.

نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳، میزان کل آرای اخذ شده و آرای ۴ کاندیدای ریاست‌ جمهوری به‌تفکیک استانی اعلام می‌شود.

به گزارش مشرق، در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۳، ۵۸ هزار و ۶۴۰ شعبه در سراسر کشور برای رای‌گیری مردم ایران تعیین شد که شامل ۳۴ هزار و ۵۲۲ شعب شهری، ۲۴ هزار و ۱۱۸، ۴۳ هزار و ۴۲۵ شعب ثابت و ۱۵ هزار و ۲۱۵ صندوق شعب سیار بود و ۶۱ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۳۲۱ نفر واجد شرایط رای دادن در داخل و خارج کشور بودند.‌

در جداول زیر میزان مشارکت مردم در انتخابات ۱۴۰۳، میزان کل آرای اخذشده و آرای ۴ کاندیدای ریاست‌جمهوری به‌تفکیک هر استان ذکر شده است:

* لازم به ذکر است آمار جداول پایین بر اساس اعلام رئیس ستاد انتخابات هر استان جمع آوری شده است.

آذربایجان شرقی

استان: آذربایجان شرقی

یک میلیون و ۶۷ هزار و ۸۷ رأی

مسعود پزشکیان

هفت هزار و ۳۳ رأی

مصطفی پورمحمدی

۲۴۳ هزار و ۳۶۹ رأی

سعید جلیلی

۵۷ هزار و ۳۸۰ رأی

محمدباقر قالیباف

یک میلیون و ۴۰۲ هزار و ۱۰۸ رأی

کل آراء

۴۴.۱۱ درصد

میزان مشارکت


آذربایجان غربی

استان: آذربایجان غربی

۸۰۶,۶۲۰

مسعود پزشکیان

۴,۹۶۰

مصطفی پورمحمدی

۱۴۵,۶۱۹

سعید جلیلی

۵۸,۰۱۱

محمدباقر قالیباف

کل آراء

%۴۰

میزان مشارکت


اردبیل

استان: اردبیل

۳۸۲ هزار و ۶۰۰

مسعود پزشکیان

۲ هزار و ۶۷۶

مصطفی پورمحمدی

۷۲ هزار و ۸۰۰

سعید جلیلی

۳۶ هزار و ۳۰۰

محمدباقر قالیباف

۵۰۴ هزار و ۶۰۲

کل آراء

۴۸.۵ درصد

میزان مشارکت


اصفهان

استان: اصفهان

۴۲۸ هزار و ۹۸ رای

مسعود پزشکیان

۱۶ هزار و ۵۲۴ رای

مصطفی پورمحمدی

۸۶۸ هزار و ۴۳۱ رای

سعید جلیلی

۱۳۹ هزار و ۹۷۹ رای

محمدباقر قالیباف

یک میلیون و ۵۳۰ هزار و ۷۴۷ هزار

کل آراء

۴۱ درصد

میزان مشارکت


البرز

استان: البرز

۲۹۸,۶۶۴

مسعود پزشکیان

۷۴۱

مصطفی پورمحمدی

۲۷۱,۶۹۵

سعید جلیلی

۹۷,۱۸۲

محمدباقر قالیباف

۶۷۴,۱۴۸

کل آراء

میزان مشارکت


ایلام

استان: ایلام

۱۱۹ هزار و ۸۴۳ رأی

مسعود پزشکیان

یک هزار و ۷۰۴ رأی

مصطفی پورمحمدی

۴۴ هزار و ۷۰۶ رأی

سعید جلیلی

۳۰ هزار و ۸۵۲ رأی

محمدباقر قالیباف

۲۰۸ هزار و ۱۸۷ رأی

کل آراء

۴۷ درصد

میزان مشارکت


بوشهر

استان: بوشهر

۱۴۴ هزار و ۱۳۸ رأی

مسعود پزشکیان

۲ هزار و ۶۱۸ رأی

مصطفی پورمحمدی

۱۶۷ هزار و ۲۱۷ رأی

سعید جلیلی

۴۰ هزار و ۸۵۰ رأی

محمدباقر قالیباف

۳۷۴ هزار و ۳۴۵ نفر

کل آراء

۴۶.۴۲ درصد

میزان مشارکت


تهران

استان: تهران

۱,۴۹۲,۱۶۴

مسعود پزشکیان

۳۵,۵۸۲

مصطفی پورمحمدی

۱,۱۶۵,۵۱۸

سعید جلیلی

۶۷۳,۰۰۰

محمدباقر قالیباف

۳ میلیون و ۳۶۶ هزار و ۲۶۴

کل آراء

۳۳ درصد

میزان مشارکت


چهارمحال و بختیاری

استان: چهارمحال و بختیاری

۱۲۳ هزار و ۴۶ رای

مسعود پزشکیان

۲ هزار و ۴۶۴ رای

مصطفی پورمحمدی

۱۱۸ هزار و ۵۲۳ رای

سعید جلیلی

۲۸ هزار و ۲۳۱ رای

محمدباقر قالیباف

۲۸۲ هزار و ۲۶۴ رای

کل آراء

۳۸ درصد

میزان مشارکت


خراسان جنوبی

استان: خراسان جنوبی

۱۰۲ هزار و ۳۵۴ رای

مسعود پزشکیان

۲ هزار و ۳۱۹ رای

مصطفی پورمحمدی

۲۲۵ هزار و ۸۲۵ رای

سعید جلیلی

۴۸ هزار و ۷۷۶ رای

محمدباقر قالیباف

۳۹۱ هزار و ۳۹۲ رای

کل آراء

۶۴ درصد

میزان مشارکت


خراسان رضوی

استان: خراسان رضوی

۲۷/۴ درصد آراء

مسعود پزشکیان

۰/۸ درصد آراء

مصطفی پورمحمدی

۵۰/۲ درصد آراء

سعید جلیلی

۱۷/۸ درصد آراء

محمدباقر قالیباف

۲ میلیون و ۴۱۵ هزار و ۶۹۶

کل آراء

۴۹/۳۹

میزان مشارکت


خراسان شمالی

استان: خراسان شمالی

۱۱۵ هزار و ۶۹۷

مسعود پزشکیان

یک هزار و ۲۶

مصطفی پورمحمدی

۱۱۵ هزار و ۶۷۲

سعید جلیلی

۵۷ هزار و ۶۳۸

محمدباقر قالیباف

۳۰۵ هزار

کل آراء

۴۵ درصد

میزان مشارکت


خوزستان

استان: خوزستان

۴۳۳ هزار و ۶۹۹ رای

مسعود پزشکیان

۱۲ هزار و ۵۲۹ رای

مصطفی پورمحمدی

۵۲۴ هزار و ۸۴ رای

سعید جلیلی

۱۷۵ هزار و ۷۳۲ رای

محمدباقر قالیباف

کل آراء

میزان مشارکت


زنجان

استان: زنجان

۱۹۵ هزار و ۱۶۵ رأی

مسعود پزشکیان

سه هزار و ۲۵۱ رأی

مصطفی پورمحمدی

۱۳۲ هزار و ۴۰۹ رأی

سعید جلیلی

۴۸ هزار و ۴۷۹ رأی

محمدباقر قالیباف

کل آراء

۴۶.۲ درصد

میزان مشارکت


سمنان

استان: سمنان

۷۳ هزار و ۲۸۷ رای

مسعود پزشکیان

۲ هزار و ۳۰۲ رای

مصطفی پورمحمدی

۱۳۷ هزار و ۸۱ رای

سعید جلیلی

۳۴ هزار و ۷۵۹ رای

محمدباقر قالیباف

۵۳۴ هزار و ۲۶ رای

کل آراء

۴۹.۲ درصد

میزان مشارکت


سیستان و بلوچستان

استان: سیستان و بلوچستان

۴۴۳۲۲۶

مسعود پزشکیان

۴۳۶۸

مصطفی پورمحمدی

۱۹۹۹۷۶

سعید جلیلی

۸۷۷۸۸

محمدباقر قالیباف

۷۳۵ هزار و ۳۵۸ رای

کل آراء

۴۰ درصد

میزان مشارکت


فارس

استان: فارس

۵۳۲ هزار ۹۴۷ رای

مسعود پزشکیان

۱۰ هزار ۲۹۲رای

مصطفی پورمحمدی

۶۳۴ هزار ۲۹۴ رای

سعید جلیلی

۱۳۲ هزار ۸۴۸ رای

محمدباقر قالیباف

کل آراء

بیش از ۳۶ درصد

میزان مشارکت


قزوین

استان: قزوین

۱۵۶ هزار و ۸۵۳ رای

مسعود پزشکیان

۳ هزار و ۳۸۵ رای

مصطفی پورمحمدی

۱۶۶ هزار ۸۵۲ رای

سعید جلیلی

۵۱ هزار و ۸۱۱ رای

محمدباقر قالیباف

۳۹۵ هزار و ۷۵۳ رای

کل آراء

۴۲.۸ درصد

میزان مشارکت


قم

استان: قم

مسعود پزشکیان

مصطفی پورمحمدی

سعید جلیلی

محمدباقر قالیباف

کل آراء

۵۶.۲ درصد

میزان مشارکت


کردستان

استان: کردستان

مسعود پزشکیان

مصطفی پورمحمدی

سعید جلیلی

محمدباقر قالیباف

کل آراء

میزان مشارکت


کرمان

استان: کرمان

۳۲۹ هزار و ۴۷۰

مسعود پزشکیان

۸ هزار و ۵۱۳

مصطفی پورمحمدی

۴۷۷ هزار و ۵۸۹

سعید جلیلی

۲۱۵ هزار و ۸۹۲

محمدباقر قالیباف

یک میلیون و ۷۰ هزار و ۲۸۶

کل آراء

۴۶ درصد

میزان مشارکت


کرمانشاه

استان: کرمانشاه

۱۴۰,۲۸۲

مسعود پزشکیان

۴,۱۰۰

مصطفی پورمحمدی

۶۲,۶۰۶

سعید جلیلی

۴۳,۱۷۰

محمدباقر قالیباف

۲۸۴,۸۹۵

کل آراء

میزان مشارکت


کهگیلویه و بویراحمد

استان: کهگیلویه و بویراحمد

۱۲۳ هزار و ۲۴۰ رأی

مسعود پزشکیان

۱۰۲ هزار و ۱۱۲ رأی

سعید جلیلی

۵۵ هزار و ۳۴۸ رأی

محمدباقر قالیباف

یک هزار و ۵۱۸ رأی

مصطفی پورمحمدی

۲۸۸ هزار و ۹۳۷ رأی

کل آراء

۴۹.۳

میزان مشارکت


گلستان

استان: گلستان

۱۷۱ هزار و ۶۲۸

مسعود پزشکیان

۲ هزار و ۷۸۵

مصطفی پورمحمدی

۱۰۳ هزار و ۲۲۲

سعید جلیلی

۴۳ هزار و ۱۲۵

محمدباقر قالیباف

کل آراء

۴۱.۶ درصد

میزان مشارکت


گیلان

استان: گیلان

۳۱۷ هزار و ۲۴۸

مسعود پزشکیان

۶ هزار و ۷۵۹

مصطفی پورمحمدی

۲۱۶ هزار و ۳۳۹

سعید جلیلی

۹۰ هزار و ۱۹

محمدباقر قالیباف

۶۵۶ هزار و ۹۳۶

کل آراء

۳۲.۶ درصد

میزان مشارکت


لرستان

استان: لرستان

۲۳۴ هزار و ۷۲۱ رای

مسعود پزشکیان

چهار هزار و ۳۹۵ رای

مصطفی پورمحمدی

۱۹۱ هزار و ۵۱۰ رای

سعید جلیلی

۱۰۰ هزار و ۹۶۷ رای

محمدباقر قالیباف

کل آراء

میزان مشارکت


مازندران

استان: مازندران

۴۰۶ هزار و ۴۸۵ رای

مسعود پزشکیان

۹ هزار و ۶۲۹ رای

مصطفی پورمحمدی

۴۴۸ هزار و ۳۰۸ رای

سعید جلیلی

۱۳۲ هزار و ۱۵۱ رای

محمدباقر قالیباف

یک میلیون و ۴۳ هزار و ۵۷۰ نفر

کل آراء

۴۲.۳ درصد

میزان مشارکت


مرکزی

استان: مرکزی

۱۳۶ هزار و ۲۸۲ رای

مسعود پزشکیان

۴ هزار و ۳۵۵ رای

مصطفی پورمحمدی

۲۳۳ هزار و ۶۴۵ رای

سعید جلیلی

۶۱هزار و ۳۵۹ رای

محمدباقر قالیباف

۴۵۷ هزار و ۷۴ رأی

کل آراء

۳۹.۹ درصد

میزان مشارکت


هرمزگان

استان: هرمزگان

مسعود پزشکیان

مصطفی پورمحمدی

سعید جلیلی

محمدباقر قالیباف

کل آراء

میزان مشارکت


همدان

استان: همدان

۱۹۹ هزار و ۴۶۶ رای

مسعود پزشکیان

پنج هزار و ۲۸۳ رای

مصطفی پورمحمدی

۲۶۶ هزار و ۸۷۵ رای

سعید جلیلی

۷۶ هزار و ۵۸۳ رای

محمدباقر قالیباف

۵۷۲هزار و ۸۴۲ رای

کل آراء

۳۹ درصد

میزان مشارکت


یزد

استان: یزد

۱۶۵ هزار و ۶۹۶ رای

مسعود پزشکیان

۳ هزار و ۸۲۸ رای

مصطفی پورمحمدی

۲۱۳ هزار و ۵۱۳ رای

سعید جلیلی

۳۵ هزار و ۶۸۰ رای

محمدباقر قالیباف

۴۳۶ هزار و ۷۲۲رای

کل آراء

۵۸.۱۸

میزان مشارکت

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 218
 • در انتظار بررسی: 13
 • غیر قابل انتشار: 20
 • IR ۲۰:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۹
  16 1
  درصدها
  • IR ۰۹:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   پزشکیان من کارشناس نیستم ، چهار سال بعد دلار میشه 650 هزار تومن، بنزین میشه 25000 هزار تومن لیتری ، قیمت مسکن هم ده برابر میشه چون مسکنی نمیسازه و بعد میگه من که گفتم من کارشناس نیستم میخواستید رای ندید من زیر پتو بودم و صبح خبردار شدم
  • IR ۱۲:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   39 49
   باید به خاطر رای قبیله ای ! در پیشگاه خدا و وجدان مردم و خودشون پاسخگو باشند
  • IR ۱۷:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   20 39
   ای کسانی رای ندادید 15 تیر ماه بیایید رای بدید چون با انتخاب پزشکیان بنزین 25 هزار تومانی از آنچه فکر میکنید به شما نزدیک تر است.
  • IR ۱۸:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   18 34
   ای دوستانی که رای نمیدین بیایین رای بدین. رای ندادن شما باعث میشه دولت سوم روحانی (پزشکیان) بیاد سر کار. کسی که همین الان سخنگوش اعلام کرده بنزین رو میخوان گرون کنن. هممون سوار یه کشتی هستیم. نه بنزین 25 هزار تومانی نه به پزشکیان
  • نه به دولت سوم روحانی IR ۱۸:۰۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   11 16
   اژدهای هفت سر بیدار شده دلار رو بالا میبره بورس رو قرمز میکنه که بگه ببین جلیلی بیاد اینجوری میشه مردم حواستون باشه
  • US ۱۸:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   7 1
   درصدها اشتباهه
  • محمود IR ۲۱:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   13 7
   مش سعیدتون هم میبینیم چه گلی به سر ما میزنه
  • IR ۰۳:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۲
   5 0
   ۱۲:۳۵ در مناطق ترک نشین نهایتا ۲ میلیون رای به آقای پزشکیان داده شده که خونه پرش ۱۰درصد قومیتی باشه، اون ۸/۵ میلیون نفر دیگه چرا به ایشان رای داده؟
 • IR ۲۰:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۹
  رای ما دکتر پزشکیان چون اونای دیگه قبلا امتحانشون رو دادن و مردود شدن حالا نوبت امتحان این نامزد ه
  • IR ۰۹:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   13 30
   خیلی شری
  • IR ۰۹:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   35 77
   90 درصد رای قالیباف میره توی سبد جلیلی چون من خودم باهاشون صحبت کردم یه عده ای رو هم قانع کردم به جلیلی رای بدهند، زمان به گذشته بر نخواهد گشت چون داریم قرآنها رو سر نیزه می بینیم، کسی که سواد خواندن قرآن را هم ندارد دائما با تظاهر در حال گول زدن مردم هست ولی جلیلی که حافظ قرآن است کلامی از آن بر زبان نمی راند چون مثل شهید رییسی ماخوذ به حیاست
  • IR ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   27 50
   قالیباف در بین تمامی نامزدها اصلح تر و با کفایت تر بود بعد جلیلی و کشور را متحول می کرد که اصلاح ساختار اقتصادی هست دوم هم اینکه امیدوارم حالا که ایشان نیستند با رای های نادرست، اصلاح ساختار توسط جلیلی که اگر منتخب شد و کار ناتمام شهید بود و همین طور برنامه قالیباف اجرا کند و کشور به ثبات اقتصادی بنیادی برسد چیزی که غرب گراها دنبال آن نیستند و دنبال دوقطبی سازی و غرب...
  • IR ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   28 43
   روحانب امتحان داده و پزشکیان همان دولت روحانی وخاتمی است.
  • IR ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   15 15
   آزموده رادوباره آزمودن خطاست
  • IR ۱۲:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   22 30
   رای ما دکتر جلیلی هست آره ما نمی خوایم دولت سوم روحانی تشکیل بشه که به قول شما امتحان داده مردود شده ما به عقب برنمی گردیم
  • IR ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   20 30
   تیم وزرای پزشکیان همان دار و دسته احمق روحانی هستند
  • AU ۱۴:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   11 21
   مگه شما نشنیدید و ندید که فکر می کنی پزشکیان امتحان نداده، این بیچاره دیکته شده ظریف و روحانی انجام میده، که خیلی بد است. خودش گفت مجبور است که به کمک ظریف و روحانی کار کند. چون نه تخصص اینکار دارد و نه تجربه، در حالیکه جلیلی تخصصش همین کار است و مثل پزشکیان هم با سرمایه داران غاصب اموال مردم تعامل نمی کند.
  • سیف IR ۱۷:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   9 12
   چشم هرچی تو بگی اوکی👌 ولی بالاغیرتاً کاری نکنید دوباره اون "وندی شرمن" ملعون آمریکایی بخاطر ندونستن یه لغت انگلیسی مسخره‌مون کنه. دوباره نگید: برای کاهش قیمت‌ها دعا کنید، نگید واکسن سوهان قم نیست که فراوون باشه. مردم قطع برق را تحمل کنند، چاره نداریم. سبوس بخور اعصابت آروم بشه. هزینه فیزیوتراپی نداری خودت بمال.نگران کشته‌‌های حوادث قطار و... نگید طوری نیست همه بیمه بودند. خرسندیم در این 8 سال یک خانه هم نساختیم. من خودم صبح جمعه فهمیدم و ....
  • علی IR ۰۳:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۱
   4 14
   با این حرف خودت داری خودتو محکوم میکنی چرا آقای پزشکیان قبلاً وزیر بهداشت آقای روحانی بوده و امتحانشو پس داده و حالا نوبت آقای جلیلی که آزمایش بشه
 • IR ۲۱:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۹
  اقای جلیلی
 • IR ۲۱:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۹
  رای من در دور اول قالیباف بود،رای دور دوم جلیلی است
  • رضا IR ۱۴:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   10 25
   منفی های سایت عجیبه، ارتش سایبری صهیونیستی به شدت فعال شده و به طرفداران جلیلی منفی میدن.
  • IR ۰۲:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۲
   8 0
   صهیونیسته؟
 • IR ۲۱:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۹
  رای من و دوستام که قالیباف بود الان میشه جلیلی
  • US ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   14 11
   اتفاقا قالیبافی ها گفتند رای میدن
 • IR ۲۱:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۹
  20 27
  انتخابات که نبود.
  • IR ۱۳:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   9 18
   فکر کن خانواده ی شهداء و هیئتی ها که رای دادن به قالیباف الان رای بدن به پزشکیان،به نظرت با عقلت جور در میاد،
 • IR ۲۱:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۹
  به نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی دکتر سعید جلیلی رای خواهم داد،حامی قالیباف
  • IR ۱۲:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   47 12
   روحانی هم نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی بود اتفاقا
  • IR ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   5 13
   اون که نماینده رفسنجانی و خاتمی بود
  • محمود IR ۲۱:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   16 6
   زیاد جدی نگیر همشون سر یه سفره هستند.
 • IR ۲۱:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۹
  31 2
  سلام بعضی از جداول که خالی هستند خودمان پرکنیم؟
 • IR ۲۱:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۹
  9 12
  چی بود این؟ خالی بندی به معنای واقعی.
 • US ۲۱:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۹
  44 3
  چه شده که حتی برخی استانهایی که ۶۰ درصد رای میدادند به ۴۰ درصد رسیدن
  • مهدی ترشیزی IR ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   20 10
   با سلام خدمت دوستان، یکی از علل اصلی بیشتر بودن مشارکت در 1400 نسبت به 1403، برگزاری همزمان انتخابات شوراها با ریاست جمهوری در 1400 بوده است.
  • IR ۱۰:۰۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   4 5
   چیزی که من به صورت کلی در انتخابات مختلف فهمیدم این است که هر دولتی به شکل مصنوعی سرکوب ارزی کند به به می شود و مشارکت بیشتر می شود البته در 10 سال اخیر تبلیغ دشمنان داخلی و خارجی هم بر رای ندادن بوده و یعنی عده ای...
  • IR ۱۴:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   11 5
   واضحه از بس ناکارآمدی و فساد و دروغ شنیدن، اصل ماجرا که فساد رو ول کردن چسبیدن به گشت ارشاد و حجاب ....
 • حامد IR ۲۱:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۹
  20 2
  اسفند دود کنید .چشم نخوره انشاالله
 • IR ۲۱:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۹
  19 4
  ملت مسخره گرفتید
 • IR ۲۲:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۹
  35 68
  اقای جلیلی
 • IR ۲۲:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۹
  28 3
  دروغ گو دشمن خداست
 • IR ۲۲:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۹
  34 6
  مشارکت پایین
 • IR ۲۲:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۹
  17 1
  شما بگو صدمیلیون
 • IR ۲۲:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۹
  27 64
  اقای پزشکیان ، وزیری که برای رای آوردن دولتش زمانی دست به دامن بیگانه می شود و زمان دیگر تحریم می شود اگر دور ریز و پسماند نیست پس چیست
 • مهدی یوسفی IR ۲۲:۱۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۹
  20 4
  مثلا دلتون خوشه نتایج رو ب تفکیک استان اعلام کردید ؟؟؟
 • IR ۲۲:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۹
  8 6
  خیلی امارای خوشبینانه ای هست
 • IR ۲۲:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۹
  8 1
  نتایج انتخابات خارج کشور هنوز اعلام نشده؟
 • علی US ۲۳:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۹
  4 0
  مشرق جان
 • IR ۲۳:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۹
  4 3
  فقط مشنگها
 • IR ۲۳:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۹
  12 27
  یک اصلاح طلب مناسب برای ریاست جمهوری کسیه که برادری برای تاراج بیت المال نداشته باشه ....
  • IR ۰۹:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   31 9
   خخخخ یک اصولگرا مناسب هم اونی که یک جناح برای تاراج بیت المال نداشته باشه
  • IR ۱۱:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   8 8
   البته معاون اول یک اصلاح طلب خوب هم نباید برادر داشته باشه!
  • IR ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   6 8
   09:24 اتیششون زدی با این کامنتت بنازم به درایتت که حقیقتا حقیقتو گفتی
 • US ۲۳:۳۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۹
  63 33
  قبلآ هم گفتم پزشکیان والسلام
 • IR ۲۳:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۹
  4 1
  من می دونم از اینها سوال دقیق کارشناسی هم بمرسی برات شعار نیزارند روی میز ...
 • IR ۲۳:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۹
  5 0
  لطفا آرای نامزدها در استان ها را هم بگذارید
 • IR ۲۳:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۹
  26 43
  ای رأی دهنده به پزشکیان منتظر بنزین ۲۵۰۰۰ تومانی افزایش افسانه ای قیمت برق و غیره باشید
  • IR ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   12 20
   طرفدار قالیباف و جلیلی تحت هر شرایطی
 • IR ۲۳:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۹
  1 2
  چیه جداول
 • جعفری IR ۰۰:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  40 6
  یعنی یزدیها به اصلاحات رای ندادند ؟
  • مردم سالم یزد IR ۰۷:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   31 9
   یزدیها اکثرا مردم عاقل ، زحمتکش و سالمی هستند ...
  • IR ۰۸:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   16 10
   غیر از اردکان که به طور سنتی به خاطر خاتمی طرفدار اصلاحاتی ها هستند بقیه به نظر می رسد اینطور نباشند. خصوصا شهر میبد که جمعیت زیادی دارد و از لحاظ اقتصادی و صنعتی و کشاورزی همیشه رقیب اردکان بوده است و به خاطر افراد شاخصی مانند مرحوم دکتر فیروز آبادی اقبالی به اصلاحات ندارند.
  • IR ۱۲:۱۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   4 4
   07:47 به خاطر همین هم عجیبه که به کاندید اصلاحات رای ندادن
  • IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۱
   2 3
   ۱۲:۱۸ یزدی‌ها چون مؤمنن به دشمن قرآن و حجاب و دوست کفار رأی ندادن. به خاطر همین افسادات مغضوب مسلموناست
 • IR ۰۰:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  19 3
  واقعا مسخره است. وزارت کشور همون موقعه که اعلام شده بهش باید به تفکیک هر استان منتشر کنه.چ وضع اطلاع رسانیه
 • IR ۰۰:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  13 34
  چیزی که عیان است عیان است ،،فقط حقوق بگیران ،رای دادن ،خودتونم میدونید، دروغگو دشمن خداس؟
  • ۰۷:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   11 10
   فرا فکنی نکن کدام حقوق بگیری را برای رای ندادن تا بحال توبیخ ویا اخراج کرده اند ؟ واقعیت این است : کسانی که رای ندادند به حرف دشمنان ایران گوش دادند هرکس به کاری که دشمن به آن توصیه میکند عمل کند در رنج و مشکلاتی که دشمن برایش ایجاد میکند فقط باید خودش را ملامت کند
  • IR ۰۸:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   15 5
   الان خودت هم دشمن خدایی. چون بنده حقوق بگیر نیستم و رای دادم.
 • مجتبی IR ۰۰:۲۶ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  18 1
  خداییش اینم شد خبر بیشتر جداول که خالی و اطلاعاتی نداره. مشرق فکر کنم یه چیزیت شده.
 • IR ۰۰:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  34 21
  رای ترک‌زبانان باعث رای بالای پزشکیان بوده و لا غیر ...پزشکیان دقیقا از همین خصیصه آذری ها استفاده کرده و مساله رو قومی قبیله زبانی کرده و چون آمار مشارکت به نسبت پایین بوده رای آذریها چه اصولگرا و چه اصلاح طلب و چه مرددین همه به پزشکیان بوده.تو تهران و شهرستانهای تهران جمعیت بالایی دارند و تقریبا اکثریت به پزشکیان رای دادن حتی اونایی که اصولا تو انتخابات شرکت نمیکردند...
  • IR ۰۸:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   27 12
   خوب چرا ناراحتی؟! قوم اذری زبان مگر عاشورا تاسوعا و یاد امام حسین رو بیشتر از همه ما نگاه نداشتن؟ به قدر کافی هم عقل و شعور دارن به کی رای بدن.
  • IR ۰۸:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   7 21
   آذربایجان شرقی دینش را به شهید رئیسی ادا کرد!
  • محمد IR ۰۹:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   19 6
   انتظار خیلی بیشتری از مردم شریف آذربایجان و اردبیل داشتم.
  • علی IR ۰۹:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   15 11
   خب شما فارس ها هم قومیتی برخورد کردید نقشه انتخابات را ببین در هیچ استان فارس نشین پزشکیان اول نیست اگر یک اصلاحات چی فارس هم بود نقشه این شکلی بود؟؟؟؟؟
  • IR ۱۰:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   20 7
   سلام و احترام رای بالای ترک زبان ها به پزشکیان نشان از درک عمیق سیاسی و البته شناخت دکتر از نزدیک است
  • م بیرژندی IR ۱۱:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   10 9
   واقعا تعصب مایع تعجب منه. حتی زنجان ولایتمدار هم به پزشکیان رای داده. خدا به همه ما رشد سیاسی عطا فرماید!!!
  • امین IR ۱۱:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   15 3
   آخه داری زر مفت می زنی مگه رای جلیلی در مشهد دو برابر پزشکیان نیست؟
  • امین IR ۱۱:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   13 3
   دریغ از ذره ای تامل! جلیلی در مشهد 1میلیون و 400 هزار رای آورده پزشکیان 600هزار. اینو چرا نمی بینی اونو می بینی؟ نمی خوای ببینی چون متعصب به رای خودت و بی فکر هستی برادر عزیز
  • IR ۲۰:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   3 2
   ننویس برادر من ننویس با این کامنت های نژاد پرستانه فقط به صندوق رای اقای جلیلی ضریه میزنید
 • IR ۰۰:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  23 34
  مردم علاقه مند به قرارگاه مرغ صبح جمعه و به خودت پماد بزن و افتخار میکنم یه خونه هم براتون نساختم قطعی برق تابستان دلار 10 برابری تعطیلی کارخانه ها گرانی مسکن خدایی ماهی گلی دیگه اینقدر خنگ نیست
  • IR ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   9 4
   باز دمش گرم ماهی یه دونه مرغ میخوریم.یارانه 500هزار تومنی بهتون ساخته ها باهاش خداحافظی کن دوران حق خوری و مفت خوری به سر اومده ساندیسی
 • IR ۰۰:۴۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  72 52
  این دوره رای میدم اون هم ب دکتر پزشکیان چون حس میکنم دلی میخواد برای کشورم کار کنه
  • IR ۰۸:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   23 36
   خودش داره میگه من کارشناس نیستم هرچی میپرسن میگه من نمی‌دونم من نمیتونم نمیشه شما از کجا حس کردی میخواد کار بکنه کسی که ندونه میخواد چکار کنه اطرافیانش کارها رو پیش میبرن اطراف ایشونم همش وزرای دولت روحانی ان اگه روحانی کار کرد پزشکیان هم میکنه.پزشکیان آدم خوبیه ولی برنامه نداره
  • کرمی IR ۱۰:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   9 21
   آخه کپی روحانی و چطور می‌تونه کاری کنه، اگه روحانی شخصیتی برای خودش داشت این دیگه که کلا مرخصه و افسارش دست آخوندی ،ظریف و سایر فاسدین
 • IR ۰۰:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  5 10
  جلیلی نمی توکه حجاب را بیشتر چیزی که الان هست بکنه اگر کمتر نشه در صمن تحریم هم میزی که الان هست طرف باید بتونه درک دقیق رامع به مسیله مزز مداکره داشته باشد نه تحریم باید بدونه مختصات مزز مداکره الان جیه همین ...
  • ۰۷:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   18 5
   کمی زبان فارسی یاد بگیر تا اینقدر دری وری نگویی
 • IR ۰۱:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  10 15
  مشکل کشور ما همچنان اقتدار و تعییر اقتصاد سیاسی از لربگرایی به شرق گراییست وگرنه هیچ جیزی به وجود نمی اید مردمی که یاد بگیرند عیر قاونی رفتار کنند دیگه برای خواسته ااشون مشارکت سیاسی نمی کنند .. پزشکیان یا حلیلی رییس جمهور بدی برای ایرانند و قالیباف تنها رییس جنهور درست بود که اقایان با تود تواعی بیرون بردنش از گردونه ....وای به حال ابن کشور تنها توبیه جلیلی اینه که قالیباف میتونه پشتش باشه و سر خط بیارش وگرنه همین والا ..
  • محمد IR ۰۸:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   6 3
   وای به حال ما با این سوادت
 • IR ۰۱:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  9 0
  ۲۸ درصد آبرو ریزی است
 • IR ۰۱:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  15 0
  بیشترشو که خالی گذاشتید!!
 • IR ۰۱:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  22 17
  به اون نادانی که این جدولو تنظیم کرده بگین چرا حتی در شهرهایی که رای جلیلی بالاتر بود همش اسم پزشکیانو اول آوردین مگه اینجا هم حروف الفبا مطرح بود؟!؟!؟! امان از دست دوستان نادان
  • IR ۰۸:۲۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   6 4
   شما حرف وزارت کشور رو هم قبول ندارید؟ یا چشمات آلبالوگیلاس میبینه؟
 • CA ۰۱:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  13 8
  انتخابات؟ عددسازی و تقلب انتخاباته؟ قبلا ریز آمار به تفکیک صندوق میومد خیلی وقته یه آمار کلی اعلام میشه که مشخصه فیکه الانم مشخصا مشارکت زیر ۲۰ درصد بوده
  • IR ۰۹:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   9 6
   اگر عدد سازی بود که آمار رو می کردند بالای 60 درصد و نامزدی رو که دوست داشتند برنده انتخابات می کردند برو عمو جان یک جای دیگه دام تو پهن کن
 • IR ۰۱:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  10 33
  جلیلی توصیه شده قالیباف
  • IR ۱۲:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   8 1
   با این حرف فقط رای های جلیلی رو میریزید.قالیباف منفوره
 • IR ۰۱:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  50 30
  جلیلی رو ده پونزده درصد مردم فقط میخوان بقیه نمیخوانش و افکارشو دوست ندارن
  • IR ۰۸:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   9 14
   حالا افکارش چی هست؟ میدونی؟
 • US ۰۱:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  7 24
  اقای جلیلی مردم عاشق اینستاگرام هستند حتی از نان شب بیشتر. هیچ جایگزینی برای اینستاگرام در ایران ساخته نشده است. ما نمی خواهیم شما در‌انتخابات ببازید
  • US ۰۳:۳۳ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۱
   4 3
   رای ملت پزشکیان است و بس
 • سامان US ۰۱:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  6 2
  استان هایی که زیر ۳۰ در صد رای دادن رو خالی گذاستن
 • IR ۰۲:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  8 0
  مشرق سیستان رو اشتباه زدی خود وزارت کشور گفتن ۳۰درصد ولی شما زدی ۴۰درصد مشارکت 🤔🤔
 • IR ۰۲:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  50 80
  رای آذری ها بیشتر به آقای پزشکیان بوده... اونم پزشکیانی که از هم مسلکهای آقای روحانی با اون سابقه تیره و تاریک ۸ سال ریاست جمهوری هستش. فقط چون ایشان آذری هستن، اکثر آذری ها بهشون رای دادن... این یعنی فقط رای به هم نژادشون ... نه رای به توانائی فردی اون شخص.... اوج جهالت همین است و بس.
  • IR ۰۸:۰۳ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   19 32
   دقیقا همینجوره.صرفا جهل و تعصبات قومی
  • مینا IR ۰۸:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   18 25
   این کلام زیبای شهیدهمت روباعمق وجوددرک کنیددرانتخابات دقت کنیدکه دشمن کی روداره میکوبه به همون کاندیدرای بدین-الان دشمن بشدت داره جلیلی رومیکوبه امریکاواسرائیل بشدت دارن جلیلی روتخریب میکنن دشمن فهمیده که جلیلی چه شخصیتی داره ولی مامردم ایران باکنال تاسف نفهمیدیم
  • قادر IR ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   33 18
   آذری ها به آذری بودن پزشکیان رای ندادند به فهم و شعور و اینده نگری ایشان رای دادند
  • IR ۱۰:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   15 31
   سلام اولا جاهل خودتی آذربایجان سرزمین علما و دانشمندان است
  • امین IR ۱۲:۰۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   8 2
   مشرق نیوز عزیز پیام ها رو فیلتر نکن لطفا. مشهد 1ملیلون و 200 هزار تا رای دادن به جلیلی و 600 هزارتا به پزشکیان. این طرف هم برعکسش. حالا چی شد این جهالته اون درایت؟ یه ارزیابی از وضعیت خودت داشته باشی برای تو واجب تر از انتخاباته
  • IR ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   6 4
   اگه آذربایجانی ها از رو قومیت رای داده بودن الان طبق آمار باید قزوین همدان و زنجان پزشکیان در اکثریت بود،رای پزشکیان بیشتر استان های مرزی هست چون اونها حتما پزشکیان رو قبول دارن به رای ملت احترام بزار و هر چی رو با افکار فاشیستی خودت نسبت نده
 • ایران IR ۰۳:۲۶ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  7 13
  واقعا به شما باید مدال امانت داری داد هروقت به مردم احترام گذاشتید برنده هستید،، جاهایی که تعداد نزدیک بوده ویا بالاتر از پزشکیان اعلام کردید وجاهایی که پزشکیان بالاتر بوده خیر،، متاسفم ازاین فرم رفتار، درتقصیم سهم مردم هم اینگونه رفتار دارید همه چیز برای خودتان ومابقی گشنه،،،،
 • US ۰۳:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  10 6
  پزشکی فراماسون نیست همش از آزادی حرف میزنه
  • IR ۱۲:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   5 5
   چون بزرگترین مشکل کشور نبود ازادیه
 • IR ۰۴:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  13 11
  بعد یه سریا توهم میزنن که تو ایران زندگی قبیله ای نیست! به رای استان های ترک توجه کنید به وضوح قبیله ای بودنشون مشخصه
  • IR ۱۲:۲۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   4 4
   تو چرا میسوزی حالا؟ اگه به قبیله خودت رای داده بودن هم انقدر میسوختی یا داشتی بهشون احسنت محسنت میگفتی؟
  • IR ۰۲:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۱
   3 0
   نگاه کردیم مشهد فارس یزد کرمان رو بعد نگاه کردیم به زنجان قزوین همدان فهمیدیم
 • IR ۰۵:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  7 0
  دروغگو دشمن خدا و ملت است
 • DE ۰۵:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  18 9
  روز جمعه همه برای شهید عزیز رئیسی و همراهان شهیدش سنگ تمام بگذاریم. تا روح این شهدا شاد بشن. بایک صلوات بلند! برای شادی روح شهید رئیسی و یاران شهیدش رای رو تو صندوق بندازیم و با ایشان بیعت دوباره کنیم تا راهش ادامه یابد و تمامی برنامه های اقتصادی اش برای پیشرفت ایران عزیز با سرکار امدن دولت انقلابی قوی و توانمند عملیاتی بشه. با این صلوات و رای بمثابه یک تیر قوی از سوی هر ایرانی چشم صهیونیست ها رو کور کنیم.
 • IR ۰۶:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  5 8
  اینجاست که خائنین به ایران مشخص میشه .....باید مهندسی جمعیت صورت بکیره .
 • محسن IR ۰۶:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  8 0
  مشرق جان .. امار مشارکت فاجعه است .
 • IR ۰۶:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  24 28
  فقط انتخاب ترکها و لرها عمدتا پزشکیان بوده است.دور دوم میزان رأی پزشکیان ثابت است و تعداد آراء جلیلی تعداد آراء قبلی باضافه تعداد آراء حامیان قالیباف و پورمحمدی خواهدبود.
  • IR ۱۰:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   5 5
   اتفاقا برعکس اونایی که رای ندادن میان رای میدن
 • IR ۰۷:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  25 39
  اقای جلیلی هیچ وقت موافق تحریم نبوده فقط گفته با اون شکل مناطره توهمی برجامیون تحریم رفع نمیشه و باید پیچیدگیهای مسایل منطقه و قدرت در جهان را بلد باشید تا بتونید مداکره کنید .
  • IR ۰۷:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   48 16
   آقای جلیلی سواد نداره، حتی نمیدونه تحریم در چه حده
  • IR ۰۹:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   6 5
   بله بلد باشید تا زیر منشور ۷ سازمان ملل برین خخخخ
  • IR ۱۲:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   3 1
   4سال تمام مذاکره کرد
 • IR ۰۷:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  15 36
  متاسفانه تنها ملاک ترک زبان ها برای انتخاب رییس جمهور همون ترک زبان بودنه نه برنامه و کارنامه
 • تهران پرمصرف طلبکار IR ۰۷:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  19 45
  جالب است که تهرانیها کمترین مشارکت را داشته اند !! ... تهران که بیشترین امکانات را دارد و همه بودجه کشور در آنجا هزینه میشود !! .... تهران ، پرمصرف ، طلبکار ، مدعی !!
 • حسین IR ۰۷:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  9 3
  جدول استانهایی که خالیه نشان از رای نیاوردن جلیلی در این استانها می باشد جهت اطلاع مشرق جان ...
 • IR ۰۷:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  18 17
  اصفهان پرچمش بالاست زنده باد اصلح جلیلی چرا آدم کاری کنه با رای به پزشکیان و دولت سوم روحانی مملکت رو به نابودی بکشه اونم تو این پیچ تاریخی که میشه امتیاز گیری کرد. باید تلاش کرد اونایی که رای ندادن یا فریب خوردن رو راضی کرد تا به جلیلی رای بدن و انشاءالله اکثر رای قالیباف هم بت جلیلی هست
  • IR ۱۲:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   13 7
   آنهایی که در اصفهان رای به جلیلی دادند نشان دادند که به تحجر علاقه دارند
  • IR ۱۸:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   3 3
   طرف تو عمرش یک بار غسل پاکی نگرفته بعد از تحجر حرف میزنه ،نذارید دهنمون باز کنیم ،زندگی سگیتون بریزیم رو صفحه
 • آرش IR ۰۷:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  27 12
  سلام دوستان. با اطلاع دقیقی که دارم در روستاها از افراد بی سواد سوء استفاده میکنن ورای اون بی چاره هارو به نام پزشکیان زدند. باید فوری فکری برای مرحله بعد کرد واین ایراد برطرف بشه .برخی از ناظران سرصندوق هم فاسدن ومهره های پزشکیان درمحل اخذرای اجبار به رای پزشکیان کردن‌. اینها متاسفانه آموزش پرورشی هستن که همگی درباند خاتمی هستند!
 • آرش IR ۰۷:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  16 6
  دقیقا یک شخصی دیروز میخاست به جلیلی رای بده ولی چون شناسنامش قدیمی بود وکارت ملیش هم هنوز صادر نشد بهش اجازه ندادن رای بده‌. اینم یک ضعف اساسی بود
  • IR ۱۲:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   6 2
   یه کارت ملی نتونستید بعد از این همه سال تولید کنید؟
 • خسروی IR ۰۷:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  10 14
  دوره قبل به جلیلی رای ندادم به پزشکیان رای دادم ولی الان تمام فامیلها را برای جلیلی بسیج می کنم
  • رضا IR ۱۸:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   3 5
   شما که ایتقد راحتت و بی دلیل نظرت عوض میشه کلا رای نده برادر.....زیادم اقوامت رو برا جلیلی متحد نکن که قضیه بورس نشه و خجالت زده نشی بعدن...بعدن تمام کاسه و کوزه ی بوبختی و فلاکت ملت رو بر سرت نکوبن....حالا چیشد از پزشکیان به جلیلی رسیدی تو ۴۸ ساعت؟؟؟خخخخخخ مملکتو نگاه
 • نجمه IR ۰۸:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  4 0
  سلام چه امار بی نظمی یا باید همه رو با عدد می گذاشتین یا با درصد و به ترتیب رای نه اینکه همه جا اول اسم پزشکیانو بنویسید
 • mostafa IR ۰۸:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  14 17
  من به قالیباف رای دادم الان با افتخار به جلیلی رای میدهم خطر دولت سوم روحانی در کمین است
 • IR ۰۸:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  7 3
  اقایان قلیباف ذاکانی وقاضی زاده هامی الان موقع ادای دین به اسلام وشهید خدمت ریسی که برای اقای جلیلی بطور جدی طبلیغ کنند وادای دین به ولایت ودین اسلام باشند .........انشاله.
 • IR ۰۸:۳۳ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  12 1
  جای شهید آل هاشم تو این انتخابات خیلی خالیه .روحش شاد
 • تهرانی ری IR ۰۸:۳۳ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  23 16
  شما اصولگرایان هیچ وقت امانت دار خوبی نبودید و همیشه قدرت مداری را بر مردم مداری ترجیح داده اید. مردم از تندروی های شما بیزار هستند آنقدر بیزار که نمی خواهند رای بدهند.
  • IR ۰۹:۳۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   7 6
   ببندش ، مردم تهران بلا نسبت مذهبی ها، بقیه سگ باز و بی خاصیت پرمدعا هستند خودم تهران زندگی میکنم ولی امیدوارم یک زلزله بیاید و این شهر رو نابود کنه
 • IR ۰۸:۳۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  27 18
  اقای پزشکیان پرچم بالاست.به کور ی چشم همه کسانی که دوست ندارن
 • هادی IR ۰۸:۳۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  17 20
  خدایی به ترکیب آرا توجه کنید. زندگی قبیله ای موج میزنه. طرف تو چشم ملت نگاه میکنه میگه برنامه مرنامه ای ندارم.‌ فقط دنبال رفع تحریمم اونم وقتی قراره ترامپ بیاد سر کار پشت سرش دولت روحانی وایسادن ولی چون ترکه ملت میرن بهش رای میدن. واقعا یه جامعه توسعه نیافته عقب مونده ایم. طرف اینقدر ابلهه که فکر میکنه یه رئیس جمهور میتونه پوشش ملت رو عوض کنه و از ترس جلیلی میره رای میده به پزشکیان حامی سابق گشت ارشاد! ما واقعا با یه مشت بی سواد طرفیم. اصلاحطلب ها خوب ملت و شناختن.
  • IR ۱۳:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   1 1
   100 درصد
  • IR ۱۳:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   1 1
   بله
  • نجمه IR ۱۳:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   1 1
   حق 100 درصد
  • نجمه IR ۱۳:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   0 1
   حق 100 درصد
  • نجمه IR ۱۳:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   0 1
   حق 100 درصد
  • نجمه IR ۱۳:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   0 1
   حق 100 درصد
  • نجمه IR ۱۳:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   0 1
   حق 100 درصد
  • نجمه IR ۱۳:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   1 2
   حق 100 درصد
 • IR ۰۸:۴۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  11 6
  به نظر می رسد شعار قومیت گرایی و زبان بازی تاثیر داشته است چون هم زبان خودشان بیشتر رای داشته اند
 • IR ۰۸:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  32 14
  با نگاه سطحیی ب جداول، استان های غربی اغلب طرفدار پزشکیان و استانهای شرقی و جنوبی خواهان جلیلی و قالیباف هستند ولذا جلیلی و قالیباف برای تشویق این استانها و استانهای رای نزدیک میباید ب انها سفر کنند و شور انتخاباتی را بالا ببرند.بعضی از استانها را باهم و بعضی را هم انفرادی عازم ان شهرهای شوند. نباید بیکار بنشینند.
 • علی IR ۰۸:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  27 40
  جلیلی که برجام را فنا کرد این بار هم میخواهد کشور را به نابودی بکشاند
  • شهرام IR ۱۲:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   25 2
   برجام در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی تصویب و پس از آن اجرا شد.با خروج رییس جمهور آمریکا از برجام با باقی ماندن ایران در این عهد نامه استعماری ،ایران دچار مشکلات اقتصادی و... زیادی شد.پس مشخص شد که برجام برای ایران شکست محض و برای غرب پیروزی بزرگ بدون هزینه بوده است.
  • علـی IR ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   4 1
   دم زاکانی گرررررررررررررررررررررررم خوب اسمی براتون گذاشت: پرروهای نجومییییییی
 • IR ۰۹:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  17 10
  دوستان این جا دیگه بحث قالیباف و جلیلی نیست بحث آب و خاک هست بحث دین هست بحث استقلال کشوره . دور دوم همه باید یکدل بشیم . هنوز مزه بسیار تلخ دولت روحانی را داریم حس می کنیم . اگه انتقاداتی هم به آقای جلیلی هم داشته باشیم باید به آقای جلیلی رای دهیم تا دولت مذاکره برای هیچ سر کار نیاد. باید دوستانی هم که قبلا رای ندادن تشویق کنیم که بیان به جلیلی رای بدن .
 • عظیم IR ۰۹:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  2 0
  سلام چرا آری بعضی استان بصورت فردی خالی است.علتی دارد
 • IR ۰۹:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  11 2
  یک تحلیل با توجه به این آمار دارم . در استان های ترک زبان آرا پزشکیان بیشتر هست ولی در بقیه استانها چون اکثریت مردم در انتخابات شرکت نکردند و کسانی شرکت کردند که بیشتر از طیف تندروها و اصول گرایان هستند یا کسانی که به هر دلیلی حامی وضعیت موجود هستند ، رای جلیلی بیشتر هست. اگر در دور دوم باز هم اکثریت مشارکت نکند احتمال برنده شدن جلیلی بسیار زیاد است
 • IR ۰۹:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  0 0
  میزان ارا در چند استان اعلام نشده ؟!!!! دقیقا مشکل کجاست
 • مسعود IR ۰۹:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  16 4
  خدا وکیلی حوصله یه روحانی و ظریف دیگه رو ندارم. اینا از 8 سال دولتشون یا تو عمارت پاستور یا تو هتل کوبورگ اتریش ول میچرخن. ملت برید رای بدین به جلیلی خواهشا
 • سالار IR ۰۹:۴۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  12 3
  سلام.فقط جلیلی.والسلام
 • IR ۰۹:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  16 4
  فقط جلیلی والسلام
 • حسن RU ۰۹:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  3 5
  بزنید تو سر هم
 • IR ۱۰:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  3 0
  مردم
 • حمیدرضا IR ۱۰:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  16 4
  من خوشبختانه رای ندادم ولی خیلی دلم میخواد جلیلی رئیس جمهور بشه
 • US ۱۰:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  13 7
  آهای شماهایی که از رئیس‌جمهور شدن پزشکیان نگرانید خب خیر سرتون میخواستین بیاین شرکت کنید نزارید پزشکیان رأی بیاره
  • IR ۱۲:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   0 0
   شرکت کردن مردم عادی
  • علـی IR ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   1 1
   خواستیم دون بپاشیم چند میلیارد دیگه از جیب مبارک خاندان رفسنجانی و آخوندی و جهرمی و... هزینه بشه
  • علـی IR ۱۵:۲۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   2 1
   خواستیم چند هزار میلیارد دیگه از جیب خاندان رفسنجانی و آخوندی و جهرمی و... هزینه بشه😉
 • مهران IR ۱۰:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  9 7
  باعث رای آوردن پزشکیان شدند یعنی همان نگاه عقب افتاده و قبیله ای.
  • IR ۰۰:۱۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۱
   3 1
   قوم و قبیله ای اگه قرار باشه بگن مشهذی هان دست از سر مملکت بر نمیدارن
 • کاربر IR ۱۰:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  4 0
  با سلام، مردم فقط دنبال صداقت و اصلاح معیشت خودشون هستند تا کمی از این وضع فلاکت بار نجات پیدا کنند، دنبال بدتر شدن وضعیت موجود نیستند به خصوص اشاره ام به کارگران و کارمندان هست که حقوق ثابت دارند و بیشترین ترکش تحریم به اونها خورده، با مشاغل دیگه که تحریم به نفعشون شده کار ندارم.
 • IR ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  9 4
  فردا بنزین ۳۵۰۰۰ تومان بعد همه آه و ناله و شکایت که این چه وضعیه!!
  • IR ۱۲:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   3 3
   یه بار گرون بشه بهتر از اینه که هر ماه دولت خودش تمام اجناسو دستور بده قیمتشون چند برابر بشه. یه شبه ماکارونی و روغن و ارد و ... رو 5 برابر کرد بعد گفت فقط 4 قلم گرون میکنیم تمام اقلام قیمتشون 5 برابر شد که هر چند ماه یه بار همینطوری میشد
 • IR ۱۱:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  15 9
  ازهموطنان ترک زبان تقاضا دارم به جای قومیت گرایی به فکر انسان اصلح باشند تمام ماایرانیها جدای از اینکه ترک ،لر،کرد،شمالی،. باشیم مسلمان وشیعه امیرالمومنین ع هستیم وبیندیشیم الان امام زمان ع از ما چه انتظاری دارند واز دید اسلام وقران منش کدام اقا به مکتب شیعه واسلام وانقلاب نزدیکتر است 🙏🙏🙏🤲✌️🇮🇷
  • ترک زبان IR ۱۱:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   19 3
   منم بعنوان یه ترک زبان از مردم ترک تهران و زنجان و تبریز و ارومیه و اردبیل خواهش میکنم که بخاطر رضای خدا و نجات ملت و شادی روح سید محمد علی آل هاشم تعصب قومی و نژادی رو کنار بزارین و با عقل و منطق رأی بدین و حق رو از باطل درست تشخیص بدین توروخدا دلتون واسه ما بدبخت بيچاره ها بسوزه
  • IR ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   2 4
   عزیز حؤرمتلی تؤرک وطنداشلاریم سن آلله بیز بدبخت بچارالارا رحم الیون! تعصب و نژاد پرستلیگینن رأی وئرمیون عقلی منطقینن رأی وئرون! بو کیشینین تؤرک اولماغنا گؤره ناباید بیر میلتی بدبخت الیسیز یاخچیلیخ و کیشیلیک مؤهومدو، تؤرک اولماخ یوخ
  • IR ۱۲:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   4 3
   ما ترک ها گول خوردیم
 • IR ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  1 1
  استانهایی که رای پزشکیان بهتر شدن
 • مجتبی IR ۱۱:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  20 2
  این دو نفر انسانهای پاکدستی هستند. اما تفاوت در گروه و طیفی است که نمایندگی میکنند. پزشکیان نماینده نئولیبرالها و صاحبان شرکتهای نفتی و فولادیها و... است. و جلیلی در مقابل اینها و نماینده طبقات کارگری و پایین دست جامعه.
 • ناشناس IR ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  1 4
  به پزشکیان رای میدم دولت سوم روحانی بهتر
 • IR ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  4 3
  جلیلی حافظ قران هستش ولی نمایش نمیده
  • IR ۰۰:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۱
   4 1
   حافظ قران بودن چه مشکلی از اقتصاد مملکت حل میکنه برو ببین دکترای چی داره و کجا درس خونده و استاد راهنماش کی بوده مملکت این همه نخبه داره اونوقت امام صادقی ها دارن بهمون حکومت میکنن
 • مرتضی IR ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  3 0
  و مشرق تا پاسی از شب بیدار بود چون فردا امتحان آمار داشت
 • ایرانی IR ۱۴:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  1 0
  هزار تا کار خوب داشته باشی هیچ حساب نمیشه، یک کار ناخوب همه را باطل می کند. حتی اگر هیچ کاری هم نکردی و معلوم نبوده در عمل چه کاره ایی. خوب نشان داده می شود!! این است رسم روزگار!
 • IR ۱۴:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  3 1
  از لج‌تون نسبت به آقای جلیلی، در استانهایی هم که اول بوده اسمش‌رو گذاشتید نفر سوم همه جا اول پزشکیان حتی با رای کمتر! خدا رو شکر قالیباف رای نیاورد رای‌تون سوخت خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
 • GB ۱۴:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  0 1
  نکنه موضوعی هست که دیر دارند اعلام می کنند. کاش صندوق ها را جدا بگند
 • IR ۱۴:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  6 2
  هرجا ماهواره بیشتر دارن به پزشکیان رأی دادن
  • IR ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   0 0
   😂😂😂
  • علـی IR ۱۷:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
   2 2
   پس خبر نداری که نشریه گاردین پرتیراژترین و معروف‌ترین نشریه روباه پیر (انگلیس) هم از پزشکیان حمایت کرده!
  • IR ۰۲:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۲
   0 0
   دقیقا
 • IR ۱۵:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  2 4
  بنظرم پیروز مرحله اول جلیلی هست چون هم رقیب خودی داشت و هم غیر خودی
 • IR ۱۵:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  0 0
  دوستان چقدر ساده هستید...اینا همه یکی هستند..الان مغضوبین معروف وانتخاباتی حکومت چه کسانی هستند .کروبی ومیرحسین موسوی که هردو به اصطلاح در حصر هستند .البته در یک منزل یا باغ بزرگ همراه با استخر وامکانات رفاهی کامل وزندگی راحت وکم دغدغه که همه ما آرزویش را داریم..اینها مغضوبین بودند.پس بیخود تو سر وکله هم نزنیم وآرامش همدیگر رو نگیریم.این روزها هم میگذره و به قول نقی معمولی هیچی به هیچی
 • یوسف IR ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  2 1
  حیف باشه دور بر پزشکیان پر از گربه نره و روباه های مکاره همین ظریف مفت خور کلی برای برجام رفت و آمد کرد و آخرش شد باد هوا تنها شخصیت یک رئیس جمهور مهم نیست عباس آخوندی که افتخارش نساختن مسکنه و در حادثه قطار جان مسافرها برایش مهم نیست و خبرنگار رو هل می دهد و حقوق بگیران نجومی همه شدن اطرافیان پزشکیان ساده انگار
 • نامدار IR ۱۶:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  1 1
  به عنوان یک غیر ترک و طرفدار تاکتیکی اصولگراها در این دوره معتقدم که، حالا ترک ها نشون دادن داشتن وزن سیاسی در یک کشور یعنی چی، و این یک نقطه عطف در تاریخ ایران هستش
 • دژپل DK ۱۶:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  2 0
  خداکنه کسی که رییس جمهور می شه نه برادر داشته باشه نه معاونش برادر وخواهر زاده داشته باشه.نه معاونش یهو دوستدار اسراییل و...ضمنا به خاطر مردمش به کل دنیا نگاه کنه
 • IR ۱۷:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  5 3
  دوره اصلاحات ، محمد خاتمی زاینده رود اصفهان رو خشک کرد و آب رو فرستاد یزد ! من نمیدونم چطور یک اصفهانی میتونه این رو نادیده بگیره و دوباره به حکومت اصلاح طلبان رای بدهد !
 • IR ۱۷:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  3 1
  مردم مواظب باشید این برادر نداشته باشه! چون برادر اصلاح طلبا غارتگر بیت المال از آب درمیاد ....
 • IR ۱۸:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  4 2
  به پزشک رای خواهیم داد
 • IR ۱۸:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  1 0
  اغلب کسانی که رای ندادند از گرانی اقلام مصرفی مخصوصا گوشت گلایه دارند میگویند به هر طیفی که رای می‌دیم گرانی هست و افزار مالیات اینها به دنبال قدرت هستند و کسی به فکر ما نیست. مسئولان به داد مردم برسید وگرنه فردا مشارکت بیست درصدی به نفع هیچکس نیست.
 • محمد IR ۱۹:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  5 4
  رای من وخانواده ام به دکتر جلیلی عزیز است پزشکیان توان اداره کشور نداره همون دولت روحانیه هیچ اختیاری ازخودش نداره دور اول دکتر قالیباف رای دادم
 • IR ۲۱:۴۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  1 4
  دم اصفهان و قم و مشهد گرم دم بوشهر و کرمان و خوزستان گرم
 • رسول طالب زاده CA ۲۲:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  0 0
  باسلام به ملت شریف ایران برادران و خواهران گرامی بخدابارای ندادن گرفتاریهاومشکلات کشورحل نمیشوداگررای ندیم کسی که دوست نداریم میدانیم کشوررانابودمیکندرعیس جمهورخواهدشدامااگربریم پای صندوق رای بدیم حداقل آن کسی راکه میشناسیم میدانیم کشوررادرست میکندبه آن رای میدهیم بخداهمه ماتویه وضع هستیم
 • IR ۲۲:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  1 0
  یه عده به رای استان های ترک به پزشکیان گیر میدن. مگر جلیلی در خراسان کم رای آورده آیا رای خراسان بر اساس تعصب محل تولد نبود؟!
 • کارشناس IR ۲۲:۳۳ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
  1 1
  رای جلیل در مناطق محروم و عقب مانده بیشتر است .
 • GB ۰۲:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۱
  0 0
  جمع کل رای طرفداران
 • ایرانی IR ۰۵:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۱
  3 3
  پزشکیان = روحانی =ظریف=جهانگیری =جهرمی=... =دولت توقف و عقبگرد و ملتمس و فاسد ...با چشم باز رای بدهیم
 • IR ۰۷:۰۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۱
  3 3
  دور اول به پزشکیان رای دادم اما اینکه رئیس ستاد پزشکیان گفته بنزین را میخوان گرون کنند،دیگه بهش رای نمیدم،نمیخوام باعث این باشم که نقشی در فشار بیشتر به مردم داشته باشم بنزین وقتی گرون شد همه چیز گرون میشه،فشار به قشر ضعیف میاد،در مرحله ی دوم رای میدم به جلیلی،بهتره
 • IR ۱۰:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۱
  1 0
  از ماست که بر ماست،تا وقتی انتخاب ما با چشم بسته باشه،اینکه انتخاب ما قومی،قبیله ای،نژادی باشه کشور هیچ رشدی نمیکنه،یک گروه با تحریک احساسات جوانان بخوان رای اونها را استفاده کنند برای منافع حزبیشون و بعد بزنن زیر وعده ها،با تعصب قومی و نژادی و هیجانی تصمیم به انتخاب گرفتن دودش به چشم همه میرود
 • IR ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۱
  2 1
  متاسفانه بنظر میاد برخی استان های ما قومیتی رای دادن، از چنین رایی میشه دفاع کرد اون دنیا!؟
 • عباسعلی IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۱
  1 3
  پزشکیان با سیاست دوقطبی قومیتی و اهل سنت و اهل تشیع کشور را به سوی التهاب داخلی و تنش خارجی و فشارهای بیشتر پیش خواهد برد. این یعنی بالا بردن هزینه امنیتی برای کشور و به تحلیل بردن توان کشور در این حوزه به جای تمرکز برای ایجاد اشتغال و عمران. مردم ایران هوشیار باشید.
 • نصیر IR ۱۴:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۱
  0 0
  دوستان چرا خودتون رو به در و دیوار میزنین وقتی صخبت عدالت میکنین چرا صادقانه صحبت نمیکنین همان اقای جلیلی هر کجا صجبت میشه قرارداد نفنی و تحریم و......... این اقا حضور داشته مگه چکاره مملکت هست که همه جا تصمیم گیرنده بوده
 • خدا و مردم IR ۱۷:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۱
  0 0
  به امید خدا و به پشتوانه مردم
 • مجتهد IR ۰۸:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۲
  0 1
  اینکه نشد آمار!
 • IR ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۲
  1 1
  پزشکیان (نه به اقتصاد )

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس