سخنرانی تلویزیونی در سالروز قیام ۱۹ دی

رهبر معظم انقلاب: تصمیم مجلس و دولت در باب لغو تعهدات برجامی تصمیم منطقی، عقلایی و قابل قبولی است. تعهد در مقابل تعهد، اگر آنها به تعهدات خود برگردند ما هم به تعهدات خود باز می گردیم.

برچسب‌ها