آیا یهودیان دارای هوش خارق العاده ای هستند که دیگر ابنای بشر از آن بیگانه اند؟ یا اینکه نوبل به ابزاری برای خودنمایی آنان بدل شده؟ برای رازگشایی از این سؤالات با گزارش ویژه مشرق همراه شوید.

گروه گزارش ویزه مشرق؛ جنبش صهیونیزم در اواخر قرن نوزدهم توسط یک یهودی کافر (آتئیست) با نام "بنیامین (تئودور) زئب هرتصل" پایه گذاری شد. هرتسل در نوشته های خود یهودیان را به پیروی از تورات قوم برگزیده و برتر لقب می داد. او در سال های پایانی قرن نوزدهم (1897) در کنفرانسی در یکی از شهرهای سوئیس، "بال"، که نخستین همایش جنبش صهیونیزم در آن برگزار شد با برشمردن وجه تمایز یهودیان امتیازات خاصی را برای آنها طلب کرد.
 در طول دهه های گذشته صهیونیزم برای رسیدن به اهداف توسعه طلبانه خود در تمامی زمینه ها از جمله سیاسی، فرهنگی، تاریخ (سازی) و اقتصادی برنامه های طویل المدت و دقیقی را طراحی و اجرا کرده است. یکی از این برنامه های بسیار زیرکانه که با پشتوانه مالی بسیار بزرگی از طرف سرمایه داران یهود حمایت می شود ساختن توجیهات علمی برای دعاوی مختلف و تایید اهداف آنها در تمامی زمینه هاست.
تلاش های صهیونیزم در سوء استفاده از مفاهیم و تحقیقات علمی

صهیونیزم حتی برای تایید ایدوئولوژی و گشودن مسیر رسیدن به اهداف خود علوم مختلف از روانشناسی و جامعه شناسی گرفته تا ژنیتک و زیست شناسی را نیز به بازی گرفته است. یکی از آخرین تلاش های صهیونیزم در سوء استفاده از مفاهیم و تحقیقات علمی اقداماتی گسترده برای علمی جلوه دادن "برگزیده بودن" ادعایی این قوم است که در قالب انتشارات مقالاتی علمی در ژورنال های معتبر بین المللی در تایید هوش و آی کیوی متفاوت و بیش از حد نرمال بشری یهودیان است! در کنار این مقالات افزایش آمار دریافت جایزه نوبل از سوی یهودیان که به هیچ وجه در تناسب با نسبت جمعیتی ایشان نیست از وجود طرح گسترده ای خبر می دهد که صهیونیزم برای دست و پا کردن توجیهات علمی برای "برتر بودن" خود اندیشیده است. در این مقاله به بررسی یهودیزه کردن جایزه نوبل و ادعای آی کیو و هوش ذاتا سرشار یهودیان خواهیم پرداخت.


ریشه های خود برتر بینی

در بخش فارسی سایت وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی آمده است:

واژه "העם הנבחר" به مفهوم "قوم برگزیده" است. به باور یهودیان، پروردگار این قوم را برگزید که پیام وحدانیت حق و یکتا پرستی را به گوش جهانیان برساند. بنابراین، به گمان باورمندان یهودی، این قوم از نظر معنوی "برگزیده" است و این افتخار را دارد که پروردگار ماموریت ترویج اخلاق و دین را به این قوم سپرد. پروردگار مشعل اخلاق و معنویت را به آنان سپرد که جهان را با نور آن روشن سازند.

این که تضاد موجود بین این توهم انگیختگی برای هدایت بشر و حمایت گسترده از انواع فسق و فجور در جوامع (پورنوگرافی، همجنس بازی، فحشا، مواد مخدر و و و...) از طرف یهود چگونه قابل توجیه است را به همان آی کیو و نبوغ فوق بشری ایشان حواله می کنیم. حال در مورد شیوه روشن کردن این مشعل فروزان اخلاق و معنویت در جهان و درباره طرز رفتار و نحوه برخورد قوم بنی اسرائیل با سایر ملت ها و مردمان به چند نمونه از آیات تورات (تحریف شده توسط یهود) که منبع عمل و رویه ایشان است دقت کنید:

تثنیه، باب 14 آیات 21:

«گوشت مردار نخورید آن را به غریبه های شهر بده تا بخورند، یا به اجنبی بفروش، زیرا که تو قوم مقدس خدایی»

لاویان، باب 25آیه 46و45و44

«و اما درمورد برده ها و کنیزهایی که مال شما خواهد بود، از ملت های اطراف برده و کنیز خواهید خرید، کودکان غریبه ها و بیگانگانی که در میان شما زندگی می کنند، خواهید خرید، و آنها را به عنوان ملک طلق خود بعد از خود میراث باقی خواهید گذاشت. فقط به برادرانتان به بنی اسرائیل با خشونت و تحکم سروری نخواهید کرد».


افکار برتری نژادی از تورات تحریف شده سرچشمه گرفته و ریشه در اعتقاد دینی یهود دارد


خروج، باب 29آیه 33:

«و آنانی که برای تقدیس خود، بدین چیزها کفاره کرده شدند آنها را بخورند. لیکن شخص اجنبی نخورد زیرا که مقدس است».

اشعیا، باب 54آیه 3:

«نسل تو سایر ملل را تصرف خواهد کرد».

اول پادشاهان باب5 آیه 15:

« در حقیقت اکنون فهمیدم که در جهان خدایی نیست بجز در اسرائیل».

تثنیه، باب23 آیه 1-3:

یک موآبی، یک عمونی به جماعت خدا راه نخواهند یافت هیچکدام از آنان تا نسل دهم حتی به میان جامعه خداوندی وارد نخواهند شد».


از اینجا پیداست که افکار برتری نژادی از تورات تحریف شده سرچشمه گرفته است و بی ارزش شمردن سایر ملل ریشه در یک اعتقاد دینی یهود دارد. مسلم است که خدای یهودیان این برتری یهود را باید به نوعی به دیگر بندگان دون پایه خود نیز نمایان ساخته و ثابت کند. چه چیزی بهتر از بخشیدن هوشی سرشار به زادگان قوم یهود که به وسیله آن بتوانند برتری خود را به رخ بشریت کشیده و از طریق توالد و تناسل درون گروهی این هوش ویژه خدادادی را حفظ کنند؟! حال که مقالات علمی معتبر هم این اعتقاد دینی را تایید می کند دیگر چه بهانه ای در دست سایر ملل برای عدم انقیاد و عدم باور یهودیان، خدمات آنان و درستی اهداف ایشان باقی می ماند؟! هدف:

یهودیان در سایه هوش بالای خدادادی

خود بهتر از هر کسی می توانند دنیا را اداره کنند!


یهودیزه کردن جایزه نوبل

جایزه نوبل شیمی در سال 2011 به یک یهودی ساکن سرزمین های اشغالی اختصاص داده شد. از سال 2002 تا کنون اسرائیل برنده 6 جایزه نوبل در رشته های مختلف شده است. با نگاهی به جوایز نوبل اختصاص یافته به اسرائیل، می بینیم که هیچ کدام از صهیونیست ها برنده جایزه صلح نوبل نشده و همه ایشان فقط در موضوعات علمی جایزه نوبل گرفته اند. شایان توجه است که جایزه صلح نمودار فعالیت علمی نبوده و قابلیت بهره برداری تبلیغاتی از آن برای نشان دادن هوش سرشار یهودیان را ندارد!

بسیاری از کشورهای بزرگ که جمعیت تحصیل کرده و دانشمندان بسیار بزرگی دارند نتوانسته اند در مدت مشابه از اسرائیل سبقت بگیرند. فرانسه در همان مدت 6 برنده جایزه نوبل داشته است. آلمان و روسیه پنج مورد و هند فقط یک نفر. این نشان می دهد که گرایشی وجود دارد که به طور عمدی تعداد یهودیان برنده جایزه نوبل را افزایش دهد. در واقع موفقیت اسرائیل در تولید دانشمندان برنده جایزه نوبل بخشی از یک گرایش برنامه ریزی شده و قوی است که نیاز به توضیح دارد.از سال 2002 تا کنون اسرائیل برنده 6 جایزه نوبل در رشته های مختلف شده است.


این برنامه صهیونیستی یک قرن سابقه داشته و اجرای آن در حدی پیشرفت کرده است که 5 نفر از 13 دانشمند برنده جایزه نوبل در سال 2011 از یهودیان بوده اند! بعید نیست که در سال های آتی تمامی جوایز نوبل که هم اکنون به عنوان نموداری از دست یابی به قله های دانش بشری محسوب می شود؛ به یهودیان اختصاص یافته و طی چند دهه بالاخره به بشریت قبولانده شود که یهودیان سرآمد علوم بشری بوده و در سایه هوش بالای خدادادی خود بهتر از هر کسی می توانند دنیا را اداره کنند.

در نیمه نخست قرن بیستم علی رغم فشارها و تبعیض های اجتماعی موجود علیه یهودیان در دنیای غرب، آنها توانستند 14 درصد جوایز نوبل در ادبیات، شیمی، فیزیک و پزشکی را به دست آورند. در نیمه دوم قرن بیستم با وجود این که رویه ی اعطای جایزه نوبل تغییر کرد و تمامی مردم جهان را شامل شد آمار جایزه نوبل اختصاص داده شده به یهودیان به 29 درصد افزایش یافت! بدین ترتیب در دهه اول قرن 21 این آمار به 31 درصد رسیده است! در حالی که یهودیان فقط 0.2 درصد جمعیت جهان را تشکیل می دهند. پرسشی که به وجود می آید این است که این عدم تناسب بزرگ چگونه و چرا به وجود آمده است؟!

این سوال هم در بین مردم و هم در مجامع علمی مطرح بوده است و گمانه زنی هایی را هم در پی داشته است. آیا این مقدار از شکوفایی ذهنی و علمی (اگر واقعیت داشته باشد) در نتیجه نحوه تربیت فرزندان در خانواده ها و جامعه یهودی به وجود آمده یا مربوط به صفات ژنتیکی است که یهودیان را در برخی از رشته های علمی به موفقیت می رساند؟ آیا سیاست در اینجا نیز وارد معرکه شده و با پشتوانه پول های سرمایه داران یهود در حال پیشبرد برنامه ای خاص است؟

مشخصا بحث های فراوانی بر روی این سوالات خواهد شد. در این میان عده ای با علم کردن آی کیوی متفاوت و بالاتر از حد معمول یهودیان، به خصوص یهودیان اشکنازی، به طور خزنده به دنبال اهداف پنهان خود هستند. اما آیا واقعا رابطه ای بین هوش بالا و پیشرفت در رشته های پیچیده علوم مانند ریاضیات وجود دارد؟ به علاوه زنان فقط 5 درصد از جوایز نوبل را برنده شده اند اما مسلم است که هوش آنها پاین تر از مردان نیست. هوش یک پیش نیاز ضروری در پیشرفت علمی است اما بدون داشتن فرصت کافی کاری از پیش نخواهد برد. پس نمی توان آنچنان که عده ای مست افتاده از دلارهای یهود انجام می دهند افزایش دریافت جایزه نوبل را نشان دهنده آی کیوی فوق بشری یهودیان دانست.

هوش و نبوغ بالا؟!

موضوع هوش یهودیان یک بحث چالش برانگیز است. حتی اگر از نظر علمی گمان هایی مبنی بر وجود آی کیوی بالا در یک گروه نژادی خاص مطرح شود ممکن است منجر به تولید راسیزم علمی شود. عده بسیاری به مقابله با استثنایی جلوه دادن توانایی ذهنی یهودیان خواهند پرداخت و عده ای نیز از این موضوع سوء استفاده خواهند کرد و بهانه خوبی به دست یهودیان افراطی برای طرح بحث های نژاد پرستانه داده خواهد شد. خود یهودیان نیز در مورد این موضوع ذهنیتی غیر واقعی دارند. آنها از راه افتادن بحث در مورد نبوغ یهودیان بسیار لذت می برند و حتی برای احساسی که هنگام شنیدن این بحث ها پیدا می کنند یا هنگامی که می فهمند یک نابغه مورد توجه رسانه ها یهودی الاصل است، واژه ای در زبان خود دارند: jewbilation .
آنها از راه افتادن بحث در مورد نبوغ یهودیان بسیار لذت می برند


مطالعات در حال انجام است تا واقعی بودن ادعای هوش بالای یهودیان را بررسی کنند. برخی تحقیقات سعی دارند نشان دهند که یهودیان اشکنازی که از اروپای شرقی و مرکزی منشا می گیرند دارای آی کیوی بالاتری نسبت به دیگر اقوام همسایه خود هستند. مطالعات دیگر نشان می دهند که هرچند این یهودیان در ریاضیات نبوغ دارند ولی در تصور فضایی اجسام توانایی کمتری از دیگر اقوام اروپایی دارند. در واقع هیچ دلیل مستند و تایید شده ای برای متفاوت جلوه دادن یهودیان در دست نیست. با این وجود در سال های اخیر تبلیغات برای هوش بالاتر از حد نرمال در یهودیان افزایش یافته است.

این تبلیغات حتی گاهی وجهه شدیدا علمی نیز به خود می گیرد و به صورت مقالاتی از ژورنال های معتبر علمی زیست شناسی و ژنتیک نیز سر در می آورد. در سال 2005 یک تیم تحقیقاتی در دانشگاه یوتای آمریکا ادعا کردند که ژن هایی که موجب 4 بیماری رایج ژنتیکی (تی ساکس، گوشر، نیمن پیک و موکولیپیدوزیس نوع IV) در میان یهودیان اشکنازی می شوند؛ با هوش بالا نیز مرتبطند. این محققین می گویند شیوع بالای این بیماری ها در میان اشکنازی ها منطبق با شیوع آی کیوی بالاتر از حد نرمال در میان آنهاست که در طول تاریخ به آنها کمک کرده است در حرفه ها و مشاغلی که به فعالیت فکری بالایی نیاز دارند موفق باشند.دستگاه تبلیغاتی در تلاش برای ربط دادن سه مفهوم ژنتیک، هوش و برگزیده بودن آسمانی یهود است.


یهودیان حداقل از ابتدای قرن نهم در اروپا وارد کارهای اقتصادی شده اند که نیازمند توانایی هایی در ریاضیات بوده است. محققین دانشگاه یوتا می گویند در میان این یهودیان آنهایی که موفقیت بیشتری کسب کرده بودند تمایل داشتند کودکان زیادی هم داشته باشند در نتیجه به فراوانی زاد و ولد کرده و موجب افزایش تعداد افراد حامل ژن های هوش در جامعه یهودیان شده اند. با این حال این ژن ها و انتقال درون گروهی آنها در جامعه یهودیان موجب مرتبط شدن برخی بیماری ها نیز به آنها شده است. پژوهش گران دانشگاه یوتا در ادامه برای نفی هرگونه شک و تردید در مورد تلاششان برای تایید علمی متفاوت بودن هوش یهودیان از یک گروه نژادی دیگر که در طی قرن ها به صورت درون گروهی به زاد و ولد پرداخته به عنوان شاهد ماجرا اشاره می کنند و می گویند زرتشتیان ساکن هندوستان هم که همچون یهودیان یک گروه نژادی محسوب می شوند دارای موفقیت های اقتصادی و هوش بالا هستند که بیماری هایی مانند سرطان سینه و پارکینسون در میان آنها شایع است.


آنچه که موجب تمایز علمی احتمالی آنها از دیگران می شود

نه ژنتیک، بلکه شرایط حاکم بر پرورش آنها بوده است


این محققین بعد از این توضیحات اشاره می کنند که با این وجود نبایستی چنین تحقیقاتی موجب ترویج برتری یک گروه نژادی خاص شود. در اصل همین جمله می تواند به نوعی پشت پرده ماجرای تبلیغ برای آی کیوی بالای یهودیان را برملا سازد: ترویج برتری یک گروه نزادی خاص. محققین و دانشمندان دیگری هم وجود دارند که با رد ادعاهای این نوع مقالات آنها را متهم به غیر علمی بودن و داستان سرایی می کنند و آنها را هم ارز ادعاهایی همچون دیگر افسانه ها در مورد یهودیان مانند طول عمر بیشتر ایشان یا عدم امکان اعتیاد آنها به الکل می دانند.

اگر بپذیریم که یهودیان هوش بالاتری دارند و یا حداقل در مورد طایفه ای از آنها این دیدگاه را قبول کنیم؛ آنگاه سوالات گوناگونی ایجاد خواهد شد. چرا یهودیان؟! کدام شرایط تاریخی موجب آن شده است؟ آیا این شرایط فقط برای گروهی از یهودیان فراهم بوده است؟ 
محتویات مغزی یک صهیونیست ملغمه ای از جنگ، تروریسم، پول، کنترل جهان، هولوکاست و...است!عده ای نیز با نگاهی محافظه کارانه و با در نظر گرفتن اغراض سیاسی پشت پرده در تلاشند این ادعا را که با ظاهری علمی بیان می شود از طریق خود علم رد کنند. این گروه معتقدند موفقیت های علمی موجود در میان یهودیان درست همان چیزی است که می تواند برای دیگر مردم نیز اتفاق بیافتد. مطالعه آنها بیشتر بر شرایط محیطی و خانوادگی یهودیان نظر داشته و نشان می دهد که شرایط تربیتی و پروشی کودکان یهودی در خانه ها موجب تولید افراد حاذق در علوم مختلف به خصوص ریاضیات و اقتصاد می شود.


محققان بر عامل تربیت و پرورش در خانه های یهودی بیشتر تاکید دارند


از سوی دیگر این محققین به تعالیم مذهبی یهود و تاکید شدید آن به آموختن علم و خواندن و فهمیدن متون غامض مذهبی هم اشاره دارند. این گروه می گویند در طول قرن ها کودکان یهودی در خانواده هایی پرورش یافته اند که با ادبیات و کتاب و علم رابطه تنگاتنگی داشته اند و آنچه که موجب تمایز علمی آنها از دیگران می شود نه ژنتیک و نژاد آنها بلکه شرایط حاکم بر پرورش آنها بوده است. این محقیقن تلاش صهیونیست ها برای ژنتیکی کردن موفقیت های علمی یهودیان (اگر واقعیت داشته باشد) را اغراض سیاسی دانسته و از نظر دانش کنونی مردود می دانند.

........................................................................

منابع و مآخذ:


http://www.american.com/archive/2011/october/the-2011-nobel-prize-and-the-debate-over-jewish-iq

http://www.theoccidentalobserver.net/2012/07/jewish-intelligence/

http://www.kevinmacdonald.net/UnderstandJI-2.htm

http://www.theoccidentalobserver.net/2011/01/are-jews-smarter/

http://www.thebirdman.org/Index/Others/Others-Doc-Jews/+Doc-Jews-Power&Influence&Dominance/JewishIntelligence-SomeSeriousQuestions.htm

http://johnfriendsblog.blogspot.com/2012/08/the-jewish-hoax-michael-hoffman.html

http://www.momentmag.com/moment/issues/2012/08/momentmythbusters.html

http://www.alor.org/Race,%20Culture%20and%20Nation/Jewish%20Intellectual%20Supremacism%20-%20%20A%20Refutation.htm

http://www.fair.org/index.php?page=1271

http://www.lagriffedulion.f2s.com/ashkenaz.htm

http://www.economist.com/node/4032638?story_id=4032638

http://www.science20.com/jon_entine_contrarian/are_jews_race_can_dna_explain_high_jewish_iq-89810

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 44
 • در انتظار بررسی: 15
 • غیر قابل انتشار: 21
 • سیدصادقی ۲۱:۱۸ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۵
  7 2
  جمع کنید این چرت و پرت ها را . فرمانده از سربازه پرسید چرا بدون دستور مافوق عقب نشینی کردی ؟ گفت به هزارو یک دلیل گفت یکیش رو بگو گفت مهمات نداشتیم گفت همین یک دلیل کافیه ! حالا استاد منطق از دانشجویش می پرسد چرا یهودیها قوم برگزیده نیستند گفت به هزار و یک دلیل گفت یکیش رو بگو گفت اگر قوم برگزیده هستن چرا اینقدر زشت هستند ؟؟! چرا اینقدر جنایتکار هستن ؟؟! چرا اینقدر مدعی هستند ؟؟! استاد گفت احسنت من فقط یک دلیلش رو خواستم .
 • ۲۱:۳۴ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۵
  2 2
  شورشو دراوردين
 • محمودی ۲۱:۴۳ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۵
  3 1
  درود بر مشرق این موضوع شناسی دقیق رو از کجا آوردین؟ واقعا تبریک میگم قابل توجه بقیه سایت های زرد که هر روز مثل قارچ میان تو اینترنت و هیچ حرفی برای گفتن ندارن جز کپی کاری.......
 • ۲۱:۵۷ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۵
  18 10
  یهودیان واقعا انسان های باهوشی هستند و بسیاری افراد بزرگی که دنیا مدیون علم آنهاست یهودی بودند.
 • ۲۲:۰۰ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۵
  0 1
  البته اضافه کنید که مادر خود حضرت داوود موابی بود و لذا اساسا فرض راه نیافتن موابی به قوم خداوند دروغ است. اما به نظر می رسد با توجه به جمعیت اندک یهودیان تعداد بیشتر افراد تحصیلکرده در این جمعیت به طور عمده به دلیل مشاغل عمده این افراد یعنی رباخواری و بانکداری بوده است که ندریجا یهودیان را به افرادی با هوش بالا در زمینه امور ریاضی تبدیل کرده است.
 • ۰۱:۵۶ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۶
  2 0
  فقط یک اصلاحیه کوچک برای دقت بیشتر مقاله ، اسحاق رابین و شیمون پرز جایزه صلح نوبل برده اند.
 • محمد ۰۸:۵۵ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۶
  12 8
  اساساً صهیونیسم بین الملل که خودش رو زیر پوست یهود و یهودی قایم کرده از حربه بزرگنمایی زیاد استفاده می کنه و دقیقاً مثل قورباغه ای می ماند که زیاد آب می خورد که خودش رو به جای گاو جا بزند!!!!! قوم برگزیده ما ایرانیان راستین هستیم که یک روزی این غدۀ سرطانی رو از روی زمین بر می داریم. مرگ بر اسرائیل. مرگ بر صهیونیسم.
 • مشکات ۰۸:۵۵ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۶
  5 2
  بحث هوش و استعداد نیست بحث اینه که یکی از کارهای قوم یهود استفاده بسیار از ابزارهای مادی که خیلی هاش توصیه ادیان الهیه استفاده می کنه مثلا اخیرا شنیدم شنا و سوارکاری یکی از واحدای اصلی درسی در مدارس اسرائیل شده شنا که دلیلش مشخصه اما سوارکاری رو بررسی کردن و دیدن این ورزش باعث بهبود جریان خون در بدن و سلامتی بیشتر میشه این دو تا ورزش از توصیه های اصلی اسلامه که به اون توجه کافی نمی شه اما یهودی ها انجام می دن تاثیرش هم می بینن
 • میترا ۰۹:۲۳ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۶
  5 4
  1چیزی بافتن یا یلفتین بعد دنبال دلیلش میگردین ؟؟؟؟؟ مسئله خیلی ساد ه ست اولا توی هر رشته ای نوبل گشته یهودی اون رشته را پیدا کرده و بهش جایزه داده {کیه که ندونه اکادمی نوبل مثل اکادمی اسکار و ... سیاسیه ؟؟ نمونش جایزه صلح نوبل به پرز!!!!!!!!!!!} در ثانی در طول تاریخ هزاران نابغه بودن چرا ما وکلا جهان فقط یهودیاش را مبشناسن ؟ دلیلش واضحه چون دستگاههای تبلیغی دنیا دست اوناست .و در ثانی خیلی از اکتشافات و اختراعات ملل مسلمان را که قرنها قبل بهش دست پیدا کرده بودن به اسم خودشون به مجامع علمی معرفی کردن . مشرق ! مقاله ات خوب بود ولی .... خوب نتیجه گیری نکردی . . ببخشیدها !!!!!!!!
 • پوریا ۱۰:۲۵ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۶
  0 0
  چه ربطی داشت؟
 • ۱۱:۰۶ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۶
  4 1
  مقاله خیلی خوبی بود به جای فحاشی دلایل خودت را مطرح کن
 • ۱۱:۰۷ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۶
  0 2
  همچنین تو
 • ۱۱:۰۸ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۶
  8 3
  بحث سو استفاده یهودیا از جایزه نوبله در ضمن بفرمایید چرا نوبل را به دانشمندان مسلمان نمیدن؟ چون یهودی یعنی فرهیخته و مسلمان یعنی تروریست
 • ۱۱:۰۸ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۶
  1 0
  کاملا موافقم
 • فاضلی ۱۱:۱۰ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۶
  3 0
  به نظر من خوب بود حتما لازم نیست یک مقاله قسمت نتیجه گیری و جمع بندی داشته باشه تو خود مقاله به اندازه کافی موضوع کالبدشکافی شده ممنون از مشرق نیوز
 • امیرسجاد ۱۵:۳۳ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۶
  5 1
  نخیر خیلیا از دانشمندان شهیر باهوشتر و عالمتر بودن اما یهودیها دستگاه تبلیغات خوبی دارن و آدمای خودشون رو گنده میکنن در ضمن دزدهای خوبی هم هستن و نظریات دیگران رو میدزدن و اثرش رو پاک میکنن ... .
 • فاطمه ۱۹:۲۴ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۶
  8 2
  خب شما اگر به کتاب کودک و ذهن برتر مراجعه کنید به این مطلب پی میبرید که اونها تربیت رو به جای بهره هوشی استفاده میکنن ...اونها عادت دارن بچشون از سه تا چهار سالگی زبان خارجی بسیار سختی مثل لاتین رو فرابگیره....خیلی به آی کیو ربطی نداره به شعور ربط داره که از حد نرم شعور مابالاتر هستن چون ما بچه هامون و با کارتونای خارجی بار میاریم اونا اول بچه هاشونو با اعتقادات خودشون بار میارن. اونا دقیقا روایت حضرت داوود رو دیقیقا اعمال میکنن. بچه ها به این دنیا نیومدن که بازی کنن. ولی بچه ایرانیا که هیچی جوونا شم که هیچی برگتراشم الان باید بری تو گیم نتها دنبالشون بگردی!!!
 • ۲۳:۴۶ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۶
  2 1
  خیلی جالبه که بر جلد کتاب «مردم برگزیده» که در مقاله ی شما به آن اشاره شده، فروید،مارکس، اسپینوزا و ویتگنشتاین هم به عنوان نوابغ یهودی آمده اند. این در حالی است که دو تای اول اصلاً با دین به عنوان یک پدیده ی مخرب برخورد می کردند، ویتگنشتاین تنها اجدادش یهودی بودند و اسپینوزا هم توسط یهودیان هلند تکفیر شد. پس در واقع اینجا تآکید بر نژاد آنها است نه دینشان که خود بهترین دلیل برای نژادپرست بودن یهودیان است.
 • مسعود ۰۸:۵۷ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۷
  1 1
  به ایران قبل ازانقلاب نگاهی بندازدیدمی بینیدبهائی ها هم دقیقاًهمین راه رودرپیش گرفتن وقدم به قدم ازصهیونیست هاتقلیدمی کنند.
 • ۱۴:۳۸ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۷
  12 3
  چه با تقلب چه باهوش... اونا جایزه رو میگیرن و ما در توهمات به سر میبریم... شما هم اگه میتونید زحمت بکشید و جایزه رو ببرین چه با تقلب چه باهوش
 • ۱۹:۲۴ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۷
  2 2
  عزیزم چرا تو ناراحتی می شی؟ مگه با شما بودن؟ با یهودیا بودن. شما مقاله بنویس ردش کن. اینقد خودتو اذیت نکن. جالبه ها!!!!!!!
 • امید ۱۹:۲۹ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۷
  17 2
  الانم جایزه نوبل شیمی رو به برخی از مسئولان ایرانی دادن دیگه! چون ریال رو تبدیل به پشگل! کردن!!
 • ۲۳:۳۲ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۷
  0 0
  آقا یا خانم سید صادقی گودرز چه کارش به شقایق
 • .....خودتی ۲۳:۳۳ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۷
  1 0
  برای ما از این دستگاههای هوش سنج پست کن تا ما بالا پائین هوش را پیداکنیم ؟
 • واقع بین ۲۳:۳۹ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۷
  0 1
  شنا واسب سواری جزو ورزشهای خوب است. ولی اینکه یهودیه سوار اسب بشه فکر کنه سوار همه شده از خریت است .
 • نیک جو ۲۳:۵۰ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۷
  3 1
  ربطی به تقلب وهوش ندارد چون . چون مو سسه نوبل در اختیار یهودیان است . وجایزه را به هرکه دلش بخواهد می دهد ؟ یک نمونش را دادن به اوباما آیا اوباما صلح کرده بود یا باسیاستهایش جنگ راه انداخته است ؟
 • حقیقی پور ۲۳:۵۲ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۷
  4 3
  جایزه نوبل را یهودیان طراهی کردن وبه خود اهدائ می کنند ربطی به هوش وزرنگی ندارد.
 • ۰۱:۵۵ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۸
  0 0
  برات متاسفم
 • ۰۲:۴۸ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۸
  0 0
  واقعا چه ربطی داشت اقا سید!!!
 • شهاب ۰۲:۴۹ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۸
  0 0
  تو خوبی ناشناس عزیز!!!
 • ۰۹:۲۸ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۸
  3 3
  بهترین وکلا و پزشکان دنیا یهودی هستند
 • ۰۹:۳۶ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۸
  3 2
  شاید این یک توهم بیش نباشد که آنها قوم برترند. ولی روی همین توهم کار می کنند تا این را به جهان ثابت کنند اینجانب کاری به صهیونیست ندارم ولی در دنیا بهترین وکلا و پزشکان یهودی هستند یعنی دو شغل مهم که با جان و مال مردم سر و کار دارد. ما ایرانیها همیشه می گوییم که هنر نزد ایرانیان است و بس ولی در سالهای اخیر کاری جز تقلید و تنبلی نکرده ایم. الان افرادی را در همین کشور می شناسم که باهوش و تحصیلکرده هستند. ولی برای سودجویی به دلالی رو آورده اند
 • ۰۹:۵۲ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۸
  1 3
  خاک بر سرت آمریکایی.
 • ایرج کی شمس ۰۳:۲۳ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۹
  0 3
  این یارو از یهودی های ایران است.
 • Abu Isa Esfahani ۰۶:۲۰ - ۱۳۹۱/۰۹/۱۴
  0 1
  Shoma afkaareh nejad parastanei darin baradar. Yani asaasan zeddeh yahood hastin. yani ageh dastetoon bereseh mesleh oon zaneh yahoodieh esfahani keh dar esfahan hafteyeh pish beh ghatl resid ageh chaghoo dastetoon bedan sareh hameyeh yahoodi ha ro miboridio ghatleh ameshoon mikonid. hasha nakonid tarafdaritoon ro az nehzateh Neo-nazism. a
 • ۱۴:۳۰ - ۱۳۹۲/۰۱/۲۱
  1 1
  خود نويسنده در پاراگرافهاي آخر تلويحاً موضوع(بالاتر بودن هوش قوم مذكور) را تاييد كرده است
 • ۱۲:۴۹ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۶
  1 1
  احسنت همش همینه
 • سردار عرفان ۱۱:۳۰ - ۱۳۹۲/۱۰/۰۹
  5 5
  موجودات رذلی هستند حالا چه آی کیوشون کم باشه چه زیاد جهان غرب که همشونو به بهانه تشکیل کشور یهود اخراج کرده امید که یه روزی شر این موجودات وحشی از منطقه ما کم شه
 • basiji ۱۰:۳۰ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۸
  1 0
  خانم میترا , ان مثال پرز را که آوردی کارو خراب کردی چرا که تو خود مقاله هم اشاره شده که جایزه صلح کاملا سیاسی , ای کاش اگر امکانش بود یه مثال دیگه می اوردی تا با این متنتون طرفداری صهیونیسم را نمی کردین و کمی هم به فهم خودمون احترام میذاشتین
 • ۲۲:۰۳ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۹
  10 3
  من يك يهودي هستم و براي كساني كه به هم نوع شان احترام نمي گزارند متاسفم
 • امامی ۰۷:۳۵ - ۱۳۹۳/۰۵/۰۸
  2 3
  چون همه این بازی های فریبکارانه را خود یهودیان به راه انداخته اند !
 • محمد ۱۴:۵۹ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
  3 2
  عمو حان کارنامه همه برندگان روشنه همه انها لابق جایزه نوبل بودند
 • مکری ۲۳:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۴
  14 4
  نویسنده گرامی به روانپزشک برای درمان عقده حقارتت هر چه زود تر مراجه کن
  • م ر IR ۱۳:۵۵ - ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
   0 0
   نویسنده غیر گرامی

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس