امير دريادار عبدالله معنوي گفت: آمريکا تصور نمي کرد که در روز 29 فروردين نيروي دريايي ايران که به خودش آمده، تقويت شده و پرورش يافته است و تبديل به يک نيروي رزمنده شده، بيايد و جلوي آنها بايستد.

به گزارش گروه دفاع و امنيت مشرق به نقل از ايرنا، امير دريادار عبدالله معنوي با گراميداشت شهداي هشت سال دفاع مقدس بويژه شهداي نيروي دريايي، اين اقدام نظاميان آمريکايي را همچنين يک رويارويي نابرابر برشمرد.
دريادار معنوي با بيان اينکه درگيري نيروي دريايي با استکبار جهاني فقط به روز 29 فروردين سال 67 اختصاص نداشت، گفت: از زماني که انقلاب شکوهمند اسلامي در ايران به پيروزي رسيد ما با يک دشمن اصلي بالقوه روبرو شديم که اين دشمني در 29 فروردين سال 67 و در رويارويي با نيروهاي ايراني به فعل در آمد.
وي با اشاره به جايگاه نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي و بويژه در دوران هشت سال دفاع مقدس، افزود:نيروي دريايي در ابتداي جنگ تحميلي توانست دو کار عمده ' استقرار نيروهاي تکاور و تفنگدار در مقابل رژيم بعثي در پايگاه نيروي دريايي در خرمشهر ' و ' انهدام نيروي دريايي دشمن' که يکي از نيروهاي مدرن در منطقه بود را طي گذشت چند ماه پس از آغاز جنگ تحميلي در هفتم آذر 59 انجام دهد.

** نظاميان رژيم بعث آغازگر جنگ نفتکش ها بودند
فرمانده سابق ناوشکن سبلان نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران در ادامه با بيان اين که جنگ نفتکش ها را نظاميان رژيم سرنگون شده عراق آغاز کردند، خاطرنشان کرد: اين اقدام با تمامي اصول و قوانين بين المللي مغايرت داشت.
دريادار معنوي گفت: نظاميان رژيم بعثي عراق در دوران جنگ تحميلي با کمک آمريکا و آواکسهاي آنها اطلاعات مربوط به منطقه را جمع آوري و به اهداف غيرنظامي حمله مي کردند به طوري که جنگنده هاي عراقي بارها بدون دريافت اخطاري از فضاي بالاي ناوهاي آمريکايي مي گذشتند و به کشتيهاي نفتي عبوري در خليج فارس حمله مي کردند.
وي توضيح داد: به دليل آن که اخطارهاي صادر شده توسط ناوهاي مستقر در منطقه ، اخطارهايي بين المللي هستند، مي توان اين اخطارها را شنيد، همانطور که يک هواپيما از فاصله دور که در آسمان ظاهر مي شد اينها اخطار مي دادند و هواپيما بايد خود و مقصدش را معرفي مي کرد اما چنين چيزي براي جنگنده هاي عراقي که از بالاي سر ناوهاي اينها مي گذشت و نفتکشها را مورد حمله قرار مي دادند، وجود نداشت.
فرمانده سابق ناوشکن حماسه ساز سبلان نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران در ادامه خاطرنشان کرد: بدين ترتيب مشخص بود که حضور ناوهاي جنگي آمريکايي در منطقه براي برقراري امنيت نبوده و نيست.
دريادار معنوي گفت: کشورهاي غربي و در راس آنها آمريکا تصور مي کردند که با خروج مستشاران نظامي غربي و بويژه آمريکايي که وظيفه تعمير، نگهداري و هدايت ناوشکنهاي نيروي دريايي ايران را بر عهده داشتند و همچنين با آغاز جنگ تحميلي، نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران نمي تواند روي پاي خود بايستد و به فعاليتهاي خود ادامه دهد.
وي افزود: چنين نيرويي که وارد يک معرکه مي شود و طي چند ماه يک نيروي دريايي مدرن را در منطقه مضمحل و بعد نقشي براي حفظ امنيت در منطقه استراتژيکي خليج فارس ايفا مي کند، مورد قبول سردمداران غربي قرار نمي گيرد.
وي اضافه کرد: غربيها معتقد بودند که بجز آنها، کشوري چون ايران نمي تواند مسئوليت حفظ امنيت يک منطقه عملياتي را بر عهده بگيرد، اما اين تفکر آنها خيلي ثقيل و غير قابل باور بود به دليل آن که نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران توانست در سطح خليج فارس و درياي عمان به طور مداوم حضور يابد.
دريادار معنوي خاطرنشان کرد: اين درحالي است که نيروي دريايي ايران به لحاظ تجهيزات و تعداد قابل مقايسه با آمريکا نيست اما موضوع در اين مساله نهفته است که چنين نيروي دريايي توانست هشت سال دوام بياورد و در اين مدت ثابت کرد که يک نيروي دريايي است که خودش را شناخته و مي تواند در تمامي زمينه هاي فني، نيروي انساني و عملياتي رشد کند.
فرمانده سابق ناوشکن سبلان نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران گفت که اين نيرو توانست پله هاي ترقي را يکي پس از ديگري طي کند و ثابت کرد که در منطقه عملياتي تمامي توان خودش را به خرج داد تا يگانهايش را عملياتي و سيستم هايش را هم بهينه کند.
امير دريادار معنوي خاطرنشان کرد: در هشت سال جنگ خانمانسوز رژيم بعث عراق که با حمايت غرب به ما تحميل شد، تجارب بسيار زيادي در بخشهاي مختلف از جمله تسليحاتي به دست آورديم و هر ساله نيز اين تجارب افزايش مي يابد و سيستمهاي ما نيز بهتر و بهينه شد.
وي گفت: اين يک نيروي دريايي با چنين تواني که نه تنها توانسته است يک نيروي دريايي مدرن را در منطقه از بين ببرد، بلکه در خليج فارس مستقر شده و جلوي تمامي کشتيهاي عبوري از جمله آمريکا مي ايستد و آنها را مورد بازرسي قرار مي دهد براي نيروهاي فرامنطقه اي حاضر در منطقه خليج فارس خوشايند نبود.
وي، افزود: اين مساله براي غرب بيانگر اين واقعيت بود که نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران به رغم آن که کوچک و در مقايسه با نيروي دريايي آمريکا از تسليحات چنداني برخوردار نيست اما نيرويي توانمند و قدرتمند مي باشد که متکي بر نيروهاي با ايمان خود است که اين امتياز را نمي تواند در هر جايي مشاهده کرد.
دريادار معنوي در ادامه با اشاره به رويارويي نظاميان آمريکايي با ناوشکنهاي سهند، سبلان و ناوچه موشک انداز جوشن ياد آور شد: آمريکا تصور نمي کرد که در روز 29 فروردين اين نيروي انساني که به خودش آمده، تقويت شده و پرورش يافته است و تبديل به يک نيروي رزمنده شده، بيايد و جلوي آنها بايستد.

** حمله به ناوشکن سبلان همزمان با روز ارتش انجام شد
وي در تشريح زمان حمله نظاميان آمريکايي به ناوشکن سبلان در سال 67 گفت: روز 29 فروردين سال 1367 روز اول ماه رمضان و همزمان با روز ارتش که در اين روزي افق ديد چشمي تا دو کيلومتر بيشتر نبود اين حمله صورت گرفت.
به گفته دريادار معنوي نظاميان آمريکايي پيش از حمله به ناوشکن سبلان به سکوهاي نفتي ايران در منطقه خليج فارس حمله کرده بودند و ناوچه جوشن را نيز که در حال گشت زني در دريا بود محاصره و مورد حمله قرار دادند.
دريادار معنوي با يادآوري رشادت جان برکفان نيروي دريايي در جريان رويارويي با نظاميان آمريکايي در اواخر جنگ تحميلي ، گفت: هنگامي که نيروهاي آمريکايي از فرمانده ناوچه جوشن و نيروهاي آنها خواستند تا اين شناور را ترک کنند، فرمانده ناوچه به نيروهاي آمريکايي گفت که اينجا خليج فارس است و اين شما هستيد که در منطقه زيادي هستيد و بدين ترتيب در برابر نيروهاي آمريکايي مقاومت کردند که در نهايت اين ناوچه توسط نيروهاي آمريکايي غرق شد.

** نيروهاي ايراني تا آخرين نفس مقاومت کردند
فرمانده سابق ناوشکن سبلان در ادامه بيان خاطرات خود از روز رويارويي نظاميان آمريکايي با شناورهاي ايراني در منطقه خليج فارس گفت: هنگامي که يک ناوچه عراقي از سوي نيروهاي ايراني تعقيب مي شد، نيروهاي اين ناوچه به دريا مي پريدند و حتي مشابه چنين حادثه اي براي نيروهاي آمريکايي پيش آمد اما نيروهاي جان برکف نيروي دريايي جمهوري اسلامي ايران ناوچه جوشن در رويارويي با ناوهاي آمريکايي، تا آخرين نفس مقاومت کردند و برخي از آنها در درجه رفيع شهادت نايل شدند.


** چگونگي حمله ناوهاي آمريکايي به ناوشکنهاي سهند و سبلان
امير دريادار معنوي درادامه به حمله ناوهاي آمريکايي به ناوشکنهاي سهند و سبلان در سال 67 اشاره کرد و گفت: ناوشکن سهند در ماموريتي که در منطقه خليج فارس داشت از سوي ناوهاي آمريکايي محاصره شد و مورد حمله آنها قرار گرفت.
وي با بيان اين که ناوشکن سبلان نيز در کنار جزيره لارک در کنار قشم قرار داشت که با هواپيماي آمريکايي درگير شد ، افزود: آمريکاييها بدون دادن هرگونه اخطاري و يا اعلان جنگي با تمامي تجهيزاتشان وارد يک جنگ نابرابر شدند.
به گفته دريادار معنوي ، کاري را که آمريکاييها انجام دادند کاري صرفا تروريستي بود زيرا تا بتوانيم اقدامي کنيم، آنها ما را محاصره کردند و موشکها و راکتهايشان را به سوي شناوري که در کنار يک جزيره پهلو گرفته بود ، پرتاب کردند و لذا زمينه اي فراهم نشد که بتوانيد با آنها مقابله بکنيم.

وي با بيان اين که آمريکاييها يک جنگ نابرابري را آغاز کردند که در حقيقت يک عمل تروريستي دولتي آمريکا عليه نيروي دريايي کشوري بود که در منطقه خليج فارس و آن هم در آبهاي ساحلي خود داشت اعمال حاکميت مي کرد ، افزود: اگر در هر کجاي جهان کشوري هواپيماهاي خود را عليه منطقه هوايي و سرزميني کشور ديگري بکار گيرد، اين اقدام به طور يقين محکوم مي شد اما در اين رويارويي چنين اتفاق نيفتاد.

** ايران به دنبال برقراري امنيت است نه انجام اقدامات تروريستي
امير دريادار معنوي اظهارداشت : اگر ما هم همانند آمريکا به دنبال انجام چنين علمياتي بدون اخطار عليه اين کشور بوديم، در بکار گيري آن مشکلي نداشتيم اما ايران از ابتداي پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي و در دوران جنگ تحميلي، به دنبال برقراري امنيت بود نه انجام اقدامات تروريستي .
وي در خصوص دليل انجام چنين اقدام تروريستي از سوي آمريکا، گفت: چنين اقدام تروريستي از سوي آمريکا آن هم همزمان با روز ارتش جمهوري اسلامي ايران، ترس و واهمه بيش از اندازه آنها از ايران بود.
وي افزود: زماني آمريکاييها فکر مي کردند که نيروي دريايي ايران طي يکي دوسال مضمحل مي شود اما اين متوجه شدند که اين نيرو يک نيروي دريايي ساده و معمولي نيست و نه تنها مضمحل نشد بلکه روي پاي خود ايستاد و نيروي دريايي مدرن رژيم بعث عراق را از بين برد و کشتيهاي عبوري در خليج فارس را نيز مورد بازرسي و کنترل قرار مي داد و اعمال حاکميت مي کرد.
فرمانده سابق ناوشکن سبلان در طي سالهاي 1367 خاطرنشان کرد: زماني اين حمله انجام شد که ايران هشت سال درگير يک جنگ تحميلي خانمانسوز و نابرابر بود، جنگي که توان بسياري را از اين کشور گرفته بود .
امير دريادار معنوي با بيان اين که غرب به اين باور که ايران توانايي اعمال حاکميت بر خليج فارس، تنگه هرمز و درياي عمان را دارد، در چنين زماني بود که نظاميان آمريکايي به ناوهاي ايراني در منطقه خليج فارس حمله کردند.

** جان برکفان نيروي دريايي در زمان درگيري از تواناييهاي آمريکا آگاه بودند
فرمانده سابق ناوشکن سبلان در ادامه اين نکته را نيز ياد آور شد که در زمان رويارويي نظاميان آمريکايي با ناوشکنها و ناوچه جوشن، تمام پرسنل ناوها و ناوچه ايراني مي دانستند که آمريکاييها چه توان و تجهيزاتي دارند.
معنوي خاطرنشان کرد: در ناوشکن سبلان افرادي را داشتيم که در جريان درگيريها مجروح شده بودند اما از شناور خارج نشدند، خم به ابرو نياوردند و تا آخرين لحظه و در هنگامي که هر لحظه امکان انفجار اين شناور بود ، ايستادگي کردند و از غرق شدن آن جلوگيري کردند.
** ناوشکن سبلان يکي از ناوشکنهاي مجهز نيروي دريايي ارتش است
اميردريادار معنوي، گفت: با رشادتهاي کارکنان ناوشکن سبلان اين شناور که به دنبال بمباران ليزري هواپيماهاي آمريکايي متحمل خسارت سنگيني شده بود، حفظ شد و امروز با تجهيز آن به آخرين فناوريهاي نوين روز به يکي از ناوشکنهاي مجهز و تاثير گذار در نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران تبديل شده است.
امير دريادار معنوي با بيان اين که اين ناوشکن هم اينک با آمادگي و توان بالا در پهنه هاي آبي در اقصي نقاط جهان از جمله در باب المندب، درياي عمان و خليج عدم در حال تردد است ، گفت: حضور اين ناوشکن که صدمات زيادي را در رويارويي با استکبار جهاني متحمل شده بود، قدرت نظامي، طراحي و فني متخصصان ايراني را به اثبات رساند که براي غربيها باور کردني نيست.
وي افزود: اين اتفاقي که افتاد موجب شد تا متخصصان متعهد ايراني تلاش بيشتري کنند و نه تنها اين ناوشکن را دوباره بازسازي کردند بلکه نوع بهينه شده اين ناوشکن را که ' جماران ' است را ساختند.

نظرات

  • انتشار یافته: 1
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 0
  • ۱۰:۳۶ - ۱۳۹۴/۰۲/۱۳
    0 0
    مرگ بر آمریکا

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس