همه آنچه باید درباره کنکور سراسری ۱۴۰۰ بدانید

جزئیات کامل برگزاری، مواد امتحانی، تعداد سوالات، مدت پاسخگویی و تعداد دفترچه های آزمون عمومی و اختصاصی متقاضیان گروه های آزمایشی پنجگانه کنکور سراسری ۱۴۰۰ اعلام شد.

به گزارش مشرق، کارت شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ از روز یکشنبه ۶ تیر تا روز سه شنبه ۸ تیر ۱۴۰۰ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org برای پرینت و دریافت قرار گرفته است.

چنانچه داوطلب در اطلاعات مندرج در کارت شرکت در آزمون، مغایرتی مشاهده کرد باید بر اساس توضیحات مندرج در ذیل کارت شرکت در آزمون اقدام کند.

تمامی داوطلبان برای حضور در جلسه آزمون باید کارت شرکت در جلسه آزمون، کارت ملی یا شناسنامه عکسدار به همراه داشته باشند. از ورود افراد بدون مدارک اعلام شده در جلسه آزمون جلوگیری خواهد شد.

آدرس حوزه امتحانی متقاضیان گروه های آزمایشی مختلف بر روی کارت ورودی درج شده است و اگر داوطلب در چند گروه آزمایشی کنکور شرکت کرده است باید کارت ورودی را در هر گروه
آزمایشی جداگانه پرینت گرفته و نسبت به شناسایی حوزه امتحانی خود در آن گروه آزمایشی اقدام کند.

متقاضیان گروه آزمایشی هنر در صورت مشاهده اشکال در کارت شرکت در آزمون خود و نیاز به مراجعه به باجه رفع نقص، ضرورت دارد در روز سه شنبه ۸ تیرماه نسبت به رفع نقص احتمالی کارت خود اقدام کنند.

هر داوطلب برای حضور در جلسه آزمون لازم است پرینت کارت شرکت در آزمون گروه آزمایشی مربوط را به همراه کارت ملی یا شناسنامه عکسدار، چند مداد سیاه نرم پررنگ، مداد پاک کن، مداد تراش و سنجاق همراه داشته باشد.

متقاضیان کم بینا می توانند دستگاه «به دید» و یا «درشت بین» بدون حافظه همراه داشته باشند.

وسایل ممنوعه در آزمون سراسری؛ موبایل حتی خاموش هم تخلف است

تمامی داوطلبان از آوردن وسایل اضافی از جمله کیف دستی، ساک دستی، وسایل محاسباتی و هرگونه وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه حافظه دار (از قبیل پیجر، تلفن همراه (حتی به صورت خاموش)، تبلت، قلم نوری، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند و )...، جزوه، کتاب، ماشین حساب، هرگونه یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداری کنند.

درصورت همراه داشتن وسایل ذکر شده و تحویل آنها به هنگام ورود به محل حوزه، حوزه برگزاری هیچگونه مسئولیتی در قبال مفقود شدن یا آسیب دیدن وسایل مذکور، نخواهد داشت.

همراه داشتن هرگونه وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه حافظه دار (از قبیل پیجر، تلفن همراه (حتی به صورت خاموش)، تبلت، قلم نوری، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند در جلسه آزمون ، علاوه بر محرومیت از گزینش در آزمون، به عنوان تقلب و تخلف نیز تلقی شده و با متخلفان براساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری برخورد می شود.

درهای ورود به حوزه های امتحانی در روزهای امتحان، رأس ساعت ۷:۳۰ صبح بسته خواهد شد. لذا لازم است داوطلب قبل از بسته شدن درهای ورودی در محل حوزه امتحانی حاضر باشد.

شخصی سازی دفترچه های آزمون عمومی و اختصاصی متقاضیان گروه های آزمایشی مختلف در کنکور ۱۴۰۰

براساس مصوبه جلسات هفدهم ۲۶ اسفند ۹۷ و بیست و چهارم ۲۲ مهر ۹۹ شورای سنجش و پذیرش دانشجو، در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ و بعد از آن، سنجش فقط با یک آزمون و برمبنای دروس نظام آموزشی جدید ۶-۳-۳ انجام می شود.

دفترچه های سوالات آزمون عمومی (دفترچه شماره ۱) و اختصاصی (دفترچه شماره ۲) متقاضیان در هر پنج گروه آزمایشی، شخصی سازی شده و شماره داوطلبی، نام خانوادگی و نام هر متقاضی بر روی جلد دفترچه آزمون وی درج شده است. این دفترچه ها دارای تنوع است.

پاسخنامه و دفترچه آزمون عمومی (دفترچه شماره ۱) متقاضیان هر یک از گروه های آزمایشی در یک بسته نایلونی و هر یک از دفترچه های آزمون اختصاصی (دفترچه های شماره ۲ و یا ۳) نیز در بسته های نایلونی جداگانه، تحویل متقاضیان خواهد شد.

با توجه به اینکه دفترچه سوالات (عمومی و اختصاصی) در یک بسته نایلونی به صورت جداگانه بسته بندی شده و در جلسه آزمون منحصراً شخص متقاضی باید از محل مشخص شده، بسته نایلونی را باز کرده و به سوالات مندرج در دفترچه سوالات پاسخ دهد، در صورتی که داوطلب مشاهده کرد نایلون بسته تحویلی قبلاً باز شده باید موضوع را به نزدیکترین مراقب اطلاع دهد.

جدول جزئیات دفترچه آزمون عمومی (دفترچه شماره ۱) هر پنج گروه آزمایشی کنکور سراسری سال ۱۴۰۰

شماره دفترچه عنوان سوال تعداد سوال از شماره تا شماره مدت زمان پاسخگویی
دفترچه شماره ۱ (۱۰۰سوال) و (۷۵ دقیقه) زبان و ادبیات فارسی ۲۵ ۱ ۲۵ ۱۸ دقیقه
زبان عربی ۲۵ ۲۶ ۵۰ ۲۰ دقیقه
فرهنگ و معارف اسلامی* ۲۵ ۵۱ ۷۵ ۱۷ دقیقه
زبان انگلیسی* ۲۵ ۷۶ ۱۰۰ ۲۰ دقیقه

*متقاضیانی که بر اساس علامتگذاری بند ۲۵ تقاضانامه ثبتنام اینترنتی، به سوالات مربوط به معارف غیراسلام پاسخ می دهند و یا زبان خارجی امتحانی آنان بر اساس علامتگذاری بند ۳۹ تقاضانامه ثبت نام، غیرانگلیسی است لازم است به ترتیب به سوالات مربوط به ادیان (کلیمی، زرتشتی و مسیحی) و زبان خارجی غیرانگلیسی (فرانسه، آلمانی، ایتالیایی و روسی) که در اختیار آنان قرار داده میشود، پاسخ دهند.

متقاضیانی که دارای دیپلم و مدرک پیش دانشگاهی علوم و معارف اسلامی نظام سالی واحدی و یا دیپلم علوم و معارف اسلامی نظام جدید آموزشی ۶-۳-۳ هستند و در صورتی که در زمان ثبت نام (براساس علامتگذاری بند ۳۸ تقاضانامه ثبت نام) نسبت به پاسخگویی به سوالات مخصوص علوم و معارف اسلامی اعلام علاقمندی کرده باشند، در جلسه آزمون به آنها دفترچه عمومی (دفترچه های شماره ۱ ویژه متقاضیان دیپلم علوم و معارف اسلامی) تحویل می شود.

تبصره: متقاضیانی که در بیش از یک گروه آزمایشی ثبتنام کرده اند، زبان خارجی آنان همان زبان امتحانی مندرج در کارت شرکت در آزمون آنان در نظرگرفته شده است. به عبارت دیگر این دسته از متقاضیان نمی توانند زبان امتحانی خود را در هر یک از گروه های آزمایشی تغییر دهند.

جدول جزئیات دفترچه آزمون اختصاصی گروه آزمایشی هنر (دفترچه شماره ۲) کنکور سراسری سال ۱۴۰۰

زمان برگزاری آزمون شماره دفترچه عنوان سوال تعداد سوال از شماره تا شماره مدت زمان پاسخگویی
ساعت ۸ صبح چهارشنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۰ دفترچه شماره ۲ (۱۶۰ سوال) و (۱۶۵ دقیقه) درک عمومی هنر ۳۰ ۱۰۱ ۱۳۰ ۲۵ دقیقه
درک عمومی ریاضی- فیزیک ۳۰ ۱۳۱ ۱۶۰ ۴۰ دقیقه
ترسیم فنی ۲۰ ۱۶۱ ۱۸۰ ۲۶ دقیقه
خلاقیت تصویری و تجسمی ۲۰ ۱۸۱ ۲۰۰ ۲۴ دقیقه
خلاقیت نمایشی ۲۰ ۲۰۱ ۲۲۰ ۱۳ دقیقه
خلاقیت موسیقی ۲۰ ۲۲۱ ۲۴۰ ۲۰ دقیقه
خواص مواد ۲۰ ۲۴۱ ۲۶۰ ۱۷ دقیقه

جدول جزئیات دفترچه آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی (دفترچه شماره ۲) کنکور سراسری سال ۱۴۰۰

زمان برگزاری آزمون شماره دفترچه عنوان سوال تعداد سوال از شماره تا شماره مدت زمان پاسخگویی
ساعت ۸ صبح پنجشنبه ۱۰ تیرماه ۱۴۰۰ دفترچه شماره ۲ (۱۳۵ سوال) و (۱۷۵ دقیقه) ریاضیات ۵۵ ۱۰۱ ۱۵۵ ۸۵ دقیقه
فیزیک ۴۵ ۱۵۶ ۲۰۰ ۵۵ دقیقه
شیمی ۳۵ ۲۰۱ ۲۳۵ ۳۵ دقیقه

جدول جزئیات دفترچه آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی (دفترچه شماره ۲) کنکور سراسری سال ۱۴۰۰

زمان برگزاری آزمون شماره دفترچه عنوان سوال تعداد سوال از شماره تا شماره مدت زمان پاسخگویی
ساعت ۸ صبح پنجشنبه ۱۰ تیرماه ۱۴۰۰ دفترچه شماره ۲ (۱۸۰ سوال) و (۱۶۵ دقیقه) ریاضی ۲۰ ۱۰۱ ۱۲۰ ۲۵ دقیقه
اقتصاد ۱۵ ۱۲۱ ۱۳۵ ۱۰ دقیقه
زبان و ادبیات فارسی (اختصاصی) ۳۰ ۱۳۶ ۱۶۵ ۳۰ دقیقه
زبان عربی (اختصاصی) ۲۰ ۱۶۶ ۱۸۵ ۲۰ دقیقه
تاریخ و جغرافیا ۳۰ ۱۸۶ ۲۱۵ ۲۵ دقیقه
علوم اجتماعی ۲۰ ۲۱۶ ۲۳۵ ۱۵ دقیقه
فلسفه و منطق ۲۵ ۲۳۶ ۲۶۰ ۲۵ دقیقه
روانشناسی ۲۰ ۲۶۱ ۲۸۰ ۱۵ دقیقه

*برای متقاضیان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی که در گروه آزمایشی علوم انسانی شرکت می کنند، منابع درس امتحانی «فرهنگ و معارف اسلامی» کتاب های «اصول عقاید ۱، ۲، ۳»، منابع دروس امتحانی «زبان عربی عمومی و تخصصی» کتاب های «عربی، زبان قرآن ۱، ۲، ۳» و منابع درس امتحانی «تاریخ» کتاب های «تاریخ اسلام ۱ و ۲ و تاریخ ۳ (ایران در دوره اسلامی)» درنظر گرفته می شود.

در زمان ثبت نام آزمون سراسری در گروه آزمایشی علوم انسانی، متقاضیان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی باید (با علامتگذاری بند ۳۸ تقاضانامه) انتخاب می کردند که به یکی از دفترچه سوالات عمومی و اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی از «منابع دیپلم علوم انسانی» پاسخ می دهند یا به دفترچه سئوالات گروه آزمایشی علوم انسانی که «منابع چهار درس الهیات و معارف اسلامی، زبان عربی عمومی و تخصصی و تاریخ آن»، کتابهای دیپلم علوم و معارف اسلامی است.

لذا نوع دفترچه های سئوالات عمومی و اختصاصی برای این دسته از متقاضیان در گروه آزمایشی علوم انسانی براساس درخواست خودشان درنظر گرفته شده و در جلسه آزمون به آنها تحویل خواهد شد.

جدول جزئیات دفترچه آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربی (دفترچه شماره ۲) کنکور سراسری سال ۱۴۰۰

زمان برگزاری آزمون شماره دفترچه عنوان سوال تعداد سوال از شماره تا شماره مدت زمان پاسخگویی
ساعت ۸ صبح جمعه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۰ دفترچه شماره ۲ (۱۷۰ سوال) و (۱۷۵ دقیقه) زمین شناسی ۲۵ ۱۰۱ ۱۲۵ ۲۰ دقیقه
ریاضی ۳۰ ۱۲۶ ۱۵۵ ۴۷ دقیقه
زیست شناسی ۵۰ ۱۵۶ ۲۰۵ ۳۶ دقیقه
فیزیک ۳۰ ۲۰۶ ۲۳۵ ۳۷ دقیقه
شیمی ۳۵ ۲۳۶ ۲۷۰ ۳۵ دقیقه

دفترچه شماره ۳ (۵۰ سوال) و (۳۰ دقیقه)

مخصوص بهیاران شاغل و متقاضیان دارنده دیپلم بهیاری

بهیاری ۵۰ ۲۷۱ ۳۲۰ ۳۰ دقیقه

*برای دیپلم های بهیاری که در گروه آزمایشی علوم تجربی شرکت کرده اند آزمون درس بهیاری به عنوان یک درس اختصاصی با ضریب ۴ برگزار می شود. نحوه تاثیر نمره این درس در نمره کل مربوط به زیر گروه رشته پرستاری برای پذیرش در دروه روزانه این رشته با استفاده از سهمیه بهیاری در این آزمون بصورت تاثیر مثبت است.

آن دسته از متقاضیانی که در روی کارت شرکت در آزمون آنان در مقابل عنوان نوع دیپلم (بند ۷) دیپلم بهیاری و در مقابل بند (۱۰ بهیار) کلمه «بلی» درج شده است، علاوه بر پاسخگویی به سوالات دفترچه شماره ۲ آزمون اختصاصی باید به سوالات دفترچه شماره ۳ درس بهیاری) نیز پاسخ دهند.

چنانچه متقاضی در این خصوص با توجه به سوابق تحصیلی مغایرتی مشاهده کرد باید حداکثر تا روز چهارشنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۰ به نماینده سازمان مستقر در باجه رفع نقص شهرستان برگزاری آزمون بر اساس جدول اعلام شده مراجعه کرده و اطلاعات مندرج در کارت ورودی خود را اصلاح کنند.

جدول جزئیات دفترچه آزمون اختصاصی گروه آزمایشی زبانهای خارجی (دفترچه شماره ۲) کنکور سراسری سال ۱۴۰۰

زمان برگزاری آزمون شماره دفترچه عنوان سوال تعداد سوال از شماره تا شماره مدت زمان پاسخگویی

ساعت ۸ صبح شنبه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۰

دفترچه شماره ۲ (۷۰ سوال) و (۱۰۵ دقیقه) زبان تخصصی (انگلیسی- فرانسه- آلمانی) ۷۰ ۱۰۱ ۱۷۰ ۱۰۵ دقیقه

* نظر به اینکه آزمون زبان تخصصی (دفترچه شماره ۲ گروه آزمایشی زبان های خارجی، مخصوص متقاضیانی است که زبان خارجی امتحانی آنان یکی از زبان های انگلیسی، فرانسه و یا آلمانی است، لذا آن دسته از متقاضیان گروه آزمایشی زبان های خارجی که زبان امتحانی آنان یکی از زبان های ایتالیایی و یا روسی است، نیازی به پاسخگویی به سوالات دفترچه شماره ۲ دفترچه آزمون اختصاصی ندارند و باید پس از پایان آزمون عمومی دفترچه شماره ۱، پاسخنامه و کارت ورودی خود اقدام و با نظر سرپرست سالن امتحانی، جلسه آزمون را ترک کنند.

نکات مهم درباره پاسخنامه کنکور سراسری ۱۴۰۰؛ آزمون نمره منفی دارد

در جلسه آزمون به همراه دفترچه آزمون عمومی، به هریک از متقاضیان گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم انسانی، علوم تجربی، هنر و زبان های خارجی یک پاسخنامه داده می شود، که متقاضیان باید نسبت به پاسخگویی سوالات دفترچه آزمون عمومی و سوالات دفترچه آزمون اختصاصی در پاسخنامه مربوط اقدام کنند.

در مستطیل بالای پاسخنامه شماره داوطلب، نام خانوادگی و نام و گروه آزمایشی درج شده است. در مستطیل بالای پاسخنامه مطلقا نباید چیزی نوشت یا علامتی گذاشت و به غیر از محل های مشخص شده در روی پاسخنامه از نوشتن و یا علامتگذاری در سایر محلها خودداری شود در غیر اینصورت فرد بعنوان متخلف شناخته شده و پاسخنامه وی تصحیح نخواهد شد.

متقاضی باید محل مخصوص جوابی را که در پاسخنامه برای هر سوال در نظر می گیرد به وسیله مداد سیاه نرم پررنگ (نه خودکار و نه مداد کپی و) تکمیل کند.

به دلیل اینکه پاسخنامه به وسیله ماشین علامتخوان تصحیح می شود، لذا از کثیف کردن، تاکردن و یا گذاشتن هرگونه علامت و اثری بر روی آن خودداری شود.

جواب ها باید فقط در پاسخنامه با تکمیل محل مخصوص آنها و به وسیله مداد سیاه نرم پررنگ مشخص شود. تکمیل محل پاسخها باید پر رنگ و یکنواخت باشد.

پاسخ هایی که به هر نحو دیگر در پاسخنامه درج نشود یا در دفترچه آزمون علامتگذاری یا نوشته شود یا با خودکار و یا هر وسیله دیگری به جز «مداد سیاه» پر شود، قابل تصحیح و نمره گذاری با ماشین نیست و به همین علت به هیچ وجه به حساب نمی آید.

در تست های چهار گزینه ای برای هر پاسخ صحیح ۳ نمره مثبت (سه نمره مثبت) و برای هر پاسخ غلط، به منظور خنثی کردن پاسخ های حدسی یا تصادفی یک نمره منفی) منظور خواهد شد.

به متقاضیان توصیه می شود اگر پاسخ سوالی را نمی دانند به آن سوال جواب ندهند؛ زیرا به سوالهای بدون جواب نمره منفی یا مثبت تعلق نمیگیرد و اگر به سوالی بیش از یک پاسخ داده شود همه پاسخهای آن سوال، غلط محسوب خواهد شد و به آن سوال یک نمره منفی تعلق خواهد گرفت.

قبل از شروع آزمون، به هر یک از متقاضیان یک فرم نظر خواهی حاوی ۱۰ سوال داده خواهد شد، که لازم است پاسخ سوالات مندرج در فرم مذکور را به مدت ۱۰دقیقه در همان فرم درج کنند.

هرگونه اطلاع رسانی در مورد اعلام نتایج اولیه و انتخاب رشته در دهه دوم مرداد ماه از طریق سایت سازمان سنجش انجام می شود و لازم است داوطلبان پس از پایان جلسه آزمون برچسب صندلی خود را برداشته و تا اعلام نتایج نهایی آزمون نزد خود نگاه دارند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 2
 • در انتظار بررسی: 0
 • غیر قابل انتشار: 0
 • IR ۱۲:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۷
  23 0
  ⭐ازیک طرف دروس مفیدراحذف میکنند(مثل حذف درس مهم انتگرال دررشته ریاضی)،ازطرف دیگر دروس بیفایده اضافه میکنند!!. وجوددروس اضافی متعدد دراین نظام جدید،مثل 7تاکتاب نگارش!،3تا کتاب تفکروسبک زندگی!،4تاکتاب فرهنگ وهنر!(که امسال به پایه دهم هم یکی دیگر اضافه کردند!!)،و... ،ازمشکلات بزرگ دانش اموزان ما شده ووقت انهارامیگیرد. *خصوصادر پایه دوازدهم که سال کنکور دانش اموز است،4تا کتاب فرعی ومزخرف اضافه کرده اندتا مانع درس خواندن دانش اموزوآمادگی اوبرای کنکور شود![کتابهای نگارش۳،مدیریت خانواده وسبک زندگی،سلامت وبهداشت،هویت اجتماعی](درحالیکه در نظام قدیم فقط دروس اصلی درپایه۱۲ قرارداشتند تاوقت دانش اموز بیخودگرفته نشودوبتواند بافراغت بیشتری برای کنگور آماده شود) ⭐طبق گزارش خود مسئولان دولت،سالیانه ده ها نفر ازجوانان ما بعداز کنکور خودکشی میکنند. خانواده ها سالها برای کنکور فرزندشان برنامه می ریزند،اما بخاطر بدتدبیری دولت مردان زحمات شان بربادمیرود. *برای مثال ایا واقعا "هنر" درزندگی ما ایقدر مهم است که انرا در اموزش وپرورش بگنجانند؟اصولا هنر جزو امور اصلی زندگیست و یافرعی؟ اصلا ایا هنر رشته ی تخصصی انها بود که درمدرسه عمومی قراردادند؟(انهم چهارتا؟). *ویا مثلا "نگارش ونویسندگی" درزندگی دانش اموز ایقدر مهم است که انرا در مدرسه گذاشتند؟اصولا نویسندگی جزو امور اصلی زندگی انهاست و یافرعی؟ اصلا ایا نویسندگی شغل همه ی انهاخواهدشد که کتاب نگارش(انهم هفت تا!)درمدرسه عمومی قراربدهند؟ *اصولا دروسی مثل هنرونویسندگی ربطی به مدرسه ندارند. *ومدرسه هم جایی نیست که بتوان تمام علومی که درعالم وجوددارند را به دانش اموز یادداد،پس انهایی که برای اینده دانش اموز مهمتراند را باید برگزید. *امام علی ع:ان رایک لایتسع لکل شئ ففرغه للمهمّ:براستی که رای واندیشه ی تو گنجایش همه چیزراندارد،پس انرا به کار مهم اختصاص بده. ونیز:من اشتغل بغیرالمهم ضیّع الاهم:کسیکه مشغول شودبکاری که مهم نیست کار مهم ترراازدست بدهد(غررالحکم). ....... امیدوارم اینها را نشان بدهید.اگرچه که میدانم بخاطر سانسورشدید بعید است نشان دهید
 • ناشناخته IR ۲۲:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
  3 0
  وا اسفا چرا اینقدر سوال کنکور را لاینحل طرح میکنن طوری که شاید هیچ ریاضی دانی هم به راحتی نمیتونه جواب بده چرا امید این جوانان را با طرح سخت ترین ولاینحل ترین سوالات کنکور ناکام میکنید و امید آینده سازان را به نا امیدی مبدل میکنید چرا کنکور یعنی سد فولادی ؟کنکور یعنی گذشتن از یک مرحله به مر حله بالاتر و شکوفایی استعداد ها بر حسب تلاش و آنچه که در دوران تحصیلی آموخته و در واقع یک نوع سنجش از تمام دروسی که خوانده ولی حتی با استعدادترین دانش آموزان را نا امید و ما یوس میکند چه کسی انتقام میگیرد ؟ از چه کسی انقام میگیرند ؟

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس