بانک نمایه

در سال ۹۹، هفده بانک و یک موسسه اعتباری بورسی ۲۱۳ هزار و ۳۴۸ میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی به دست آورده‌ و ۱۹۹ هزار و ۷۳۳ میلیارد تومان سود سپرده توزیع کرده‌اند.

به گزارش مشرق، صورت‌های مالی بانک‌های بورسی اطلاعات متعددی از وضعیت نظام بانکی به دست می‌دهد که به شناخت بیشتر از وضعیت نظام بانکی کمک می‌کند.

صورت‌های مالی سال گذشته ۱۷ بانک و یک موسسه اعتباری بورسی در سال ۹۹ نشان می‌دهد که در مجموع این بانک‌ها در سال گذشته ۲۱۳ هزار و ۳۸۴ میلیارد تومان درآمد از محل اعطای تسهیلات کسب کرده‌اند که نسبت به سال ۹۸ بالغ بر ۴۲.۹ درصد رشد داشته است.

همچنین در سال ۹۹ میزان سود سپرده پرداختی به سپرده‌گذاران با ۳۶.۶ درصد رشد به ۱۹۹ هزار و ۷۳۳ میلیارد تومان رسیده است.

مابه‌التفاوت سود تسهیلات نسبت به سود سپرده از مثبت ۳۰۴۱ میلیارد تومان در سال ۹۸ به مثبت ۱۳ هزار و ۶۱۵ میلیارد تومان افزایش یافته است. به عبارت دیگر مجموع درآمد این ۱۸ بانک از سود حاصل از تسهیلات اعطایی ۱۰ هزار و ۵۷۴ میلیارد تومان بیشتر از سود پرداختی به سپرده‌ها بوده است.

همانطور که در جدول زیر قابل مشاهده است، در سال ۹۸ بالغ بر ۱۰ بانک، سودی مازاد بر درآمد خود از محل تسهیلات اعطایی و سرمایه‌گذاری‌ها پرداخت کرده‌اند اما تعداد این بانک‌ها در سال ۹۹ به ۶ بانک کاهش یافته است. در واقع در سال ۹۹ بانک‌های سامان، سینا، گردشگری و اقتصاد نوین از وضعیت نسبت منفی سود سپرده به درآمد تسهیلات به وضعیت نسبت مثبت تبدیل شده‌اند.

* سهم ۴۱ تا ۲۰ درصدی برخی بانک‌ها از درآمد تسهیلات اعطایی

در جدول زیر سهم سپرده‌گذار از درآمد تسهیلات اعطایی ۸ بانک‌ ۸۰ درصد و کمتر است. یعنی سهم بانک از درآمد حاصل از سود تسهیلات اعطایی و سرمایه‌گذاری بیش از درآمد حاصل از حق‌الوکاله است. به عنوان مثال نسبت سود سپرده به درآمد تسهیلات در بانک ملت ۵۸.۴ درصد، بانک پاسارگاد ۷۰.۴ درصد، پست بانک ۳۹.۴ درصد، تجارت ۶۸.۲ درصد، خاورمیانه ۶۲.۴ درصد، سینا ۶۸ درصد، کارآفرین ۷۶.۵ درصد و موسسه اعتباری ملل ۷۲ درصد است. به عبارت دیگر بانک ( مثال: بانک ملت) ۴۱.۶ درصد از کل درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی را از آن خود کرده و فقط ۵۸.۴ درصد آن را توزیع کرده است.

نسبت سود سپرده به درآمد تسهیلات در بانک ملت کمتر از این رقم بود که با الزام بانک مرکزی مبنی بر پرداخت ۳ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان سود سپرده اضافی به سپرده‌گذاران پرداخت کند تا سود قطعی سپرده‌گذاران در سال مالی ۱۳۹۹ به طور کامل پرداخت شده باشد و در همین راستا بانک ملت پس از برگزاری مجمع عمومی سالیانه، ۵ درصد سود بیشتر به سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت خود پرداخت کرد. باوجود این اقدام ۴۱.۶ درصد از کل درآمد تسهیلات اعطایی بانک ملت به خودش تعلق گرفته است.

* علت سهم بالای برخی بانک‌ها از درآمد تسهیلات اعطایی چیست؟

این نسبت‌های متفاوت از سهم سپرده‌گذاران ۸ بانک مذکور از کل درآمد تسهیلات اعطایی این سوال را به‌وجود می‌آورد که آیا این اقدام بانک‌ها به معنای عدم رعایت قانون بانکداری بدون ربا است؟

برای دریافت پاسخ این سوال، نتیجه بررسی دستورالعمل‌های بانک مرکزی و کسب اطلاع از کارشناسان این حوزه نشان می‌دهد با توجه به ماهیت مشاع بودن درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی و سرمایه‌گذاری، بخشی از منابعی که بانک‌ها به عنوان تسهیلات پرداخت می‌کنند، منابع خود بانک است که شامل سرمایه ثبت شده و سود نقدی انباشته بانک می‌شود.

بنابراین هر آنچه که بانک به عنوان تسهیلات پرداخت می‌کند، سپرده‌ سپرده‌گذار نیست. بنابراین در هنگام توزیع سهم درآمد تسهیلات اعطایی بین بانک و مشتریان، بانک متناسب با سهم خود از تسهیلات اعطایی، سود حاصل از تسهیلات را برمی‌دارد.

ممکن است در فرایند بررسی و شناسایی سهم بانک و مشتری ابهامات و مسائلی به‌وجود بیاید اما بنا بر قاعده کلی هر چقدر سرمایه بانک بیشتر و میزان سپرده‌ها کمتر باشد، سهم بانک هم از درآمد تسهیلات اعطایی افزایش می‌یابد. 

اگر سود توزیع شده توسط بانک کمتر از سهم واقعی سپرده‌گذاران باشد، بانک مرکزی وظیفه دارد این مابه‌التفاوت را محاسبه و بانک را ملزم به پرداخت به سپرده‌گذاران کند. همان‌طور هم که گفته شد بانک مرکزی، بانک ملت را موظف به پرداخت ۳۲۲۰ میلیارد تومان سود سپرده بیشتر به سپرده‌گذاران کرد و این بانک‌ هم مدتی پیش به سپرده‌های مدت‌دار خود ۵ درصد سود به عنوان مابه‌التفاوت سود علی‌الحساب و قطعی سپرده‌ها پرداخت کرد.

* وضعیت قرمز ۶ بانک بورسی

به گزارش فارس، نقطه مقابل بانک‌هایی که در بالا به آن اشاره شد، بانک‌هایی هستند که مازاد بر درآمد تسهیلات، به سپرده‌گذاران سود پرداخت کرده‌اند.

ارقام جدول زیر نشان می‌دهد در سال ۹۹ بانک‌ ایران زمین ۱۶۸۹ درصد از درآمد تسهیلات خود را سود سپرده پرداخت کرده است. این رقم در بانک‌ سرمایه ۵۳۳ درصد، در بانک شهر ۱۲۴.۴ درصد، در آینده ۱۵۶.۸ درصد، بانک پارسیان ۱۲۳.۴ درصد و در بانک دی ۳۷۱.۸ درصد است. به‌عبارت روشن‌تر این ۶ بانک‌ بسیار بیشتر از درآمد از محل تسهیلات و سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری، سود سپرده پرداخت کرده‌اند.

رشد شدید معوقات بانکی به دلیل پرداخت تسهیلات به افراد (حقیقی و حقوقی) با رتبه اعتباری نامناسب و سرمایه‌گذاری مستقیم بانک در پروژه‌ها و بخش‌هایی که بازدهی قابل قبولی ندارند از یک طرف و پرداخت‌های سودهای سپرده بالا و فراتر از ظرفیت بانک و اقتصاد کشور در سال‌های ۹۲ به تا ۹۷ از طرف دیگر، باعث ثبت زیان‌های عمده در ترازنامه برخی بانک‌ها شده است.

این وضعیت یکی دیگر از نشانه‌های وضعیت نامناسب نظام تامین مالی کشور است. صورت‌های مالی "برخی" بانک‌های زیان‌ده نشان‌دهنده آن است که این بانک‌ها توان ادامه فعالیت با این وضعیت را ندارند و بانک مرکزی و نظام تصمیم‌گیری در کشور باید برای این بانک‌ها تصمیم بگیرد. 

* ارقام به میلیارد تومان

بانک درآمد تسهیلات اعطایی سال ۹۹ سود سپرده سال ۹۹ مابه‌التفاوت سود تسهیلات و سود سپرده سال ۹۹ نسبت سود سپرده پرداختی به درآمد تسهیلات (درصد) درآمد تسهیلات اعطایی سال ۹۸ سود سپرده سال ۹۸ مابه‌التفاوت سود تسهیلات و سود سپرده سال ۹۸ نسبت سود سپرده پرداختی به درآمد تسهیلات (درصد)
سامان ۵،۸۷۵ ۵،۴۴۳ ۴۳۱+ ۹۲.۶ ۳،۴۶۳ ۴،۲۹۴ ۸۳۰- ۱۲۳.۹
ملت ۴۲،۵۷۸ ۲۴،۸۹۳ ۱۷،۶۸۵+ ۵۸.۴ ۲۵،۰۷۵ ۱۵،۴۹۶ ۹،۵۷۹+ ۶۱.۷
پاسارگاد ۲۲،۲۲۱ ۱۵،۶۶۲ ۶،۵۵۹+ ۷۰.۴ ۱۴،۸۴۲ ۱۲،۷۳۸ ۲،۱۰۳+ ۸۵.۸
ایران زمین ۴۴۱ ۷،۴۵۰ ۷،۰۰۹- ۱،۶۸۹ ۴۵۸ ۵،۹۵۷ ۵،۴۹۸- ۱۳۰۰.۶
سرمایه ۵۲۰ ۲،۷۷۴ ۲،۲۵۳- ۵۳۳ ۳۷۹ ۳،۰۳۲ ۲،۶۵۲- ۸۰۰
شهر ۱۰،۸۸۱ ۱۳،۵۴۱ ۲،۶۵۹- ۱۲۴.۴ ۸،۴۹۲ ۱۲،۵۸۱ ۴،۰۸۸- ۱۴۸.۱
آینده ۲۴،۳۳۶ ۳۸،۱۷۳ ۱۳،۸۳۶- ۱۵۶.۸ ۲۷،۶۸۴ ۳۳،۳۷۹ ۵،۶۹۴- ۱۲۰.۵
دی ۱،۴۳۳ ۵،۳۲۸ ۳،۸۹۴- ۳۷۱.۸ ۱،۵۶۷ ۵،۵۱۷ ۳۳۴۵- ۳۵۲
صادرات ۲۸،۴۴۵ ۲۳،۹۹۸ ۴،۴۴۶+ ۸۴.۳ ۲۱،۳۰۴ ۱۶،۷۰۸ ۴،۵۹۶+ ۷۸.۴
پارسیان ۱۳،۱۰۷ ۱۶،۱۷۹ ۳،۰۷۱- ۱۲۳.۴ ۱۰،۸۳۶ ۱۴،۷۴۳ ۳،۹۰۶- ۱۳۶
پست بانک ۲،۳۲۴ ۹۱۶ ۱،۴۰۷+ ۳۹.۴ ۱،۶۹۲ ۹۴۹ ۷۴۳+ ۵۶
تجارت ۲۸،۷۶۴ ۱۹،۶۳۱ ۹،۱۳۲+ ۶۸.۲ ۱۹،۵۱۱ ۱۶،۷۹۸ ۲،۷۱۳+ ۸۶
خاورمیانه ۳،۵۸۶ ۲،۲۳۹ ۱،۳۴۶+ ۶۲.۴ ۱،۷۴۲ ۱۰۰۰ ۷۴۲+ ۵۷.۴
سینا ۳،۸۳۷ ۲،۶۱۲ ۱،۲۲۴+ ۶۸ ۲،۷۶۲ ۲،۰۶۲ ۶۹۹- ۷۴.۶
گردشگری ۷،۵۱۲ ۷،۰۰۱ ۵۱۲+ ۹۳.۲ ۵،۸۱۵ ۶،۳۳۷ ۵۲۱- ۱۰۸.۹
اقتصاد نوین ۹،۹۱۳ ۸،۲۷۳ ۱،۶۳۹+ ۸۳.۴ ۴،۱۶۸ ۵،۱۸۲ ۱،۰۱۴- ۱۲۴.۳
کارآفرین ۳،۶۳۱ ۲،۷۷۹ ۸۵۲+ ۷۶.۵ ۲،۳۳۵ ۱،۸۸۷ ۴۴۷+ ۸۰.۸
اعتباری ملل ۳،۹۴۴ ۲،۸۴۱ ۱،۱۰۳+ ۷۲ ۳،۸۲۱ ۲،۲۸۰ ۱،۵۴۰+ ۵۹.۶
جمع ۲۱۳،۳۴۸ ۱۹۹،۷۳۳ ۱۳،۶۱۵+ ۹۳.۶ ۱۴۹،۲۳۸ ۱۴۶،۱۹۷ ۳،۰۴۱+ ۹۷.۹
منبع: فارس

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 1
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 0
  • محمد جوادزاهدی IR ۱۶:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۶/۰۲
    0 0
    سلام سود سپرده بانک بورسی یک نفر انتخاب می کنید خیلی ممپون اسم به نام می کنید

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس