آرای کمیته انضباطی|منصوریان، کریمی و دروازه بان پرسپولیس محروم شدند/محرومیت 2 ساله برای هفت تیر کش دسته اول - کراپ‌شده

بر اساس اعلام آرای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال سرمربیان آلومینیوم اراک، تراکتور و سنگربان پرسپولیس با محرومیت مواجه شدند.

به گزارش مشرق و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی با تشکیل جلسه درخصوص موارد زیر تصمیم گیری کرد و آرای صادره ابلاغ شد:

درخصوص تخلفات محمد زارع کشتی فومنی از عوامل منتسب به باشگاه گل ریحان البرز در مسابقه با تیم شهرداری آستارا در تاریخ۲۱ تیر ماه مبنی بر حضور در کنار زمین مسابقه با اسلحه و تحریک تیم به خروج از زمین مسابقه باتوجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به گزارش مقامات رسمی مسابقه و صورتجلسه تنظیمی که بیانگر حمل اسلحه قلابی توسط مشارالیه و حضور ایشان در کنار زمین مسابقه و انجام اقدامات تحریک آمیز می باشد در نتیجه تخلفات انتسابی به محمد زارع کشتی فومنی که علی رغم ابلاغ مصون از دفاع باقیمانده محرز و مسلم تشخیص و بر اساس مواد ۵۱ ، ۵۹ و ۱۱۷ مقررات انضباطی مصوب ۱۳۹۷ حکم بر محرومیت دو ساله ایشان بنا بر تعریف مندرج در ماده ۳۸ مقررات مذکور از کلیه فعالیت های مرتبط با فوتبال ، فوتسال و فوتبال ساحلی و نیز پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال جریمه نقدی صادر میگردد و باتوجه به تحقق مسئولیت تضامنی باشگاه گل ریحان درخصوص موضوع مستند به ماده ۵۰ مقررات یاد شده این باشگاه نیز به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می گردد . رای صادره با رعایت ماده ۱۰۳ مقررات انضباطی قابل اجرا بوده و ظرف مدت یک هفته قابل تجدید نظر خواهی نزد کمیته استیناف می باشد.

**

گزارش مقام های رسمی مسابقه فوتبال  بین دو تیم شاهین شهرداری بوشهر (میزبان) و  استقلال ملاثانی (میهمان) از سری مسابقات  لیگ دسته اول کشور که در تاریخ ۲۸ تیرماه در ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر به داوری مختاری و با حضور  نماینده فدراسیون انجام گردید حاکی از تخلفاتی بشرح ذیل می باشد: کمیته انضباطی با بررسی دقیق گزارش و تطبیق موضوع با مقررات انضباطی و با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده به شرح آتی رأی لازم صادر می نماید. مطابق با مواد ۱۰۳ و ۱۱۲ از مقررات انضباطی مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ مجمع فدراسیون فوتبال، موارد قطعی این رأی به محض ابلاغ لازم الاجرا بوده و موارد غیر قطعی آن نیز ظرف مهلت یک هفته پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی نزد کمیته استیناف می باشد . ضمناً تجدیدنظرخواهی مانع از اجرای حکم محکومیت غیرقطعی غیرنقدی نخواهد بود در مورد بازیکنان و مربیان،باشگاهها نیز حق تجدیدنظرخواهی دارند و دارای مسئولیت تضامنی در خصوص محکومیت نقدی بازیکنان و مقامات رسمی می باشند.

**

درخصوص گزارشهای ارسالی از مقامات رسمی مبنی بر تخلفات متعدد علیرضا منصوریان سرمربی تیم آلومینیوم اراک مبنی بر بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه و غیر رسمی (داور و مربی تیم تراکتور) در مسابقه تیم آلومینیوم اراک با گل گهر سیرجان در جام حذفی مورخ ۲۴ تیرماه و در هفته ۲۸ لیگ برتر مقابل تیم تراکتور مورخ ۲۹ تیرماه و ابلاغ تخلفات به مشار الیه و عدم ارائه لایحه دفاعیه اعضای کمیته انضباطی بدین شرح اعلام رای میکند : باتوجه به سابقه  علیرضا منصوریان مبنی بر انجام تخلفات متعدد، اعضای کمیته انضباطی پس از ملاحظه مستندات مستند به مواد ۵۴ و ۵۵ و به لحاظ ماده ۹۲ مقررات علیرضا منصوریان را به سه جلسه محرومیت قطعی از حضور در مسابقات رسمی فوتبال و مبلغ یک میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم می نماید .همچنین یک جلسه محرومیت تعلیقی قبلی ایشان نیز به محرومیت قطعی تبدیل می گردد این رای ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در کمیته استیناف است . ضمناً در مورد جریمه نقدی باتوجه به مقررات انضباطی باشگاه آلومینیوم اراک متضامناً با متخلف مسئول پرداخت جریمه می باشد.

**

درخصوص تخلف صورت گرفته از سوی حامد لک دروازه بان تیم پرسپولیس در مسابقه با تیم ماشین سازی تبریز مبنی بر بدرفتاری مشارالیه در قبال مقام غیر رسمی باتوجه به مستندات ارائه شده، اعضای کمیته انضباطی بدین شرح اعلام رای می نماید : باتوجه به عدم سابقه انضباطی حامد لک در این فصل از مسابقات و اوضاع و احوالی که منجر به تخلف شده است اعضای کمیته انضباطی با در نظر گرفتن مواد ۹۳ و ۹۴ مقررات انضباطی وفق مواد ۱۳ و ۵۴ و ۱۱۷ مقررات انضباطی حامد لک را به یک جلسه تعلیقی به مدت شش ماه و مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می شود. ضمناً وفق ماده ۵۰ مقررات انضباطی باشگاه پرسپولیس نیز به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می گردد . این رای در قسمت محرومیت تعلیقی قطعی ودر قسمت جریمه نقدی تا ۷ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در کمیته استیناف می باشد.

**

درخصوص تخلفات باشگاه هوادار تهران مبنی بر نقض مقررات راجع به برگزاری مسابقات و فراهم ننمودن مقدمات لازم برای برگزاری مسابقه منتهی به اخلال در سه مسابقه و سوء رفتار تیمی ناشی از دریافت بیش از ۵ اخطار توسط بازیکنان تیم هوادار در بازی با تیم شهرداری آستارا در تاریخ ۲۸تیرماه باتوجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده ازجمله گزارش مقامات رسمی و قطع برق در بین دو نیمه مسابقه هرچند درخصوص عمدی بودن آن دلیلی احراز نگردیده ولی به لحاظ مسئولیت مطلق باشگاه میزبان درخصوص سازماندهی برگزاری مسابقه تخلفات انتسابی به باشگاه هوادار تهران محرز و مسلم تشخیص و باتوجه به شدت بی نظمی و آثار ناشی از این تخلف و اخلالی که در سه مسابقه ای که به صورت همزمان درحال برگزاری بوده ایجاد شده است مستند به مواد ۵۱ ، ۵۸ ، ۸۴ (بند ۵) ، ۹۷ و ۱۱۷ مقررات انضباطی مصوب ۱۳۹۷ باشگاه هوادار به پرداخت مبلغ سه میلیارد ریال جریمه نقدی و برگزاری سه مسابقه خارج از ورزشگاه خانگی در مسابقات فصل آتی در ورزشگاهی به تشخیص سازمان لیگ فوتبال محکوم میشود. رای صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی نزد کمیته استیناف می باشد و پرونده جهت رسیدگی به تخلفات بازیکنان این باشگاه از حیث بدرفتاری نسبت به مقام رسمی مسابقه مفتوح می باشد.

**

درخصوص تخلف فیروز کریمی سرمربی تیم تراکتور تبریز مبنی بر عدم حضور در جلسه مطبوعاتی در بازی آلومینیوم اراک و نظر به گزارش مقام رسمی اعضای کمیته انضباطی حسب مقررات انضباطی و مقررات برگزاری مسابقات و بخشنامه های صادره وفق مواد ۵۱ و ۱۱۷ مقررات انضباطی فیروز کریمی را باتوجه به صحبت های ایشان در جلسه مطبوعاتی بعد از مسابقه با تیم پرسپولیس که در آن با کلمات و جملات غیر اخلاقی و موهن موجبات تکدر خاطر جامعه فوتبال را فراهم آورده است مستحق تخفیف و تعلیق مجازات شناخته نشده و بر این اساس به یک جلسه محرومیت قطعی و پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم میشود . باشگاه تراکتور نیز بابت این تخلف مستند به ماده ۵۰ مقررات انضباطی ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی می گردد . این رای قابل اجرا و در مورد محرومیت قطعی و نسبت به جریمه نقدی ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در کمیته استیناف است . ضمناً یادآوری می گردد وفق بند ۴ ماده ۳۱ مقررات انضباطی باشگاه تراکتور در پرداخت جریمه فیروز کریمی مسئولیت تضامنی دارد.

**

درخصوص تخلف مجتبی حسینی سرمربی تیم ذوب آهن اصفهان مبنی بر عدم حضور در جلسه مطبوعاتی مسابقه با نساجی مازندران و نظر به گزارش مقام رسمی مسابقه اعضای کمیته انضباطی حسب مقررات انضباطی آئین نامه برگزاری مسابقات و بخشنامه های صادره وفق مواد ۵۱ و ۱۱۷ مقررات انضباطی مجتبی حسینی را به یک جلسه محرومیت تعلیقی به مدت سه ماه از بابت همین تخلف و پرداخت پانصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم میکند . ضمناً تیم ذوب آهن نیز بابت این تخلف مستند به ماده ۵۰ مقررات انضباطی به پانصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می شود . لازم به توضیح است که چنانچه مجتبی حسینی همین تخلف را در مسابقات بعدی تکرار کند محرومیت تعلیقی ایشان به محرومیت قطعی تبدیل خواهد شد . این رای در مورد محرومیت تعلیقی قطعی و در مورد جریمه نقدی ۷ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در کمیته استیناف است . ضمناً یادآور می گردد وفق بند ۴ ماده ۳۱ مقررات انضباطی باشگاه ذوب آهن در پرداخت جریمه مجتبی حسینی مسئولیت تضامنی دارد.

**

مهرداد خادمی سرمربی تیم علم و ادب تبریز بابت نشر اکاذیب و توهین نسبت به مقامات فدراسیون فوتبال از جمله رییس کمیته داوران به استناد ماده ۷۱ مقررات انضباطی به دو جلسه محرومیت از همراهی تیم خود و پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم گردید. رای صادره قابل اجرا بوده و ظرف مدت هفت روز قابل تجدید نظر خواهی نزد کمیته استیناف می باشد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 19
 • در انتظار بررسی: 0
 • غیر قابل انتشار: 1
 • IR ۰۰:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
  11 7
  چه حکم سنگینی برای لک صادر شد.. زندگی فوتبالیشو نابود کردین.خخخخخخخ
  • ... IR ۰۹:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
   1 1
   اتفاقا این محرومیت می‌تونه و خیلی تأثیر گذار باشه چون در بازی آخر که تکلیف قهرمان و معلوم می‌کنه بازی نمیکنه
  • IR ۱۲:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۶
   0 0
   تعلیقی رو بلد نیستی یعنی چی؟
 • DE ۰۰:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
  8 0
  این پولهای جریمه بر چه اساسی تعیین میشه و در کجا هزینه میشه؟ شفاف سازی کنید لطفا.
 • حامد IR ۰۲:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
  4 3
  یعنی تهدید توپ جمع کن به عمل جنسی فقط یک جلسه محرومیت تعلیقی داره!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! فقط میتونم بگم متاسفم، بابا مسعود اینطور گل میزنه
  • یاشاسین اردبیل IR ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
   2 0
   حامد جان اگر پماد دم دست نیست سیب زمینی رنده کن که اثر داره
  • انا IR ۱۰:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
   2 1
   ما با لک یا بی لک با داور یا بی داور قهرملنیم و شماها در حسرت جام حالا حالا ها میمانید سعی کنید پماد بزنید تا کمتر بسوزید
 • سیامک IR ۰۶:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
  3 1
  ما میدانیم لطف شما به پرسپولیس چقدر است در خصوص حامد لک بایستی بگویم اگر بازیکن تیم دیگری بود مادام العمر محروم میشد ولی چون بازیکن پرسپولیس است نباید هیچگونه مشکلی پیش آید . ما متوقع بودیم بدلیل رفتار زشت حامد لک، تراکتور و نساجی و سپاهان جریمه شوند ولی لطف کردید فعلا اینها را جریمه نکردید. فقط دو سوال داشتم ، اگر توپ جع کن فرزند شما بود باز هم این حکم بسیار سبک را صادر میکردید سوال دوم چگونه شبها با این وجدان آگاه یر بر بالین میگذارید؟؟؟؟؟؟؟؟
 • هموطن IR ۰۷:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
  1 0
  میذاشتین این بازی آخر هم برگزار بشه بعد حکم لک را صادر میکردین! بوی لجن از این فوتبال میاد! بی خاصیت ها
 • محمد IR ۰۷:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
  1 1
  حامد لک در هر کجایی دنیا بود حدافل یکسال محروم می شد با ان حرفهای زشت یک جلسه ؟ خنده داره
 • ایران NL ۰۸:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
  1 0
  در حق حامد لک واقعا بی انضافی شده اخه اینها چه گناهی کردند بهشون ظلم میکنید .این تعیین نمیکردید بهتر از این بود که چنین حکم مسخره ای را براش اجرا کنید علنا طرفدار ی به رخ میکشه یحیی گل محمدی هر بازی به ادای های در میاره اون کوش پس؟!
 • IR ۰۹:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
  1 0
  حالم از این حکمتون در مورد حامد لک بهم میخوره توهین تهدید به عمل جنسی اونم تویه مملکت اسلامی ...ابروی هرچی مسلمونه بردید خاک برسرتون خااااک
 • حبیب IR ۱۰:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
  1 0
  از دوست عزیزی که فرموده،با با مسعود اینجوری گل میزنه،خاطر نشان میشم،بازیکن های شما،دعوا و کتک کاری می کنند اصلا محروم نمیشن،حتی به کمیته اخلاق احضار نمیشن.....راستی امسال مربی های آبی ،فرش قرمز برای پرسپولیس پهن کردند و به غیر از ۲تا تساوی بقیه بازی ها رو بردیم.
 • انا IR ۱۰:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
  1 0
  پول ویلموتس جور شد علی برکت الله
 • مهدی IR ۱۱:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
  1 0
  پنالتی ششتقلال درست نیوده است گل دوم شله زرد آفساید بوده است. آیا وزیر پرسگولیسی است؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ فغانی چند هزار دلار رشوه گزفته است در دربی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ شفاف سازی کنید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بنداز زمین خودتو ششتقلالی های کثافت پنالتی بگیر داور رشوه گیر.
  • IR ۱۲:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
   3 1
   همون به قول شما شل زرد نگذاشته یه اب خوش از گلوتون پایین بره قهرمانی میخوای باید تا دقیقه اخر بجنگی اگه به استقلال و بقیه تیمها بود که سه هفته پیش اول شده بودین!
 • ناشناس IR ۱۵:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
  1 0
  مملکتی که صاحب نداشته باشه کمیته انضباطی اش میشه این از به بعد مردم باید به فکرزندگی وجان مال ناموس خودباشند با این همه بی اورزه گیه مسولان مملکتی
 • مینا IR ۱۸:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
  1 0
  من استقلالی می دانم شله زرد با آلمونیوم اراک و مش رفسنجان تبانی کردند تا پرسپولیس تهران قهرمان نشود. منصوریان آبی دمت گرم فساد قلعه نوعی را به همه نشان دادی.
 • حسن تنگی IR ۱۹:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۶
  0 0
  عالیه

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس