بحث بي بي سي ارادت به كوروش نيست؛ بلكه آنها مي‌خواهند عظمت هخامنشيان را به اشرافيت يهود در ايران نسبت دهند و مردم بدانند آبشخور جريان انحرافي كه دم از ايرانيت مي ‌زند از كجا نشأت مي‌گيرد.

به گزارش مشرق، عباس سليمي نمين، مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران در گفتگویی با بيان اينكه چرا برخي جريانات سياسي در خارج كشور از جمله شبکه بي بي سي به بزرگنمايي هخامنشيان مي‌پردازند، گفت: سلسله هخامنشيان مانند ديگر سلسله‌هاي پادشاهي در ايران است و تبليغات گسترده و گزينش اين دوره از تاريخ ايران از سوي جريان‌هاي سياسي كه با ملت ايران كینه و عداوت دارند جاي سوال دارد.

سليمي نمين با بيان اينكه برآورد تاريخي تمام سلسله هاي پادشاهي قبل اسلام به يك حد و اندازه مورد توجه است اظهار داشت: تفاوت چنداني ميان هخامنشيان و سامانيان و اشكانيان وجود ندارد.

اين محقق مسائل تاريخي افزود: سلسله مادها و ايلامي‌ها به مراتب از دوره هخامنشيان از لحاظ تمدني در سطح بالاتري قرار دارند؛ اما به اين دوره از تاريخ توجهي نشده و اين مسئله قابل تامل است.

مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران دردر گفتگو با باشگاه خبرنگاران گزينشي عمل كردن بي بي سي نسبت به تاريخ ايران باستان به خصوص دوره هخامنشيان را ريشه در دخالت انگليسي‌ها دانست و تصريح كرد: قصد بي‌بي‌سي از سرمايه‌گذاري درباره دوره حکومت هخامنشيان تعظيم و تكريم در برابر تمدن ايران نيست؛ بلكه این رفتار ريشه در دخالت‌هاي انگليس در تاريخ ايران و اهتمام جدي و طراحي در زمينه تاريخ باستان دارد.

* انگليس مي خواهد منشاء تمدن ايران را به بعد از ورود اشرافيت يهود نسبت دهند

سليمي نمين تصريح كرد: پس از حمله كوروش به بابل يهوديان امكان انتخاب براي کوچ به فلسطين را داشتند؛ اما در فلات ايران ماندند و اين خود مويد اين مسئله است كه اظهارات صهيونيست‌ها مبني بر اينكه فلسطين براي آنها سرزمين مقدس و تلاش آنها براي بازگشت يك امر طبيعي است، ادعاي كاذبي است. زیرا آنها در زماني كه قدرت انتخاب داشتند سفر به فلسطين را انتخاب نكرده و در ایران ماندند.

وي در ادامه گفت: هدف انگليسی ها اين است تا منشاء و شكل‌گيري تمدن در ايران را به بعد از ورود اشرافيت يهودي نسبت دهند چرا كه در زمان كوروش برخي از اشرافيت يهود به سرزمين ايران وارد شدند و ترجيح دادند به جاي رفتن به سرزمين موعود (فلسطين) در فلات ايران سكني گزينند و اين خود جاي يك بحث تاريخي بر نفي ادعاي "اورشليم سرزمين موعود يهوديان" دارد كه تاکید دارند يهوديان هر زماني كه فرصت پيدا كنند به ارض موعود كوچ مي‌كنند.

مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران باتاکيد بر اينکه تلاش بي‌بي‌سي و طراحان تاريخ‌نگاري خاص براي ايران دراین راستا است كه بگويند ورود اشرافيت يهود به ايران منشأ شكل‌گيري تمدن در ايران است، اضافه کرد: يهوديان جهت تخريب اسلام نيز اذعان داشتند كه تمدن باشكوه و جلال ایرانی توسط سپاه اسلام از بين رفت.

*ورود اشراف يهود به ايران عامل نابودي تمدن ايران

وي درباره طراحي تخريب وجه اسلام در ايران به دست انگليسي‌ها يادآور شد: ادعاي از بين رفتن تمدن ايراني توسط سپاه اسلام در دوران رضاخان توسط انگليسي‌ها موجب شد تا برخي روشنفكران بدون آگاهي و مطالعه نسبت به اسلام متنفر شده و احساس كنند كه دین اسلام عامل نابودي تمدن بزرگ ايران قبل از اسلام بود.

اين محقق مسائل تاريخي با اشاره به اسناد و مدارك يهوديان اذعان داشت: در کتاب تاريخ جامع يهوديان ايران نيز آمده است که " يهوديان در سراسر خطه پهناور شاهنشاهي هخامنشي يعني در 127 ايالت پراكنده بودند. يهوديان در برخورد با اقوام غير ايراني كه در كشور پهناور ايران مي‌زيستند و از قديم با يهودي و يهوديت بر اثر يكتاپرستي‌شان دشمني مي‌ورزيدند بايد به مبارزه برمي‌خواستند>>(ص21 تاريخ جامع يهوديان ايران)"

وي گفت: اسناد و لوح‌هايي از اطراف تخت جمشيد به خط ايلامي به دست آمده كه نشان مي دهد ارتباطات دوران هخامنشیان براساس تمدن ايلامي صورت گرفته است. اين خط در دوران سلسله هخامنشي حفظ شده است.

*انگليسي‌ها عامدانه تمدن ايران را به 2500 سال محدود كردند

 مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران دليل پيدايش تمدن 2500 ساله اينگونه مطرح كرد: انگليسي‌ها عامدانه پهلوي‌ را وادار ساختند که تنها تمدن 2500 سال از دوران هخامنشيان را به رسميت بشناسند و پيش از آن را سياهي و تاريكي و به دور از تمدن عنوان كنند. در صورتي كه تمدن ايلامي ها به مراتب پربارتر از دوره هخامنشيان بود.

وي در ادامه افزود: انگليس‌ها تلاش كردند تا بناهاي به جا مانده از دوران ايلامي را نابود كنند تا ملت ايران را به نوعي مديون اشرافيت يهود در تاريخ قرار دهند.

 * بناي تخت جمشيد به علت قتل عام ايرانيان توسط اشراف يهود ناتمام ماند

 اين محقق مسائل تاريخي گفت: كشتار وسيعي كه به دست اشرافيت يهود در سراسر ايران صورت گرفت، موجب لطمه جدي به تمدن ايراني شد كه از آن جمله توقف ساخت تخت جمشيد بود و اين ادعا دروغ است كه تخت جمشيد نابود شده؛ بلكه اين بنا به دليل قتل عام اشراف يهود در ايران ناتمام ماند كه به اين مسئله در فصل "استر" تورات اشاره شده است.

همچنين سليمي نمين با بيان اينكه اشرافيت يهود توانست زني يهودي به نام "استر" را به عنوان معشوقه خشايارشاه به دربار ايران وارد كند كه با نفوذ وي توانست در فرصتي مناسب وزير ايراني "هامان اجاجی" و فرزندانش را به قتل برساند و "مُردخاي" را جايگزين هامان كند و مردخاي قتل عامي گسترده از مخالفان اشرافيت يهود در ايران به راه انداخت كه موجب صدمه به تمدن ايراني شد.

اين کارشناس مسايل تاريخي با اشاره به دسيسه هاي معشوقه يهودي خشايارشاه (استر) عليه وزير ايراني وي به بخش ديگري از کتاب تاريخ جامع يهوديان ايران اشاره کرد و گفت: در اين کتاب آمده که "استر مي‌گويد: شاهنشاه به سلامت باد. من و قوم من فروخته شده‌ايم تا همگي هلاك و نابود شويم و حال آنكه هيچ زياني از ما به پادشاه نرسيده است."خشايارشا مي‌پرسد: چه كسي چنين گستاخانه قصد دارد يهوديان ايران را به هلاكت برساند؟ استر به هامان اشاره مي‌كند و مي‌گويد: همين هامان! اوست كه دشمنِ يهوديان كشور عظيم تست... فرمان اعدام او صادر مي‌شود و همانجا روي هامان را مي‌پوشانند و اين بدان معني است كه مجازات مرگش حتمي است و او را بر همان‌ داري مي‌آويزند كه او براي اعدام مردخاي آماده كرده بود)).(ص20 تاريخ جامع يهوديان ايران)"


اين محقق مسائل تاريخي با اشاره به اينکه قتل عام ايراني ها توسط يهوديان در فصل "استر" تورات به صورت مبسوط آمده است، تاكيد كرد: انگليسي‌ها در زمان رضاخان این دوره از تاریخ را محو كردند و در هيچ جاي تاريخ اشاره‌اي به اين قتل عام وجود ندارد.

وي با بيان اينكه قتل‌عام‌هايي که به سپاه اسلام نسبت مي‌‌دهند خلاف حقيقت است گفت:‌روايات آتش زدن و قتل عام ايرانيان در زمان ورود اسلام به دور از حقيقت است و با اين مسائل مي‌خواهند ملت ايران را نسبت به اسلام بدبين كنند.

سليمي نمين ادامه داد: آنها براي اين كار نياز به دست‌‌اندازي در تاريخ و بناهاي تاريخي داشتند و اين درحالي است كه در كتاب "اشميت" كه به نام تخت جمشيد در دوران پهلوي نگاشته شده تصاویری از آثار دوران ايلامي ها مشهود است.

مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران ورود اسلام به ايران را سرفصل شكل‌گيري تمدن عظيم در كشور دانست و اظهار داشت: براي رواج دشمني نسبت به اسلام، آموزه‌هايي را گسترش دادند و وانمود کردند كه از زمان ورود اسلام به ايران، تمدن و دانش از بين رفته و اين در حالي است که در فاصله كوتاهي دانشمنداني برجسته در ايران بروز کردند كه بسياري از دانشمندان عرصه نجوم رياضي و پزشكي بعد از ورود اسلام پا به عرصه گذاشتند كه منشا تحولات بزرگ در تاريخ بشريت بودند.

 * بزرگنمايي دوران هخامنشي سناريوي تاريخي انگليسی‌ ها

 وي با بيان اينكه همه اين بزرگنمايي هاي دوران هخامنشي سناريوي تاريخي انگليسی‌ ها است، ابراز داشت: آنها همچنان نسبت به تاريخ معاصر ايران به صورت گزينشي عمل مي کنند و متاسفانه بعضي از افراد و جريانهاي داخل كشور نيز همان حرف هاي بي بي سي را تكرار می کنند كه رسانه‌ها بايد با آگاهي بخشيدن به اذهان عمومي مردم را متوجه علت اين گزينش كنند.

سليمي نمين درباره كنار هم قرار دادن فردوسي، حافظ، مولوي، زرتشت، مصدق، كوروش براي گزينش بزرگترين شخصيت مورد قبول ايراني‌ها توسط بی بی سی گفت:‌ اين تركيب غلطي است و بي‌بي‌سي با در كنار هم قرار دادن اين افراد قصد دارد تا القاء كند كه ملت ايران با انتخاب كوروش دوره قبل از اسلام را انتخاب كردند.

وي افزود: البته ملت ايران به تاريخ باستاني خود مباهات مي‌ورزند؛ اما كار گزينشي بي‌بي‌سي يك كار خباثت بار است كه اگر ماهيت اين امر براي ملت ایران مشخص شود نسبت به جناياتي كه انگليس‌ها در تاريخ ايران روا داشتند هوشمند خواهند شد.

وي خاطرنشان كرد: بحث بي بي سي ارادت به كوروش نيست؛ بلكه آنها مي‌خواهند عظمتي از هخامنشيان بسازند و اين عظمت را به اشرافيت يهود نسبت دهند و بايد براي مردم روشن شود كه آبشخور جريان انحرافي كه دم از ايرانيت مي ‌زند تفكراتش از كجا نشأت مي‌گيرد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 5
 • در انتظار بررسی: 0
 • غیر قابل انتشار: 0
 • ۱۶:۰۵ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۵
  0 1
  لطفاً بفرمائید منظور از ذوالقرنین کیست؟اسکندر مقدونی یا کورش ؟
 • ۲۲:۴۳ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۵
  0 0
  هیچ وقت هیچ کسی نگفته ذوالقرنین کوروش هست. لطفا یه سند بیار. حرف باد هواس، مهم سنده. سند بیار.
 • بهمنی ۱۲:۰۱ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۶
  0 0
  از آقای سلیمی نمین سپاسگزارم که موضع منطقی تری نسبت به گذشته اتخاذ کردند . اما خواهش می کنم به سه موضوع توجه بفرمایند : 1. این که انگلیس یا استعمار به دنبال چه چیز است . اما مهمتر از حقیقت ونیز منافع ملی ما است . یک کشور برای ماندگاری ودفاع در برابر بییگانگان وتوطه های آنان نیاز به قهرمانان واسطوره تاریخی دارد . کشورهای دیگر حتی با جعل وافسانه پردازی برای خود قهرمان ملی وتاریخی درست می کنند .افسانه جومونگ را که خاطرتان هست؟ حالا ما شخصیت مثل کوروش را داریم که برای عموم مردم هم به عنوان یک سمبل از عظمت ایران باستان مطرح شده است . باید وی را پاسداشت وتجلیل کرد .اگرانگلیس یا پهلوی یا هرجریان دیگر بخواهد از کوروش سواستفاده کند باید از این سواستفاده جلوگیری کرد با تاکید همیشگی برا احترام به کوروش وعظمت وی . اگرچه من هم مثل شما معتقدم که شاهان اشکانی ویا اردشیر بابکان ارزش بسیار بیشتری در تاریخ ایران نسبت به کوروش داشتند. 2.کسانی که در راس سپاه عرب به ایران حمله کردند امثال اشعث بن قیس کندی بودند که جنایات آن ها در برابر اهل بیت پیامبر(ص)هم مشهود است آن ها به ایرانی رحم نکرد ه اند اینها ربطی به تاریخ نگاری پهلوی هم ندارد. در تاریخ های متقدم مثل تاریخ طبری همه چیز ثبت شده است. چرا به جای توجیه آن ها هیچ تجلیلی از امثال ابومسلم خراسانی که به حق اسلام را آنان درایران گسترش دادند وایرانی را از بردگی حکومت قوم گرای اموی هم نجات دادند صورت نمی گیرد. 3. برای بزرگان سیاسی ایران بعد از اسلام چه کاری شده است . امثال شاه اسماعیل وشاه عباس ونادر وآقامحمدخان وعباس میرزا بودند که ایران را در پانصد سال اخیر حفظ کردند . اگر می خواهید در برابر شیطنتهای استعمار ایستادگی کنید چرا یادی از این بزرگان نکنیم تا بی بی سی کار خودش را به راحتی وبا مطابق میلش انجام دهد.
 • ۱۵:۰۷ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۶
  0 0
  رجوع کنید به تفسیر المیزان علامه طباطبایی
 • ا ۰۰:۰۰ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۹
  0 0
  گه راست میگن اجازه فعالیت آزاد بهشون بدید حرفهای مشایی حرف دل خیلیهاست زنده باد ایران وفرهنگ ایرانی

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس