• پیام نوروزی ترامپ

    چرا کسی پیام نوروزی ترامپ را باور نمی‌کند؟

    ارسال پیام نوروزی توسط ترامپ در حالی صورت می‌گیرد که وی ایرانیان را حامی تروریست خوانده و با صدور فرمان منع ورود اتباع ایران به آمریکا دیگر جایی برای باور کردن پیام محبت آمیز نوروزی قرار نداده است.