کل اخبار: 31
  • زولبیا و بامیه «واجب» نیست!

    زولبیا و بامیه «واجب» نیست!

    باید کاری کرد تا سادگی و عادی بودن سفره های افطار حفظ شود و همه به یاد داشته باشند که می توان با یک نان و پنیر یا تخم مرغ نیمروی ساده هم سفره انداخت و حتما نیازی به سفره های رنگارنگ نیست.