حسین شریعتمداری در یادداشت امروز روزنامه کیهان به پشت پرده قتل معمر قذافی پرداخت.

مشرق--- قذافي كشته شد و جسد بي جان او در مقابل ده ها دوربين تلويزيوني به نمايش درآمد. در اين واقعيت كمترين ترديدي نيست كه ديكتاتور ليبي بعد از كشف محل اختفاي وي با شليك چند گلوله به قتل رسيده است. اين صحنه را بسياري از نزديك شاهد بوده اند و يا از دريچه دوربين هاي تلويزيوني ديده اند. اما سؤال ديگري هم در ميان است كه پاسخ آن مي تواند پرده ديگري از ماجراي قتل قذافي را به نمايش بگذارد. پرده اي كه تماشاي آن درس آموز و عبرت انگيز است. سؤال اين است كه قذافي را چه كسي و يا چه كساني كشته اند؟ انقلابيون ليبي؟ يا ماموران نفوذي ناتو؟! شواهد موجود كه به تصوير نيز كشيده شده حاكي از آن است كه قذافي بعد از كشف محل اختفاي خويش، تسليم شده و حتي دست هاي خود را به نشانه تسليم بالا برده بود. بنابراين چه كساني اصرار داشته اند كه قذافي در دم كشته شود؟ انقلابيون ليبي به دليل خشم برخاسته از جنايات بي شمار قذافي و يا حاميان غربي ديكتاتور ليبي- ناتو- از ترس اسرار ناگفته اي كه قذافي زنده مي تواند بر زبان آورد و با جسد بي جان او براي هميشه به خاك سپرده مي شود؟! در اين باره گفتني هايي هست و درس ها و عبرت هايي هم.
1- تصاوير تلويزيوني پخش شده از آخرين دقايق عمر ديكتاتور ليبي به وضوح نشان مي دهد كه قذافي با دست هايي كه به نشانه تسليم بالا برده است از مخفيگاه خود خارج مي شود و سخني چند ثانيه اي- و البته نامفهوم- نيز بر زبان دارد. بنابراين ترديدي نيست ديكتاتور ليبي در جريان درگيري با انقلابيون به قتل نرسيده بلكه بعد از تسليم خود، كشته شده است. چرا؟!
2- در جسد عريان قذافي كه از چند زاويه فيلمبرداري و عكسبرداري شده است، جاي چند گلوله در سمت چپ سينه و اطراف قلب وي ديده مي شود و يك تك گلوله نيز به مغز او شليك شده است و اين به وضوح نشان مي دهد كه قاتل ديكتاتور ليبي يك نفر بوده است زيرا چنانچه قذافي با شليك گلوله انقلابيون به قتل رسيده بود، بايستي گلوله هاي پي درپي كه از ده ها اسلحه شليك شده است به تمامي بدن وي اصابت كرده باشد، بنابراين مي توان نتيجه گرفت ده ها تن از انقلابيون مسلح ليبي كه در صحنه حاضر بوده و قذافي را به دام انداخته بودند از شليك به ديكتاتور تسليم شده خودداري ورزيده و خواستار قذافي زنده براي محاكمه و كشف اسرار جنايات بي شمار وي بوده اند.
3- قاتل قذافي دقيقا سمت چپ سينه او و اطراف قلب را نشانه رفته است و اين دقت عمل حاكي از آن است كه قاتل بيرون از هيجان حاكم بر انقلابيون- كه طبيعي نيز بوده است- دست به قتل ديكتاتور ليبي زده است و ماموريت خود را با خونسردي و بدون هيجان زدگي انجام داده است.
از سوي ديگر، در ناحيه سر جسد قذافي فقط جاي يك گلوله ديده مي شود و اين نشانه آن است كه قاتل قذافي بعد از شليك چند گلوله به ناحيه حساس قلب و ريه ديكتاتور ليبي، براي اطمينان از مرگ وي، سر قذافي را هدف گرفته و تير خلاص شليك كرده است.
4- در فيلمي كه از صحنه تسليم و سپس قتل قذافي تهيه و پخش شده است دو صحنه «تسليم» و قتل وي با فاصله نشان داده مي شود. توضيح آن كه در چند ثانيه از فيلم- كمتر از يك دقيقه- صحنه تسليم ديكتاتور ليبي ديده مي شود و در صحنه بعدي جسد خون آلود و عريان قذافي به نمايش درآمده است و در اين ميان صحنه تيراندازي به وي حذف شده است. اين در حالي است كه نمايش صحنه شليك به قذافي مي توانست گوياي چگونگي قتل وي باشد و نشان مي داد كه ديكتاتور ليبي فقط از سوي يك نفر- و نه تعداد زيادي از انقلابيون- به قتل رسيده است.
5- در يكي از كليپ هاي به نمايش درآمده از كشته شدن قذافي، صداي انقلابيون ليبي شنيده مي شود كه يكصدا فرياد مي زنند «او- قذافي- را زنده مي خواهيم»- نريده حياً- اين فرياد يكپارچه با شليك چند تك گلوله قطع مي شود و پس از آن جسد قذافي با محل اصابت گلوله هايي كه به آن اشاره شد، ديده مي شود.
شواهد ياد شده كمترين ترديدي باقي نمي گذارد كه نه فقط قذافي را انقلابيون دستگيركننده وي به قتل نرسانده اند بلكه آنها خواستار زنده ماندن وي براي محاكمه و پرده برداري از اسرار چنددهه جنايت و خونريزي ديكتاتور ليبي بوده اند.
6- اكنون بايد ديد زنده ماندن قذافي كه به يقين، بازجويي، محاكمه و مجازات وي را در پي داشت براي چه كساني نگران كننده بوده و از اعترافات ديكتاتور ليبي وحشت داشته اند؟ انقلابيون ليبي كه از مدت ها قبل بر بازداشت و سپس بازجويي و محاكمه و نهايتا اعدام قذافي تاكيد داشته و اين خواسته خود را بارها- و از جمله هنگام دستگيري وي- اعلام كرده بودند و از سوي ديگر شواهدي كه به آن اشاره شد، نشان مي دهد كشته شدن ديكتاتور ليبي در محل دستگيري وي خواست انقلابيون نبوده است. بنابراين چه كساني نگران زنده ماندن قذافي و اعترافات بعدي او بوده اند؟!
7- سرهنگ قذافي اگرچه از آغاز حاكميت خود بر ليبي، به ديكتاتوري روي آورد ولي تقريبا از سال 2001 كه متهم اصلي انفجار هواپيماي حامل 189 آمريكايي بر فراز لاكربي- اسكاتلند- را به غرب تحويل داد، آشكارا به اردوگاه آمريكا و متحدانش وارد شد. وي مدتي بعد به درخواست آمريكا تمامي تجهيزات هسته اي ليبي را با كشتي به آمريكا فرستاد و در تمامي تحولات و رخدادهاي منطقه مواضع و عملكردي همسو با غرب داشت. قذافي در جريان جنگ 33 روزه حزب الله لبنان و اسرائيل به هيچيك از رسانه هاي ليبي اجازه حمايت از حزب الله لبنان را نداد. در جنگ 22 روزه غزه، مرزهاي خود را به روي مبارزان فلسطيني بست و از پذيرش آنان در خاك ليبي خودداري كرد. در جنگ جنوب سودان از تجزيه طلبان مورد حمايت آمريكا و اسرائيل تحت رهبري «جان كارانگ» حمايت كرد. در جريان جنگ ميان چاد و سودان كه بر سر منطقه نفت خيز «دارفور» صورت گرفته بود، همراه با آمريكا و اسرائيل و فرانسه در كنار شورشيان تحت رهبري «حسن هابره» قرار گرفت. قذافي - حداقل- در تمامي ده سال گذشته از طريق فرزندش «سيف الاسلام» با سازمان «سيا» و دولتمردان كاخ سفيد در تماس و هماهنگي نزديك بود. وي مبالغ كلاني به ساركوزي در انتخابات رياست جمهوري فرانسه و به توني بلر براي پيروزي او در انتخابات انگليس كمك كرد. «موسي كوسه» كه 16 سال در رأس دستگاه امنيتي- استخبارات- ليبي قرار داشت به اعتراف اخير مقامات انگليسي، در هماهنگي كامل با MI6 انگليس- بخش امنيت خارجي انگلستان- عمل مي كرد و....
8- اسناد و شواهد غيرقابل انكار كه به چند نمونه از آن اشاره شد به وضوح نشان مي دهد كه قذافي- حداقل- طي ده سال گذشته در نقش يكي از عوامل گوش به فرمان آمريكا و متحدانش در صحنه بوده است بنابراين در صورت بازداشت و محاكمه مي توانست اعترافات تكان دهنده و رسواكننده اي عليه قدرت هاي غربي داشته باشد و اين در حالي است كه آمريكا و متحدانش با بهره گيري از حمله ناتو به ليبي در پي آنند كه خود را فرشته نجات مردم ليبي جلوه داده و از اين طريق اگر موفق به مصادره انقلاب اسلامي ليبي نشوند، دستكم زمينه اي براي نفوذ در ساختار نظام آينده ليبي داشته و به انتظار استحاله تدريجي و درازمدت انقلاب اسلامي ليبي بنشينند. بديهي است كه قذافي بركنار شده و از قدرت افتاده نه فقط كمترين سودي براي آمريكا و متحدانش نداشت، بلكه اعترافات وي مي توانست كابوس وحشتناك ديگري براي متحدان غربي رژيم سابق ليبي و مدعيان كنوني نظام پيش روي مردم اين كشور باشد.
9- سرانجام شوم قذافي مي تواند درس عبرتي براي تمامي رژيم ها و احزاب و گروه هاي وابسته به غرب باشد. آمريكايي ها بعد از فرو غلتيدن قذافي از حاكميت ليبي، نه فقط دست از حمايت پيشين وي برداشتند، بلكه مرده متحد سابق و گوش به فرمان خود را بر زنده ماندن وي ترجيح دادند و اين ماجراي همه كساني است كه با شيطان دست مي دهند. مگر سرنوشت فلاكت بار سران فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 پيش رويمان نيست؟ خداي سبحان درباره اينگونه افراد و جريانات مي فرمايد:
«كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر، فلمّا كفر قال ا نّي بري منك اني اخاف الله رب العالمين ؛ مانند شيطان كه به انسان گفت
كفر بورز و هنگامي كه كفر ورزيد، به او گفت؛ من از تو بيزارم،
من از خداي عالميان بيم دارم».
حسين شريعتمداري

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 21
 • در انتظار بررسی: 0
 • غیر قابل انتشار: 15
 • ۲۳:۴۲ - ۱۳۹۰/۰۷/۳۰
  0 0
  ملت تحت ستم 42 ساله لیبی
 • حسین محمدی ۰۰:۲۸ - ۱۳۹۰/۰۸/۰۱
  0 0
  با سلام جناب اقای شریعتمداری چه او را یک نفر مامور بکشد وچه چند نفر انقلابی لیبی بکشند قطعا به نفع لیبی بوده است زیرا اگر زنده می ماند با توجه به ارتباط قبلی وی با غرب مانع افشای مسائل پشت پرده خودشان می شدند ومانند حسنی مبارک با قذافی عمل می کردنند
 • ۰۲:۲۴ - ۱۳۹۰/۰۸/۰۱
  0 0
  احسنت بر برادر حسین تحلیل خوب و عالمانه ای بود
 • ۰۸:۳۰ - ۱۳۹۰/۰۸/۰۱
  0 0
  خداييشم . عجب تحليلي . پس چرا صدام را بعد از دستگيريش نكشتن . اونو كه خود آمريكايي ها گرفتن. نكنه اون زياد آلت دست نبوده.
 • محسن ۱۰:۱۹ - ۱۳۹۰/۰۸/۰۱
  0 0
  حسنی مبارک دستگیر شد چی کارش کردند ؟ هیچی! محاکمه سوری و طولانی
 • سروش ۱۱:۱۱ - ۱۳۹۰/۰۸/۰۱
  0 0
  من کاری با تحلیل آقای شریتمداری ندارم . ( از این دریچه هم میشه نگریست که هر چه بود ملتی از شر دیکتاتوری رهایی یافتند حال به هر طریق بود ) ولی جای تاسف دارد هم برای سایت مشرق و ... در اواخر هفته گذشته دو اتفاق برای انسانهایی که اکثر مردم می شناسند افتاد . یکی یک چهره منفی و منفور در نزد مردم دنیا . و دیگری مرگ آقای استیو جابز . استیو یک شخصیت مثبت برای دنیا بوده و نقطه مقابل منفی ( قذافی ) حال برای مرگ شخصیت منفی این همه خبر رسانی و تحلیل و نظر اما برای استیو کمتر سایتی و یا کمتر جریده ای برایش مطلب نوشت به جز مجله موفقیت که از قضا خوب هم بود . چه خوب گفت سهراب : چشمها را باید شست .جور دیگر باید دید .
 • پارسا ۱۱:۲۷ - ۱۳۹۰/۰۸/۰۱
  0 0
  اينكه سران هر كشوري پس از خلع يد محاكمه شوددردنياي دموكراتيك امروزي تعريفي ندارد.ولي حكام بايد بدانند كه ظلم و ستم محاكمه خواهد شد.
 • ۱۲:۳۴ - ۱۳۹۰/۰۸/۰۱
  0 0
  کاملا سخن منطقی و درستی است
 • پدرام ۱۳:۴۷ - ۱۳۹۰/۰۸/۰۱
  0 0
  پس بگو دیشب بی بی سی هی میگفت خانواده قذافی جسدش می خواد نگاه ها رو میبرد یه سمت دیگه
 • ۱۹:۲۱ - ۱۳۹۰/۰۸/۰۱
  0 0
  چرا آقای شریعتمداری تاکید زیادی بر تسلیم شدن قذافی دارد ، از طرفی در صورت واقعیت داشتن این امر مگر ایشان دیوانه بود در این وضعیت فلاکت با با آن ثروت نجومی کشته شود . چرا برخی سعی در القای فقط دیدگاه خود بر دیگران دارند در حالی که می توان به این موضوع فکر کرد که چرا دیکتاتورهای دستگیر شده یا کشته شده عربی ( صدام ، بن لادن ، قذافی ) در این وضعیت اسف بار در برابر دوربینها بعد از فنا شدهن ظاهر می شوند .
 • تلنگر ۲۲:۴۲ - ۱۳۹۰/۰۸/۰۱
  0 0
  مهم اینه که طالمی به درک واصل شد و حقانیت عدالت و کلام خداوند باردیگه ثابت شد حالاهر جور میخواد باشه
 • ابوالفضل ۲۳:۴۵ - ۱۳۹۰/۰۸/۰۱
  0 0
  به نظرم خیلی مشکوک بود یاطرف بدل قذافی بود که زود خلاصش کردن تا تابلو نشه یا اگه خودش بود اقایون قاتل نمیخواستم امام موسی صدر عزیز گمشده امت اسلامی پیدا بشه
 • حمید ۲۳:۵۷ - ۱۳۹۰/۰۸/۰۱
  0 0
  استاد ریاضیات محض! به این میگن معادله N مجهولی
 • سعید ۰۰:۴۵ - ۱۳۹۰/۰۸/۰۲
  0 0
  خبرگزاری فارس متن مصاحبه اختصاصی با قاتل لیبی را منتشر کرد. این مرد گفته به دلیل اینکه بقیه انقلابیون حاضر در صحنه اجازه نداده اند که او را به سمت بنغازی ، شهر همین مرد، ببرد ، او را کشته است
 • ۰۱:۱۶ - ۱۳۹۰/۰۸/۰۲
  0 0
  تحلیل جالبی ننوشته است. بجز دو بند آخر بقیه اصرار به تحلیل خود دارد .
 • زینب خانی ۱۰:۵۲ - ۱۳۹۰/۰۸/۰۲
  0 0
  کسی در این که خوب شد قذافی مرد که شک نداره ولی این که قذافی بره دیکتاتورهای بعدی اش بیان خیلی جفاست... خدا خودش به مردم لیبی کمک کنه.
 • عباس ۰۰:۳۲ - ۱۳۹۰/۰۸/۰۳
  0 0
  من که میگم قذافی واقعی رفته پیشه صدام و بن لادن واقعی همشون زنده هستن و الان یه جایی دارن حالشونو میکنن
 • ۱۰:۵۶ - ۱۳۹۰/۰۸/۰۳
  0 0
  انصافاً قذافی با تمام رذالتی که داشت از خیلی از این شاهان عرب مردتر بود. توی اجلاس سران عرب در قطر با ملک عبدالله جرو بحثی داشت و ماجرای سوخت رسانی عربستان به هواپیماهای اسرائیلی رو در جنگ 33 روزه عنوان کرده بود که خیلی عربستان از این موضوع ناراحت شده بود.
 • ۱۵:۱۱ - ۱۳۹۰/۰۸/۰۳
  0 0
  بنظر شما تاثیر استیو جابز بر زندگی و حیات یک ملت بیشتر بود یا قذافی ؟ استیو جابز هم شد یک کلاس گذاری برای افراد و سایتهائی که میخواهند خودشان را اهل معرفی کنند دوست گرامی استیو جابز هر کسی بود نه توان ان را داشت که در معادلات سیاسی منطقه و مدیترانه موثر باشد و نه توان این را داشت که با زندگی مردم خودش بازی کند مرگ و زندگی قذافی ابهامات زیادی دارد که بیشترین صدمه آن را مردم کشورش و در مرتبه بعدی جهان اسلام داده است . یک اصل را در قیاس فراموش نکنید انهم همسنگی موضوعات و افراد است .
 • ۱۵:۱۲ - ۱۳۹۰/۰۸/۰۳
  0 0
  دوست گرامی ان یک روی دیگر سکه است اما بحث بر نفوذ ناتو در اینده لیبی بالطبع سیاست حاکم بر منطقه مدیترانه و خصوصا فلسطین اشغالی است .
 • ۱۴:۰۳ - ۱۳۹۰/۰۸/۰۵
  0 0
  اگه اینطور باشه(که بعید هم نیست!) ولی بالاخره جناب عزرائیل به زودی حالشونو میگیره.

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس