image-20191224133049-5.jpeg

وکیل ملکی، نیز یکی از حوزه های وکالت است. بهترین وکیل ملکی، کسی است که بر سایر جنبه های حقوقی نیز، تسلط داشته باشد.

وکیل حقوقی امروزه برای هر فرد ، سازمان و نهادی مورد نیاز است در عرصه حقوق و حوزه قضا ، یکی از ضرورت های پایه ای و اصلی ،  وکیل حقوقی است.

وکیل حقوقی همانند سایر حوزه های علمی ، نیازمند داشتن دانش تخصصی است و کسی که به عنوان یک وکیل حقوقی فعال است ؛ بایستی به معرفت حقوقی ، شناخت قوانین و ساز و کارهای قضایی ، تسلط کافی داشته باشد.

عموم شهروندان ، تخصصی در امور حقوقی و قضایی ندارند و چنانچه مشکل یا چالشی در زمینه حقوقی پیش آید، ناگزیر از مراجعه به مراکز تخصصی حقوقی و وکیل حقوقی می باشند . لذا در پیکره سیستم قضایی ، وکیل حقوقی یکی از عوامل و مراجعی است که در جوامع مختلف ، جایگاه ویژه ای دارد و به لحاظ حفاظت از کرامت، منافع و مصالح شهروندان، حق داشتن وکیل حقوقی به رسمیت شناخته شده است.

شکل 1: حضور وکیل حقوقی در زندگی، امری ضروری است.

بهترین وکیل ملکی و وکیل حقوقی را بشناسید؟

کار وکیل حقوقی، شاخه های مختلفی از حقوق را در بر می گیرد، مانند حقوق خانواده، حقوق جزا، حقوق تجاری، حقوق کار، حقوق بین الملل و سایر شاخه های حقوقی . بر این اساس و به تبعیت از طبقه بندی موضوعات حقوقی، امر وکالت نیز ممکن است با توجه به موضوعات و حوزه های مختلف حقوقی، جنبه تخصصی به خود بگیرد. یعنی به عبارتی، هریک از وکلا، حسب موضوع و حوزه مشخص، ممکن است در یکی از این حوزه ها، حائز تخصص و تجربه باشند ؛ مانند وکیل خانواده، وکیل کیفری، وکیل کار، وکیل ملکی و غیره.

البته، این بدان معنی نیست که تخصصی شدن حوزه های مختلف حقوقی، وکلا را مقید به یک یا چند حوزه تخصصی نماید؛ بلکه طبق قانون، هر وکیل حقوقی که واجد مجوز وکالت باشد، قانوناً می تواند در کلیه دعاوی حقوقی و قضایی فعالیت نماید.

در عین حال وکلا می توانند در حوزه مشخصی از مباحث حقوقی، مجرب تر یا متخصص تر باشند؛ یا تصمیم بگیرند که فعالیت های حقوقی خویش را معطوف به یکی از مباحث حقوقی مشخص نمایند. و طبیعی است به مرور زمان با کسب تجربه در آن حوزه، مهارت وکیل حقوقی افزایش یافته و واجد تخصص می گردد.

یکی از حوزه های مهم و پر چالش در عرصه حقوق، حوزه املاک است. به وکلایی که در این حوزه تخصص دارند، اصطلاحا وکیل ملکی ، اطلاق می شود. تسلط همه جانبه حقوقی و قضایی، علاوه بر امور ملکی، از جمله مشخصه های مهم بهترین وکیل ملکی است.

شکل 2: وکیل ملکی، مشاوره حقوقی در زمینه های ملکی را ارائه می دهند.

چرا به وکیل متخصص امور ملکی نیازمندیم؟  

در حال حاضر، در کشور ها، یکی از دعواهای پر شمار در دادگاه ها، عبارت است از دعاوی ملکی، و وکیل ملکی، کسی است که در این دعاوی، وکیل مجربی است..

وکیل ملکی، اشراف کاملی به قوانین و مقررات مربوط به حوزه املاک و اموال غیر منقول دارد. نظر به اینکه، در زمینه اموال غیر منقول، قوانین و مقررات گسترده و پرشماری وجود دارد و قلمرو آن، علاوه بر حقوق مدنی، شامل قوانین و مقررات ثبتی نیز می باشد و همچنین قوانین و مقررات شهرداری و حتی قوانین و مقررات کار و ارث را نیز شامل می گردد؛ لذا هر وکیل ملکی باید از تخصص و مهارت جامعی برخوردار باشد.

شکل 3: وکیل ملکی مسلط به امور ملکی، برای مسائل حقوقی مسائل ملکی، به شما کمک می کنند.

وظایف وکیل متخصص املاک و وکیل دعاوی ملکی

دعاوی ملکی عبارت از دعاوی می باشند، که مرتبط با اموال غیر منقول و مالکیت و انتفاع و تصرف ملکی یا همان مال غیر منقول است.

اقسام گوناگون دعاوی ملکی، و موضوعات و مباحثی که وکیل ملکی به لحاظ تخصص، در آن ها مدخلیت دارد، عبارتند از:

1) دعاوی تصرف: که سه موضوع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت را در بر می گیرد و وکیل ملکی بایستی شناخت دقیق از وجوه تمایز آن ها را داشته باشد، تا در طرح دعوا و تنظیم دادخواست، مراتب را با روایی دقیق مطرح نماید. در غیر این صورت و چنانچه موضوع دعوا و طرح خواسته، هدفمندانه گزینش نشده باشد، در محاکم حقوقی، مردود خواهد شد. لذا وکیل ملکی متخصص، در هدایت پرونده، تاثیر بسزایی دارد.  

2) دعاوی ثبتی: که شامل افراز و تفکیک و غیره می باشد. تقسیم مال غیر منقول، به قطعات کوچک تر، تفکیک است و تقسیم مال غیر منقول مشاع، افراز است، به نحوی که سهم هر یک از شرکا، در مال غیر منقول مشاع، مشخص و تعیین می گردد. وکیل حقوقی متخصص در امور ملکی، نقش موثری در نحوه پیشبرد دعوا خواهد داشت.

3) دعاوی تحویل و تسلیم مال غیر منقول مورد معامله: در برخی از دعواهای ملکی، موضوع دعوا، عبارت است از عدم تسلیم و تحویل ملک از سوی فروشنده، که در اصطلاح حقوقی به او، بایع اطلاق می گردد، به خریدار که در اصطلاح، مشتری است. در چنین دعوایی، وکیل ملکی متخصص، علی القاعده، مبادرت به تنظیم دادخواست الزام به تحویل و تسلیم مبیع ( موضوع مورد معامله ) می نماید؛ و چنانچه سند مالکیت هم، انتقال نیافته باشد، بایستی در دادخواست، وکیل ملکی، الزام به انتقال سند مالکیت را نیز، قید نماید. در چنین مواردی، ممکن است ملک یا مال غیر منقول مورد نظر، نوساز بوده و فاقد پایان کار و سایر مدارک مورد نیاز جهت انتقال سند باشد. لذا، وکیل ملکی متخصص، بر اساس تجربه و مهارتی که کسب کرده است، الزام به دریافت پایان کار و صورت مجلس تفکیکی را نیز، در ردیف خواسته دادخواست تنظیمی، درج می نماید. بدیهی است چنانچه وکیل حقوقی، فاقد تخصص کافی در امور ملکی، باشد و از آوردن خواسته الزام به ارائه پایان کار، غفلت کند، دادخواست مزبور به دلیل نقص خواسته، از سوی دادگاه رد خواهد شد.

4) دعاوی اجاره: در دعاوی اجاره، که از جمله دعاوی پر بسامد در دادگاه ها و شوراهای حل اختلاف است، به دلیل ریزه کاری های مندرج در قوانین و پیچیدگی های مستتر در مقررات، مراجعه به وکیل ملکی مجرب، از ضرورت بالایی برخوردا است. زیرا، وکیل ملکی مجرب، قادر است که تشخیص دهد، با استناد به کدام قوانین و مقررات مربوط، از جمله قوانین مدنی و نیز قانون مالک و مستجر، احقاق حق نماید و منافع موکلش را استیفا کند. به عنوان مثال، دعواهای سرقفلی، یکی از دعواهای پیچیده ای است که وکیل ملکی مجرب، که آشنا با قوانین مربوط به آن و به ویژه قوانین اصلاحی مصوب سال 1376 باشد، بدون فوت وقت و با مهارت کامل، می تواند منافع و مصالح موکلش را تامین سازد.

5) سایر دعاوی ملکی، علاوه بر موارد فوق الذکر، دعاوی متنوع دیگری نیز، در دادگاه ها مطرح می گردد؛ که طرفین آن، برای حل و فصل، یا صدور حکم به نفع خویش، بایستی حتما به وکیل حقوقی، مسلط در امور ملکی، مراجعه نمایند. زیرا وکیل حقوقی مسلط به امور ملکی، پتانسیل معرفتی لازم را برای تفکیک و تشخیص موارد حقوقی دارا می باشد.

شکل 4: مسائل حقوقی سند و املاک، نیاز به تخصص دارد.

هزینه های یک وکیل حقوقی خوب

مزیت مراجعه به وکیل حقوقی و وکیل ملکی مجرب، در این است که ضمن صرفه جویی در وقت و عدم اتلاف زائد بر نیاز منابع، ریسک امکان بازنده شدن در دعوا، کاهش می یابد. بنابراین هزینه های یک وکیل حقوقی خوب، ارزش پرداختش را دارد.

مشاوره وکیل حقوقی رایگان

ضمن اینکه، برخی از وکلا و مراکز حقوقی، برای مشاوره حقوقی، به صورت رایگان، فعالیت می کنند.

وکیل ملکی خوب در تهران

با در نظر گرفتن آنچه پیش تر ذکر گردید، با جستجو و بررسی کار و نتایج وکلایی که به عنوان وکیل ملکی متخصص و مجرب، در تهران فعال هستند، می توان گزینه ای عالی و تضمین شده برای دعاوی حقوقی و ملکی خویش، بیابید.

شکل 5: تسلط بر موارد حقوقی در حوزه های مختلف، برای عموم شهروندان، ممکن نیست.

مشاوره حقوقی املاک رایگان

همانطور که برخی از نهاد های وکالت، گزینه مشاوره حقوقی رایگان دارند، برخی از افرادی که به عنوان وکیل حقوقی مسلط به امور ملکی فعالیت حقوقی دارند نیز، مشاوره حقوقی املاک رایگان را ارائه می دهند.

چگونه بهترین وکیل حقوقی را در تهران پیدا کنیم؟

برای یافتن بهترین وکیل حقوقی در تهران، می توانید از طریق سایت گروه وکلای سفیرصلح نیز با کسب اطلاع از سابقه و رضایت موکلان آن ها، بهترین وکیل حقوقی را در تهران بیابید.

**این محتوا تبلیغاتی است**

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس