (۸۸۲ هزار و ۹۳۲ رای)

میزان مشارکت

لرستان

استان لرستان

میزان رأی

کاندیدا

۳۹۵ هزار و ۳۸۰ رای

(۴۹.۶۷ درصد آرا)

مسعود پزشکیان

۳۶۲ هزار و ۸۶۱ رای

(۵۰.۲۴ درصد آرا)

سعید جلیلی

۴۷ درصد (۷۳۴ هزار و ۷۳۰ رأی)

میزان مشارکت

مازندران

استان مازندران

میزان رأی

کاندیدا

۶۶۷ هزار و ۳۲۴ هزار رای

(۵۱.۴۳ درصد آرا)‌

مسعود پزشکیان

۶۰۱ هزار و ۱۸۵ هزار رای

(۴۶.۳۳ درصد آرا)

سعید جلیلی

۵۲.۱۹ درصد (یک میلیون و ۲۹۷ هزار و ۶۳۴رای)

میزان مشارکت

استان مرکزی

استان مرکزی

میزان رأی

کاندیدا

۲۲۸ هزار و ۳۳ رأی

(۴۱.۷۸درصد آرا)

مسعود پزشکیان

۳۱۷ هزار و ۷۷۶ رای

(۵۸.۲۲ درصد آرا)

سعید جلیلی

۴۸.۸ درصد (۵۵۸ هزار و ۹۵۲ رای )

میزان مشارکت

هرمزگان

استان هرمزگان

میزان رأی

کاندیدا

۳۰۶ هزار و ۹۹۵ رای

(۴۵.۹۶ درصد)

مسعود پزشکیان

۳۴۵ هزار و ۲۷۴ رای

(۵۱.۶۹ درصد)

سعید جلیلی

۵۲.۹ درصد (۶۶۷ هزار ‌و ۸۹۶)

میزان مشارکت

استان همدان

استان همدان

میزان رأی

کاندیدا

۳۳۹ هزار و ۳۸۷ رای

(۴۸.۷۶ درصد آرا)

مسعود پزشکیان

۳۵۶ هزار و ۵۴۷ رای

(۵۱.۲۳ درصد آرا)

سعید جلیلی

۴۸ درصد ( ۶۹۵ هزار و ۹۳۴ رای)

میزان مشارکت

استان یزد

استان یزد

میزان رأی

کاندیدا

۲۵۳ هزار و ۷۵۰ رای

(۴۸.۶۸ درصد آرا)

مسعود پزشکیان

۲۵۵ هزار و ۶۹۰ رای

(۴۹.۰۵ درصد آرا)

سعید جلیلی

۶۹.۴۴ درصدی ( ۵۲۱ هزار و ۲۳۶ رای)

میزان مشارکت

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 268
 • در انتظار بررسی: 0
 • غیر قابل انتشار: 31
 • M IR ۱۹:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
  🖊️رئیس جمهور جدید سلام 🔖خواستم بگویم خیالت راحت باشد 📌خزانه کشور دیگر خالی نیست، 📌انبارها و سیلوها و ذخایر استراتژیک کشور را برایت پر کردم، 📌اکثر بدهی ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت قبل را تسویه کردم، 📌آب شیرین کن و لوله های انتقال آب به سیستان و بلوچستان و استان های مرکزی ایران را برایت ساختم، 📌مشکل آب اهواز و شهرکرد را بر طرف کردم، 📌تورم ۶۰ درصدی را به ۴۰ درصد رساندم، 📌نرخ رشد نقدینگی کشور را به طرز محسوسی برایت کاهش دادم، 📌طرح های ورزشی و درمانی که بیش از ۲۰ سال معطل بود را برایت به بهره برداری رساندم، 📌روزانه ۷۰۰ نفر از مردمت، برای ضعف مدیریت سلامت و دیپلماسی، نمی میرند، 📌پروژه توسعه فیبر نوری برای افزایش سرعت اینترنت در کشور را به راه انداختم، 📌ذخایر ژنتیکی دام کشور را که در معرض فروش و نابودی بود، حفظ کردم، 📌صدها کلیومتر راه آهن معطل مانده را به بهره برداری رساندم، 📌فرآیند ساخت دومیلیون و ششصد هزار واحد مسکونی برای مردم را آغاز کردم، 📌کارخانه های بزرگ و استراتژیک کشور مانند آذرآب و هپکو و ماشین سازی تبریز و صدها کارخانه کوچک و بزرگ دیگر را احیا کردم، 📌روابط با عربستان و کشورهای اطراف خلیج فارس را برایت سامان دادم، 📌برای توسعه تجارت، عضو سازمان های بریکس و شانگهای شدم، 📌مسأله رتبه بندی معلمان را تا حد زیادی برایت حل کردم، 📌سامانه دریافت الکترونیکی مجوزها را برایت راه اندازی کردم و امضاهای طلایی و رانت را از بین بردم، 📌یارانه مردم را از ۴۵ هزار تومان به ۴۵۰ تومان تغییر دادم، 📌مسأله قطعی برق صنایع را تقریبا به طور کامل رفع کردم، 📌ماهواره های ساخته شده به دست جوانان نخبه که سالها خاک میخورد را به فضا فرستادم، 📌 و... ✅همه این کارها و هزاران کار دیگر را کردم، در حالیکه دولتی را تحویل گرفتم که تمام شاخص های فلاکت و ضعف مدیریت در آن به حد اعلا رسیده بود. این را میتوانی در اولین جلسه من با هیأت دولت قبل ببینی. 📣حالا تو هستی و درد ملت. ☝️حواست باشد، من انتظار مردم ایران از یک رئیس جمهور را خیلی بالا بردم. 📎من به جای نشستن در دفترم، توی کپرهای تاریک و چادرهای عشایر نشستم. 📎به جای واکس، کفشهایم را با گِلِ سیلاب سیستان و بلوچستان آراستم. 📎به جای گرفتن جشن تولد در هواپیما، با کودکان یتیم همسُفره شدم. 📎من رکورددار سفر با هلیکوپتر برای رفع مشکل
  • باغبان پیر FR ۲۳:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
   احسنت برای این یاد آوری ها
  • IR ۲۳:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
   25 37
   روحت شاد و یادت گرامی باد شهید رییسی عزیز هنوز با دیدن تصویرت در تلویزیون حسرت نبودنت را میخورم که چه گوهری از دست رفت و چه ملت بی فرهنگ و ابلهی داریم چه زود فراموش میکنند، البته بلا نسبت اون افرادی که به دکتر جلیلی رای دادند، متعجبم از استانهایی که بیشترین کار عمرانی در آنها صورت گرفت و چه زود فراموش کردند
  • دیده بان IR ۲۳:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
   30 37
   دمت گرم عین واقعیت رو گفتی دیگه هیچ بهانه ای نداره رئیس جمهور کشور . امان از دور و اطرافش .وزیر خارجه روحانی خیلی .. کیف شده بود تو حرم امام ره بعضی از وزرای دولت حسن کلیدهم بودن آماده برای گرفتن پست و مقام. خدا بدادت برسه رئیس جمهور منتخب با لشکری از مفتخورها
  • IR ۲۳:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
   12 6
   دولت جدید سلام .
  • IR ۲۳:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
   21 10
   اگه اربابهای شما خللی ایجاد نکنن ان شاالله وضع بهتر میشه.
  • IR ۰۰:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   30 9
   واقعا گل گفتی خداپدرمادرت بیامرزه
  • IR ۰۰:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   50 33
   طومار ننویس
  • IR ۰۰:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   11 37
   قالیباف کاش رئیس جمهور می شد
  • IR ۰۱:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   40 16
   البته خیلی ها رو فراموش کردی.هیچ مسکنی نساختم.
  • IR ۰۲:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   27 45
   صف روغن مرغ شکر نایاب را از بین بردم رانت عظیم و عجیب دلار جهانگیری که بازارهای همسایگان را پر از اجناس ایرانی کرده بود در حالی که مردم داخل با جیره بندی ارزاق مواجه بودند را برداشتم سیستم هوشمند عرضه نان را گسترش دادم تا از پرت روزانه چند هزار تن ارد و نان جلوگیری شود در قبال چند شهید کنسولگری بی هیچ خوف و هراسی بیش از 300 موشک و پهپاد به رژِم کودک کش زدم تا سرجایش بتمرگد تولید روزانه خودرو را از سالی 400 هزار به بیش از یک میلیون رساندم فروش روزانه نفت را از روزی 200 هزار به قریب 2 میلیون رساندم تا بتوانم روزی 130 میلیون بنزین مفت ثبات نسبی بازار طلا و ارز درمان رایگان روزانه هزاران بیمار حادثه ای در بیمارستانهای مجهر تولید و تزریق بیش از 850 میلیون متر گاز از اعماق خلیج فارس تا پشت کوه های ایران را تامین کنم به رغم دوبار حمله گسترده سایبری به شبکه هوشمند بنزین از تکرار فاجعه صبح جمعه ای جلوگیری کردم خودم در پمپ بنزینها بین مردم حاضر شدم و پیگیر کارگشتم هیچ موقع به ریش مردم نخندیدم انها را مضحکه نکردم القاب زشت بیشناسنامه جهنمی ندادم ارامش جامعه را در حد اعلا نگه داشتم که حتی بعد از سوختن در راه معبودم هم اب از اب در دل هیچ کس تکان نخورد هرگز به رهبر مقتدا امام المسلمین امید مستضعفان و ازادگان جهان و نائب امام زمان با نیش کنایه تمسخر و طعنه برخورد نکردم کسی تا بعد از رفتنم از زندگی فراتر از معمولی اقوام درجه یک و مادر بزرگوارم خبر نداشت بجای گماشتن اق داداش برگرده ملت و دخالت در همه امور حتی حضور در مجلس خبرگان !!!!!! هیچ کس برادر مرا نشناخت تا حقی از بیت المال ضایع شود
  • CA ۰۳:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   36 21
   نگو که داغم تازه شد. وای به حال رئیس جمهور جدید اگه راه رئیسی و زحمات او رو ندیده بگیره.
  • US ۰۴:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   7 14
   ۱۸ میلیون رأی
  • روزبه IR ۰۵:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   37 32
   ممنون کمرتونم دردگرفت از بس نوشتین اما جسارتا گه اینجوری بود که الان باید سوئیس میبودیم پس چرا اوگاندا شدیم
  • مجتبی میرزاده US ۰۶:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   28 24
   دروغ که مالیات نداره بگو بیشتر بگو؟
  • یوسف از همدان IR ۰۷:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   28 22
   توهم زدی برادر
  • دوست IR ۰۷:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   29 34
   بسياري از مواردي كه فرمودين نادرسته دوست عزيز. از خدا بترسين و دروغ تحويل مردم ندين. آمارتون 90 درصد غلطه. مشكل برق هم كه ما بايد هر روز 6 ساعت تو محيط كار تو دماي 40 درجه بدون كولر و برق بنشينيم تا حل بشود. جز اتلاف سرمايه هايي كه مي شد صرف عمران و زير ساخت بشه دست آوردي نداشتيم. من در زمينه كار خودم ميبينم تمام آمار شما دروغ است. خدا قضاوت كنه و جواب بدهد به حق صاحب الزمان
  • سید امیر IR ۰۸:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   24 10
   از میزان مشارکت مردم در دور اول مشخص بود
  • گواه صادق IR ۰۸:۴۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   14 3
   فقط یه مشکل کوچک کوجک باقی مانده وان هم مهم نیست
  • IR ۰۹:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   25 12
   همه اینهایی که گفتی درست ولی مردم نگاه به سفره شون میکنن به گوشت یک میلیونی به ...
  • IR ۰۹:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   8 14
   دولت ریسی
  • جلیل کرمانشاهی IR ۰۹:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   19 17
   سلام، خداوند خیرتون بده برای نکات ارزشمندی که بیان کردِ استفاده کردیم. احسنت!
  • مخلص IR ۰۹:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   8 6
   سلام خدا شهید سید رئیسی را رحمت کند خیلی خیلی ممنون . حالا از کجا آورده و چه کسانی به ایشان کمک و راهنمای کرده هم را بگو <<< مردم و مردم و مردم تحمل کردند و با سیاستهای اقتصادی همسو شدند
  • IR ۱۰:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   15 15
   آیا عزیز یا خواب دیده یا توهم زده؟!
  • IR ۱۲:۳۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   9 8
   خدا امواتت رو بیامرزه. یادمون نرفته که در آخر دوران روحانی دیگه همه چیز تعطیل بود فقط بیمارستانها و قبرستانها فعال بودند. بهر حال نتیجه آرا در شهرستانها نشون میده ترکها باید جوابگوی خون شهدا رو بده.
  • IR ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   1 1
   اینو بگو
  • IR ۱۴:۳۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   9 11
   پزشکیان در تلویزیون با نشان دادن آمار و نمودارهای دروغ و با فریب دادن مردم آورد.
  • IR ۱۴:۳۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   12 9
   پیروزی پزشکیان در انتخابات با آمار دروغ و سیاه نمایی خدمات شهید رئیسی و فریب دادن مردم بوده = پیروزی کثیف پزشکیان با فریب مردم رای آورد. پیروزی پزشکیان یک پیروزی کثیف است.
  • ناشناس IR ۱۴:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   0 1
   همه چی درست
  • IR ۱۵:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   7 4
   درود خدا بر روح پاک شهید رئیسی
  • فرزین IR ۱۷:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   7 5
   شهید رئیسی عزیز انشاالله خداوند شما را رحمت کند، ای کاش همه،مثل من قدر شما را میدانستند،
  • من من IR ۰۳:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۸
   0 0
   مشرق جرات انتشار داشته باش!
  • IR ۱۲:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۸
   0 3
   یه بنده خدایی بود اسمش پزشکیان بود نمی دونم الان چیکاره هستن یا کجا هستن به رای 19 میلیونی شهید رییسی طعنه میزدند، اون هم با فاصله 15 میلیون رای با نفر دوم ، حالا میخوام نظرشون رو بدونم رای 16 میلیونی با اختلاف فقط 2 میلیون 800 هزار رای رو با نفر دوم چطور تحلیل میکنند
  • توفیق IR ۰۹:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۴/۲۰
   0 0
   اقای محترم.خزانه ای وجود ندارد
 • IR ۱۹:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
  80 84
  استان های قم و مرکزی و کرمان ماشالله دارید،شما پیروزی اگر طرفدار حق و حقیقت هستید ،
  • IR ۰۰:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   5 0
   انشاالل از رای شان راضی بمانند.
  • حاجی از سه راه جوبشور قم IR ۰۰:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   21 31
   معمولا قمی ها به آقای جلیلی رای نمی‌دهند اینایی که به آقای جلیلی رای داده دهاتی هایی هستن که اکثرا برای تحصیل در حوزهای علمیه به قم آمدن و با خانوادهایشان رای می‌دهند و گرنه من خودم به ایشون رای نمیدم
  • IR ۰۶:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   32 30
   استان اصفهان بیشتر از همه جا به جلیلی رای دادند نشان دادند که بی خود نیست اصفهان پایتخت فرهنگی و تمدن اسلامی ایران است
  • IR ۰۹:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   7 5
   اگه اصولگراها میخوان دور بعد رای بیارن بهتره برن سراغ یکی مثل پرویز فتاح
  • US ۱۰:۳۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   6 2
   جوبشوری نسلت در حال انقراضه
  • IR ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   4 9
   پزشکیان در تلویزیون با نشان دادن آمار و نمودارهای دروغ و با فریب دادن مردم آورد.
  • IR ۱۴:۳۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   3 6
   پیروزی پزشکیان در انتخابات با آمار دروغ و سیاه نمایی خدمات شهید رئیسی و فریب دادن مردم بوده = پیروزی کثیف پزشکیان با فریب مردم رای آورد. پیروزی پزشکیان یک پیروزی کثیف است.
 • امیرحسین IR ۱۹:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
  71 78
  استان کرمان تا ابد با جلیلی
  • IR ۲۲:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
   41 11
   درود بر ایران بزرگ
  • IR ۰۰:۳۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   13 9
   درود بر کرمانی هایی که همیشه در عالم بالا سیر می‌کنند باید گفت دود از کنده بلند نمیشه از کرمان همیشه بلند مبشه
  • IR ۰۰:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   10 3
   تا ابد مبارکتون باشه به پای هم پیر بشید . تن رفسنجانی تون توی قبر لرزید با این همه وفادار خخخخ
  • IR ۰۰:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   8 2
   بار کج به منزل نرسید ...
  • IR ۰۸:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   15 11
   از طرف خودت حرف بزن نه کسای دیگه . فعلا که پزشکیان رئیس هست
  • IR ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   3 4
   بیش باد. حداقل نزد خدا و وجدان خودمون روسفیدیم. سر پل صراط اگر ازمون پرسیدن چرا به دکتر جلیلی رای دادین دلیل داریم.
  • IR ۲۳:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   0 5
   من هم کرمانی و به بصیرت و آگاهی اکثر هم استانی هایم افتخار می کنم ... ایران به ملتی آگاه و فهمیده نیاز دارد ...
 • NL ۱۹:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
  67 47
  انتخابات قوم و قبیله ای بود هرکه قوم و قبیله اش بیش رأیش بیشتر ، در آینده شکافهای طایفه ای ، مذهبی و قبیله ای موجب هرج و مرج در ایران عزیز خواهد شد
  • IR ۲۳:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
   5 1
   بله
  • محسن IR ۰۰:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   18 9
   اصلاح طلبها با فعال کردن گسلهای قومیتی ،مذهبی والبته شعارهای جوان پسند دو ونیم میلیون رای اضافه جمع کردند ترکها ، اهلسنت وجوانانی که گول برداشتن فیلترینگ فضای مجازی راخوردند به پزشکیان رای دادند ، رییس جمهورعضوی ازشورای عالی فضای مجازیست وتصمیم برایبرداشتن فیلترینگ به عهده شوراست نه شخص رییس جمهور ، امیدواریم به وعده های بزرگی که (علیرغم ندادن وعده !!!) داد بتواند عمل کند : ثبات بورس- کاری می کنم کسی گرسنه سربر تخت!نگذارد وکسی نگران آینده فرزندانش درزمینه ی شغل ،فرهنگ نباشد
  • IR ۰۰:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   6 4
   یه مجری خانم با زبان آذری جو منجی بودن پزشکیان می داد ودم از اجرای عدالت می زد
  • IR ۰۲:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   10 28
   احمق نادان در بیشتر استانهای فارس زبان هم آقای پزشکیان بیشتر از آقای جلیلی رای آورده یعنی تو منافق نمی‌توانی شیرینی مشارکت مردم و شکست کامل اربابات را از بین ببری پس برو و بمیر از در د و فشار غصه
  • IR ۰۴:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   14 8
   👆👆🌍 صدای زوزه ی گرگ ها بلند شد ! وزیر خارجه آمریکا، پیش‌شرط‌های احیای مذاکرات با دولت پزشکیان را اعلام کرد!! 🔹به گزارش سرویس سیاسی #روزنامه #صبح_ایران، آنتونی #بلینکن، وزیر خارجه آمریکا با اشاره به درخواست دولت ایران و شخص مسعود #پزشکیان، پیش‌شرط‌های مذاکره مجدد با ایران را اعلام کرد. 🔹 او با استقبال از این تصمیم ایران، گفت: اگر ایران می‌خواهد به مسیر مذاکره باز گردد، پیش‌شرط‌هایی را باید در نظر بگیرد. 🔹بلینکن اذعان کرد: ایران باید روابط خود با #روسیه و #چین را قطع و فروش سلاح و نفت به این کشورها را متوقف کند. همچنین، ایران باید به تمام بندهای برنامه جامع اقدام مشترک (#برجام) برگردد و اجازه بازرسی بی‌قید و شرط تاسیسات اتمی را بدهد. 🔹وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد: ایران همچنین باید از کلیه معاهدات بین‌المللی مانند #بریکس و #شانگهای خارج شود. 🔹وی با اشاره به آنچه که او ضرر به منافع #آمریکا و #اسرائیل برشمرد، تصریح کرد: ایران باید قبل از شروع مذاکره، تمام صدمات به منافع آمریکا و اسرائیل را که از سوی نیروهای نیابتی‌اش در یمن، عراق، سوریه و حزب‌الله لبنان و نیز عملیات #وعده_صادق انجام شده، در اسرع وقت جبران نماید.!! 🔹او همچنین با اشاره به چندین پیش‌شرط دیگر برای دولت #ایران، در پایان گفت: هیچ تضمینی برای #تعلیق_تحریم‌ها قبل از به نتیجه رسیدن مذاکرات، وجود ندارد و هیچ پیش‌شرطی از ایران را نخواهد پذیرفت.
  • IR ۰۹:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   0 1
   منظورت چیه.
  • کلیم IR ۰۹:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   8 2
   این درصد ارا استانها نشان دهنده شکاف بسیار خطرناکی هستش که از پالانی به این ور در درون جامعه ایران مثه آتش زیر خاکستر نهفته هستش
  • IR ۱۴:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   2 4
   پزشکیان در تلویزیون با نشان دادن آمار و نمودارهای دروغ و با فریب دادن مردم آورد.
 • IR ۱۹:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
  97 38
  رأی قوميتی و قبیله‌ای ۳ استان ترک نشین نتیجه نهايي رو رقم زده
  • BR ۲۳:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
   2 4
   با احترام به همشون
  • IR ۰۰:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   8 8
   اون 3تا استان رو هم رای هاشو بذاری کنار بازم دکتر پزشکیان بالاتره
  • ناشناس IR ۰۹:۴۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   7 1
   متاسفانه
  • IR ۱۳:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   0 0
   عزیزم
  • IR ۱۴:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   0 5
   پزشکیان در تلویزیون با نشان دادن آمار و نمودارهای دروغ و با فریب دادن مردم آورد.
 • جعفری IR ۱۹:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
  29 5
  چرا تهران وآذربایجان غربی را نگذاشتید.
 • IR ۱۹:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
  81 52
  اونایی که سر قومیت رای دادن، اون دنیا باید پاسخگو باشن
  • IR ۲۳:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
   39 13
   اونایی که طی ۲۰ روز خودشان را هلاک کردند که کانیداشان رای بیاورد تا به پست مسند وقدرت برسد برا هر دوطرف متاسفم
  • . IR ۲۳:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
   20 13
   وحدت فراموش نشه
  • ضیا IR ۰۶:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   0 4
   باشه
 • IR ۲۰:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
  49 42
  افرین به قمی ها✌️🇮🇷
  • IR ۲۳:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
   1 1
   با اختلاف
  • حاجی از سه راه جوبشور قم IR ۰۰:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   1 7
   قمی ها معمولا آقای جلیلی رای
 • IR ۲۰:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
  46 43
  دم مردم کرمان گرم
  • IR ۰۱:۰۳ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   12 6
   درود به مردم رنج کشیده و فهیم کرمان
 • IR ۲۰:۲۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
  12 2
  تهران چی
 • جواد IR ۲۰:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
  17 13
  امیدوارم شروع آرامش و همدلی بهمراه اعتبار بیشتر جهانی در انتظار ایران و ایرانی باشه
 • محمود IR ۲۰:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
  23 5
  چرا امار اصلی که تهران هست در این جدول وجود ندارد؟
 • یاسی IR ۲۰:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
  60 17
  اصلاح طلبان همیشه مردم رو پله قدرت طلبی خودشون کردن رای دادن سو استفاده از قومیت
 • IR ۲۰:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
  36 25
  چرا استان های فارس زبان به جلیلی رای دادن؟
  • IR ۰۰:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   10 6
   میخاستن ببینن فوضولشون کیه
  • IR ۰۱:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   10 7
   چون متعصب و🫏 نبودن
  • میلاد IR ۰۱:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   7 3
   به همون دلیلی که به پزشکیان رای دادن(چون ایرانیه) میخواستی به بایدن و ترامپ رای بدن؟؟
  • IR ۰۲:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   5 1
   من از شما عذرخواهی می کنم !!! یعنی چی ؟ کاملا معلومه خودت قبیله ای رای دادی .
  • حامد IR ۰۶:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   10 7
   دوست عزيز استان هاي فارس زبان به جليلي رأي ندادند. بلكه همه استان ها به جليلي رأي دادند و اگر تخريب ها و جليلي هراسي ها و حقه بازي ها و درغ ها و تهمت ها و حمايت تمام عيار اينستاگرام از پزشكيان نبود (عكس جليلي رو اينستاگرام حذف مي كرد) پزشكيان رأي نمي آورد.
  • IR ۰۷:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   8 1
   از این حرفت بوی فتنه میاد
  • IR ۰۸:۰۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   6 2
   عقل و فهم بالایی دارند
  • IR ۰۹:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   4 0
   حق انتخاب داشتن یعنی مینکه به هر کی میخوای رای بدی
  • پژمان IR ۱۲:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۸
   1 0
   استانهای فارس نشین تقریبا اکثرشون اصلا رای ندادند
 • IR ۲۰:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
  70 49
  رای های قومیتی ، ترک و کرد و رای مذهبی ورق را برگرداند. این نشان از کار فوق العاده تیم تبلیغاتی پزشکیان بود که با نادیده گرفتن وحدت ملی ، با گسل های قومیتی و مذهبی بازی کردند. ولی خدا می‌دونه که شهید رییسی چقدر به این اقوام ایرانی خدمت کرد
  • IR ۲۳:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
   32 9
   این کار ستاد مافیاست
  • BR ۲۳:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
   6 0
   کار شورای نگهبانه
  • IR ۰۰:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   1 0
   زیاد داریم
  • IR ۰۰:۳۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   11 2
   انشاءالله خدا جواب این نمک نشناس هارو بده
  • IR ۰۱:۲۶ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   4 14
   مگر رای دیگر نقاط قومیتی نبودند.رای به پزشکیان رای به بقا وزندگی بود .رقیب او جز فلاکت جیزی برای کشور ارمغانی ندارد.
  • سام IR ۰۱:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   6 10
   خیلی از ما فارس ها به دکترپزشکیان رأی دادیم چرا قومیتی میکنید
  • جلال IR ۰۴:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   7 5
   کمی اتحاد داشتندجلیلی رای میاورد
 • IR ۲۰:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
  4 4
  بایک گل بهارنمیاد مگر مشکلات چندین ساله یکی مثل من(بیکاری،بیماری، وهزینه هایش,بی پولی,بی بازنشستگی،مستاجری واتواع مشکلاتم)حل شود،معلومه بایک گل هم بهارمیاد
 • IR ۲۱:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
  19 12
  استان اذربایجان غربی رو نزده است اختلاف دو کاندیدا حدود ۲/۸۰۰ است که بیشترین اختلاف در آذربایجان شرقی و اردبیل جمعا حدود ۱/۷۵۰ هزار است و احتمالا با آذربایجان غربی به ۲/۲۰۰ میرسد و با ۲۰۰ هزار رای بیشتر در کردستان ۲/۴۰۰ ایشون بیشتر رای قومیتی داشته
  • IR ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   4 1
   اختلاف دو نامزد در استان‌های: آذربایجان شرقی: ۱.۳۸۰ آذربایجان غربی: ۹۲۰ اردبیل: ۴۵۰ جمع اختلاف در این سه استان: ۲۷۵۰ اختلاف در کل کشور: ۲۸۰۰ رای قومیتی بود اما بسیاری از همین افراد که به خاطر همزبانی به آقای پزشکیان رای دادند، عاشق انقلاب و جمهوری اسلامی هستند. این مشکل از نظام آموزشی ما است که درک درستی از اهمیت انتخابات و اثر آن بر سرنوشت همه مردم و حق‌الناس بزرگی که در پی دارد به دانش‌آموزان و دانشجویان نمی‌دهد.
 • IR ۲۱:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
  49 14
  لباس کردی هم باعث نشد با جلیلی کرد ها رای بدن.
  • IR ۰۰:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   1 1
   دقیقا به چه چیز رای دادند
  • IR ۰۰:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   3 2
   خفه شو دوباره مثل آدمای آشغال تیک انداختن رو شروع کردید .خدا جوابتون رو بده
  • IR ۰۲:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   3 6
   باهوش نابغه جلیلی پدرش از کردهایی بود که به مشهد تبعید شده بود. یعنی یک کرد اصیل بود
 • IR ۲۱:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
  12 28
  با این آراء باید جلیلی از صندوق در میومد،چرا پس پزشکیان
  • IR ۲۳:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
   5 2
   تقلب شده . خخخخخخ
  • IR ۲۳:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
   2 0
   خودشون نشون دادن
  • جهانبخش دویران IR ۰۰:۰۳ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   6 3
   سلام بیشترین رای پزشکیان اتفاقا از ارومیه وتهران بوده
  • IR ۰۰:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   5 1
   اتفاقاً وزارت امور خارجه آمریکا هم همینو گفته و گفته تقلب شده
  • IR ۰۱:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   1 3
   تقلب کردن؟؟
  • IR ۱۲:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   2 0
   افزایش آراء برای جلیلی بوده بار کجشون به منزل نرسید حالا تایید نمیکنن میرن به خانواده ام میگن لعنت الله
 • IR ۲۱:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
  35 15
  رای کاندیدا منتخب در استان اذری نشین و کرد نشین باعث برنده شدن شده است
 • US ۲۱:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
  7 1
  آذربایجان غربی کو؟!
 • حامد IR ۲۱:۱۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
  8 20
  این جاده را نمی شود که همیشه با یک دنده رفت .گاهی با دنده اصول گر و گاهی باید با دنده اصلاح طلب رفت .در هر حال اینها مکمل همدیگر هستند
  • آرش IR ۰۶:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   5 3
   عمردولت شهید رییسی چقدربود؟ حسن روحانی هشت سال رییس جمهوربود.نتیجش چی شد؟
 • IR ۲۱:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
  25 21
  اختلاف ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تا اختلاف قابل توجهی نیست چون تا به حال رییس جمهوری با این شکل از اختلاف و تعداد کم آرا رییس جمهور نداشتیم، چون ما بعنوان جامعه عاقل و مذهبی فارغ از ظواهر رای دادیم ولی بعضی...
  • سامان US ۲۳:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
   2 1
   جامعه بی عقل
  • FI ۰۸:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   2 1
   شما دوباره جامعه رو به خودی و غیر خودی تقسیم نکن
 • IR ۲۱:۲۶ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
  10 4
  رای پزشکیان تو لرستان ۳۵۹هزاره نه ۳۹۵هزار
 • IR ۲۱:۳۳ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
  29 11
  دم کسانی که به اصلح رای دادن گرم
 • IR ۲۱:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
  58 28
  اگر پزشکیان ترک نبود ، جلیلی رای می آورد. وقتی رئیس جمهوری روی گسل های قومیتی مانور می دهد این میشود.
 • فرهاد IR ۲۲:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
  11 13
  عمرا سیستان بلوچستان ۵۰ درصد مشارکت داشته باشه .‌
 • IR ۲۲:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
  41 23
  نژاد پرستی کردن مگر میشود یک کاندید ۸۵ و کاندید دیگر ۱۵ درصد رای بیاورد. سزای نژاد پرستی آتش دوزخه. مگر رهبری ترک زبان نیست مگر کلی مسئول لر و ترک نداریم.
  • IR ۰۰:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   7 8
   ابله جون سیستان بلوچستان رو چی مبگی که همه به پزشکیان رای دادن؟ نکنه اونام ترکن! معلومه بدجور بهتون فشار اومده
  • ناشناس IR ۰۷:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   8 2
   هشتاد و پنج درصد چیه بابا . طرفهای ما یه روستا هست 150 (صد و پنجاه ) رای پزشکیان و صفر رای جلیلی داشت حتی یک نفر هم تو این روستا اصولگرا نداشت به جلیلی رای بده و همه مردمش اصلاح طلب هستند خخخخخخخخخخخ.
  • ریک IR ۰۰:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۹
   2 0
   سیستان و کردستان و ایلام به پزشکیان رای دادن
 • IR ۲۲:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
  46 46
  احسنت به اصفهانی ها معلومه کار معرفتی بیشتر تو این استان شده که با تحلیل درست تری رای دادند
  • IR ۲۳:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
   17 7
   احسنت
  • IR ۲۳:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
   3 2
   احسنت، گند زدن
  • یوسف از همدان IR ۰۹:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   3 3
   نه خیر ترسیدند
  • مرتضی IR ۱۵:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   0 1
   آنچه بر همه مخالف و موافق معلوم گردید هیچ در مقابل پر رای آورد
  • IR ۱۶:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   4 1
   از اصفهانیا تعجب میکنم فکر میکردم خیلی روشن فکرن ..... نظرم راجع به اصفهانیا عوض شد
 • AU ۲۲:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
  12 21
  داشتن یک رئیس جمهور .. هم نوبره
  • IR ۲۲:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
   11 32
   حداقل یک جراح حاذق قلب هستش
  • ناشناس IR ۱۵:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   0 2
   هر وقت زیر پرچم ایران بودی حرف بزن
 • IR ۲۲:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
  32 12
  من سعی میکنم احساساتی کمتر بشم. امیدوارم رای استانهای تورک زبان مبنای قومیت گرایی نداشته باشه قومیت گرایی از هر قومیتی تلخ و محکوم ب عذاب الهیست. پان فارس پان تورک پان کرد همش تلخه
 • IR ۲۲:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
  43 23
  متاسفانه در این دوره انتخابات معیار رای آوردن رییس جمهور تعصبات قومی،قیبله ای و زبانی بود.
  • کارگر بدبخت IR ۰۰:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   3 2
   استانهای اصفهان ، کرمان ، سمنان و خراسان
  • IR ۰۰:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   3 2
   فقط بلدین توهین کنید
 • یک دوست IR ۲۳:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
  34 17
  امیدوارم در کابینه تان از کسانی مثل آخوندی وظریف وجهرمی ونعمت زاده وزنگنه وطرز فکر های اینچنینی استفاده نکنی که ما مردم دل خوشی از این خودبرتربینها نداریم هرچند افرادی مثل ظریف این مدت به هوای وزارت خودشان را برایتان ...بی برنامگیتان که در مناظرات موج میزد یاد خاتمی افتادم که باشعارهای توخالی رای مردم را گرفت و گفت خودم هم باورم نمیشد رییس‌جمهور شوم
  • IR ۰۰:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   6 4
   لعنت به مجلسی که به اینها آره بگه
  • ایرانی IR ۰۶:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   2 2
   سلام ببخشید اشتباهی منفی دادم حق کاملا باشماست امیدوارم حتی از این ویرانگرها حتی مشورت هم نگیرند جه رسد به استفاده از انها
  • IR ۰۸:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   8 5
   همون خاتمی بهترین رئیس جمهور بود تا الان
 • آراز IR ۲۳:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
  22 20
  چرا استان های فارس نشین به جلیلی رای دادند.
  • BR ۰۰:۰۳ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   5 0
   اکثرا نصف نصف بوده
  • IR ۰۰:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   6 1
   بهتره بگی چرا استان ها انقد به پزشکیان رای دادن!
  • IR ۰۱:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   5 2
   غلط کردی، یک نگاه به امار بکن. چرا اینقدر احمقی؟
  • IR ۰۷:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   3 2
   چرا نداره دوس داشتن
  • IR ۱۵:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   0 3
   چون بصیرتشون زیاد بوده
 • IR ۲۳:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
  23 14
  شصت درصد اونهایی که در دور دوم به پزشکیان رای دادند، فقط به خاطر این بود که بعضیا، دوباره سر کار نیان
  • نوید خسروی IR ۰۰:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   7 2
   اینو می نویسم که تو تاریخ بمونه مثل همون رای سال 96 که ملت رو به بدبختی کشوندن اینها هم از رای خود پشیمان می شوند و با صندوق ها قهر خواهند کرد
  • IR ۰۰:۳۳ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   3 1
   سه تا استان با رای این کردن رئیس جمهور یه کشور! آمار و درصدها خیلی واضحه.
 • IR ۲۳:۰۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
  21 13
  این همه جهان تبریک گفت غیر غرب تازه میگن اشتباه هم هست.پس برادر گرامی رییس حمهور جدید.زندگی مردم را به نگاه امزیکا نبند مثل روحانی و در خفا مذاکره کن مثل رییسی.طلب کار باش نه بدهکار.هر چیزی از کشورت رو بخاطر لبخند اونا نده.من به شما رای ندادم ولی امیدوارم خوب پیش بره همه چی و اگر شما برای کشور کار کنید
 • IR ۲۳:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
  47 28
  مردم اصیل اصفهان خوب فهمیدند که برای رسیدن به حق باید از جان گذشت همان طور که بیشترین شهید را دادند و.. مردم اصفهان میدادند چه کسانی زاینده رود شان را خشک کرد و صدایشان در نیامد و.. آنهایی هم که در اصفهان به رییس جمهور منتخب رای دادند بیشترشان قومیت ها بودند که در اصفهان زندگی میکنند اما آقای رییس جمهور فراموش نکردیم وقتی آمدی به اصفهان قول زاینده رود را دادی نه خشکیده رود شهید جمهور ما داشت به ما زاینده رودمان را بر می‌گرداند نکند حالا که همه کار هایش را انجام داده و رفته تو اجرایش نکنی و بگویی نمیشود ما نمیشود نداشتیم ما میشود و میتوانیم داریم حالا که قومیت ها بهت رای دادند این را بدان که در شهر ما قومیت های زیادی زندگی میکنند پس به وعده های نداده ات عمل کن گفتی وعده نمیدهم اما عمل میکنم گفتی پروژه های نیمه تمام را تمام میکنم و ادامه راه شهید جمهور عزیزمان را میدهم و...
  • IR ۰۰:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   4 6
   اصیل رو خودت یاد گرفتی یا یادت دادن
  • DE ۰۷:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   0 1
   زاینده رود
  • علیرضا IR ۰۸:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   5 3
   برید به جلیلی بگید شما که به پزشکیان رای ندادید و رای قومیتی دادید
 • IR ۲۳:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
  8 1
  دلمان برای رئیسی ۱۸ ونیم میلیون رای داشت به او می‌گفتند رئیس جمهور اقلیت وحالا پزشکیان ۱۶ ونیم میلیون رای آورد کسی نمی‌گوید رئیس اقلیت !!!
  • IR ۱۴:۴۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   2 2
   پیروزی پزشکیان در انتخابات با آمار دروغ و سیاه نمایی خدمات شهید رئیسی و فریب دادن مردم بوده = پیروزی کثیف پزشکیان با فریب مردم رای آورد. پیروزی پزشکیان یک پیروزی کثیف است.
 • IR ۲۳:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
  3 1
  شما که شب عید دلار صدهزارتومنی حس میکنین،قیافتون دیدنیه
 • IR ۲۳:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
  0 0
  مردم نشون دادن
 • IR ۲۳:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
  3 2
  خلیج فارس با جلیلی بود و می ماند
 • IR ۲۳:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
  2 0
  خوب رای گیری انتخابات سلامتی تمام،انشاالله پیشرفت،ترقی،اتحاد،همدلی،رفع سوتفاهمات، نابودی دشمنان،آرامش، سکون،پیشرفت داخلی و خارجی متدداوم باشد سربلندی ایران عزیز🙏🇮🇷
 • مهدی IR ۲۳:۳۳ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
  6 1
  هردو مثل هم هستند وشرایط بدتر مشود وای بحال مردمی که بین بد وبدتر مجبورند بد را انتخاب کنن
 • ناشناس IR ۲۳:۳۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
  4 4
  ما با رای به اقای پزشکیان همه این دنیا رو آباد میکنیم و هم اون دنیا آخرت مون را آباد میکنیم دیگه دیدید مردم چقدر عاشق پزشکیان راستگو و درستکار هستند
  • IR ۱۴:۴۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   1 1
   پیروزی پزشکیان در انتخابات با آمار دروغ و سیاه نمایی خدمات شهید رئیسی و فریب دادن مردم بوده = پیروزی کثیف پزشکیان با فریب مردم رای آورد. پیروزی پزشکیان یک پیروزی کثیف است.
 • جهانبخش دویران IR ۲۳:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
  4 0
  هموطنان عزیز الان دیگر زمان همدلی است هر دو کاندید محترم بوده وهستند وهر دو مورد تایید شورای نگهبان بوده اند، هر کس به نوبه خود در جهت موفقیت دولت آقای پزشکیان و شکوهمندی کشورمان تلاش می کنیم وآقای جلیلی آدم منطقی و دوست داشتنی هستند ومطمئنا از نتیجه راضی بوده وحتی دولت آینده را یاری می دهند
 • محمد IR ۲۳:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
  3 3
  دوستان هم وطن و عزیزم انتخابات ریاست‌جمهوری کاری به قومیت نداره.. عنایت داشته باشید که ۵۰ درصد مشارکت نکردن... من شیرازی هستم ولی طرفدار پزشکیان من شیرازی هستم ولی طرفدار خاتمی من شیرازی هستم ولی طرفدار ظریف
 • جهانبخش دویران IR ۲۳:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
  5 1
  سلام من اهل زنجان و ترک هستم ,تمام قومیت های کشورم رادوست دارم و همین طور همه کاندیدها را ، همدل ومهربان باشیم
 • IR ۲۳:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
  3 0
  با این آمار عامل پیروزی پزشکیان اتحاد بوده
 • IR ۲۳:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
  2 0
  نمک خوردند نمکدان شکستند
 • IR ۲۳:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
  1 0
  آره جون خودتون!
 • IR ۰۰:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  4 2
  مردم رو مقصر ندونید ،مردم اکثرا عوام هستند و عوامانه رای میدن
 • حسین IR ۰۰:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  2 0
  خجابت کشید تهرانو بگن خیلی کمتراز بقیه استانها رای دادن
 • غدیر IR ۰۰:۰۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  2 0
  اولا این امار و درصدها خیلی تناقض داره و نیاوردن تهران خیلی مشکوکه.
 • IR ۰۰:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  3 7
  زنده باد پزشکیان عالیییییییییی
  • IR ۱۴:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   0 1
   پیروزی پزشکیان در انتخابات با آمار دروغ و سیاه نمایی خدمات شهید رئیسی و فریب دادن مردم بوده = پیروزی کثیف پزشکیان با فریب مردم رای آورد. پیروزی پزشکیان یک پیروزی کثیف است.
 • عرفان IR ۰۰:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  1 0
  رای در استان های شمال غرب
 • IR ۰۰:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  7 0
  کردها تورکها پزشکیان را بالا بردند
 • IR ۰۰:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  8 2
  هیچ کدام از کشورهایی که پزشکیان چشم به آنها دوخته تبریک نگفته اند و گفته اند برای ما فرقی نمی کند.
  • ناشناس IR ۱۵:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   3 1
   از کجا میدونی پزشکیان به چه کشورهایی چشم دوخته جناب بابا وانگا؟
 • مهدی IR ۰۰:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  0 1
  چه مسخره
 • فرزاد IR ۰۰:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  0 0
  بیشتر هست.
 • آراز DE ۰۰:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  3 0
  سلام دوستان ضمن خداقوت به هردو کاندیدا و تبریک به آقاي پزشکیان چند تا نکته راجب انتخابات خدمتتون عرض میکنم نکته اول حدود ۵۰ درصد مشارکت بود که میشه گفت نسبت به کشورهای دیگه خوبه نکته دوم رای به نظام و وحدت و یکپارچگی کشور نکته سوم اخلاق مداری خاص آقای جلیلی بود که با وجود مشاوره های هیچ توهینی نکرد نکته چهارم مردم با تمام مشکلات عدیده در صحنه حضور پیدا کردند نکته پنجم کشور ایران تشکیل شده از انبوه خرده فرهنگ ها و قومیت ها و دیدگاه ها و نمیشه کشور فقط دست یه گروه خاص باشند و باید همه سلایق با رای مردم باید حضور داشته باشند نکته آخر این که آقای پزشکیان الان رئیس جمهور همه است و همه باید برای سربلندی ایران اسلامی عزیز بهش کمک کنیم و چوب لای چرخش نذاریم که بعد مردم از کسیکه ممانعت کته دل چرکین میشوند به امید ایران سربلند
 • رضا FR ۰۰:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  0 0
  واقعا هنوز
 • سعید IR ۰۰:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  3 4
  من آذری زبان اهل تبریزم،برای ما آذری زبانها فقط و فقط ایران مهمه،وهمه مردمش،،ما در قالب ایران قدرتمند قوی هستیم،قربان اولیم ایرانا،همه آذری‌ها اول ایرانی هستند بعد آذری.همه مردم ایران برادر وخواهر هستند،بدون شعار.والسلام
  • محمد IR ۱۰:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   0 1
   هموطن عزیزتر از جانم سلام کلامتون زیباست
  • IR ۱۳:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   1 0
   شاید خودت هم خندهات گرفت.
 • IR ۰۰:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  5 2
  ان ۴۵۰هزارتومان به کدام یارانه بگیرها دادی اگه امکان باشه دروغهاتو کمترش کن بادرود
 • IR ۰۰:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  1 0
  دوره آقای رئیسی
 • آشنا IR ۰۰:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  1 0
  با این اوصاف چرا اوایل دیشب آقایان منصور وعبدالملکی اخبار غلط میدادند که خبرهای خوشی درپیش وپیروزی نزدیک است می دادند
 • ایثارگر IR ۰۰:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  12 5
  همین الان بگم. آقای پزشکیان مرد کار نیست. کشوررادرمدت کوتاهی به قهقراخواهدبردچون هیچ برنامه ای نداره و هیچ چی بلد نیست همه اش میگفت نمیدانم چه میدانم نمیشه نخواهدشدامکان نداره بشه. بااین آ‌دم مانند کسی که روی تردمیل درجاراه میره همیشه چشم باز میکنه می بینه اه بازهم همونجام که .پزشکیان درحد یه بخشدارشهرکوچیک هست .ملت ایران با رای تان به پزشکیان طی ۴سال اطمینان صددرصد داشته باشیدچهل سال به عقب بر خواهیم گشت حتی چیزهایی که داریم در زمان پزشکیان ازدست خواهیم داد.وای ای وای .وا اسفا.آه ناله دیگرسودی ندارد .
  • IR ۱۴:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   1 2
   پزشکیان در تلویزیون با نشان دادن آمار و نمودارهای دروغ و با فریب دادن مردم آورد. = پیروزی کثیف پزشکیان مایه ننگ است
 • آشنا IR ۰۱:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  4 4
  اینقدر قومی قبیله ای واستانی و.. نکنید وبذر نفرت واختلاف نپاشید رقابت تمام شد به خاطر مردم رفاقت پیشی کنید.
 • علی IR ۰۱:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  4 1
  از پیامهایی که داده شده یک عده ای بر اختلافات قومیتی برنامه دارند که حتی مورد تائید آقای جلیلی که ادعای طرفداری از ایشان هم دارید نیست پس به رای اکثریت احترام بگذارید و کشور را که دارای مشکلات زیادی ودشمنان زیادی میباشدرادچار مشکل جدیدی به عنوان اختلاف قومیتی نکنید که اگر این اختلاف خدای نکرده بیافتد دیگر کشوری هم به نام ایران نمی‌ماند واروزی دیرینه دشمنان این مرز وبوم بر آورده میشود
 • شهروند IR ۰۱:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  3 3
  درواقع راي سه استان عامل اصلی پیروزی است
 • .. IR ۰۱:۰۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  4 2
  شما آمار آرا رو نگاه بکنید آخه پیروز شدن ایشون فقط ازطریق استانهایی بوده که همزبان بودن
 • اکبر IR ۰۱:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  1 3
  پیروزی شده بله با این افتخار می‌کنیم وبه خود می بالیم
 • IR ۰۱:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  0 0
  چرت پرت در نیارید
 • عدالت علی IR ۰۱:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  2 0
  این ناعدالتی محضه
 • IR ۰۱:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  5 3
  برای بار n ام مشخص شد که اصولگراها با تمرکز بر آزادسازی پتانسیل های داخلی و بستن روابط بین المللی با هر طرف مستقل با هدف شکستن استیلای زورگویان دنیا , بهتر کار می کنند اما زبان عوام و رسانه را متوجه نیستند اصلاح طلبان خیلی ضعیف کار می کنند و دنیا را صرفا آمریکا , انگلیس و فرانسه می دانند هر سری هم کلی باج می دن کلی خسارت عمیق به کشور می زنند اون 3 کشور هم سری می گذارن تو کاسه اصلاح طلبان اما این ها بسیار عالی هم زبان عوام را می فهمند و هم رسانه ایی خیلی واردن . چقدر بده که خوب کار می کنید اما زبان حرف زدن با مردم عوام و رسانه را بلد نیستید روش هم کار نمی کنید به عنوان یک آذری می گم جلیلی هم می توانست از قلمبه سلمبه حرف زدن دست بردارد و از آذری و کرد بگوید و رای بیاورد .
 • IR ۰۱:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  0 1
  به جای قهر باید مردم پای صندوق ها می آمدند
 • سید الحدادین IR ۰۱:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  5 4
  اگر تعصبات قومی و قبیله ای بود اولا چند دوره قبل آقای مهر علیزاده رای می آورد
 • ر.ت IR ۰۱:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  3 2
  سلام، پرچم خراسان رضوی هم بالاست، در ضمن همیشه ناشکری دچار بلا نمی‌شود، انتخاب حاکمان بد و نالایق خود بلا هست.
 • CA ۰۱:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  11 1
  آقای جلیلی در آینده نه چندان دوری متوجه میشی خدا تو رو خیلی دوست داشت این مردم انتخابت نکردن.
 • CA ۰۲:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  5 0
  لطفا تکمیل بفرمایید تهران و خوزستان را ننوشته اید برخی درصدها هم نوشته نشده
 • علی IR ۰۲:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  5 2
  ایران نابود شد فساد همه جا را خواهد گرفت اقتصاد از هم پاشید مردم نمی دونند چه کار کردند بعدا متوجه خواهند شد. الاسلام وسلام . ایران فاتحه.
 • IR ۰۴:۳۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  1 0
  خدا همه مریضای اسلام را شفا بدهد.
 • علی IR ۰۴:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  3 2
  تویه جایی دیدم بیشترین رای پزشکیان از خوزستان و کمترین رای جلیلی هم ازخوزستانه!!استانی که شهیدرییسی فکرهردوسه ماه یکباربه اونجا میرفت یراحل مشکلات
 • IR ۰۴:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  6 3
  دم اصفهان گرم یک هفته تمام با تمام وجود برای تبلیغ جلیلی عزیز و جبهه انقلاب تلاش کردم با دوستان و حتی خانمم و گروه های جهادی شهر و روستا رفتیم به بازار اصفهان رفتم هرچند رای اکثریت مردم جلیلی بود سعی کردم بازهم مشارکت و رای جبهه انقلاب را افزایش دهم امیدوارم خداوند از من بپزیرد
 • ابوعلی سینا IR ۰۴:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  4 5
  همدان سراغ از جلیلی شده پیشتاز همدان دوستت دارم خدا راشکر که همدان عزیزم این دوره هم نشان داد مردم بصیر و آگاهی دارد سال 96 و سال 1400 نیز رای اکثریت همدان شهید ريیسی عزیز بود ما با شهید همدانی عهد بسته ایم تا پای این انقلاب بمانیم.
 • IR ۰۴:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  5 3
  همدان سرافراز از جلیلی شده پیشتاز همدان دوستت دارم خدا راشکر که همدان عزیزم این دوره هم نشان داد مردم بصیر و آگاهی دارد سال 96 و سال 1400 نیز رای اکثریت همدان شهید ريیسی عزیز بود ما با شهید همدانی عهد بسته ایم تا پای این انقلاب بمانیم.
 • رضا از اهواز IR ۰۶:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  1 0
  آمار استان خوزستان کل آرا ماخوذه عبارت است از ۱,۵۶۹,۴۱۳ آقای سعید جلیلی ۸۱۳،۲۰۱ آقای مسعود پزشکیان ۷۱۴,۵۵۰ رای آرای باطله ۴۱,۶۶۲
 • یوسف IR ۰۶:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  3 0
  جناب پزشکیان اگر مولا علی را دوست داری عادل باش و به همه به یک چشم نگاه کن مخصوصا به استانهای کم برخوردار مثل سیستان و بلوچستان و از اطرافیان روحانی ملعون بر حذر باش دنیا دو روز است و مثل شهید رئیسی کمر خدمت ببند تا عزیز در پیشگاه خدا هم باشی به امید موفقیت شما
 • م الف IR ۰۶:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  1 2
  فواید این انتخاب بزرگ نصیب ایران عزیز خواهد بود
 • IR ۰۶:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  2 0
  افرادی که بندگی خداوند را انجام می دهند و تابع مشیت الهی هستند ، ضرر نخواهند کرد ، بدبخت کسانی هستند که دنبال دنیای فانی هستند.
 • IR ۰۶:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  2 0
  اهل تسنن و ترکها رای دادن
 • حامد IR ۰۶:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  4 3
  در خيلي از استان ها رأي جيلي بيشتر است. نشون مي ده چقدر رأي پزشكيان ضعيف و شكننده است. كه علت آن عدم اعتماد مردم به او به علت حمايت روحاني و اطرافيان روحاني است. بايد بداند در اين استان و در چشم بسياري از مردم پايگاه اجتماعي ضعيف داره. تنها راه جبران اين ضعف بزرگ كنار زدن اعضاي كنوني ستاد و اطرافيان بي خاصيت روحاني و شنيدن صداي بلند مخالفان است
  • رضا IR ۲۰:۳۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   1 0
   اصلا اینطور نیست
 • DE ۰۶:۳۳ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  9 6
  این ملت لیاقت امثال شهید رئیسی را ندارد.
 • IR ۰۸:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  0 0
  آذربایجان غربی جدول دومه
 • IR ۰۸:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  0 0
  کل اسلام
 • IR ۰۸:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  4 4
  ضمن تبریک به رئیس جمهور جدید و طرفداران ایشان، باید یاد بگیریم که برای مسأله‌ای با این اهمیت، ملاک‌های قومیتی را کنار بگذاریم. اگر آمار چهار استان (آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل و کردستان) نباشد، در ۲۷ استان دیگر، مجموع آراء آقای جلیلی بیشتر است.
 • رضا IR ۰۸:۳۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  0 0
  نتیجه برعکس شد
 • IR ۰۹:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  3 0
  میگن حاج احمد خمینی (ره) امام رو خواب میبینه میگه آقا چه خبر؟ امام می فرمایند: همینقدر بهت بگم کوچکترین کارها تو این دنیا اون دنیا جواب داره. با این تعبیر آیا خدا قیامت از رای ما نمیپرسه؟
 • IR ۰۹:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  2 2
  پس چرا سه تا استان خراسان شمالی، رضوی و جنوبی اکثریت به جلیلی رای دادند
 • محمد IR ۰۹:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  7 5
  هم وطنای آذری در سه استان آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل رایشون بوده. شما آراء شهید رییسی رو در این سه استان با درصد جلیلی مقایسه کن. حتی اگه 50/50 هم رای داده بودن،1.5 میلیون رای از پزشکیان کم شده بود و به جلیلی اضافه می شد و جلیلی رییس جمهور بود. حالا دوستانی که اعتقاد فکری داشتن به ایشون که خدا خیرشون بده شرکت کردن در انتخابات. ولی اون دوستان با افکار مذهبی که فقط بخاطر قومیت رای دادن؟؟؟ عند اکرمکم عندالله اتقیکم عزیزم در محضر خدا چجوری میخوای پاسخ بدی؟؟؟
 • IR ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  4 1
  یه چوب خشک بزار بگوعبدالحمید تایید کنه رای می دهن بهش
 • هادی IR ۱۰:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  6 3
  چطوری میتونین ادعای نوکری امام حسین رو داشته باشین و همزمان به دشمنان امام حسین رای بدین ؟ چطوری با این تناقض شب خوابتون میبره ؟
  • ناشناس IR ۱۵:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   3 2
   چطور ادعای نوکری امام حسین رو میکنی و به دیگران تهمت میزنی؟ قضاوت بیجا میکنی؟ چطور میتونی اصلا نفس بکشی؟ چطور شب و روز میتونی راحت بخوابی؟
 • عبدالله IR ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  5 2
  اینجانب در آذربایجان غربی ( در شهر ارومیه)حضور داشتم و رای دادم. عده ای سئوال می کنند که چرا در استان های فارس زبان به جلیلی رای دادند؟ یعنی این عده هم به دلیل فارس زبان بودن به جلیلی رای دادند!! صرفا جهت اطلاع موارد زیر را عرض می نمایم. پاسخ بنده به ایشان این است که آنها به عملکرد افراد حامی دکتر پزشکیان در گذشته نگریسته و به دکتر جلیلی رای داده اند. اینجانب در ارومیه با افراد حامی دکتر پزشکیان بحث می نمودم و دلایل می آوردم که این عده که دور ایشان جمع شده اند و از ایشان حمایت می کنند برای خدمت نیامده اند، برای اینکه سوابق روشن خیانتشان وجود دارد، از جمله: 1- در مورد برجام که نتیجه ای نگرفتند، چرا در معاهده پاریس که تعهدات آن اختیاری بود، برجام را بر سر دنیا نکوبیدند و از انجام تعهد در این معاهده مخالفت نورزیدند، در حالی که ترامپ که از انرژی پاک هسته ای برخوردار بود هیچ تعهدی نداد و طفره رفت. مگر نه این بود که به ما می گفتند که شما دروغ می گویید که به دنبال انرژی هسته ای هستید، شما می خواهید بمب هسته ای بسازید، زیرا تا صد سال از انرژی نفت و گاز در اختیار دارید و انرژی برای شما مسئله مهمی نیست!!! و برجام را تحمیل نمودند و بعد هم ثابت شد که ایران درست گفته و به سمت ساخت بمب هسته ای نرفته است. کافی بود آقای روحانی و دولت ایشان بویژه که هیچ دست آوردی برای مملکت در قضیه برجام بدست نیاورده بودند، به آنها می گفتند که ما با شما همفکر هستیم و دوست داریم همکاری کنیم. لیکن شما از طریق سازمان ملل، به دلیل داشتن نفت و گاز، برجام را برما تحمیل نمودید و از انرژی پاک هسته ای هم محروم کردید، لذا با عرض پوزش به این دلیل که راه دیگری جلوی پای ما نگذاشتید، ما این پیمان را امضا نمی کنیم، بویژه که اکثر تولید کنندگان CO2 چین و آمریکا و دیگر کشورهای با تولید بالا هستند نه ایران که کمتر از 1% از تولید CO2 را در جهان بر عهده دارد. به این ترتیب امروز کشورمان به دلیل از رده خارج کردن نیروگاههای با سوخت فسیلی توسط وزیر نیروی سابق (آقای اردکانی)، با مشکل برق مواجه نمی شد. 2- در سیاست پرهیز از فروش نفت خام ( خام فروشی)، فروش برق پرمنفعت تر است که این کار به این صنعت ضربه زد.
 • عبدالله IR ۱۰:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  4 1
  با عرض تشکر ادامه نظراتم را ملاحظه فرمایید: 3- ما با فروش برق به کشورهای همسایه بجای فروش نفت، درآمد کسب می نمودیم و تحریم ها را دور می زدیم. زیرا جایگزین دیگری غیر از ایران برای انها وجود ندارد و نداشت. و روابط مان نیز با انها محکم تر می شد که از این طریق هم ضربه خوردیم. 4- آن هم در مورد مسکن از آقای آخوندی که 5 سال وقفه در تولید مسکن ایجاد نمود و بعد اظهار داشت که من اگر به مهر مسکن اعتقاد داشتم یک میلیون مسکن ساخته بودم!!! ایشان به چه اعتقاد داشتند؟ لااقل به آن عمل می نمودند. واقعیت این است که ایشان هدفشان ایجاد مشکلات و ناراضی ساختن مردم از حکومت جمهوری اسلامی بود!! و کار دیگری را در حوزه مسکن انجام نداد. و استدلالهای دیگر هم در کسانی که به ایشان رأی دادند، تأثیر گذار نبود و اظهار می داشتند که مقام معظم رهبری از آقای دکتر پزشکیان حمایت نمودند و همین طور اگر ایشان صلاحیت نداشتند، شورای نگهبان هم ایشان را تأیید نمی نمود، لذا همواره از سمنان و دیگر استان های مرکزی رئیس جمهور شده، یکبار هم از ترکها رئیس جمهور باشه!!!
 • بسیجی تنها IR ۱۰:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  3 4
  پزشکیان رای واردی....جلیلی هم خوش گلدی
  • IR ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   0 1
   پزشکیان در تلویزیون با نشان دادن آمار و نمودارهای دروغ و با فریب دادن مردم آورد. = پیروزی کثیف پزشکیان مایه ننگ است
  • محمود IR ۱۵:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   1 1
   زمانی هم که سیل زلزله واردی شما هم خوش گلدی
 • عبدالله IR ۱۰:۳۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  2 1
  قابل ذکر است که قبل از پذیرش معاهده آب و هوایی پاریس، مشکلی در تولید برق کشور نداشتیم و بعد از پذیرش این تعهد مشکلات برق کشورمان شروع شد!!!!
 • IR ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  1 0
  شما که آمار رای دهندگان تهران، خوزستان رادارید.
 • IR ۱۰:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  1 1
  خوشم میاد ادعاشون هم گوش فلک رو کر کرده که ما تاریخ و تمدن چند هزار ساله داریم و از این چرت و پرت ها!
 • IR ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  6 2
  بیچاره ملت که اشخاصی مثل ظریف بی تعادل و آذری جهرمی بچه و آخوندی که پدر مسکن ملت رو در آورد میخوان برای ما تصمیم بگیرند.
 • US ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  2 5
  مادر جلیلی اردبیلی است اقای جلیلی وقتی استفاده نمیکنی میشه این
  • IR ۱۲:۴۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   1 0
   به چند نكته اشاره مي كنم اولا به آن 16 ميليون توهين نكنيد چون عامل جهل مردم عملكرد خود ماست بهتر است خوشحال باشيم چون از جمعيت 61ميليوني 16 ميليون به اون راي دادن يعني 27%‌پس پزشكيان يك دولت اقليت است
  • IR ۱۶:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   0 0
   واقعیت
 • IR ۱۲:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  1 0
  خدایا ما چیکار باید بکنیم یه دفعه سلبریتیها پای ماهواره مسخ میشن وخودشون رو برای کذاب قیمه وقورمه میکنند ومردم رو فریب میدن روحانی رو مییارن سرکار ،سری بعد یه سری در قومیت جو گیر میشن کسی رو که برنامه نداره مییارن سرکار،بشینید تا کار این مملکت درست بشه با این میزان از بینش سیاسی واجتماعی🤔😔🤔😔🤦
 • محمدی IR ۱۲:۳۳ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  0 0
  اشخاصی که دوستدار پزشکیان بودید هنوز هیچی نشده آمریکا برای ارتباط با ایران ، نظراتی را داده . ارتباط با چین و روسیه قطع - بریکس قطع - شانگهای چین قطع - هر خساراتیکه ایران در وعده صادق به آمریکا وارد کرده چه از سمت خودش و چه از سمت نیابتی هایش مانند حشد الشعبی و نیروهای مقاومت و یمنی باید غرامت بدهد و آنوقت باید ببینیم که به صحنه مذاکره وارد میشویم یا نه .. تمام عزت های ما را میخواهند بگیرند و ذلت بر ما تحمیل کنند .. کار امریکا همین است و هرچیزی که بدست می آورد با زور بدست می آورد و ایران باید انقدر مصمم باشد که به این امریکا ، شیطان بزرگ اجازه چنین سخنانی را نزند .. زحمات شبانه روز شهید رئیسی و شهیدان خدمت را پایمال نکنید .. دشمن همیشه کارش دشمنی است ..
 • IR ۱۳:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  1 1
  ایران خوب جواب شهید رییس دادین.
 • IR ۱۳:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  1 1
  هموطنان عزیزم انتخابات تمام شد فارغ از نتیجه در خلوت خود از خودتون سوال کنید معیار رای دادنتون چی بود؟تقوا،برنامه، تعهد به زمینه سازی ظهور امام زمان ،قومیت،مذهب؟! هموطنان ترکم در استان های شمال غربی کشور آقای رییسی باسوختنش در راه خدمت به مردم منطقه شما حجت روبرشما تمام کرد. آن شالله راهتون بدمبنای آگاهی بوده ونه قومیتی که فردای قیامت شرمنده خدا واهل بیت نشید یاعلی
 • IR ۱۴:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  1 1
  جلیلی در ۱۵ استان اول شد
 • ایران تهرانی IR ۱۴:۱۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  1 0
  ببم جان پس کو آمار تهران ای بازیگوشا آره بالابوده کی پ یا ج!؟
 • IR ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  1 1
  به زلنسکی رای دادید بیچاره ها .کشور به زمان دایناسور ها میبرد
 • احمد GB ۱۴:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  0 1
  بدبختیم
 • IR ۱۴:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  0 2
  تبریک به مسعود
 • ناشناس IR ۱۴:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  0 0
  چزا تهران رو خالی گذاشتید؟
 • RO ۱۴:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  0 0
  نمیدونم از کجا آوردین
 • IR ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  1 3
  آمار تهران هم دراومد رای جلیلی تهران اصلا کم نبوده یک میلیون و هفتصد هزارتا اختلاف 400 هزار تاست که اونم طبیعیه تهران یک چهارمش ترک هستند و متاسفانه حتی توی تهران هم سراغ داشتیم اکثرا ترک ها به پزشکیان رای دادند
 • IR ۱۵:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  1 0
  قشنگ معلومه
 • شهروند IR ۱۸:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  1 1
  بروید در فضای مجازی دو مصاحبه آقای هوشنگ امیر احمدی دبیر کل جبهه آبان را راجع به آقای ظریف و سپس راجع به لقبی که او به مردم داده جستجو کنید و ببینید آیا شمایی که به پزشکیان رای دادید لایق همان لقب یا صفت هستید یا خیر. آخر دولت مسعود را هم بالاخره می بینیم.
 • ناشناس IR ۲۳:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
  0 0
  آراء در بعضی استانها قابل قبول نیست و جلیلی اینقدر رای در این استانها ندارد. مخصوصا یزد و بلوچستان و ..
 • حسین IR ۰۲:۲۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۸
  0 0
  اسم خود را گذاشتی شیعه ومسلمان وآنموقع هر تهمت وافترایی که توانستی به پزشکیان زدی
 • فرشید IR ۱۷:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۸
  1 0
  بنظرم اگه آن پنجاه درصد خاموش رای میدادند ،آقای پزشکیان بالای چهل میلیون رای میگرفت
 • فرشید IR ۱۷:۱۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۸
  1 0
  اگه آن پنجاه درصد خاموش رای میدادند ،پزشکیان بالای چهل میلیون رای می گرفت
 • فریدون US ۱۸:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۸
  0 0
  ریس جمهور قدرت چندانی نداره
 • نادربیات IR ۱۸:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۸
  1 0
  چرا آمار تهران در انتخابات در هیچ جا نیامده است
 • روحانی 1403 IR ۲۲:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۸
  0 0
  آنچنان رونق اقتصادی ایجاد کنم که همه از درآمد سرشار خودتون برید و یارانه 300هزاری رییسی را بریزید داخل جوب
 • ایرانی IR ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۹
  0 0
  اگر آرا کل چهار استان ترک نشین رو از هر دو کاندیدا کم کنند باز هم آقای پزشکیان اول هست در ضمن استان‌های خراسان جنوبی و سمنان و خراسان رضوی بیشتر به آقای جلیلی رای دادن
 • IR ۱۷:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۹
  0 0
  دوتاشون از نظر زندگی خانوادگی ومذهبی بودن مثل هم هستند،دوتاشون اهل دفاع مقدس ،عشق به اهل بیت ،مثل هم هستند،توی مذاکرات هم،به نظرم جلیلی دست برتر داشت.من به پزشکیان رای دادم،ولی اگرم جلیلی رای می آورد،اصلا ناراحت نبودم.چون انسان شایسته ای است.ولی به نظر من توجامعه تبعیض وجود داره، گفتم شاید، تبعیض ها رو پزشکیان برداره .(از ماکه گذشت ولی انگار،تو آزمون های استخدامی ،اقوام می گفتند،ما امتحانمونو،خوب دادیم ولی قبول نشدیم).وهمچنین گفتم شاید تحریم ها روبردارن،کسب وکارها بهترشه!
 • IR ۲۰:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۹
  0 0
  در استان فارس شهرهای شیراز مرودشت پاسارگاد،سپیدان ،مهر،داراب ،ممسنی ،فراشبند،خفر،اباده واقلید،جویم خنج واوز.فیروز آباد..رای پزشکیان بیشتربوده است،در کل رای پزشکیان بیشتر بوده است.دراستان فارس ،رای پزشکیان ۴۹درصد،وجلیلی،۴۸ درصد،بوده است.( این طور اعلام شد.که رای پزشکیان بیشتر بوده.)
 • IR ۲۰:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۹
  0 0
  در استان فارس شهرهای شیراز مرودشت پاسارگاد،سپیدان ،مهر،داراب ،ممسنی ،فراشبند،خفر،اباده واقلید،جویم خنج واوز.فیروز آباد..رای پزشکیان بیشتربوده است،در کل رای پزشکیان بیشتر بوده است.دراستان فارس ،رای پزشکیان ۴۹درصد،وجلیلی،۴۸ درصد،بوده است.( این طور اعلام شد.که رای پزشکیان بیشتر بوده.)
 • اسماعیلی IR ۰۰:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۴/۲۰
  0 0
  کاش هر استان به تفکیک شهر و روستا در دفترچه ای به تفکیک چاپ و منتشر می شد .

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس