هزینه های جانبی شامل بیمه و شماره گذاری و هزینه ثابت جمعا به مبلغ ۴۳ میلیون و ۷۱۳ هزار و ۱۰۰ ریال به علاوه ۱۲ درصد بابت مالیات و عوارض قانونی در خودروهای تارا و پژو ۲۰۷ دستی و ۱۳ درصد بابت مالیات و عوارض قانونی در خودروهای تارا و پژو ۲۰۷ اتوماتیک هستند که براساس مبلغ معامله محاسبه و توسط خریدار باید پرداخت شود.

نام خودرو رنگ قیمت پایه قدیم (تومان) قیمت پایه جدید (تومان) تعداد
تارا دنده ای نقره ای تیتانیوم ۲۵۶.۳۰۰.۰۰۰ ۳۰۹.۵۰۰.۰۰۰ ۱۲۵
تارا دنده ای مشکی آبنوس ۲۵۶.۳۰۰.۰۰۰ ۳۰۹.۵۰۰.۰۰۰ ۱۲۵
تارا اتوماتیک نقره ای تیتانیوم ۳۶۷.۴۸۴.۰۰۰ ۳۷۶.۰۰۰.۰۰۰ ۱۲۵
تارا اتوماتیک مشکی آبنوس ۳۶۷.۴۸۴.۰۰۰ ۳۷۶.۰۰۰.۰۰۰ ۱۲۵
پژو ۲۰۷i دنده ای سفید ۱۸۱.۳۷۲.۰۰۰ ۲۹۱.۵۰۰.۰۰۰ ۳۰۰
پژو ۲۰۷i دنده ای مشکی آبنوس ۱۸۱.۳۷۲.۰۰۰ ۲۹۱.۵۰۰.۰۰۰ ۵۵۰
پژو ۲۰۷i دنده ای نقره ای تیتانیوم ۱۸۱.۳۷۲.۰۰۰ ۲۹۱.۵۰۰.۰۰۰ ۱۵۰
پژو ۲۰۷i اتوماتیک شش سرعته سفید ۲۷۹.۶۰۰.۰۰۰ ۳۷۴.۵۰۰.۰۰۰ ۱۰۰
پژو ۲۰۷i اتوماتیک شش سرعته مشکی آبنوس ۲۷۹.۶۰۰.۰۰۰ ۳۷۴.۵۰۰.۰۰۰ ۱۵۰
پژو ۲۰۷i اتوماتیک شش سرعته نقره ای تیتانیوم ۲۷۹.۶۰۰.۰۰۰ ۳۷۴.۵۰۰.۰۰۰ ۵۰
پژو ۲۰۷i اتوماتیک شش سرعته پانوراما سفید ۲۸۵.۴۰۰.۰۰۰ ۴۰۴.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰۰
پژو ۲۰۷i اتوماتیک شش سرعته پانوراما مشکی آبنوس ۲۸۵.۴۰۰.۰۰۰ ۴۰۴.۰۰۰.۰۰۰ ۱۵۰
پژو ۲۰۷i اتوماتیک شش سرعته پانوراما نقره ای تیتانیوم ۲۸۵.۴۰۰.۰۰۰ ۴۰۴.۰۰۰.۰۰۰ ۵۰

میزان افزایش قیمت پایه محصولات ایران خودرو در بورس کالا نسبت به دوره قبل
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما : ۴۱/۶ درصد
تارا اتوماتیک : ۲/۳ درصد
پژو ۲۰۷ اتوماتیک : ۳۳/۹ درصد
تارا دستی : ۲۰/۸ درصد
پژو ۲۰۷ دستی : ۵۵/۷ درصد

منبع:اسب بخار